new icn messageflickr-free-ic3d pan white
Een kannibaal als jij en ik, Schouwburg Arnhem | by Marcel Kochen
Back to photostream

Een kannibaal als jij en ik, Schouwburg Arnhem

Een kannibaal als jij en ik

Componisten: Freek de Jonge en Bram Vermeulen

Producer: Bram Vermeulen

Uitvoerenden: Willem Nijholt, Corry van Gorp, Carol van Herwijnen, Serge Henri Valcke, Henk Votel, Ferd Hugas, Bill van Dijk, Riet Henius

Regie: Eddy Habbema

 

Stadstheater Arnhem

Stadstheater Arnhem is een theater in Arnhem. Tot 2015 heette het gebouw 'Schouwburg Arnhem'.

 

Geschiedenis

In maart 1864 opende de eerste Arnhemse schouwburg, ontworpen door F.W van Gendt. Het ontwerp wordt zeer enthousiast ontvangen, waarna wordt besloten om het ontwerp te kopiëren voor de nieuwe schouwburg in Groningen. Op 27 december 1934 brandt de schouwburg helemaal af. De Gemeente Arnhem schrijft een prijsvraag uit om een nieuw ontwerp te kiezen. Frederik M.A Brons wint de prijsvraag, met zijn ontwerp getiteld 'Feniks'. In 1937 begint de bouw en op 19 oktober 1938 wordt de schouwburg geopend door de Burgemeester. Tijdens de Slag om Arnhem raakt het gebouw beschadigd. Bij het bombardement komt de architect om het leven. In 1978, 1987 en 2006 wordt de schouwburg verbouwd, en wordt er onder meer een nieuwe kleine zaal gebouwd, en wordt de entree verplaatst.

 

Musis Sacrum

Sinds 1997 delen de Arnhemse concertgebouw Musis Sacrum en het Stadstheater een directie. Daarnaast werkt Musis & Stadstheater samen met poppodium Luxor Live.

 

Zalen en Foyers

De schouwburg heeft twee zalen. Een grote zaal met 750 stoelen, en een kleine zaal met 200 stoelen. Verder beschikt het theater over meerdere foyers, waaronder de Feniks-foyer en het Theater-café.

 

Arnhem city theater

Stadstheater Arnhem is a theater in Arnhem. Until 2015 the building was called 'Schouwburg Arnhem'.

 

History

In March 1864 the first Arnhem theater opened, designed by F.W van Gendt. The design is received with great enthusiasm, after which it is decided to copy the design for the new theater in Groningen. The theater burns down completely on December 27, 1934. The Municipality of Arnhem is launching a competition to choose a new design. Frederik M.A Brons wins the competition, with his design entitled 'Feniks'. Construction started in 1937 and on 19 October 1938 the theater was opened by the Mayor. The building was damaged during the Battle of Arnhem. The architect is killed in the bombing. In 1978, 1987 and 2006 the theater is being renovated, a new small hall is being built, and the entrance is being moved.

 

Musis Sacrum

Since 1997, the Arnhem concert hall Musis Sacrum and the Stadstheater have shared a management. Musis & Stadstheater also works together with the Luxor Live pop venue.

 

Halls and Foyers

The theater has two rooms. A large room with 750 seats, and a small room with 200 seats. The theater also has several foyers, including the Feniks foyer and the Theater café.

 

Arnheim Stadttheater

Das Stadstheater Arnhem ist ein Theater in Arnhem. Bis 2015 hieß das Gebäude "Schouwburg Arnhem".

 

Geschichte

Im März 1864 wurde das erste Arnheimer Theater eröffnet, entworfen von F.W van Gendt. Der Entwurf wird mit großer Begeisterung aufgenommen, wonach beschlossen wird, den Entwurf für das neue Theater in Groningen zu kopieren. Das Theater brennt am 27. Dezember 1934 vollständig ab. Die Gemeinde Arnhem startet einen Wettbewerb, um ein neues Design zu wählen. Frederik M.A Brons gewinnt den Wettbewerb mit seinem Entwurf "Feniks". Der Bau begann 1937 und am 19. Oktober 1938 wurde das Theater vom Bürgermeister eröffnet. Das Gebäude wurde während der Schlacht von Arnhem beschädigt. Der Architekt wird bei der Bombardierung getötet. 1978, 1987 und 2006 wird das Theater renoviert, ein neuer kleiner Saal wird gebaut und der Eingang wird verlegt.

