new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged Akademisk konst

Only counting books I read (or soon-ish will have read) in their entirety…

Faves: 8.

Best: "All things bright and beautiful" by James Herriot, I suppose…? :)

Below are starting dates, titles, authors, and some quotes / comments that I could think of. :p Hopefully I have not typo-ed up the quotes too badly.

 

--------------------------------------------

 

5-Feb-2018: 1. Statistik för hälsovetenskaperna by Göran Ejlertsson

I became completely lost halfway through this stats book. Also, didn't bother to read the quiz bits and appendices, FTR.

 

--------------------------------------------

 

9-Feb-2018: 2. Konsten att fejka arabiska: En berättelse om autism by Lina Liman

Fave!

 

"Det känns som att skriven svenska är mitt modersmål, och talad svenska mitt andraspråk."

 

"Även när det är relativt tyst hemma går jag på helspänn, eftersom jag när som helst kan drabbas av oönskade ljud. Jag har alltid tyckt att det är märkligt att bostäder marknadsförs med tillgångar som balkong och hiss, tvätt- och diskmaskin och utsikt och läge och ljusinsläpp och takhöjd och fönsterdjup och stuckaturer - utan att ljudbilden nämns med så mycket som ett ord."

 

"Föreställ dig att du föds med en skada i benet. Du kan ta dig fram med kryckor, men växer upp med övertygelsen att om du bara tränar tillräckligt hårt och utmanar dig själv tillräckligt ofta, så kommer du en dag att kunna gå som alla andra. Du släpper kryckorna och faller, gång på gång. Du envisas med att ta trapporna även när det finns hiss och är så utmattad när du väl kommer fram att du inte ens orkar med det som var ditt egentliga mål. Du kämpar så hårt för att bli som alla andra att du bara glider ännu längre ifrån dem. Och du hatar dig själv för att du inte orkar träna hårdare, mer, oftare, hatar dig själv för att du inte kan bättre.

Så, efter många år, inser du att du kanske har valt fel taktik. Du börjar ta hänsyn till din skada, inte genom att lägga dig ned och ge upp, utan genom att förlika dig med dina begränsningar och använda dig av kryckor, hissar och hjälpande händer."

 

--------------------------------------------

 

23-Mar-2018: 3. All things bright and beautiful by James Herriot

Fave!

 

"Most dogs love car riding but to Sam it was a passion which never waned - even in the night hours; he would gladly leave his basket when the world was asleep, stretch a couple of times and follow me out into the cold. He would be on to the seat before I got the car door fully open and this action became so much a part of my life that for a long time after his death I still held the door open unthinkingly, waiting for him. And I still remember the pain I felt when he did not bound inside."

#liedowntrynottocrycryalot

 

"I studied Jeff Mallock as I always did with a kind of wonder. He had spent the greater part of his forty odd years delving in decomposing carcasses, slashing nonchalantly with his knife at tuberculous abscesses, wallowing in infected blood and filthy uterine exudates yet he remained a model of health and fitness. He had the clear eyes and the smooth pink skin of a twenty year old and the effect was heightened by the untroubled serenity of his expression. To the best of my knowledge Jeff never took any hygienic precautions such as washing his hands and I have seen him enjoying a snack on his premises, seated on a heap of bones and gripping a cheese and onion sandwich with greasy fingers."

 

--------------------------------------------

 

24-Apr-2018: 4. The cuckoo's calling by Robert Galbraith (a pseudonym :D )

 

--------------------------------------------

 

6-Jun-2018: 5. The Clan of the Cave Bear by Jean M. Auel

Fave! And a re-read, although this was the first time I read it in English.

 

--------------------------------------------

 

7-Jul-2018: 6. The valley of horses by Jean M. Auel

Fave! And a re-read, although this was the first time I read it in English.

 

--------------------------------------------

 

27-Jul-2018: 7. Vi bara lyder: En berättelse om Arbetsförmedlingen by Roland Paulsen

Fave!

 

"Hur attraktiv lönearbetets tillvaro än ter sig för den som hamnat utanför, och hur mycket partierna än förenar sig bakom det allt annat överskuggande målet att 'skapa jobb', finns nämligen en sanning lika välkänd som nedtystad: de flesta av oss skulle aldrig gå till de jobb vi för tillfället har om vi var fria från ekonomiskt tvång.

