new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged Balua

Tanguar haor (Bengali: টাঙ্গুয়ার হাওর), (also called Tangua haor), located in the Dharmapasha and Tahirpur upazilas of Sunamganj District in Bangladesh, is a unique wetland ecosystem of national importance and has come into international focus. The area of Tanguar haor including 46 villages within the haor is about 100km2 of which 2,802.36 ha2 is wetland. It is the source of livelihood for more than 40,000 people. The Government of Bangladesh declared Tanguar haor as an Ecologically Critical Area in 1999 considering its critical condition as a result of overexploitation of its natural resources. In 2000, the hoar basin was declared a Ramsar site - wetland of international importance. With this declaration, the Government is committed to preserve its natural resources and has taken several steps for protection of this wetland.

Tanguar haor plays an important role in fish production as it functions as a 'mother fishery' for the country[1][2]

Every winter the haor is home to about 200 types of migratory birds. The haor is an important source of fish. In 1999-2000, the government earned 7,073,184 takas as revenue just from fisheries of the haor. There are more than 140 species of fresh water fish in the haor. The more predominant among them are: ayir, gang magur, baim, tara, gutum, gulsha, tengra, titna, garia, beti, kakia etc. Hijal, karach, gulli, balua, ban tulsi, nalkhagra and other freshwater wetland trees are in this haor.[2]

Plant species like Hizol (Barringtonia acutangula), Clematis cadmia, Crataeva nurvala, Euryale ferox, Nelumbo nucifera, Ottelia alismoides, Oxystelma secamone var. secamone, Pongamia pinnata, Rosa clinophylla, and Typha species are threatened, rapidly disappearing and becoming rare.

_______________________________________________

_________________________________

__________________

 

This Photo has taken from Moheshkhola, Tanguar Haor, Netrokona, Bangladesh

Bangladesh 2013 .

  

© Please don't use this image without my permission.

  

All contents are copyrighted © 2013

Except where otherwise noted. Unauthorized reproduction is prohibited.

  

As always, thank you for all of your feedback and compliments, it's very much appreciated.

  

+880-1711844948

 

e-mail:- sajal700@yahoo.com , qamrul@gmail.com ,

sajal700@gmail.com , sajal007@msn.com .

______________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________

 

Tanguar haor (Bengali: টাঙ্গুয়ার হাওর), (also called Tangua haor), located in the Dharmapasha and Tahirpur upazilas of Sunamganj District in Bangladesh, is a unique wetland ecosystem of national importance and has come into international focus. The area of Tanguar haor including 46 villages within the haor is about 100km2 of which 2,802.36 ha2 is wetland. It is the source of livelihood for more than 40,000 people. The Government of Bangladesh declared Tanguar haor as an Ecologically Critical Area in 1999 considering its critical condition as a result of overexploitation of its natural resources. In 2000, the hoar basin was declared a Ramsar site - wetland of international importance. With this declaration, the Government is committed to preserve its natural resources and has taken several steps for protection of this wetland.

Tanguar haor plays an important role in fish production as it functions as a 'mother fishery' for the country[1][2]

Every winter the haor is home to about 200 types of migratory birds. The haor is an important source of fish. In 1999-2000, the government earned 7,073,184 takas as revenue just from fisheries of the haor. There are more than 140 species of fresh water fish in the haor. The more predominant among them are: ayir, gang magur, baim, tara, gutum, gulsha, tengra, titna, garia, beti, kakia etc. Hijal, karach, gulli, balua, ban tulsi, nalkhagra and other freshwater wetland trees are in this haor.[2]

Plant species like Hizol (Barringtonia acutangula), Clematis cadmia, Crataeva nurvala, Euryale ferox, Nelumbo nucifera, Ottelia alismoides, Oxystelma secamone var. secamone, Pongamia pinnata, Rosa clinophylla, and Typha species are threatened, rapidly disappearing and becoming rare.

_______________________________________________

_________________________________

__________________

 

This Photo has taken from Moheshkhola, Tanguar Haor, Netrokona, Bangladesh

Bangladesh 2013 .

  

© Please don't use this image without my permission.

  

All contents are copyrighted © 2013

Except where otherwise noted. Unauthorized reproduction is prohibited.

  

As always, thank you for all of your feedback and compliments, it's very much appreciated.

  

+880-1711844948

 

e-mail:- sajal700@yahoo.com , qamrul@gmail.com ,

sajal700@gmail.com , sajal007@msn.com .

______________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________

 

view from Balua ghat

 

2015in05-3vrns_089 graph2a

Cotswolds, Gloucestershire

A walk in Stour Valley, where the English painter John Constable was born.

Model: J.Diep

Location: BaLua - Kien Giang

Camera: 5D mark II - Len 135 F2

Tanguar haor (Bengali: টাঙ্গুয়ার হাওর), (also called Tangua haor), located in the Dharmapasha and Tahirpur upazilas of Sunamganj District in Bangladesh, is a unique wetland ecosystem of national importance and has come into international focus. The area of Tanguar haor including 46 villages within the haor is about 100km2 of which 2,802.36 ha2 is wetland. It is the source of livelihood for more than 40,000 people. The Government of Bangladesh declared Tanguar haor as an Ecologically Critical Area in 1999 considering its critical condition as a result of overexploitation of its natural resources. In 2000, the hoar basin was declared a Ramsar site - wetland of international importance. With this declaration, the Government is committed to preserve its natural resources and has taken several steps for protection of this wetland.

Tanguar haor plays an important role in fish production as it functions as a 'mother fishery' for the country

Every winter the haor is home to about 200 types of migratory birds. The haor is an important source of fish. In 1999-2000, the government earned 7,073,184 takas as revenue just from fisheries of the haor. There are more than 140 species of fresh water fish in the haor. The more predominant among them are: ayir, gang magur, baim, tara, gutum, gulsha, tengra, titna, garia, beti, kakia etc. Hijal, karach, gulli, balua, ban tulsi, nalkhagra and other freshwater wetland trees are in this haor

St Ives (Porth Ia), Cornwall,England, United Kingdom.

 

Model: J.Diep

Location: BaLua - Kien Giang

Camera: 5D mark II - Len 135 F2

!ÐKì=ìzÚ÷ë|NÌx®^c+D*Ä9Ý@XýBÙ@Ú÷>¸·¹ñ'+=ØÎ~ëĵ¡WfænjÄZÝ5Ó|I§züÎÌÓÜÂW0©54÷[kÜvêv¾rPOº/re°×£LÔb

kÉ©f§e +y

û°,qcU2úßßÖ´5Åɳld^±Ë¤­Ïù]GL"T½Ìt¦£ñþÀÜÏ

h¨ó*ck¢-JZVdòÆZÃxÔ§éù®_û*i)g¨FD?-[Ìî¤t:!

ö8lg)ÒlS¤í öþhU*©ç3+jÖ¤lÚÙQ»ÄÚíLEºh&BT×C-õÉ<k"Ë

×p×صÏ^ØãMðZc-òSî¾@j©òÈë¡¥ËØV$:ð¦ìz{ân}K¼jù[IDQe7ýäd+Ü\°è=ïï''¦S§¶[2

ªjå«¥Ëâ©©W0§!bWb@×k]GDc~ØN}i@±ò¶Ço.È-rõ÷Â|¶^H¨ª]¿ôS¸ª¢

*ÿdIÑ#\KÄrSÒM:¬Tñʨ²ù­k¡Bûت2N&-øÊ®THZ/ݺ

º>£Ô}°3á_?ôH¶çúa9¶mæR$Bÿ²

H¸,wµÏr{b2íMðÃ1¿%¼Ð»¨»i=-ì/×ù$/ÚîK÷ØOIRÃT4£ShÕ!7ß/P.:{ãì23QRî»­©éèxÉ˼»îmoÏ|Í,â¿.w02ÂþaoÜ¥ßæUAOÃ~(OPjjIhÊò; ak÷¹7¿qX#«¥IJn%¿$ËÚ¤o

Y*,wGVg½Nª,m¾LÑ9ÒâAV¼ðÉ#Wk&±c§¶ýIöz^#ªÈóD]

\11¿OË×à»|uËà³å^æþ&æyÆ£Se³·ó3m×ëGxKáL9L0iÒ::P;zúcvoyfÙò_W6f÷Q¡Ã[J>Mìv7èo׫©¨£J±¸ckzôÆy­Ñ¢

x+V¡¤jpRI±ß{ÛSeÐĦP©(±êZß6£JÆÊwí

ÒS½5""·5lAn÷½í_Æ>§¯âðôÐùêæ7Ò¶ënÛõû`±.3O(ð|!G,k9ê:zïY£gW±Ê¦Û}±®R½ÔxèÔrµø¸!5Èg-¸öFM%ZÌ+4)¦ÀìßúÆ:ÞÍKgÓUÅ,HÚePÖ&ßûÆGâ'â(äYÄy,/W,hfȦØA·¢dHáÞDùe-]e\µÍg`ìl. Ý°kÄ8ó+ªrjàV˪ûañzͧ`¯

