The Socialist Youth League of Norway is a revolutionary socialist organization fighting for socialism and feminist liberation. See www.su.no

  

Sosialistisk Ungdom er en revolusjonær sosialistisk organisasjon som kjemper for sosialistisk folkestyre og feministisk frigjøring.

 

Sosialistisk Ungdom vil gjøre noe mer enn de andre ungdomspartiene. Vi vil ikke bare flikke litt på samfunnet. Vi har større mål. Vi vil erstatte dagens samfunnssystem, kapitalismen, med et sosialistisk folkestyre.

 

Les mer på vår nettside www.su.no

 

Bli medlem!

Send SUMEDLEM navn og adresse til 2030 (50 kroner)

 

Send oss bilder på sosialistiskungdom@yahoo.com

 

Facebook-gruppe: Sosialistisk Ungdom

 

Twitter: sosialist

Read more

Testimonials

Have something nice to say about Sosialistisk Ungdom (SU)? Write a testimonial