 

Musis Sacrum

Seit 1997 teilen sich die Konzerthalle Arnis Musis Sacrum und das Stadstheater eine Geschäftsführung. Musis & Stadstheater arbeitet auch mit der Pop-Location Luxor Live zusammen.

 

Hallen und Foyers

Das Theater hat zwei Räume. Ein großer Raum mit 750 Plätzen und ein kleiner Raum mit 200 Plätzen. Das Theater verfügt außerdem über mehrere Foyers, darunter das Feniks-Foyer und das Theatercafé.

 

Gorcums Museum

Grote Markt 17, Gorinchem

 

Het Gorcums Museum is het stedelijk museum van de stad Gorinchem. Het bezit een collectie over de geschiedenis van de stad en een verzameling moderne kunst. Ook zijn werken van diverse zeventiende-eeuwse schilders uit Gorinchem te zien. Regelmatig zijn er wisseltentoonstellingen.

 

Het museum is sinds 1995 gevestigd op de Grote Markt, in het oude stadhuis van Gorinchem.

 

The Gorcums Museum is the municipal museum of the city of Gorinchem. It has a collection about the history of the city and a collection of modern art. Works by various seventeenth-century painters from Gorinchem are also on display. There are regular exhibitions.

 

The museum has been located on the Grote Markt since 1995, in the old town hall of Gorinchem.

 

Das Gorcums Museum ist das städtische Museum der Stadt Gorinchem. Es verfügt über eine Sammlung über die Geschichte der Stadt und eine Sammlung moderner Kunst. Auch Werke verschiedener Maler des 17. Jahrhunderts aus Gorinchem sind zu sehen. Es gibt regelmäßig Ausstellungen.

 

Das Museum befindet sich seit 1995 auf dem Grote Markt im alten Rathaus von Gorinchem.

 

Na de succesvolle tentoonstelling over de SIXTIES komen nu de SEVENTIES naar het Gorcums Museum. Tien kleurrijke jaren waarin de verschillende stijlen en stromingen meer contrasteerden dan ooit! Folk en hardrock wedijverden met disco, hotpants met punk en schrootjes en kamerbreed tapijt met strak meubeldesign. Neem een duik in dit bonte verleden met de expositie SEVENTIES music - fashion - design, van 22 oktober 2016 tot en met 19 maart 2017 in het Gorcums Museum!

 

Van disco tot folk

Een tentoonstelling met nostalgische herinneringen, maar ook een schokkende hernieuwde kennismaking. Juist in dit decennium ontstaan heel verschillende muziekstijlen, van hardrock, punk en disco tot de rustigere folk en slow pop. Er is voor elk wat wils: Deep Purple, David Bowie, Sex Pistols, Rod Stewart en Bee Gees slaan nieuwe wegen in, maar ook Hollandse groepen als Golden Earring en George Baker Selection halen hoge noteringen in de TOP40.

 

Chique en antimode

Qua kleding en accessoires is de verscheidenheid zo mogelijk nog groter: alles kan en niets is te gek. Hippies met lang haar hullen zich in wijde kleren en laten zo het verschil tussen de seksen verdwijnen. Liefhebbers van sexy kleding kiezen juist voor minimode en hotpants. Weer anderen kleden zich in chique creaties van Nederlandse couturiers als Frank Govers en Frans Molenaar en een enkeling kan zich een exclusieve ‘Fong Leng’ veroorloven. Later in dit decennium steekt met punk de antimode de kop op.

 

In de huiskamer

De sfeer van ons interieur wordt bepaald door een mengelmoes van kleuren, met een overheersende rol voor oranje, bruin en paars. De wanden bekleden we met schrootjes, steenstrips of biezenmatten, wat mooi contrasteert met de strakke meubels van ontwerpers als Gerard van den Berg en Gijs Bakker. De televisie rukt op en wij genieten in onze huiskamer van programma’s als de Fred Haché Show, Farce Majeure en maatschappijkritisch cabaret van Van Kooten & de Bie. Tegelijk is er in de samenleving veel onrust; het lijkt wel of heel Nederland achter een spandoek aan loopt. Kernbewapening, milieuverontreiniging en abortuswetgeving verhitten de gemoederen.

 

Het is allemaal te zien en te horen in de expositie SEVENTIES – music – fashion - design !

 

After the successful exhibition about the SIXTIES, the SEVENTIES are now coming to the Gorcums Museum. Ten colorful years in which the different styles and movements contrasted more than ever! Folk and hard rock competed with disco, hot pants with punk and scrap metal and broadloom carpet with sleek furniture design. Take a dip in this colorful past with the exhibition SEVENTIES music - fashion - design, from 22 October 2016 to 19 March 2017 in the Gorcums Museum!