':idYjJ[æúãXÈrö§.e:J°¶É¿|há£,?øâøv¼ÔÁc×ic&¢lºw·Óª¼,ÖñËO4ÉP¢ÆBÝzõ%¢U²)é¦*ÒÒM#ZÍÓHqwÊÚ/¦HÒÈÀ¶R=ߥÛäe&âjaW1F!:µú½°/2ñ£-àܼÂÐÔUH¤q0v-±o¯é

ñÝÙ¯Ïêþ:½eq+TcÒÿÊزÑ4òRªGO*rü×=oþËiQ²Añg1á5~ɯ¯2Cko¿Þý½°i?kH²Úîh§*SïõÀ.Ãt°5ùä0A]5Bt±7÷Âå>âºÐÔâJZE%dÔ<Ûao}ÃY·pªätR´(yj-+}Wê7ïÒø/IñÐZ¢Uc}.µ½ð\P¦ÝIj&M*ÀØïµ°::ãDÒDF)N¢fò÷¶Ûßq

CS;^³äÑÆÉ8¨Êãµ÷R=¿Óh36˲Ö!婨u0Z꧿å8òÆÜdíèaéW(e"5xµ<«±·¸&ö¶ýq"´TTQ­2HÚ%å+\(éö;ÚÞÇäõ(þki¾/½hTéDÓVS¬pmkû{âåf+M

EhYâd¸kìH:l;mü±mÚ¯vÁùÄÑÉ<éTôåÕÔÛî/¿Ó9=nUCOAüO_f«þ¨ûðÚ³dìôo9R¼!Ámì~ôDLªcóì¤=ñð.¦ÖGúꦦ¤áØs~TÅØiÞßë÷Ä(³(

B ©ØX+^ᥱÓô^®]?Q±tÓGä½g¦SÓÏÖ꺾§iãi©;k]áç Ë`1Ö4ß½IrC#[îrÛ§Ó+òö¢ÍRzzv:PZ96Q#s¹îE¯ëo-»þÓºå1ÉâI?èÉzGö'(µ´ëýZª²«>©©H¦H9"4ª¥Á}J:ù¶êO[

ÐSµrÅS,̯ *¶¯<Í¥æþ£·m;úãc¨{QßV*H$áh̨ðÆ/*ªuØXnÞ£¥·Àê¨Z:6§«¼/sÉVF÷A°¾3[¸8p|Û}ÎäÜ·(§ËZ²®ziÚO ÜF¬Y´ï¸_ <ØÅtß

¹4nçZ8bSmLº¾[m]w Ø8NN|£UAÚê/Û5NÉWINV8¶¡VÉ»/ó;ßRZ¡©Ôòó£zxÈeqç,ïè:§Ða1ºeEÞÂÙFeSTµÕ´È©MGY]@ëëc~ÿ~c3ÌZ-][2Á**RÂÆ¿Q`-¹±Â£

Ð߸ø×ïÁ;Ï#Îؤ,ñÊ`-¦I»0"öÚ¯}

·õÂ%âÁAYðmHÑeÔÊuÑi,Ö­6]ÅÉmö!OQ¢8"OÜWs,ç0¤ZO:SF¹`¬ÚI·Uè=ËÚ¯±¤õë<bà5|ã{ê°R,ÄîNʽ/ÂãO*NK°Y*êÙÐU³Dj¢¢E-¢ü°@Ø)nâÆÝÆØ_ÂÝtTñÔCb·Ä4Nb¯d`ª,/¦æöì-¶åã$âWìr9©òªX£xàGá륮áÿÊEÉõÛm±mÏ*j²º9ßµê$D,®¼Å$°*op@±¸Þû[`g.tþÓò´T*g«-¨jIdHWI¨EBQ*

Ì?ôµdôY­OK+4Mhá][¨ÞìGw7¾÷õÃ_¶?}ß±¤¦z)ÕD"Ñ­Êü·m]

Én¦ßL­ö}DmE4rG«(yÔà%XyBýÎöÄ´û1®Ñ>¢zlîY* eZ,¼«-×ÓUÅöó¿\@l¢8!Rõ0É'Èò+I§¶°¢Û¾§Ùu¯ìÇ%("¨¦]*séa)(XßͶ£¹6;JÈóYi2ÓKKLLl"Ô¯í²

É>¸¶îËåÂh%QÌ3*y#YÒ¥uY9z

LAê·QÚÛcì"R¤\mÙ[ñ»,3C!rè/¿ÛûÛTÉQÃôÒÔF%vYI?=ñä|Ó¶éÞdï¼=¥âå$IJÖ«´do®1>%É«8T.]PZä5ú±Æ¦ätðKü¥V¿4®È8½#ÔqÂ\ª¹'ôû`öOÆ

L2;1ÙºõÜ_|ø·füÖÈcÅ.E,JV;@C.nÂ÷{[òÆ7xïL!ÔTÍ0ºÞêª(Û5ðÎYqhÒxw1¦©¬ZöÚ:hÕ%V]:CÓA%6mC[X$ZÙéö°-m$mÆ|«câ´IË;Ò©håVBÆåA6=vîqfáJ

bd¦¨7¢/üÿL)¢è²Óe1<qõ.Ì/ôÄ(§¡×$Þ@=,7ħ dTÊÇÆQæÓkÒ2o ìFþÊÿ~1TðZ`§¦CÜ1ÑaÒÛ~Ç_Y)̱àù~\Ç5ñ#4Eb¨¿(Ý

ï×ß¹Æø76S4µ¿é¯Rýpî£"âÁå ÍvapÆ\yR®µ\èP|ªÇýõÅÇÁ¬<ª¨Ì«(TLB'3tmaaÑâmó]FTÛqã_2®ª¢§åJôt

¢W:¶÷·Üà_ê<ie˸z¢I$46è1ÓûwG3ié|¦j&5Úȹmúþx»ðç

±cAN#'u6µû}0éÉ%HPwl]fO¯[àkUÙã[«¸ëk[ý1¦,Ë4ÍGxár¹,Êv$È·ôÂs¿è²¾cFYÅ®Ò7ð_õÆyE·H|d¨Á<eñó4âìÍrÞ²©°[!X_éGÞã¯Û4á©ÖR<$:=Ïò\ª<pÏæ<+Ô,u'[ M­ì_×Þ

ây骡Ye3A¨£woï¾´#\YoÍ`©â\¶4²KnnG¾ØÈxo¸(êd3£TL­½Ø½oqÄÕ»8ÉÓ/ü5ÁÐå°$ÉX

ñd¢Ë½ÑeWY¦*RðUw%=Y\áDk±Ñö8~ªJ²ì#+!ºµ

?8\¥[lâ¿GpúTSÓë6

/ôÅBÛ9âºF-t

È&ʺtûjؼÆTãÇÎÎs«[2Äò3MÊ66'×|ð/ ¦rÁtëi寷aÿ¼5bãò.YnTkpmUÊF²!ÚâàýôÁl¯(\J¤ö]Ïûa2m±°jRÐÐ!THàÈBí{ìôÃ4ü?Ks;A¢ö&À½òÀ.ô1+D*\

³¾JÄÅXjÑ`ÿ|]8_8£sLäDdªôúàùÚÒ+íÖÂQ/1

ÑàSûÀi¸4GXjÖþQ|X»Ý3®5Ërêj2&á[UÈöõÅüQ3Ñ

,lOlHÆØnT¶c<{øââfËæÊ*%¦7Q{

¿»_p´Õ¹¼fY]LÍ9X©ßå ú/ÓÙçféßæ~?Õ={g9¥ÀçãøêHÄp°ÕÊ776ØõÅ8z­3.L´ÆAUuÝ:ÿ¾?sôçÕ*Y?Ãõqò~GꦿӮû YÁ3Ó5Zhm1ÛJëí%<pf"¢(MNUÖC伧ì:ûcé1êþ÷ÿÔôÏO¤x¥YVþò׶BÚ.K

®6+ùàBå²Ô45k,ÑÔ¦­hP®@ßÞ÷ý0}îÀuvØÓ¤VÓGQ¢Vþ(×@m_®$I7Ú]ʧå9sQ

D´$¤:YÂîãåüÔYLÕ*íÑ(HÑffÔ\ØåHü°ÙqQQR¾]ÿ?ô$TA¦¡¦5uG=«.ǯ§çAi)ÑDp8¨ÐQ·7`7ÿ¥þd:IÒR)þ"åË*é©ùµÉH¡ùQ=÷P¶¸²øUÆðÅFæxÚOp1ñÿâ¦)}¼Uý²ÿ

r&óãý÷@«Ä9¸s(^:£~b·#k©÷¶øÚ-$H®Ì:µz|«W>oÉèÞ=Ú5ô¨æSùH?0ínØ­ñNdß$ºéFÕs±úÛÃ>3LÅŦc?þHés

AÈ6uÕØê@üÎ(åòPñÏ'"D6x6H`®CaסïRÿzϽé1÷ŵýûZþ"ôϪ·

rIÿ±5ázv;»sÑÚ¡¬F¦ÝGSm?o¦ðÓVæ4ÒÑ´-<Ó{ª U½*Aþ#qÔzÿ©Ç¡è2õþ¯×Â8¿Iú¦ÓfvÛku¾>ñô«äë%(ËÄc_ËG?~¢âáæRþ®Æ²ñGeSÁ3»-KÈa!ÞÅÓIsm_0¹ß¨8ÄÓ­UEMx

