phagwah 2006
Phagwah (Holi) celebrations at Aranjuez Savannah, Trinidad, 19 March 2006
8 photos · 3,049 views