new icn messageflickr-free-ic3d pan white
Ãnh gốc :") | by # Hnk [ Change ] ツ'
Back to photostream

Ãnh gốc :")

bon.kasumi: ủa bn

♥ he0 nhõ: ?

bon.kasumi: bn. vs py less là gì z.

bon.kasumi: ?

♥ he0 nhõ: Py q.8 ák hã

bon.kasumi: k

♥ he0 nhõ: Chứ ai

bon.kasumi: py mà bn bn* hình á

♥ he0 nhõ: Pu mà

bon.kasumi: cái gì

bon.kasumi: chài

♥ he0 nhõ: Đâu gữi hình

bon.kasumi: ừ

bon.kasumi: chờ tí

♥ he0 nhõ: Ùk

bon.kasumi: đừng nói cho ai nge là tupo6io hõi nha

♥ he0 nhõ: ùk

♥ he0 nhõ: gửi hình ik

bon.kasumi: rồi rồi chờ tí

♥ he0 nhõ: ùk

bon.kasumi: đó

♥ he0 nhõ: Nài là Pu mà

bon.kasumi:

bon.kasumi: à à tuôi hỉu rồi

bon.kasumi: thỳ ra pu vs py la 2p65t

bon.kasumi: một

♥ he0 nhõ: Chồg t

♥ he0 nhõ: có chi k

bon.kasumi: k bn pk sao k

♥ he0 nhõ: s?

bon.kasumi: tại hùi đó t wen nó cái nó nói nó có nhop4 bn tên pu

nhõ

bon.kasumi: mà nó tên là py đó

bon.kasumi: pn hĩu k

♥ he0 nhõ: àk

bon.kasumi: chài z. mà tui cứ tỡng

♥ he0 nhõ: Bạn là Bòn bon hã

bon.kasumi: ừ tui nè

bon.kasumi: ^^

bon.kasumi: sao bn pk tuio

bon.kasumi: tui

♥ he0 nhõ: ùk

♥ he0 nhõ: thì nghe nó nói

♥ he0 nhõ: quen bạn

♥ he0 nhõ: dk 4 thág

bon.kasumi: k 3 à

♥ he0 nhõ: hay mấy thág đó

♥ he0 nhõ: cái Ct

bon.kasumi: mà sao bn qen nó z

♥ he0 nhõ: Thỳ nó

♥ he0 nhõ: đòi quen

♥ he0 nhõ: ùk lunz

♥ he0 nhõ:

♥ he0 nhõ: Mà s?

bon.kasumi: nhìn bn cũng dt mà sao k wen ng khác mà wen nó

♥ he0 nhõ: s? dza.

bon.kasumi: thỳ tuôi nói z. thôi

♥ he0 nhõ: s? dza.

♥ he0 nhõ: nói t nghe đi

bon.kasumi: k

♥ he0 nhõ: t k nói lại đâuz

bon.kasumi: tại wen nó nó gì lắm

bon.kasumi: tuôi la 2ng` rất hĩu tính nó

bon.kasumi: là

♥ he0 nhõ: mà hõi thiệt

♥ he0 nhõ: bon

♥ he0 nhõ: còn thưn nó k

bon.kasumi:

bon.kasumi: k bh

bon.kasumi: bon k thưn nó đc.

♥ he0 nhõ: add ních lunz đi

bon.kasumi: bon k còn rc gì vs nó nữa rồi

♥ he0 nhõ: s? dza.

♥ he0 nhõ: t thấy

♥ he0 nhõ: nó củg t

♥ he0 nhõ: củg nghe lời

♥ he0 nhõ:

bon.kasumi: ừ thỳ nó là nv.

bon.kasumi: nhưng mạng chưa hĩu nó âu

wen nó lúc hết wen mới pk no 1ntn

bon.kasumi: nó ntn

♥ he0 nhõ: hết quen gòi s?

bon.kasumi: thỳ bn pk z. ik

bon.kasumi: bn . pk fink

bon.kasumi: bn . pk fink k

♥ he0 nhõ: k

♥ he0 nhõ: s?