GïrCµ@XG{ÿÚû}sn\¤»&É?m/ÙN@$á¸I4ÆÒs¿4d(¸7>c¨Ü=ÆÄyÈ,¿

Ë+Dá[QP®àZÃO^{bêä£ò\Ëçÿ±³

Wd´ÄºeFÛ@nö!NöêSM+©f)hç(Í!õË}É7nÅmXª\¥Ù­,R¯Ô-æ4ÜoÏG-§áMCsç?2bmµïÛaÓ¦¬Ïh¥|À(I«ÐÇ$µ(Û+ßÈ`|iAI Ë3úu¨YMéæu,.:úûc_O¡q&©ì«(¢ðd:aSU9Ø°½­»âÕÁ\7Ä<{Njªrú67ÔädSÖö6GË.O±î¬Kz/2ÆËÚ"ig(QK^çî.üáÔÑ¿S̵èí÷Çkag+$ܦÌ<SQuNtdÞÏѯë¼<à*'y´$"I@µ\Þã

s\h\#»4ܤUͬt«¬ÅºháÇ¥Ù÷QYgN²µ¢½ÄPÐ#ÕÓy;÷þceYfCÄ5ÔÆz$té$^£§ÛJc{lÖ8«D êÜaÖ¦cøÃH®6õPpé1DÍóz~ÊsìÿOkã¼#HñM+«sQÞû¸ÎµlÕø/9U]<

ZQqeÜôëôÀ¬÷$4ªyZ.vÑ÷ÁÂoÀÆg5oJѲe³µKÈt_å¿kâáªþþ1ÜA'F¬T½OåùáñVìÍ'J¾SÀpÑçÒçræûý÷Ç¡8E[¦DöPÆýEºÿ~ØÑ?Â'÷jkÔ,JÆÅ­¶GR*iQî$]FÀÿ®1N[£lV¬«ñ?Ñf9«£Àe¾§[;~£ßs8Kç­¾ÛoK¡JÊfYÏf-_XÈÔj<´÷Üúoéþ½äé<u

Yå×å#b?¿éT¨L»%ç<'g!c,

7¾Ç3ZeάGÓ!ÔVÌNãý7ÀøjWâë¡hC1Aéïl3¸Æ·$¾YÅü9ÄñAÍ2;Eõ@4k7ú8×ÓUDjaI=M2Èn5äëö'ô¶0A>M³¡-¿äG7iÒ)ª *»éô?KuÁj|Î<Ú¥©YRÎÑC¤.·=¬o¾,m;ø3BiÅþd\üRÄdh9S»

A

.{§¦ætiá gÑ Ie¶ ékojN!v°lYSæ

YgM(°²(7;ýpüQUÉTÍVc(þd+

ײöX×¾-M¸ï¹W;dpÓff W8çÂF³Zço¯ô8rlê%¡J(ä1]ûÜ[©üÎ8õK±k7%¾ã9ÎY.IJuóc)í#\Üúã:à,5ð¿ó@c(£ÌªÚuîO¹#n×ÇÌ¿/N³7íZ¯ÎûRþú!Ô¾½ÒÝþZ-qpñâÚ_XÖÔ5ÈiÓ/<!ä.c©s¹yóÇúÏÄÏMãÛÅÆ&áE@.]*w{ÁôÅ/©V

zæÖéÕ}±ÉE¦fƹ¶ûÄÚV®à7k 7:nAßÓµ\°Í¸I, ¹`,HæßÇ¢

=JKðÓÿUÿG?Ø8u8ò%á¯ëÿ`þ'0ìÐVËIPÀYWsm7åÛ©ûìF,Ü/Y.[YLÔÙSM$ͼI¥îMûrméßÅ?ZÅcôøÊy/ìwÿßMç2z¶XÔ_¶/çæ¿#Ñy@áú?éq<õ(ñ-Ín

UWHÿ¹½q.¢U¯§E¼I§É¥ºâßM¿?l|CÅs¥Ëå×èR^ö?ïí8dùÔ+RwªPÎu*­'¸6Ç׿

3rërBõÃýÑñâ¼Tz,sknuýU'ËÖwçK)pDDÁ¼×=µjmº\_k`UuJ×ÖÔSó%yZ¥+-µÇ¨*ýq÷üq¿#Ïóã^ß!L9ôíPQã§P,f@

Îìmr¡æú{áÜʾz*HéIHdT²±è¹

 

¤ôù_¾)Ça©R¤1]¨ÏëR§TC¢=%]UØ.­¢¹±&rj¸nJC<ÍM¤¬ef,2·PHÜ7Í}®Gl/,[.;H¼UAIYåx#B$.

GµÚ×=Áë|Ìh²Üó6jèiÕ$©

#)åëXw qn¿\T±¾@©rÓTð¬ðÑZz©j³*e¼×g'{½îÖßkáþ= hÚj*ɪV(J*ÂÆȬI¸&IØ/LDWíÑR[ý³¼$+óêêäVZ'3GéÂö@ÊÜ©P=·\C(ø84^¶H$bÏ1µõj"Æì$ìmlTRÁ;id#ñ

¨±Uê)wNº4î

_ÍoæQfmåo½+sî¬eÑÃ2µÃ¹cmVèBFxÔ¾r§UÜv\j§jJ8éf ©¦.t1_Wn"÷û`¿REU<«$ôìN$ÝX½Ý

ï½·õïË)%Ot^¤Õbᨠ­¨l®¦9sc¼Ó1eØ

6×bH!}¬-f³ã§ôÉM1{"QroavcôÅ$¿rµØ-]Ë˥ˬ`3),ª#Q¶äÝ«ÖäâLÙ_-ZRH$ËY&F,4Já[Q±¹öQeroÕmWïÀpU·ä

ÄB**¹¢«C¦Â;Lïu»îE÷ï`m|ýVWüÖ4pFûµzïy%\_oÇ

ÛòËe5Vf§³I½®°&Ö¯¦-µ"æ,²ºèç

*³±[õ"êEÚw

®)_ßòVDÉ)¦Ì)¤jPâPÄÃʽ|ª@¹ëü¹Âkò,Ë)©FNTÑ0 ¬PHa¨ÉmîvZØRØj-E5°¥nÔtÕ3*ËLÚ3ðéËA³ìrmôYÎwÎ f裾ÌXÛ ÚÀ_Ô6åÅ®Mk¨cáéË_O Ô¼¶|Ķ£ÖØ^YKO#ÌdGbĤoü+pEûï¾×4Ü®Q(¤éøËUÆ

y`HqhbY±¿R{ïµÀØûJK³)8½»þAÌË,$Ì#&$Ór,HÆ£áôB¿·î¡PI?Äçp?,xã<£ÔÝ<ReÆ,äm×÷n;s|E|N¼Õ´Q«9P:}1½ìêE*ç<8¦y0ÛZßúÆWâ¯(hÃУ,ðFd[l[¡úàëi-v0ë:ª Îç¡­NQY4±K+ço¶2Aä%Dø>I¥¦ºK,:\Ñn?6'òÆSÖe6@oµÈbÄCöÂ2ä÷èv(kÜgÔ^"fS,ñ

KØÖ==w·ÓçxåU'4

ÞÏkªÿ|±Û´)J¯¸<úf[]vOR"ÿâ

¨ø«'$

Mnûö8ϸÈv¤:ñGá×ÇæTÔSÌ5C3¯OOËßóų§ã)QFÔôPt#w7ïíÿE×ÕB½Æ£pí<¸ã§Z±nÁúâù?Âen¢Ö"OÛì-ýq¾Mö1Alæ°SU!U¾³kwí|JÌ(¨ø³)m

êc$Û`z~XMÖÁå¡Ì×#¥Î(5æ']GLVsÎ4²VTÕ¾Áa]ÙÿÞ4þ#4µ¶Për×øæ5Ñ8_hÁý/¶ÔqvE|<±tZÖoÓ×öãØ®r½|ÇÇ-àH¤¯&jxµ3 {1_ý<ḫÆÞøOÙ¿±)§XÞGöîp¥åðZÊë¹táo

)²fÆÞãá7-mpÞgf6¶ý-ZO@(ÚÙ2·Â

lÂU°IÔjaëöÃ4²ÊÁJ<Ëv+"é]6Å<ZÆbɨàyÖI¢h"á¾So÷8O;QJ8V%Á¿]ñm½¢×ý/6©óU

aµïôÆq¦SQ£R

ÚÛÚÀ&ÑrI·á4¨ sæIn|®7³°ûÛëªsÄëiuo÷Ãx¦Ú`ÛJÐýoÓe4®J nC·LFÌÛ.&XänÖ ÞÆÛþVÅ!hÄ`4È*tÐÛúËæ./Â×æjäD{+Û Ä¼«¦JfI

º($ð©/±ìDÍèZEG%$ò°'Q

műeQP*1Ud³£ ¿÷íÄÒÑSù~kM=v ,=ÁêÚ8¤*±¦arFã§\5¶ôS¨rn|¤­ð5¨ª¤8µÅæ+µ¾) ´'2Ô(RÎËe^¤dòVȦ¡dj3!