Den andel som skulle kunna tänka sig att fortsätta med sina nuvarande jobb om de oförmodat blev ekonomiskt oberoende har sedan femtiotalet gått från att omfatta hälften av den arbetande befolkningen till en knapp tredjedel. Bland denna tredjedel finner man oss som i offentliga sammanhang tillåts uttala sig om arbetets mening: forskare, journalister och politiker. Yrkesgrupper för vilka fritid och arbete flyter samman, som kan gå på middagar, läsa böcker eller resa runt jorden och kalla det för 'arbete'.

Utanför vår sfär upplevs arbetet främst som ett tvång och så ser det ut i hela världen. Enligt en Gallup-studie från 2013 upplever ungefär 13 procent av jordens lönearbetande befolkning att de har ett utvecklande och engagerande arbete. Men den stora majoriteten har, som rapportförfattarna beskriver det, mentalt 'checkat ut' från jobbet, och 24 procent är direkt fientligt inställda till sina jobb."

 

--------------------------------------------

 

29-Jul-2018: 8. On the origin of species by Charles Darwin

"One evening I visited another community of [Formica] sanguinea, and found a number of these ants returning home and entering their nests, carrying the dead bodies of F. fusca (showing that it was not a migration) and numerous pupae. I traced a long file of ants burthened with booty, for about forty yards, to a very thick clump of heath, whence I saw the last individual of F. sanguinea emerge, carrying a pupa; but I was not able to find the desolated nest in the thick heath. The nest, however, must have been close at hand, for two or three individuals of F. fusca were rushing about in the greatest agitation, and one was perched motionless with its own pupa in its mouth on the top of a spray of heath, an image of despair, over its ravaged home."

#liedowntrynottocrycryalot

 

--------------------------------------------

 

7-Oct-2018: 9. Anesthesia and analgesia for veterinary technicians (5th edition) by John A. Thomas & Phillip Lerche

I haven't finished this one yet...

 

--------------------------------------------

 

23-Oct-2018: 10. Jag har aldrig märkt att kön har haft någon betydelse by Nanna Gillberg

Fave!

 

"Diskussionen om likhet kontra olikhet har skiftat över tid och med de ideologier som vid olika tillfällen dominerat. Under de senaste decennierna har det ansetts angeläget att poängtera likhet, och detta synsätt har varit normerat på det svenska feministfältet. Värt att komma ihåg är emellertid att eventuella olikheter blir ett hot mot jämställdhetsambitioner först när olikheterna används för att legitimera en viss samhällsorganisering. Förekomsten av biologi behöver inte förnekas för att förneka biologin som en utgångspunkt för rättfärdigande av en ojämställd samhällsorganisering. Med jämställdhet som mål är likhets-/olikhetsdiskussionen mindre relevant eftersom förändringspotentialen i denna är så begränsad. Det väsentliga är att eventuella likheter eller olikheter mellan män och kvinnor aldrig kan tillämpas som utgångspunkt för eller rättfärdigande av en samhällsorganisering baserad på kvinnlig underordning och manlig överordning."

 

"Att pojkar och flickor registrerar och internaliserar samhällets signaler om vad som utifrån uppdelningen i manligt och kvinnligt är normalt syns exempelvis i barns reaktioner på att flickor tar plats. När flickor tar 40 procent av talutrymmet i en grupp eller om flickor utgör omkring 40 procent av en grupp uppfattar såväl pojkar som flickor att flickor är i majoritet eller dominerar."

 

"I en studie inom den akademiska världen undersöktes huruvida kön spelade roll i rekryteringen av nya forskare. För att studera detta genomfördes ett experiment, där samma ansökan från en påhittad person som sökte en tjänst som 'lab manager' skickades ut till 127 professorer inom ämnena fysik, kemi och biologi, i olika delar av USA. Ansökan skickades till både manliga och kvinnliga professorer inom ett brett åldersspann. Varje ansökan innehöll exakt samma underlag av cv och referenser. Det enda som skilde de två ansökningarna åt var att personen som sökte tjänsten i 63 av utskicken presenterades som John och i de resterande 64 som Jennifer.