 

From disco to folk

An exhibition with nostalgic memories, but also a shocking renewed introduction. It is precisely in this decade that very different music styles arise, from hard rock, punk and disco to the quieter folk and slow pop. There is something for everyone: Deep Purple, David Bowie, Sex Pistols, Rod Stewart and Bee Gees are breaking new ground, but also Dutch groups such as Golden Earring and George Baker Selection get high scores in the TOP40.

 

Chic and anti-fashion

In terms of clothing and accessories, the variety is even greater if possible: everything is possible and nothing is too crazy. Hippies with long hair wrap themselves in wide clothes and let the difference between the sexes disappear. Lovers of sexy clothes opt for mini fashion and hot pants. Still others dress in chic creations from Dutch couturiers such as Frank Govers and Frans Molenaar and a few can afford an exclusive "Fong Leng". Later in this decade, anti-fashion emerges with punk.

 

In the living room

The atmosphere of our interior is determined by a hodgepodge of colors, with a predominant role for orange, brown and purple. We cover the walls with scrap metal, stone strips or rush mats, which contrasts beautifully with the sleek furniture of designers such as Gerard van den Berg and Gijs Bakker. The television is on the move and in our living room we enjoy programs such as the Fred Haché Show, Farce Majeure and socially critical cabaret by Van Kooten & de Bie. At the same time there is much unrest in society; it seems as if the whole of the Netherlands is following a banner. Nuclear armament, environmental pollution and abortion legislation are heating the minds.

 

It can all be seen and heard in the exhibition SEVENTIES - music - fashion - design!

 

Nach der erfolgreichen Ausstellung über die SIXTIES kommen nun die SEVENTIES ins Gorcums Museum. Zehn bunte Jahre, in denen sich die verschiedenen Stile und Bewegungen mehr als je zuvor unterschieden! Folk und Hard Rock konkurrierten mit Disco, Hotpants mit Punk und Schrott und Teppichboden mit elegantem Möbeldesign. Tauchen Sie ein in diese bunte Vergangenheit mit der Ausstellung SEVENTIES music - fashion - design vom 22. Oktober 2016 bis 19. März 2017 im Gorcums Museum!

 

Von der Disco bis zum Folk

Eine Ausstellung mit nostalgischen Erinnerungen, aber auch eine schockierende erneute Einführung. Genau in diesem Jahrzehnt entstehen sehr unterschiedliche Musikstile, von Hard Rock über Punk und Disco bis hin zu leiserem Folk und langsamem Pop. Für jeden ist etwas dabei: Deep Purple, David Bowie, Sex Pistols, Rod Stewart und Bee Gees beschreiten neue Wege, aber auch niederländische Gruppen wie Golden Earring und George Baker Selection erzielen in der TOP40 hohe Punktzahlen.

 

Chic und Anti-Mode

Bei Kleidung und Accessoires ist die Vielfalt noch größer, wenn möglich: alles ist möglich und nichts ist zu verrückt. Hippies mit langen Haaren wickeln sich in breite Kleidung und lassen den Unterschied zwischen den Geschlechtern verschwinden. Liebhaber sexy Kleidung entscheiden sich für Mini-Mode und Hotpants. Wieder andere kleiden sich in schicken Kreationen von niederländischen Couturiers wie Frank Govers und Frans Molenaar, und einige können sich eine exklusive "Fong Leng" leisten. Später in diesem Jahrzehnt tritt Anti-Fashion mit Punk auf.

 

Im wohnzimmer

Die Atmosphäre unseres Interieurs wird von einer Mischung aus Farben bestimmt, wobei Orange, Braun und Lila eine dominierende Rolle spielen. Wir verkleiden die Wände mit Schrott, Steinstreifen oder Binsenmatten, was einen schönen Kontrast zu den schlanken Möbeln von Designern wie Gerard van den Berg und Gijs Bakker bildet. Der Fernseher ist in Bewegung und in unserem Wohnzimmer genießen wir Programme wie die Fred Haché Show, Farce Majeure und das sozialkritische Kabarett von Van Kooten & de Bie. Gleichzeitig herrscht in der Gesellschaft viel Unruhe; Es scheint, als ob die gesamten Niederlande einem Banner folgen. Atomwaffen, Umweltverschmutzung und Abtreibungsgesetze heizen die Köpfe an.

 

In der Ausstellung SEVENTIES - music - fashion - design ist alles zu sehen und zu hören!

4,044 views
13 faves
12 comments
Taken on January 19, 2017