new icn messageflickr-free-ic3d pan white

Drag to set position!

Share
el Buho nº30 ADMIN June 21, 2009
Se desaparecese, como hai foto, pódese preguntar por el. Se non se soubese da súa existencia e desaparecese sería coma se nunca existise.
//
Si desapareciese, como hay foto, se puede preguntar por él. Si no se supiese de su existencia y desapareciese, sería como si nunca hubiera existido.

Group Description

" Sempre crin que somos produto da Historia, con maiúscula. Talvez non houbo elección ou talvez si, pero estamos aquí, onde chegamos. Desde antes de Breogán, cada un de nós ama ou amou esta terra a súa maneira e esta terra ten hoxe este Grupo para devolver a Galicia o que ela lle prestou antes: parte da súa Historia. "

Patrimonio de Galicia - View this group's most interesting photos on Flickriver

Unha vez quedei impresionado ao escoitar a un afable director dun museo de Coruña que unha das causas que dificultaba a recuperación de pezas roubadas do patrimonio da nosa terra era algo tan simple como que non había fotos delas.
Quen considere que ten unha foto que, dentro das normas, se encadra neste grupo é benvido.
/
Una vez quedé impresionado al escuchar a un afable director de un museo de Coruña que una de las causas que dificultaba la recuperación de piezas robadas del patrimonio de nuestra tierra era algo tan simple como que no había fotos de ellas.
Quien considere que tiene una foto que, dentro de las normas, se encuadra en este grupo es bienvenido.


---------------o0o---------------

Benvidos - WELCOME TO THE SHOW - ao espectáculo:

-----------Entrada----------

---------------o0o--------------- ---------------o0o---------------

-Sobe fotografías que teñan que ver co espírito deste grupo, que está reflectido na páxina principal do mesmo e nos temas publicados.
-Máximo 2 fotografías por día, cada membr@.
-Colócaas despois no tipo de Patrimonio que creas que pertence. Poden ser ordenadas polo administrador no fío que crea axeitado ou cando sexa así asesorado.
-Non subas imaxes ofensivas, despectivas, racistas, pornográficas ou intencionadas como a propaganda ideolóxica nin imaxes de mal gusto que poidan molestar aos demais, serán borradas sen previo aviso.
-Si algún elemento do grupo atópase fóra destas normas, a administración decidirá segundo o seu criterio.

//

-Sube fotografías que tengan que ver con el espíritu de este grupo, que está reflejado en la página principal del mismo y en los temas publicados.
-Máximo 2 fotografías por día, cada miembr@.
-Colócalas después en el tipo de Patrimonio que creas que pertenece. Pueden ser ordenadas por el administrador en el hilo que crea idóneo o cuando sea así asesorado.
-No subas imágenes ofensivas, despectivas, racistas, pornográficas o intencionadas como la propaganda ideológica ni imágenes de mal gusto que puedan molestar a los demás, serán borradas sin previo aviso.
-Si algún elemento del grupo se encuentra fuera de estas normas, la administración decidirá según su criterio.----------o0o----------
----------o0o----------


Tipos de Patrimonio:

casa Bailly
Cruceiros, Petos de Ánimas e Hórreos
Fervenza do Xallas
Patrimonio arquitectónico
Patrimonio Artístico
Patrimonio Exterior
Patrimonio Galego de Estacións Rupestres
Patrimonio Gastronómico
Patrimonio Heráldico de Galicia
Patrimonio Histórico - Cultural, Social e etnográfico
Patrimonio Linguístico
Patrimonio Musical
Patrimonio Natural e Xeográfico
Patrimonio Prehistórico
Patrimonio Relixioso
Restauración do Patrimonio
CÓDIGO PARA AS FOTOS VISTAS NO GRUPO, NO MURAL XERAL

Copia e pega o texto entre liñas ( as liñas non as copies )

=========================================

<a href="https://flickr.com/groups/patrimoniodegalicia"><img
src="https://farm4.static.flickr.com/3131/3093502312_53e9333c68_t.jpg"width="125"height="125" alt="Patrimonio de Galicia"></a>

<a href="https://www.flickr.com/groups/patrimoniodegalicia">Patrimonio de Galicia</a>

=============================================================================

e quedará:

Patrimonio de Galicia

Patrimonio de Galicia
CÓDIGO PARA INVITAR FOTOS AO GRUPO:

Copia e pega o texto entre liñas ( as liñas non as copies )

=========================================

<a href="https://flickr.com/groups/patrimoniodegalicia"><img
src="https://farm4.static.flickr.com/3121/3158009300_ae85541521.jpg"width="210"height="210" alt="Patrimonio de Galicia"></a>

<a href="https://www.flickr.com/groups/patrimoniodegalicia">Patrimonio de Galicia</a>


=============================================================================

e quedará:

Patrimonio de Galicia

Patrimonio de Galicia


-------o0o------- ------- o0o------- ------- o0o------- ------- o0o-------elogo


Esta web apoia á iniciativa dun dominio galego propio (.gal) en Internet
Esta web apoia á iniciativa dun dominio galego propio (.gal) en Internet

Group Rules

Sobe fotografías que teñan que ver co espírito deste grupo.
E indica de algún xeito o que teñen que ver con Galicia ( no título, nunha etiqueta e se ti queres nunha xeoetiqueta, etc. co fin de que quen vexa a foto no mural poida saber, se non o sabe, algo mais da nosa terra. Se non o fas así, a foto quitarase do mural.
Máximo 2 fotografías por día e membro.
Mira os temas. Ademais de no mural xeral podes poñer as túas fotos no tema onde está o tipo de Patrimonio que opinas que pertence. Se non o fas permites que o poida dirixir o conservador ou administrador do Grupo.
Neste grupo non se aceptan as imaxes ofensivas, despectivas, racistas, pornográficas ou intencionadas como a propaganda ideolóxica, nin fotografías de mal gusto que podan molestar aos demáis, serán borradas sen previo aviso, todos sabemos o que quere dicir que tipo de imaxes non se aceptan, se non estás de acordo con que se che borrou unha imaxe, vale, pídeme explicacións, educadamente, e direiche a maioría das veces "porque é intencionada ou de mal gusto ou que non ten que ver co espíritu do grupo", xa que será por iso a maioría das veces; ti dirás: "non o é porque..." ou ben, dirás: desculpa non me decatei... " e aí xa depende do traballo que teña para seguir coa conversación. É un traballo enorme dicir os porqués a algúns autores, depende do seu ego ou dos seus intereses, con outros, máis humildes ou con menos intereses persoais, non hai problema. O grupo non permite a política, senón a historia.

//

Sube fotografías que tengan que ver con el espíritu de este grupo.
E indica de algún modo lo que tienen que ver con Galicia, en el título, en una etiqueta y si tú quieres en una geoetiqueta, etc. a fin de que quien vea la foto en el mural pueda saber, si no lo sabe, algo más de nuestra tierra. Si no lo haces así, la foto se quitará del mural.
Máximo 2 fotografías por día y miembro.
Mira los temas. Además de en el mural general puedes poner tus fotos en el tema donde está el tipo de Patrimonio que opinas que pertenece. Si no lo hace permites que lo pueda dirigir el conservador o administrador del Grupo.
En este grupo no se aceptan las imágenes ofensivas, despectivas, racistas, pornográficas o intencionadas como la propaganda ideológica, ni fotografías de mal gusto que puedan molestar a los demás, serán borradas sin previo aviso, todos sabemos lo que quiere decir qué tipo de imágenes no se aceptan, si no estás de acuerdo con que se te haya borrado una imagen, vale, pídeme explicaciones, educadamente, y te diré la mayoría de las veces "porque es intencionada o de mal gusto o no tiene que ver con el espíritu del grupo", ya que será por eso la mayoría de las veces; tú dirás: "no lo es porque..." o bien, dirás: disculpa no me di cuenta... " y ahí ya depende del trabajo que tenga para seguir con la conversación. Es un trabajo enorme decir los porqués a algunos autores, depende de su ego o de sus intereses, con otros, más humildes o con menos intereses personales, no hay problema. El grupo no permite la política, sino la historia.

Additional Info

  • This group doesn't care how many other groups a photo is in
  • Members can post 2 things to the pool each day.
  • Accepted content types: Photos, Videos, Images, Art, Screenshots
  • Accepted safety levels: Safe
Groups Beta