De 127 professorerna ombads bedöma den sökande utifrån allmän kompetens och anställningsbarhet, vilken lön de såg som rimlig att erbjuda och hur mycket mentorskap de tyckte att den sökande förtjänade. Professorerna fick inte veta syftet med experimentet, endast att deras feedback skulle delas med den sökande. För att försäkra sig om att resultaten i grupperna skulle vara jämförbara matchades de två professorsgrupperna efter ålder, vetenskapligt fält, kön och position i sin organisation.

De identiska ansökningarna från John och Jennifer gav inte identiska resultat. Både manliga och kvinnliga professorer bedömde konsekvent John som mer kompetent och mer anställningsbar än Jennifer. Professorerna satte också en högre ingångslön på John och erbjöd honom mer karriärmentorskap än Jennifer. Professorernas kön och ålder hade ingen signifikant effekt på skillnaderna i bedömningen: unga som gamla, män som kvinnor bedömde den kvinnliga sökanden mer negativt än den manliga.

Liknande resultat har framkommit i en rad studier om hur människors bedömning av kompetens, duglighet och auktoritet påverkas av den bedömda personens kön."

 

--------------------------------------------

 

9-Nov-2018: 11. Svart kvinna by Fanna Ndow Norrby

Fave!

 

--------------------------------------------

 

27-Dec-2018: 12. The mammoth hunters by Jean M. Auel

Fave! And a re-read, although this was the first time I read it in English. I like books 1-2 better than books 3-4 (and I remember very little of book 5 which I've only read once and I haven't read book 6 yet so OMFSM DO NOT SPOIL KTHX), but yeah...

 

---------------------------------------

Vegan FAQ! :)

 

The Web Site the Meat Industry Doesn't Want You to See.

 

Please watch Earthlings.

Identifier: skmtbildenochd00lauruoft

Title: Skämtbilden och dess historia i konsten

Year: 1910 (1910s)

Authors: Laurin, Carl Gustaf Johannes, 1868-1940

Subjects: Caricature -- History Caricature and cartoons, European -- History Wit and humor, Pictorial -- History

Publisher: Stockholm : P. A. Norstedt

Contributing Library: Robarts - University of Toronto

Digitizing Sponsor: MSN

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

en månstråle. MimiPinson och Pierrette skola alltid älska hvarandra som två syst-rar, heter det på den här (bild 284) meddelade symboliska teck-ningen af mötet mellan de två systrarna, det tillbedjansvärda,som lefver i Panthéons skugga i Quartier Latin, och det för-tjusande, som dansar omkring Moulin de la Galette. Willettevar lärjunge af Cabanel, men man förstår att dennes slickadeoch akademiska konst skulle vara oförenlig med W^illettes bohem-väsen. — Ar 1881 utställde Willette för första gången påsalongen och slöt sig sedan till Chat Noir-kretsen samt ritadeomväxlande i tidningen Chat Noir och i Courrier Frangais. Enkort tid var han sin egen tidnings och tidskrifts redaktör. Detvar med Le Pierrot han försökte sig, men efter en kort tid gjordehan konkurs, och den barnsliga konstnärssjälen hade skött sinaaffärer så, att han med nöd undgick fängelset. Hvilken fin humorvisade ej »makterna», då de läto honom, som betraktade alla ka- 355 FRANKRIKE.

 

Text Appearing After Image:

284. Mimi Pinsox et Pierrette saimeront toujours comme deux sceurs. Teckning af Ad. Willette. pitalister och affärsmän som skojare, själf göra den ömkligastefigur vid första försöket. Äfven i det ekonomiska tyckes detgälla, att den opröfvade dygden icke är sä mycket att skrytamed. En af teckningarna i Le Pierrot visar parisiskan dubbandeden hvite och svarte pierrot till riddare af månskenet. Pierrot-typen fick genom Willette en ny glansperiod. Änhvit, än svart, än glad, än melankolisk, svärmar denne drömmareoch mänskensfigur omkring på Montmartre. Och den nye»Watteau pä Montmartre» skildrar sig själf med sitt konstnärs-lättsinne, sin kärlekstörst och sitt hat till det konventionellaibland ironisk, ofta sensuell, alltid med den naivitet, som utgör 356 MONTMARTRESKOLAN.

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Sen lyste sol med. Om det ska finnas guld där regnbågen slutar är det inte konstigt att den slutar (båda två faktiskt) i byggnader som förvaltas av Akademiska Hus – de jävligaste ockrarna bland jävliga ockrare.