Textiles Departmental Exhibition '18
Nov 2-11

Participating Artists:

Felix Beaudry
BFA Textiles 2018
Miki Belenkov
BFA Textiles 2019
Tamar Benami
BFA Textiles 2021
Anjuli Bernstein
BFA Textiles 2019
Leopold Brekke
BFA Textiles 2020
Tiff Bushka
BFA Textiles 2019
Gabriella Cardenas
BFA Textiles 2020
Blanca Castro Domínguez
BFA Textiles 2019
Talia Connelly
BFA Textiles 2018
Anna Daly
BFA Textiles 2020
Emily Dissen
BFA Textiles 2018
Benjamin Doctor
BFA Textiles 2021
Hera Ford
BFA Textiles 2020
Annabelle Gao
BFA Textiles 2020
Adriana Gramly
BFA Textiles 2019
Sarah Haenn
BFA Textiles 2016
Kristen Haines
BFA Textiles 2017
Joanne Jee Hyun Han
BFA Textiles 2019
Claire Harvey
BFA Textiles 2018
Emily Holtzman
BFA Textiles 2018
Sara Howard
BFA Textiles 2021
Elise Hu
BFA Textiles 2020
Channy (Chanhui) Huh
BFA Textiles 2020
Agnes Hwang
BFA Textiles 2021
Enna Ikuta
BFA Textiles 2018
Hakyung Jeong
MFA Textiles 2018
Noah Kantrowitz
BFA Textiles 2020
Janice Kim
BFA Textiles 2019
Jessica Kim
BFA Textiles 2019
Bruce Li
BFA Textiles 2018
Shuangyi Li
BFA Textiles 2019
Katherine Lin
BFA Textiles 2020
Rhea Malani
BFA Textiles 2019
Ana Martinez-Oletta
BFA Textiles 2020
Cassie McGettigan
MFA Textiles 2018
Hwi Lin Lee
BFA Textiles 2019
Violet Moore
BFA Textiles 2021
Whitney Nekoroski
BFA Textiles 2020
Nastia O
MFA Textiles 2017
Lauren Oh
BFA Textiles 2019
Jane Park
BFA Textiles 2018
Sally Park
BFA Textiles 2019
Jimielee Perez
BFA Textiles 2019
Nick Raley
BFA Textiles 2019
Emily Robertson
MFA Textiles 2019
Elizabeth Schweizer
BFA Textiles 2019
Stefan Sehringer
BFA Textiles 2019
Elaine Shen
BFA Textiles 2020
Nina Shishkina
MFA Textiles 2019
Emily Small
BFA Textiles 2018
Siena Smith
BFA Textiles 2018
Sarah Surprise
BFA Textiles 2020
Malaika Temba
BFA Textiles 2018
Jen Thornton
BFA Textiles 2019
Ava Vossoughi
BFA Textiles 2019
Nadia Wolff
BFA Textiles 2021
Krista Young
BFA Textiles 2019
53 photos · 309 views