±[¦>ô_§C©Éöä~+êÏPÉÒâû@ø¸³¨)*ZËÓרMLO]b-8!\®ä«lÄ«

æÞ¶µ±õMúc§éz8­Èù¯¨}K©éÔ[Ò+¬)kóÅHõA#¯ü¹]·B÷Ûñ_;ð¾¦XåÒ«imÿÛëôÅzç¡C÷Ä>Î~'å¤%ü¶

poí·òÇn8ÞÛü|iyØÖ_GO¥:$¥0e±ÕÒÖúâr¬FOCDDÕGÊ¥ÉßM¯Ñ=:[ñ¤÷ä<s|v9MÈÌøN¡Ò2P¬«¥äR={Û|áøó

%~³/hRfÁrüÑ}2©§¡q*~dÔÓyiÅO*E0YÐÜ£°ÓùýðO-mù&¢áxU`

%iäY©J¶#!µÅbvúzc/â%)ã2ÉPÃcÄáîXmýH õïÅýsåô©WôáÖXcõ&û§þºìj¼4#ýJ#2 Ô§ÓÜjðÜAÌec ±½´ÛcÊb¹ÑêïñË6óJVXñé]r­F³D/·ñ.ý1d[£?O7vRj²a^Ò£dB4µÆÿqUHE:ªbÿõ-}Ýw`@> l}¯øIÿÉæ7þû>1ü\ÀyZí/öÿ¢ÅÃ~ÉÄmõ?[.¯Õ3çï&¿ÒþÇÝ>Á¢ôn¥GýZMÿVY) xãO)ö%lE½öýqÈrjºXJ

¿ú,qcn4ÎÒÀ<AXùmZóÇ5¤ÂIï{júØã˸«Z:äO=)XµÄ+­ÙG¹$L}«øKú³øþÿô|7ø½®5ÙÉÿEÿcUÕ梢 ¢8PUãæmv7ko¶ø)à vaÔÃ{lçoM¯¿K+´¢|0ÖÅp\°åùDWO2dÆ%:{uXénø(bø&¯ËS¨}"O±¾ênG²8·-êè8R/::©x/§¨äTäBD

FÄØòÈ;

ÿQõu#+

ÆÖ

iìóãê!Ä\ùmným{âMRáðHþ._½¡âHòI%i ¨h¬yH

±WT©ùµA¯UµôÉU-;E-D7Y²£¢Ù­ôPp½â¯¿þîÈôT¾-ª¨1¬47µÀ=·íh«#ÌN_QQ¢hyJáI¶þMÙ6'ssV×/(£¨¿?ò95"ÁKUG6i#HñËçHÁMÛÓ~øeTÔuÕ.ÔìZJZãAÆ÷¾Ì{

ïÜcÅ>àÒç/\ÍL¹]1U¦U×0g:¤o3ëeÚG¯M­Öجi¤Qb±Ð_®K佬£m·¶&Úv^54¬Ixmªf«ô3¬'®A¿([mLzßÓ¨ÃyÜyv{ÍSEOU*´ôϬɥ]XÝ.|·,nÖ½­¾Ø7|rIªòÙ=DI.m-L¥CB$¦«hʼD®uyFöo&Ρª¬E;± Evçj¹r¤Ülzû`²ãk÷òÑÕÓµYTê±PHùØhÒ×$vÄ/Ú2VäKM&LLp¸&B$oæN

·@&<OvV\ù0t´TSH+#D^bFí×^ÛïµÆf¹pÒÖÕÑס:QÊ:AÒ ±:cÐ[­ðrµ$PMhÁ3)ª$!Id<ÒDk0OK^Ä÷Ä*

ýT5%h)å¼)¤#Ì·`ÞÛõÂrû[_qª^ïèC

ZEIª$Y!&·2ÀZÀ5µ/{wëÛhjcC^QĪÀÜìæÀ

[o{a´¥B×%Ø×GV;4Eê4éø!-°¨5ºO¶¥åÁ[Ne¥FfrLEcUÛrÀ`FÂû÷ÇH©ÍJÏq9tpÇÊb©¤bHË`o±#sÒätÇجié­2ÿÅÁfp@4±§7m;ÜzãNðO)¼]bU¸î{ãÆïG«!òKrQKÆb]Õ.GôÀ¨PF]G Ó{eÈ©èÛÚMh«pÆ<Íuú¶"çðfËË7[ëµñQadùm>¸D¡lb'ü$2Ê

DR8þ ز

÷ê~§-4µÑÏ®*-K-ý4>·78ÙÒGiQ¿øOâÏ«²ãM6¯!$³l½¿Óòǧ¸G1»-ó

»zþ{}°°Ý0°MQAñó²î'äTJ±ë#£mÔØÿ Ægá

Ty}[MN¸&&_A{_ôÆþU$bê£JÌkOVÓÕ9fmC Û¾

f#üS¤hULê

öõÇf=ËÝr.>ؽÉÐô¿çrS­ârIs±;ÿ¡ÂòÒ´Hñ¼7¦SϤHùÛòÅ/Â캶¥Á¯­s¸ÙMú ¸ÀÅrǦ\£ÈÒ½XJFk>¶$nÁN­æ\®Ëcd

·AÆÞÉQå-åռʱÄUæÆUKÀõ¾|¹Xv>KßMÿÓ

Ã$/<Y¢e\k£¥4ùû

¯kàTßÜUh±pÕp»´|°qÓ·\XøJbVbK¶åUß©ìd"ZÅm0IúZçëÜâ±Æf<¿á¤YgèÇOUëÓº

pö¦²9Ä°»F2@:FãéfUd¢Pܹ4ÇA`@Û×

´&:cqç­Ò<aü¾0#1«©¨æ(ÔÏräõ;tÂ8ùAVöV3ü¶gØ[NÖ;zbWGYUWÌiIvýwñol¬½¨°dÞàâîÞ#SR"L$ÞRX Uÿ\:i®ÂñËlM®fÍ%IÒ

µûÐýðb:.-Pª9à·A}¶Âfé]ÿ!©sçÌ+Jrcav`Ö~õmMSÈÀ³©e¿ðõ¶:à%AÓM@«.æW»¹ÛÐÇB6¶£ær>_íQzÙq÷~@ɸªB#}h

ÚÃhÁßò¿\=ÇåHÞc1M1kÉÙí¿çÍE í¿±À¶3

(D°ùäÖ«¨ßYaØt'ß

í$.P¯õ$Õ,K

l´îifþv׸ô"ö>ÛâtåÓÆîd

_tÝWq±ï`ØC¥©#J¿ÅæV¨óJÌ*)Ç:¡hyÜq¬ØÜNØͼqÌ4ñQ˯#&²´[$­± oQ~øÅê½'ßéraðÓ:^Õ¼n,ëºjÿ±¢x}ÆÔücPÉÑÉáuh¶Ö=Ç~¸õ¯ÙTtÜ50Ê·i°#Ô}±ä_VÁö³¸3ÖÝSϧR²ÙDYuÜlG¨=þÿÏn#ËÍT i%XmëØÿáXò~§dÒZãØ.ã Ïsº²¡à̦J8U¬tÞìO &û\}CøêXý:yº¼½£üÛjóï­½'/«¬=.òþI'g«üâ

Lï2ª£"KNÈ<ÚYosß|_ª©~".^

²êÞý÷û|ã6g$¦ü·ýϬbÄñF1~)¢g2å\¦Ba5Rl^²að¯-B¼:

ò°"ÿÿSéÚ1úGxH©E%ßäÜËÍiVsQ £ÊMûqíµ!ÿäf_þ«û

þ-æáð´¿Ìÿ°æiBõµDBÆjbÅ¡

(7ĪUzwM+Jªñ*­ÉVl/Ù=}m鼸qÁ9·d¶

rªøÌ®ÑKÊÖ

SÐú÷ÛÚl«5EY&««¨Âá¤!·² k6%¯H·ÄdT²#eÙWZ*R¡i

[jxÊ­¾áT^ìÀjì÷é¶, °¯

þÓ­/¨­¢k5:Ϲ iþÓ}Èõ6é

õ

.)Ç¿bñ[|~D0æuuO5U:

¡]MÔÝ¿köÄò(`Ì©Á­ªªðãçòØ ó[vÛVÝE~£§

¦Ñ¢TÝÙ2ªåòÒÓ¥M]:ë#},EÕÖÛísÐHųþ ¡²Je£i×LwÖMåõ»

ö°aëçÔBÉ^ö¼µù~gKÒñtÉ,=K«Z~µßò,4oIÔÔÓé©¢«3A-(/bqÔÛÔu7ÁÓUQdô¢¤+TÙig

KÚ8ÝHänAØ:n0]W¨ÇK¿ôòfõOÉÒå÷Sï^|ø GÁ+MTïOS9¦yÌ!îÛºA6=ÀúÊ|týÏ"]O©Ú6Ý\6Çʺtùzµö6ßkÜÒ9³V"gâ¾´Ô¤©20«ºUIuôÚþØ{%~E'î®9yLÕ=«;X

µ)Øp116xïÿ x];#qO=,!^cÂèUc`´I7¹;[¦ä¿%Q!I¨^¥H$:Öÿ5Á% É[vè9N1öPO ¥â5A±8UPCB'@»)ÜÜ/ËÒý6®ÏEÿÔ¢Ç2°.Xj±Qg;ôØ_ÓBÙbËó:9dUÔA"òBXjL¨0#NÎÂÄj;uÄ(sºjª¸ª²µBUNÁßîn0·8)vì^X¨ÍÂïýÎgUÍ\ïLAûÛÍ¥,ÁȤÜüàÓ`="Rå_\a(èZÁl (Øov=ûú`ä½YQüV»N@2ºW­h#=ñµH!/Ýk/a××ø«.|)m

,ߢF11vÆডv>mÛI4\Ú#PAKWRS¼rHXJÚ|ûtÜlý¾¶$ÐåD¼ÒÉML¬QÌú«[m *.z¸®/{e¤¥T©|ªæIs?

