Border Sessions 2012
On November 16th 2012 the beta edition of the new Border Sessions Festival took place in The Hague, the Netherlands: speakers, authors, philosophers and thinkers examined the impact of new technologies on society and vice versa. The festival’s goal is to let visitors become inspired, get ideas, meet interesting people and just as importantly: have a really fun day.
---
Op vrijdag 16 november vond de beta-editie van Border Sessions plaats. Borer Sessions is een nieuw festival, verbonden aan Crossing Border, waarin sprekers, auteurs, filosofen en denkers de invloed van nieuwe technologieën op de maatschappij en vice versa onderzoeken. Het doel van het festival is dat bezoekers geïnspireerd raken, ideeën opdoen, nieuwe interessante contacten leggen en net zo belangrijk: gewoon een heel leuke dag hebben. Het festival is met name gericht op professionals uit het bedrijfsleven, overheid, NGO’s, internationale sector en de creatieve sector. Plan is om dit festival elk jaar te laten plaatsvinden in Den Haag.
5 photos · 27 views