Japan: Tokyo 4
Tsukiji, Takao san and Ikebukuro
27 photos · 32 views