Y(éÐG0Aeþm½ÎÇMÉÞØû¤üpå7²Ûà/f!ÖM8@«qaRp·

kÃtJPm[¹Ç[Ùê¸Éx-Rå±57ï1Ð|§¶Ø¯ÍA

cMUE¯ëµ­ôéÙÍx®F{Éá>`wý÷(nÆÀ¹?!æuTÙ,ÓS8°=ú[

7£Ãüåb¸RËz¤v!N¯_±Æ5à|

S9UÕë·Lnƹa£ÖCÕ¼Óæ4°ÀòE*$LNä3_ò¶,kÁbÞ¨´Ó´kkßóþxäæ¬ß[ ÞcÃÑÕ»F

$

Ì@ÚÛ¹úT3þ+>,$êJ}='ú_ôÂaØéKÃ;âq/Ϩ"$m}·þ`_"ñïs?³y6FuAØØ··c_AíÔ«

ÂZX]Ï(87ùÛUØùãÚ|ÅíeQ$ >vèèíªßbp\jl;¨¡~%qR&Y\òi÷`5~×Óúb

áv]­;|£Yo¥µ÷ß

è×¹Ô?k6:>OËÚ/ü&ýû}1×p­Wç¥æACJ¾älw?®:ñg6Zv_x$äÓV,

¤j¿¦ÔE6~Nìcb÷ÓûÛÞÇA*&Væ±p¿Õæ

lÁÅ·µ½»õÅWÃØ5Z´»=?ëjÆJä¾}V87/,á2\¶?\g°øÑ;ÍSOGJIØØ6û~¶À¸Ú TêEã¸~»&læ¡©Hu: ¶ }úÏ&áçÈä«\¢×ÅÆ£IW-¢ÇÓMS;=ã.¤£¹==¶Å'8£ø¡xô¿Vêo×ûíÉ+ì!JÍ%¬øhÖ0F»}{}*æ®n&«KiJ|ÝIßï »+aÜ°GW:¦´PA6µ­ïª³z,¹5¢ªO.ì=­%¥ðÅISWØb¹Ö&b$#k.Ýwü°òhlzéæ««,?Å

'àbeÙÞuñÖQðÑÂÊ~o_Ï*2I¿¼ýè;7-íIGFi?qfáÜ­VÖh_Ä,:(8µµ=4)M%+8Í{_ò¾ç

Éñä©R4d±·¸Æc.UUÆrC"(Xz°õ¶j

MnÉ­;ʼDº^ÚJÚçÓðþW#J^Ϩuß|Æã*¨&|¶>tÒo-#nÿmñø0SO!hf\

õ2¶¥`ÍÛ Ö{Á´ÿ¯Ý:Ý ãÓõÀLÇ笡òå£L}IÏçkó

;%ÉOUel¤;:;Ø-ÁÀËHÐOÔ!`$ÿØ·âRËG

TP¾¸¼ÃpÂáEºaÚl¦68ù

GO#n}ÿ\"c¬çRþÂ¥ÒiE

Úú®ö¿åüñY?X¹& H6±ßM¶ûãCV)ÈÏV¨¥)ØÕ,<;0¢áò»¡¹ÜâäV%lÅ

éå¹]¯·ÄÞ¨ÏxJ£ÏNÕ4

ú{~éÌ°ÇÕãɲhäzÖ9K§q«m0ö8QMO]E1i¤7ܵ­þØu;q}Ðiûtv¾Q¤¨^ZÐsbUóJ-¸±ô8°eÍoप좯÷sºz~øïª-6ßäã~ ÞÀ 9¢¯:WrÑÉXwûþ¨EÊN>

æ£òÏXqÍCæUHV4Mô¸Íï¦Ä´2(¹MÔ¾PGÕ»}{bÔ¨/n¶¬y2JAPÖÒ$-så°b=7#ø42ɧªj`¢

@&­À·Blp©Nå¡ØñÔQ0e5iÍ)Ê

&&ýH#o®#

(³é4½BÕëRÃøõê6÷ÅM¹ûXÜK²»æ2UQZFXdQ»Z×¹=ìmcx+£¨á¬¾t&âÔ(KÇ4d+\Ö$ôß$ÒÄïÁx±ñ̸¾ôü4ðdyL°åÔ#SA3ï °ß·\{ÛÂ+NBÚöíïÖeòÐ$Ý6ê=±ùIÆåG{ê*À^&P¥OUÊ4Ó¶zõèqá

ðÚyäa$ìdbw M±ÔwJ1}ûýgYd·¯æzðéSÓdòPói鮨}llT´îI"Ål-nöþXå&lëõ|©ó\ÇáNÈ^a í½·ýp^·àx^μ¸Õ{*{}q³¤Û9§4áa?_Ïd5¨­¯µ=,H,LåûØßësf©¢¥,ÌcTx£x¥¡´ÈË°m­¨XyONøô'ð¯Óøô¹:·¦ÚKùìó¿ñG¯sê1tÝ&ßó¢{æ²Uåè­u¬åÕ¨ìw·^×=~dª¢O ÒË"G­Ñè@ì6ÛÚøû¥GÈÜ·OàrÑQS+gX\4jÝ]XÔÛPÛaQî¼?RªK4òFuª¢ oÔ¨$G½+$tRÒCÙ®n3e«j@ðÊbY°*¾[¨em·ßÓਧ¥¦¡Ha@±«<ªAMÿ(þã+LÐmþÿ}Ù¦]J²Í;HëR¥iÚBcp55½úôþøjVlú¦­¢øjd¾YùWYA`ãqm;·kûßÉÉ\ýÕËOdÊ\ª|¶Z)¾2ZIaX©ÌÒØØØ\{ÛØâGU6}ÂÒBh92Â

æO{PÑ·¸áNÆçìNI®ãTj<d¢á¬§7Ê(sÙ²×R|¤T0KöîzLh8'!¹&-a¯v¹cpXìE°X¸¹WlÎ\otVêr$J*Ú8`jXäjw'À]Wo6¶Ûý±6ÎÿeÖå¼ëéuv-;«1

¡,A.-`7iÅO5)S¡U¯!Ü3ËÛéª#A4ldî¼ä=¶ÔÄýöÃ9'-UHjLÂ8'XF:é`Á¿Aç[nVø¨ÆMÉKô/'Ô'

±ÏÃE:ÇpRHaç6¥|ªHÕa{76µïéÉÅ qÛKó˪äË%sWC¡AÓyYEì-v$õ÷¾;ÅôyËJu.YX.b¶ÌIÝêê~¤}

«B©3·.zH£¤iyz&LÜyÇ,­¨X/é9OfÙ<éHc%â@7µýíbl=°

m]lfl{OÀºª4£¬¥§b(¦):FYI

×[°ÔÐØ+¹ÕU¯zAå,QȪGñè$}

`.o|iÃR|̸ÅjÙ,TT«4qƯ ¼«©Á`u7°!A'qkÛësLÊéþ

+¢y¹kn×^Ö÷7cÓ¾"JS|A¨¤ÐW4ã8)ègª¦¨ø©`ðÆå¦aµôPLs&ÎkX`Y$ò|£ZêÙGuüï²\eCá$äB^¥®Ì¦M4NÐü:Xîllm¹Âr¼¶jÍV*£YV)+ùû^Ö®ÁÇ4b«'p§þU£Ù~

xwÂ9q¨*¾SméZ5h´éÜn:Z=MZ°?@i(IÞRwkmÓ¬ªò×yk¥bÁC¸¿[Ûüÿèà^Í^iÇñóO)a¢@½Rl?3åíûaª5*É Ræÿ{%H9ü`ümåÂ,±fU´r(GöRH¸Ç²jzYx²BÈ:»\?;tð~

99oʾg²QJÈ £n4ìGÝ¿6øþ"¡86

5jØ«hB¿l`ê1ªtjóe&¯#*Ò6ætßô<ëÆ<UWq{Å2{Ô-Tl»]A`wû\ãôlD<as

Ëe)9W¾æÂÀ}Ëÿ¿ÆÊL¡iäO¨þÕ(åV&NàÌÓÁ<1Q#¢±Ûì¡XX]ñêÚ©dèaITÇHXÊàØ8

8.±nÐ8¨Ç¾"K$+éÖÉb7!meß¾/þ

pÉ ¤jfÌínØ.

