Dragonflies
There has been 54 species of dragonflies met in Finland. Most of them every year. Here pics from those 15 species I have photographed.

If You notice wrong names in pics all comments would be nice.

------------------

Suomessa on vuoden 2007 loppuun mennessä tavattu 54 sudenkorentolajia. Tässä kuvia muutamasta. Jos huomaat lajimäärityksissä virheitä, kommentoithan.

Sami Karjalaiselle ja Petro Pynnöselle kiitos määrityksistä.

------

Immenkorento (Calopteryx splendens)
Neidonkorento (Calopteryx virgo)
Isokeijukorento (Lestes dryas)
Sirokeijukorento (Lestes sponsa)
Vihertytönkorento (Coenagrion armatum)
Keihästytönkorento (Coenagrion hastulatum)
Taigatytönkorento (Coenagrion johanssoni)
Kuutytönkorento (Coenagrion lunulatum)
Eteläntytönkorento (Coenagrion puella)
Sirotytönkorento (Coenagrion pulchellum)
Isotytönkorento (Erythromma najas)
Kääpiötytönkorento (Nehalennia speciosa)
Punatytönkorento (Pyrrhosoma nymphula)
Okatytönkorento (Enallagma cyathigerum)
Hoikkatytönkorento (Ischnura elegans)
Keritytönkorento (Ischnura pumilio)
Sulkakoipikorento (Platycnemis pennipes)
Karvaukonkorento (Brachytron pratense)
Pohjanukonkorento (Aeshna caerulea)
Isoukonkorento (Aeshna crenata)
Kirjoukonkorento (Aeshna cyanea)
Ruskoukonkorento (Aeshna grandis)
Siniukonkorento (Aeshna juncea)
Rannikkoukonkorento (Aeshna osiliensis)
Suoukonkorento (Aeshna subarctica elisabethae)
Viherukonkorento (Aeshna viridis)
Aitojokikorento (Gomphus vulgatissimus)
Pihtijokikorento (Onychogomphus forcipatus)
Kirjojokikorento (Ophiogomphus cecilia)
Purokorento (Cordulegaster boltonii)
Vaskikorento (Cordulia aenea)
Liitokorento (Epitheca bimaculata)
Aapakiiltokorento (Somatochlora alpestris)
Hoikkakiiltokorento (Somatochlora arctica)
Täpläkiiltokorento (Somatochlora flavomaculata)
Välkekorento (Somatochlora metallica)
Tundrakiiltokorento (Somatochlora sahlbergi)
Litteähukankorento (Libellula depressa)
Sorjahukankorento (Libellula fulva)
Ruskohukankorento(Libellula quadrimaculata)
Merisinikorento (Orthetrum cancellatum)
Hoikkasinikorento (Orthetrum coerulescens)
Tummasyyskorento (Sympetrum danae)
Elokorento (Sympetrum flaveolum)
Verikorento (Sympetrum sanguineum)
Lännensyyskorento (Sympetrum striolatum)
Punasyyskorento (Sympetrum vulgatum)
Sirolampikorento (Leucorrhinia albifrons)
Lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis)
Pikkulampikorento (Leucorrhinia dubia)
Täplälampikorento (Leucorrhinia pectoralis)
Isolampikorento (Leucorrhinia rubicunda)
Etelänukonkorento (Aeshna mixta)
Idänkirsikorento (Sympecma paedisca)
52 photos · 912 views