new icn messageflickr-free-ic3d pan white
HANOI 1926 - Hiệu trưởng VICTOR TARDIEU (ngồi giữa) cùng các thầy trỏ trường Mỹ thuật Đông Dương | by manhhai
Back to photostream

HANOI 1926 - Hiệu trưởng VICTOR TARDIEU (ngồi giữa) cùng các thầy trỏ trường Mỹ thuật Đông Dương

L’ E.S.B.A.I (École Supérieure des Beaux Arts de l'Indochine) : LES ELEVES DEBOUT DERRIERE LEURS MAÎTRES. A DROITE NAM SON, ASSIS AU MÊME RANG DES PROFESSEURS.

 

THE STUDENTS STANDING BEHIND THEIR MASTERS. ON THE RIGHT NAM SON, SITTING IN THE SAME ROW OF THE TEACHERS.

 

CÁC SINH VIÊN ĐỨNG PHÍA SAU NHỮNG NGƯỜI THẦY CỦA HỌ. Ở BÊN PHẢI LÀ HỌA SĨ NAM SƠN, NGỒI CÙNG HÀNG VỚI CÁC GIÁO SƯ.

 

catalogue-raisonne-aap.com/lecole-des-beaux-arts-indochine/

 

Victor Tardieu và Trường Mỹ thuật.

Tại Hà Nội, Victor Tardieu tuyển dụng các nghệ sĩ trẻ Việt Nam, ông bị ấn tượng bởi phẩm chất nghệ thuật của họ và hiểu tầm quan trọng của việc phát triển giáo dục nghệ thuật; theo ý nghĩa này, ông đã đề xuất với Toàn quyền Merlin về việc thành lập Trường Mỹ thuật nhằm đào tạo các giáo viên. Năm 1925, ông phụ trách Trường Mỹ thuật Đông Dương do ông sáng lập cùng với học trò và người bạn là Nguyễn Nam Sơn.

 

Victor Tardieu et l’Ecole des Beaux-Arts.

A Hanoï Victor Tardieu fait travailler de jeunes artistes vietnamiens, il est frappé par leurs qualités artistiques et saisit l'importance de développer l'enseignement artistique; il propose dans ce sens au Gouverneur général Merlin la création d'une Ecole des Beaux-Arts destinée à former des professeurs. En 1925 il prend la direction de l'Ecole des Beaux-Arts de l'Indochine qu'il crée avec son élève et ami Nguyen Nam Son.

www.facebook.com/indochinedrouot/photos/victor-tardieu-18...

 

Victor Tardieu and the School of Fine Arts.

In Hanoi Victor Tardieu employs young Vietnamese artists, he is struck by their artistic qualities and understands the importance of developing artistic education; in this sense, he proposed to Governor General Merlin the creation of a School of Fine Arts intended to train teachers. In 1925 he took charge of the Indochina School of Fine Arts which he created with his pupil and friend Nguyen Nam Son.

 

 

 

24,821 views
4 faves
2 comments
Uploaded on January 27, 2021