\ïà©ñ_&ÓdÍ*nãUýGo×3®IèÅDLl¢â×?\nM§£.¨¢~Ì£SãbÐï

×UIEÔþâ_*£?¤¼òrÀúKýñ[rE¶¢WåoÎU¾ûzb¼Ù3ä\ARTjÖÎMů~¸Ñ&zD~*ñ#-áJC"U¬@Ò½O~ <Ìx8ZéC%:0*¡|¶é¿ç)ì7\IÙy,@­+2I-Ðâftt´Áär9ÌÄÜí¡üÆ »nü7Æí°Y¿pó¯,# \w¿÷¶4þ.,\`oqnøNXÞÐþjégBºI`uÆ

Ç5À¿M¯ÓæÓÑ-=tÐÑ£°!½¸JÝö,ÁÐSèÝ,ZÄ-lY2ÊcÒ6¿9¶¯|9ºFt¯¹f*ÍF..Mµ±°eÒ,9o.IDaöÒÕýÿ<'Ç(îÎesü-nu±_ðÛ¿÷é÷é´ñXDQc`ÃøÆÿl^6Ùy¸ÚqÊó¨"ï`Ý\[¨ Ìó¼z;}

6Aá,

²$ª5'SW&¦2î@'¶4ʾ}MÓ,{

­

´"§Ui!S Âõß{ãìÒ«V(!

ØÛÓ¨G-[Dß

Â$¥Y¯½¾¦ÇòÅ_9ȤJ90Êj¦±Qr-ê?¦¨OcYuðA¨

® àyêÛ_õÅæ´VR¥DVÐä³^öï·±ÛÅ-ÇøÏ.LÎNdxÄRj?6Ý?<UrßHÎU£kÙ`;`£=¡ßn2ÇùP®&IÚK

#ÏuPm{úbÅîcÃÒªhÚªbZKlWÒØТ¥£

|vRø·ÇµË2ò"30XÒû

ϼT®Ìx¢§-¤øØâ<³sh¾þÇ¿Mè¥.ÍzΩqénãÉhyÊÖJ%¿¿é~zó§6XÞt/"ÜÚAêvǤú\J]=uY¥9ÊûØ×çÔ´u\ßJzÚhÄòJl,Ä}oõ¾ ÀÑVI^e1Ã#hu;ù1­)&aãMéÌk+êsDP«YAêAÉþÁp¼³æ´þî9iwyb;5­èu[Û}Y'Ó7ÿÕ§þýËüROüÊKýAWM!E·ôÇz̲Íäî}çckF8±gC*é;ü¤ÿKöÅj¿3ÚR¬C.d;jÐôÇ5Ëߣ§+2·ÇYÇÁª)zI[qò!Ǹ^F©Éá,ªä\c½¾ãs?üi¿Du,ËýÍ«ÀXIFçM¶×6?ßÓm"ÓÇÊéWamºÞßïUf®¢W¹Á/Jª©êSíËgù¢e¼4÷"Okn~ÛËOO'GÕgI@ñ/ªèÿÃzN8W}OúË«Sê¹%zZ_Éiaö}U>ªAÖÌ;

Ô.@Üâ%|dÜR#©

dâ¼âµîmè¸ý~6Ûu­pã\f|ªàSEMW3»Y#"æÂäYQ}·cìq!sس

S3r!ýÆJcÔ³lz\_ô .ÈäUWRɹ¤X£2ò¤@^B¾@T÷$7ì13r¦¥á9´ª«$ekÆÓ35ÛÔúû`e-Sî/j\1üç2¤:%"&Z¢tÌÊouÜÔ8K%%4~RªbhÈ*;«Am­íÓgÊi7!#®JÂzj5¨×$êdMfKXÀ[na~¸ä­}[39ª¦hXâ3:ºè$ÿµ°{`ñÎm4¤î$¹øJ,¨yq[Jï?Rá/}"ÃE·ïߢÌ×TdJAðY¦G²'W3¥ÈùWc±Ãñ¿»

~è¥í þaBüAU4ÕQ¡cËIÕtj´î:½;

eTTâgZê±¢P ¡u³è6R/~·½

4)ø)6®¿{%æY5M%;ÆñX¬¸¼ÊBGÃ]®-smÎØ[fÙ0"~E-JÆ!u6C{(N§rÄl/¿©_q¢ÞN2пým+Èõq?-C9Æ Û¨ï·~£

θig~liSHU~XTSm7"áokßæ'Ó|%íøÝònÇé*FiòÒ#³"F^Q{*ÄîA¶Ý0ÌÕ)a­§ýh`Ò,T¯ñ:ïâãÛº-ÉÉï³#WPGÓ§0É17ºùC²ØØ_p,A¸Øàe.kYÔB!1g&uG©%jf7¹òª0¶ýo5%¶Si~ì6sø,÷PÏMÉy¿u1]*§^ík( }ð/)_

©È® W'- !mkù ¾çl-vqk°årzìËnhÑÍNcLQSâxLR)#Q:C½úÿ®*[)]^],Ñ+û°ãUïp@¿^ä®2ɽ11íd²«/Y©@[MfR'r

×ˤ~¬þøûÓ&<©^eÍOU¤£l-*V7±$mÓC³Ô²C\ñè#R¿þ¸Ê|G\¾¾«Y »þúaê;Ù³§ø3\&§J5«çØöµb­¢á¢®F(!·r.moÏl¬ÙâÿÆ71f×Â(QIJ¬¥oó ˾E(ÀÝ^Ä­ýÇ_ËóEq®[5ÈêHàF

ÁYÖ7¾0ßÅ-Jê%Þ%õ@vÕý÷Ç"©héZqVU?

KUz©Ì]SÔã>×'òÅãñÁsqu%# ÛXÛqaË[k%ãLè¸ah8ÐÂ#m@+òÝP=þÛË×¼sGÒUº$\Þc/§é¾òB¡~ExsGâoRÊñ4yu;iæÛi]volz d´¹fL

WBǾ¡Ôú~¸ÓÒ.1±yÕº,¾ñpÎæ'RÑX'mû~»AÅ

5Ln¢c¤ ^Û~¦õ-kÚ¨Ç9 Í8HÕÁéY±ÝGé~AT¹s¡×ª7['{úbïÛ²â¶ãr ãrmHVmÜ:

ýÿ¾¸|.è9æëVK²H_nÝÎ*+CÄÅ*¦$ÌdÜ¿òÆz¹÷FRGÖÈQCußçÛHñ;©8ÓeÊÙautm$[õ¤Ãj`ÎË£àN

Í+SôgbMk¿ïebñcÍY)µù@é×ïãïl9%E

h¦tTeØùGC÷ÀÄÂ.¡*lÊYu&ìWø¯íÐcV'½ò[FeAàt4òO$óf,÷

ê.3ÀñåÙh

âV¨EÊ°é4»Ä¼°ãxyE%tS47¡v/¿ô854!I!ðõÆyMö5F)lªñäg´åéNÑÏ4cS

±[àÌòz§Èé[Ø{àñïLNZOBkõ¹ºÔºé~^Ëqµº~x­ç

¼94)è"6{Þö#é¶

ÁRtjyFcKPÓÉÔÜ{ïõÁ¬Ç*Vu-¦êý×ÛôÀMiü¶Â

@Öß~¸°Z+ÙÞo·F¢P^%û³Õ¾¿ñoáê¸j²U~aic°qþ"XÛúaJâ¹PN:esÌt*tsÕ%×å!áv,EÃ)¿k_ò2wCO 9;¶±]ÉÅýp1©¢D±XÍ[å±±ûü"ÕÇݾÅ;¸R3¯Y¡ªX®$uþ+ì/<?YpÄiÿç`*9¡Í¾QÛß

·$.¸ºaÌf­Ä}TLMÔ4WVúÝ°3×4Qa]7¯Ûºä¸Ú!WdÕY`I©ê.®,@úzàL5©[Qʤ

Q¶nÄý1ѹv0å|Q+=ð¯)Ïò+½,"¢VhôXlNû{â§Ã~Ee³eH$Õ¥º±é|vúªPJ/óÔ`ÛkÊ¡Ù¼

WóW\-c_å5ù¥=H~u)m;Ýt¸·±ßWô«×Síe×ÁóO_úWìãû¸Q%NgRa¬Èý@>¸ìbÉ¥(þÑÅÍÍÆkÿbhsÊE(£:¬l¡,°¸«âøtÏ0:*|ÊÇ¥±'l6*äâ)ª?ä¹äUQÀ¤:TGÊ¿å|5ñd˲H¨JEÉûb$åTj_¾À7ãéäá&RÀ£«@ -ÐúûaîI«cæ%:M2,~ãcùáßmF,\nõØÄYsVÕ­D¬¦KÝRl,

n\CÎ%l"MiU+óA@b!­åsÞØd¨dî9ÏM­{¥V$ÚYYMÕoì\H

'Ìj£¦TÎÑ´ëoQË;ó_ìzGélgÓ°ãK²6$DFPjÁ¿Cí¢F뺻þ_ûÇà%½ªòXkd²Üý=Çúâ®hêÆÚÎåEö¿·¾1N+L|i®:GÌ2èÃ(µ_å±V}

±äïÀíVgáÜFZÚIZ.boP#½·Kå«ü/7áÿ±ÒôÉN9åù_îzÃi⦤¢°ßå#m?ñ37¨øyÙ¤±:.-¸"罺7¤ÜÁqÂÙ~èÜ)aÕ{â¿øãJo<¯­óIP±ü<

