new icn messageflickr-free-ic3d pan white
Schiedam , het Oude Stadhuis | by STEHOUWER AND RECIO
Back to photostream

Schiedam , het Oude Stadhuis

Schiedam , het Oude Stadhuis

 

Het Oude Stadhuis in Schiedam is in de 16e eeuw gebouwd. Na een brand in 1614 is het in 1637 hersteld. De omlijsting van ingang en bovenvenster zijn gemaakt in Lodewijk XIV-trant. Voor het bordes staan twee gietijzeren lantarens. In 2004 is het volledig gerestaureerd.

De historie van het gebouw gaat echter verder terug.

Uit bronnen kunnen we namelijk herleiden dat Schiedam al in de 14e eeuw een stadhuis had en het is niet uitgesloten dat het op dezelfde locatie heeft gestaan.

Echter kunnen we pas vanaf het midden van de 16e eeuw bewijzen dat het gebouw staat waar het nu staat. In 1547 was er een vonnis, ik vind het wel grappig:

“zijn te waegen droncken in gekomen, roupende ende halff singende: nu ende bennen wij nijet uut gegaen; ende hebben sulcks gereeden omme 't stadthuijs.

Dronken of nuchter, dat gaat natuurlijk alleen als een gebouw geen belendende percelen heeft.

 

Tegenwoordig is er in het stadhuis een restaurant annex brasserie gevestigd. De Grote Markt, waar het stadhuis staat, is erg sfeervol, speciaal als er zo'n heerlijke oude auto voorbij sjeest (en ja, dan moet je snel zijn, en daarom maak ik zo vaak gebruik van mijn simpele compact camera)

 

Schiedam, The Old Town Hall

 

The Old Town Hall in Schiedam was built in the 16th century. After a fire in 1614 it has been restored in 1637 . The frame of input and top panel are made in the Louis XIV style . The platform has two cast-iron lanterns . In 2004 it was completely restored .

However, the history of the building goes back further .

From sources we can trace that Schiedam had a town hall in the 14th century and it is possible that it has been the same location.

However, we can not until the mid- 16th century prove that the building is where it is today . In 1547 there was a judgment , I find it funny :

" Are in wagon came drunck, shouting and half singing : Nwe dindn't go out, we only rided around the town hall .

Drunk or sober , of course, that is only if a building has no adjacent plots .

 

Nowadays, there is located in the town hall a restaurant and brasserie . The Grote Markt , where the Town Hall is very atmospheric , especially when there is such a lovely old car driving around ( and yes , you have to be quick , so I make so often use my compact camera )

 

Time to rock the stones my friends!

11,420 views
96 faves
119 comments
Taken on October 30, 2013