2009_02_21 Atlanta to Chicago to Boston
Shots taken during a two-leg flight from Atlanta to Boston.
108 photos · 511 views
2