MµË!²Êøï}=îõ0Ƽ´Ì}IbÃ9¿ò9£¤¢¦9X8ä(H.·f¿¡6¶¦±=1rÉÞ(«/4UMUL&ËÍk)K×"ǵ;ãØÝ7OöqG{Wü=ë2¬Òf÷ò

#©.´mÇh3DªÀébFÅ­Õ¬/|+<g¢¥áO[$În¾¡×a·©?|mRNWRcÃIb54á£5j?6ÂÄÜ:àdy¹§®ª|ºIs+J¬ìH±aí¦×'kã)=iÙ:*hgg©Gñ*¬ÆyzH[]zé¯~´p-E.SRôõRRGs%TUµÆe:À$º:Ù±"øAðm!5¾Ä®;-Êó?z5Ytêc%c:Tì½FÞo¡'

®)µ+ÒôÇB/æÅYÄèwØtÛ2úF¤§¢ Ib¹ai#UÝHµÌ·y϶÷LW¿ÌÓ2Î8~%c4Tò>`eP¥YAR

¬wél

òüÖIe-uB

U^âFæ(Ý7=p÷#Ü7MqíåñErå¯HÚ¨Lq4HG;"/`.À_npÌ9LÔYôdò4EÆÏR..I^66Øï}Ä®÷b\4Zµª*èfh&ªº²ùHÑ(±21IcÐqßëxVJª¦¥ç³BTËéxuïå±évõ÷Àc¸:¦IË貪¼¶ªºCOUh@gG-EåÜÛØÿ>ó=ʺ¯#sPU$õðf.îX±ç?:@Ç f,m{úâ l2gÜÔÂ0·@I;ê£õÂgÓò23m©¿é>ÇÃ-LÌFãeE6

5µ®N÷;[¦>ÄQKÝA¯¶Û¨ÙúQyQÎÎä·¯l¥Ý{\Úã½­ªtÇeFn/÷8Ï|CáÏkPtHH`]úã'P­PÌ©Yñ=VñÆR(©Ôõ$é£ÆlÕ¤á*¾S3ÝFsp6ýoâìV}ìñ-_¹ÏXë$r¬4ú°Ü]ñªøør¥àÊÒÒ!¢­µÇRçéÚI¤Y㬣+áéèèHC^¡þØ;ùb½ø68S.½ì94áò~äÛóÂr¿¡C¦Y¨)Bë`}Çÿyø¥®F9·]mÕµípqW+7IÔC?

%I8x#¶Ìb¹ÿkZÿ\Z8÷âÏø¢Â-±z)ÛqöÁN5&À³ÌàjjûÁûÖÆ¿ïÝ?ñÿó±,9~gKÂÔs¤rÕºÄ^Ûzÿçaáͤr=?ágÓðþKIDÆ9Fú©$_úãH¤¤ý¬FÈ^8JaÔcUqz3Á¶Ý¸k$£Ê¢9e6t×IKÀ7{÷ôÀMÛJÙEYÁÙ`6ï|Q¸zH!7æ

W¹ì0êöOe¾·6\®$Kûë¨'¸>a54bÈôÊØÖÞã¦6qMh'z³&3#A0[îv¾3ß³V4ó°@¨ë±m÷¸üÿ\jƽ¦Y¶¤ÇQ5cêxFÄöOò¨òQ©¦©·8ÅÉôÏ$iRZ*¹ïç\sÇK´yz(RçbÄõ¾'æR¼ANHÒ²`»{ÜýñpL?,®ÿõc$f|¢l?xorØííùÖñg&aS NXb¦.¡TBûÚÇõÅo?KYÚâÖê;ãBïf}ö;Káô}1a¯TÌû÷Ã2ø}KYc,j$żó_m±nu²(ª+µ\)ÿÓZµ

ßU®}@ùoþ¸SøI="îm¬ìE»=ìWgEÛs³ÚeºV-_»oúaSNÅR5VU:ÙméÐÿ<gȬÑa*R«ÌËD@wÛs|e5J¹æmVQ ¨ÚBÛ0'¿ÞøÓh<ñÒfIÃËk$&1¸V·~·#kø.²ºÕk%R0½{¿ëÍÆ©wåðNjÌv,ÙÍ®G|ȼd*}Q4NìJs`w·¦Pn4MF[4Þü@äyÝ+üLÑÓl­´mq±ÁüWÊEBÉaN,]Û¶%%¡ÐqîHÅþkÔMQÍÈ7e-!élSdñMBeNïr&£Ø÷Û×rä÷b²ja¨¨©H¤cu½Ê¦4,.T£V²$rAeõ¶×.u\*é40Âê lFLDd-÷Ûs¿\2+V%KÀÆeBðÌ/opk(»z>·Æî$VUÏ·]L±ºîf6VåõfðU§(N7ÒCý¾-\ãOSÃ$uI#JGç¡ô߬õOAËÓµ¸>Í©ùÞÕ±ç¸ËR^w+$ñë^ó(V¾gpÅ+¨):¯×éOG9cȤ¼.¦ÉÎ]Ãô´q­D2%:JírIÿ7Ó3®8Ëü9§\Ç1Jgb6:\~õyú¿cÛgt¸:or¤AÌ?V{ÉG@òÕIôÝ

[uØý1bÉ|v¢,C]ÁÊîÅu±ïkÛí¦O@êT-³?Yé½ /q_SÄYKG=ÚÈÎ#Øí7­¶#x1¢¢º¢2ÀÕï -úúÞ¸ú¡fê0ãÿ~Öº~.Yu7#Í[.Í fYªB®²v÷è0C.ɦÚÏ$

ÌfMnNH'Ðãôø¤ªR¾çæ:W×dNyÙgÓQhf©u!^ÄèztÃYD(³"­E;¨Í]w½ì=Æq´Dý(rc

"­8éU

¶¦ÔTþ¦

zhÎjó(©eXhIIp (Úþç¾ÖO-mëÈ7k¿KôôØà\{62mDPREMNï

Ôj-ÈG6SÒÇÚçõÂEsÓ°zzIuBDT

ûÛê>s=K¬ÊNÕô®åêRI¿diôÈ¡]aÒ¾²{þ8ôU§Qv­¶ÜãË­äË)?,ô¿ECcÉê^[Ùµ·íÿ¼JFb_ü-¸ õþ]1Æfèê´äL@]åOoöÅO7·Ðì.5X&øÇ=v:86íײÍe,è|ÎZ_`C¯ñ~ªø{áÎ_Q4¬b(Ý-¿õÂúËnçéý%ðÁWS{ú[Éí»)­ëþB2ÒUMOS8¦«âháG+Ilé$~@z`&¦¬·8yá¥TÒƨÒL¨677T¶À^çqjÜVÙ'[º,uyzVðæ_QQu72aQ"J°º°ÔÀÛ¥­Û3.Ëê`ºC]ðFå*IxãbL¡ÕmV$Üß`v¶3<òJ?Øñ©+y¾Q+È)kªn!#I­·¾öÚý.@ÄJ9ê(i¥J

¨~.h9

®¥U`À»mßo¨ÄUMhmÉSØ]¥¯¦ÂÑ?ã$Ûr

Àè-¾*²äfUÐO¦ì+ó#,¦û(àêq¿ZÝ1}3Q\ÌïÚHál*ÌH

j¡ÀiâæB±¢ÈHP¤Ù)#¯äí¾çÇtJ)+@V¸U»ë½éa{àòM¹¦ÊQÓLÂÏ-mZÇ[[¬TÔÉRH°¨wG)*ÊÄ\v&Û`ÎaYGÐSSes;|4<íSPC¢ä\Þåºí}ÎPp©% äÔÕ7ú~{Yu¦´pEÀR¶½ñ©Â-{VÅ&ï`¡]eòÊdq=¹Æ=j6Iê¢|}

ÛZeÂ6­lý>5i@K_lNT»1ùT_8=XÐÍKÈã°Ò£snæø[F%©ÕÚøÌöö]µØÅ<p¨h©UZÐ ;¦dÍ_¥=c)fiéÜ~¸Fû9h®ñOe<I-.OZä?½×ÞýqñOóزRêÒßQïôß®5F×c#ßpÖTÓäÕ9çTÄê­}ÈfßÿLXj²É&/D¿ÞÀXö¾3ä{±,ʪhøDµk¯5ä

¤«Ûé°8Î|BàLÚª¢hyBÚÛamÁ½þØÉLÖÕ£/eð®f§VÑO.î»vØ{¸'̳¸*ÛÎe¯pÍ!ì~_ïIë`GldæKäÑsÔÎë

ÿ­¯%à]

Ùij­EeT,û³Xi#Ð!C8¹3[F¹ágÉVêÑÅ­}»ãkà¢)r©j¤ÔF!^édHrajö3D<ñ©#NÞÆãÔ¾QgrFý®Í

¶C¯à l³G©S¼`ÿwÛ|BZ8òçWº @rÛiõá½1MVÑ3®|⮯xnT!è7ÿlx(ã1ÈÊÙíq

¸ùC#+ÓÏ3º7Ȧ³ï,N

ºØÚߦ1º&ªi¥I°°m±£

¸±Yä\3çNV¡c0ÿ.ûcHá©èhä*Hk\ýT¶DÓvZ²nî9@ª© ÖûàpæY#Z×nlãí

B^ûc%e!X :¿ø®M·û`V7l)M:V_²J2«Vaµí{ûbÛEWm\c¬¬Bà0ÛÖÇôýp¸¯(Ïüiá3ÌâÑÊ"S![jÔ¥°'¼'YdE)