♥ he0 nhõ: Nói đi

♥ he0 nhõ: tại hum pữa

♥ he0 nhõ: mình cũg có buôg nó

♥ he0 nhõ: cái nó nói

♥ he0 nhõ: Quay lại đi

♥ he0 nhõ: thỳ củg ùk

♥ he0 nhõ:

bon.kasumi: chài

bon.kasumi: mà sao 2 n`g buông z.

♥ he0 nhõ: Thỳ cái tính nó cọc lắm

♥ he0 nhõ: nên t buôg

♥ he0 nhõ: mà bh`

♥ he0 nhõ: nó đòi quen lâi

cũg ùk lunz

bon.kasumi: đ1o

bon.kasumi: đó

bon.kasumi: tính nó

bon.kasumi: pk sao k hùi đó bon wen nó mà nó như ông nội bon z.

bon.kasumi: quýnh bon trc' mặt bn. nó

bon.kasumi: n1o ra vẽ lắm

bon.kasumi: thứ như nó

♥ he0 nhõ: s?

♥ he0 nhõ: Nó đâuz có quýh he0

♥ he0 nhõ: he0 quýnh nó ák

♥ he0 nhõ:

bon.kasumi: thỳ nó là nv.

bon.kasumi: bon cũng quýnh nó qá chài

bon.kasumi: mà qen nó nhìn nósp k ra sp fem ko ra fem

bon.kasumi: đéo pk n1o là loại gì

bon.kasumi: thứ như nó qen ai xong ai cũng n1oi lộn xào

bon.kasumi:

bon.kasumi: nói

♥ he0 nhõ:

♥ he0 nhõ: nhà nó giàu mà

bon.kasumi:

bon.kasumi: ai pk

bon.kasumi: ừ nhà ta giàu lằm đó

bon.kasumi:

♥ he0 nhõ:

♥ he0 nhõ: Ct xog

♥ he0 nhõ: nó nói

♥ he0 nhõ: Bon jề

bon.kasumi: là sao

bon.kasumi: bon giề

♥ he0 nhõ: là Nó Ct bon

bon.kasumi:

♥ he0 nhõ: cái nó nói Bon cái jề

bon.kasumi: hahaha

bon.kasumi: nge mắt cừi qá

ai ct ai

♥ he0 nhõ: ai bék

♥ he0 nhõ: ai Ct ai

bon.kasumi: lúc mà bonb ct n1o n1o khóc 3 ngày năn nỉ bon qen lại gần 1 tuần

bon.kasumi:

♥ he0 nhõ: thì nói đâi

♥ he0 nhõ: gòi s? nửa

♥ he0 nhõ: quen 3mont dk jề

bon.kasumi:

bon.kasumi: cái bon k thèn wen nó nữa

bon.kasumi: mà bn đừng nói ai nge là tuôi vs bn nc nho

♥ he0 nhõ: ùk ùk

♥ he0 nhõ:

D.nài

♥ he0 nhõ: t cũg nãn nó

bon.kasumi: nhìn nó dơ th1y bà mà wen nó

♥ he0 nhõ:

♥ he0 nhõ: lâu lâu

♥ he0 nhõ: mới gặp một lần

bon.kasumi:

bon.kasumi: nó gê thý bà

bon.kasumi: xạo lồn nữa

♥ he0 nhõ: nó có chạy Ati k

bon.kasumi: )))))

bon.kasumi: ati gì nữa

♥ he0 nhõ: ai bék

♥ he0 nhõ: nó nói

♥ he0 nhõ: hồi đó

♥ he0 nhõ: nó chạy Ati

bon.kasumi:

♥ he0 nhõ: gòi bị CA bắt

bon.kasumi: hùi đó qen bon cái nói chạy no4 xong nói qa ab

cái hõi xe đâu nói mà hk cho cah5i

bon.kasumi:

bon.kasumi: chạy

♥ he0 nhõ:

bon.kasumi: đi chơi vs nó toàn thý ik pộ vs xe đạp k

bon.kasumi:

♥ he0 nhõ: bék Py q.8 k

♥ he0 nhõ: ùk

♥ he0 nhõ:

bon.kasumi: pk

♥ he0 nhõ: hum pữa

♥ he0 nhõ: thèg Py

♥ he0 nhõ: nó kêu t

♥ he0 nhõ: quen bắt cá đi

♥ he0 nhõ: zừa quen nó

♥ he0 nhõ: zừa quen Pu

♥ he0 nhõ: mà t k chiu,

bon.kasumi: ník py q8 là gì

♥ he0 nhõ: t_

♥ he0 nhõ: jề đó

bon.kasumi:

bon.kasumi: chà

bon.kasumi: niík cũa th` py đó bn

bon.kasumi: t`h bn chụp hình đó

♥ he0 nhõ: f~ k

♥ he0 nhõ: Chứ k f~

bon.kasumi: pu vs py la2 1

bon.kasumi:

♥ he0 nhõ: Py q.8 nào hã

♥ he0 nhõ: hum pữa

bon.kasumi: THÔI BỊ NÓ LỪA RỒI

♥ he0 nhõ: nó zới thèg Py q.8 gâyộn mà

bon.kasumi: có py nào âu

bon.kasumi: pu vs py là 1 đó

♥ he0 nhõ: ũa

♥ he0 nhõ: v. àk

bon.kasumi:

♥ he0 nhõ: X

♥ he0 nhõ: h` bà nói

♥ he0 nhõ: t mới bék

♥ he0 nhõ:

bon.kasumi: hahah tui h tui mới pk nè

bon.kasumi:

bon.kasumi: tuôi ngi lằm mà

bon.kasumi: lắm

♥ he0 nhõ: ai nói bà nghe

bon.kasumi: tuôi ngi

♥ he0 nhõ: nghi jè

bon.kasumi: thỳ ngi pu vs py là 1 á

♥ he0 nhõ: ùk ùk

♥ he0 nhõ:

♥ he0 nhõ: dE~ bữa nào

♥ he0 nhõ: t hõi

♥ he0 nhõ:

bon.kasumi: đúng là thứ xạo lồn

bon.kasumi: hõi n1o chói đó

♥ he0 nhõ: hồi nãi

♥ he0 nhõ: nó mới qua nhà t nè

bon.kasumi: bn. đúng là cái thứ xạo lồn té mẹ bạn ik bá dơ qá ))

♥ he0 nhõ: Spam

♥ he0 nhõ: chữi nó ha 4

bon.kasumi: ừ

bon.kasumi: nhà bn ở âu

♥ he0 nhõ: Bình thạnh

♥ he0 nhõ: có chi k

bon.kasumi: k

♥ he0 nhõ: ùk

♥ he0 nhõ: t cũg có bạn

♥ he0 nhõ: nhà o? nhà hát

♥ he0 nhõ: hòa bìh

♥ he0 nhõ: ngó ngag qua ák

♥ he0 nhõ:

♥ he0 nhõ: cũg hay lênz đó choi

bon.kasumi: ừ

bon.kasumi: tuôi cũng hay lên đó xem pghi,m

♥ he0 nhõ: ùk

♥ he0 nhõ: nhà bạn

♥ he0 nhõ: gần đó

♥ he0 nhõ: dk

bon.kasumi: ừ

bon.kasumi: pk lunz

♥ he0 nhõ: hum pữa

♥ he0 nhõ: nó nói

♥ he0 nhõ:

bon.kasumi: à

bon.kasumi: ủa nge nó nói là sắp ct hã

♥ he0 nhõ: Ct ai

♥ he0 nhõ: nó nói jề

bon.kasumi: spam

♥ he0 nhõ: spam jề

♥ he0 nhõ: gữi ik

♥ he0 nhõ: bên ních t

♥ he0 nhõ: k thấy

bon.kasumi: ciá nũai

♥ he0 nhõ: gửi cho t đi

bon.kasumi: rồo

♥ he0 nhõ: rồi jè

bon.kasumi: chờ chút

♥ he0 nhõ: Coppy qua hết đi

bon.kasumi: c.t òi

pu: sắp thui

pu: chứ chưa

♥ he0 nhõ: ùk

t Ct nó gòi

♥ he0 nhõ:

bon.kasumi:

♥ he0 nhõ: Nghe bạn kễ

♥ he0 nhõ: hết mún quen

♥ he0 nhõ:

bon.kasumi:

♥ he0 nhõ:

♥ he0 nhõ: nó kêu

♥ he0 nhõ: delet ních

♥ he0 nhõ: ùk

♥ he0 nhõ:

bon.kasumi: ừ

bon.kasumi: del lunz

♥ he0 nhõ: nó còn

♥ he0 nhõ: nói jề

bon.kasumi: để chi thứ bá dơ

♥ he0 nhõ: với bà k

bon.kasumi: đang nc nà

bon.kasumi: nc sock nó chơpi

bon.kasumi:

♥ he0 nhõ: Coppy t coi với

bon.kasumi: rồo chờ tuôi chứ

♥ he0 nhõ: ùj

♥ he0 nhõ: Cop đi bà

bon.kasumi: B's ♥ TĐ's :"x Bon:

B's ♥ TĐ's :"x Bon: wen heo hp qá har

B's ♥ TĐ's :"x Bon:

pu: c.t òi

pu: sắp thui

pu: chứ chưa

B's ♥ TĐ's :"x Bon: ừ

pu: màh Pu c.t nók òi

pu: Pu đag qen pé Tú màh

B's ♥ TĐ's :"x Bon: sao nó n1oi đang wen

B's ♥ TĐ's :"x Bon: bn đo

B's ♥ TĐ's :"x Bon: kì qá

pu: ê

pu: đừg nói zì hếc

pu: Pu sắp c.t nók òi

B's ♥ TĐ's :"x Bon: h bn pm qa ct ngta lun zik

B's ♥ TĐ's :"x Bon: h bn pm qa ct ngta lun ik

pu: thì từ từ

pu: k dám nói

B's ♥ TĐ's :"x Bon: chài

B's ♥ TĐ's :"x Bon: hèn qá

B's ♥ TĐ's :"x Bon: nói mẹ ik

B's ♥ TĐ's :"x Bon: pn là py bnm đừng có dấu tuôi nữa

pu: zì dị máh

B's ♥ TĐ's :"x Bon: thôi 3 ơi

B's ♥ TĐ's :"x Bon: dả điên qài

pu: nèh

pu: múnz gặp mìh

pu: dị seo

pu: mổi lần

pu: rủ Po gẻ

pu: w' bạn ik

pu: únz nc'

pu: k ai chịu ik

B's

bon.kasumi:

B's ♥ TĐ's :"x Bon: chài

pu: cứ cko là tuôi là dị

B's ♥ TĐ's :"x Bon: nói mẹ ik dấu dấu

B's ♥ TĐ's :"x Bon:

B's ♥ TĐ's :"x Bon: déo pk dấu làm gì

pu: nèh

B's ♥ TĐ's :"x Bon: n1oi py q8 tùm lum

pu: nèh

pu: pik coan Ty fem hum

B's ♥ TĐ's :"x Bon: k

pu: choài

pu: cm f*

pu: òi nài nộ

pu: ti.children

pu: níc nók đóa

♥ he0 nhõ: t Ct nó

bon.kasumi: ừ

bon.kasumi: n1o n1oi gì k

bon.kasumi: n1o nói gì k

♥ he0 nhõ: gòi jề nữa

♥ he0 nhõ: k hiễu

bon.kasumi: nó nói z. thôi

♥ he0 nhõ: k hiễu

♥ he0 nhõ: Bà binh t

♥ he0 nhõ: hay binh nó

♥ he0 nhõ:

bon.kasumi: binh bà

bon.kasumi: bà wen n1o lấy đc. gì cũa n1o chưa

bon.kasumi: bà wen nó lấy đc. gì cũa nó

♥ he0 nhõ: k

♥ he0 nhõ: hum pữa

♥ he0 nhõ: t chĩ mựn dt

♥ he0 nhõ: chụp hình

♥ he0 nhõ: gòi trã lâi

♥ he0 nhõ: tại dt t mat71

♥ he0 nhõ: chhưa mua lâi

♥ he0 nhõ: gòi h`

♥ he0 nhõ: trã gòi

bon.kasumi: chài

♥ he0 nhõ: t úp cái nc

♥ he0 nhõ: lênz flickr ha

♥ he0 nhõ:

bon.kasumi: ừ ừ

bon.kasumi:

♥ he0 nhõ:

♥ he0 nhõ: Des hình jùm đi

bon.kasumi: k tãi meitu về đc.

♥ he0 nhõ: ùk

♥ he0 nhõ:

bon.kasumi: ừ

♥ he0 nhõ: Đợi t xíu

♥ he0 nhõ: y cho bà tem

♥ he0 nhõ:

bon.kasumi: o cê

bon.kasumi: hahah

bon.kasumi:

♥ he0 nhõ:

Ct nó

♥ he0 nhõ: cũg có nhiều ng` khác quen

♥ he0 nhõ:

♥ he0 nhõ: tại có nhiều đứa

♥ he0 nhõ: cũg thích t

♥ he0 nhõ:

bon.kasumi: ừ t cũng giống bà nửa

bon.kasumi: t nói thặc nh2in mặt nó tui hết mến

bon.kasumi: bá dơ qá

♥ he0 nhõ:

♥ he0 nhõ: t thì bt`

♥ he0 nhõ: k nói nó như v.

bon.kasumi: nhìn nó ai cũng nói

bon.kasumi: k tại bn chưa pk th6oi

bon.kasumi: nó sp mà k mặc áo nịt ngực

♥ he0 nhõ: mà t k ngờ X)X

♥ he0 nhõ:

bon.kasumi: ừ t cũng z. nè

làm xong chưa bà

bon.kasumi:

bon.kasumi: send fk cho tuôi cái

♥ he0 nhõ: flickrt ty hã

bon.kasumi: fl bà á

♥ he0 nhõ: www.flickr.com/photos/51712623@N06/

bon.kasumi: làm xong chưa

♥ he0 nhõ: úp k dk

♥ he0 nhõ:

bon.kasumi: kì z.

♥ he0 nhõ: Thôi

♥ he0 nhõ: Coppy

♥ he0 nhõ: vào tắm kia

♥ he0 nhõ:

♥ he0 nhõ: đỡ

♥ he0 nhõ:

bon.kasumi:

bon.kasumi: z. ik

bon.kasumi: ủa mà sao pà pk n1o z

♥ he0 nhõ: ùk

♥ he0 nhõ: thì trên flickr

♥ he0 nhõ: với ngt`

♥ he0 nhõ: Spam

♥ he0 nhõ: tỹn zk

♥ he0 nhõ: cho nó

♥ he0 nhõ: add ních nó

♥ he0 nhõ: cái nó

♥ he0 nhõ: đòi quen

♥ he0 nhõ: cái ùk

bon.kasumi đang trả lời

bon.kasumi: ừ

 

___________________________________

 

Des k ngo` X_X

 

 

9,083 views
12 faves
136 comments
Taken on May 20, 2011