2'Â1æûzø~!S¦1þ²ü7Õ!³Ø¥­ôÀÿt1Ϥ(0¬ÞÁv±û`ä¹G|?@%z~d°cÈRFäý÷Áî&È8ná$øXto

¶ûÛ­ð¿É!¶Àsx³±µ

É41Þ&¬{lYx[åþ2¥diúESئÃÈdKEÀxùæþÛ(øýê(¬ tF­C Á8¾Âã+dÅ

^ÄÝtõokaèVEvHP³ß¿¯òÀvv>Ó2ß \Pé:

qíØùï¯úD±¹õ8]Ký:â$ÕÔ>eGe

=C*·úúú

ý0^Ä|ô4òMGO0+1Z¸o~ßÓ õ¢c)ýîÒ~¦ýbãµmy#OâçfJÆqhÚE%ǽÿLW(8§9ÏäÌ3ê­Goú¬46Çp=;[FúsKÿ[g7Ö~£Q·

"FaDl-=+¼

Q°K}úÓ× Ê©2F­âþ*5¶­@´Øì{ì,qúaSwþægãMï»ÑPTWÖÌÑGUdBI¹ü±ØòÕ

§¥gI`p,,G×_O3.§*I

Ï

ÇSC'ÃË

lqsu_å' {~x4õùl¤´8×ʵÙØ^çW°É

q¤ü3^f²7%åè*¥ÏèUT¤D bÖRãéß½ñ1¦d4sÕÉ3l#1¶¦Û÷÷ cdã¾+¹

þ)ö+Õ¢y3ujYhIÿÇ­ïù×WÒÖæ9©z&¦|àh1,SN¶¹Ã°¨­¾âäz%~Â3SI,Ë0ø^Z³Ê:3%ísÚä}/GõuÓ¯ÂÄå#&ÌÄq±µ°¼òQ©øC1Á·Â+¸[$áÊþ+H¾D¡´MË

DϦûcpð÷ÀZZZ.}|3*©Ù»í=ÁÓ½®çÚ¾ôl òç]ûÌ«Ã|¦'..R¥T<^².*DÒ­p=5ÛÓùÊÙõ§ñÉ´ecÎÂÒÝÆ&zpÖ]CpHµý°5h(²½ëwW

¥tØ·8"§(eÛ§[üñq÷RTS|iÊÖ

*mEY~"8ÛË°,Áoú÷À*Ü

éã).»*pªTw½'=B¿1\9ÃÄÔ×,n}­ÌâÇå"GlûÜ»­ô7|'iPÞ³¨åÉ\ÅÌwÓ" [Ôö8Å?lÈ2Õw槨"Zó¸UU[Ä·ÓDúê¸&|¿ëߧfýK2ª®á¼æ

3[U$¼Ð;(emJÚî+o¥¾Ø=QÓÒSÒfMS=EJÆWöÚ÷&祾ުq^Þ³ÌR»Ý°}7

AÕ5R­Ùöò·¢}ðsêUÌ ¨äÆ"}A£Î¤ë

ÆäØcrm|\ܤLA'OÁ7;xxf®§ª)jHaFÔaMF뱱ػ_óg¡Î3ZxKÑRG=°óL}¶]®:ì78TbÝdAÅ/ÂXxº¾geøw)iâ[#*éP¨-`në{ïs¾EÕÒÓ`H!,²/pä|«{

¶éØ%GÚðE

±¼²¢Xk¢BUCY!YehRÞr{ÚÄõ8w7ç(z'DeU1±Ü6 Ý#ïq½ÈÃb£ÏìÊ

Ø;qc#É$34i2¯A$éVþ®ço\?]WoS#G8F£Êª

 

&£Ó¯¶.QÿúÂåjä8µßv1Ç!7ÔÞôÜt¶þØ-QE6T¢%¦8QÐ

ÐÞÚ¶¶÷¹ÿ×

«vrú×æ§Ì¥Í³oIPËEÿ-¢=MbI,ln¢þ%ºu²:åܸ*Zh×bºXJ±m'nàî-Æ

?ßÈnrhM%NBÊc«øZb¤üEHÒ¥DSEÈóZGfº¢èk-ûÜO¶*pKµúäã¯åòLáþ,SË¥4*êMedIE[LåbmrÚû)½×ÔÿÄû*¨¨);m£b¼ÉT!uÏÓ3,Ð(

±Q¶<c,¬øvBiÝȳJøèiËÈê¾áVU#ñ§AÂyêfôá¤MÉ&÷7¿óÁvÕ«EÉXÓ=Fª©HöØ~»âá>aÙ)XáUKtÒ/·òÆH*%¥0$\vþ:1ö%e¹¶üð³p·ËSG(¨a©TØ5ñká6¨®Ë¢¦U

s½½Hü8ò¤"/mÉ«ÅRh»iÔw¹¿ Á

^|Í¡,M­ìˤ©èÔ¢ÉEGZªtåkzcB^Ýÿ0{'Ë©YÚ¨(

¦Û­îmsäQfT¤ÍÊÓ¶ÝN'älUßeÙÝ1jeýêê:i=oô¾)¹æ<TSI5âZ8HfÔ[UîtÚäúõ×

Ó°Ñ£k~¤ý14|Ã+@Üõ¯£#p¦Cp>ÏõÁØ(Djë-¡¬G¯l?¨-Ëdê:-rU}D7Xíùá¼û.

$u+K¶çýpN¡KOE+Ä$T2GÌ©iTY­Û¬Ãx%J¬ÀÿÏTnà±úÿ}±XZ®H¶ÚpÉ<7¥Ë(ãUGËD¨_Y§¹Å¥øg¦VÓ½ï¬ËÄúKÿQAò

­öúbDOJ¢H¥ò¾ zT¤20­&sRCÌc` ÜZãlÊ~¾M"xÝÌeÂ^Äm¸?|ÈÈ?gP­UÔ|¤å¹Ô5Úÿ|aÜgáfeMQåURQO

éäöç[A¾øìý;Ö,øËièÁë]3Í㦶Cá"ªãº

 

Jf!í"²ÿÔèl¾£6[G<s&¾lb&]aH7 |z'ÑúÇþ}ãý

zÇKRÿÒþþIJù7

$$´Óf$

¢[

ºàE"ÏC

=CH#¿t`oßhÔÄä+çÜKÁQHð ¼3Övk3ê/שûß²Õ¢ª£S1°+v'¯ôÆWWù¹¶OÉ«$ jZdÖ6¢ÆÖ[ÞûþR¿ê£Ì:æ2Ĩ|®(Tßß®)J¾Y87UÙUqMM&qÖ].§cô·óÁ(¸Ì¥H¨ã!¥oÌÖ-kó8¼?fpÈÕ¥ÜÃ9ÌpgÇ­$2;µCµ¶'ßm»bT¦J®SùEµ5\åÛ RÛ

ÏÍ|

~_ª(০®h£XÕ#Vpu[Q$ú\¿±iZòRÈÄF×:éÕüü°Øßâò¸ê=¬áâZÊ*V¦Ì)â<@io¬ýEþe5ô¥ÔYõ%À_B-¿lqý_®KÊ_©Øôn]NhÆ'¤|$ðÕòlºÑ²ÜþÒ!ÊZ¡Ô²Öؽ±å¿Uê|óÈü³Ñý%að&M

x¬ZBNý{ýpZ*qìA¸V_ý1ÌPÑ»"ÖÏ¢nTë×êaË£mbÚF¸ä¨Ñ~&óUË)òÊRDs×æ"ì%¯°|¤¢Iè¢:oÜíý:ayU³©Òͬ)þðIý

V-@Vés¿ô8-3U!V

a¹¶Çô7û`1Åv`åîÂ9m:a`T»é,6èAýA8óãTÇqGÊÖ¡!@Vú¾Ät$÷ÇÐþתáý_ö>sõ²rôÜ¿§û£'¬Zw Ë«WLÑÀAYAæ%Á¹ô;ÿ«3 ÊÝ1åÃ(°ä+ ô¿A¸;Þ×ǧbgdÔ]61ŵ5ÓP­¨Æ¥

iÄÇL¤©,Ût _bl:bª(!¸%JVSO@t¦2«zh|q2³ÆÞQ~T(m}ÆCÃÒÕæ¹lnÅßS¬gÐ×ÛuÒ»¹ÞøÕ÷#ßäTVëÏbàÜ>ïµ%E5RÑbq$I"

Qieög&0ÍKг¾d±ÔÓVah9EÌâź-´=üÃÞH¹(½¡¸ûüPBlÒ²¤ª§¢"9d¶½Jbåù´õ>Ü`=4Uå«ðõÓh!ËNÌ«¨

$Ü6µb±Å->ÄäÝj5´óÐÁM$8ã³¼å¬ä7÷¿`

°3:ÍÛ'­®ZäD$Jo¤{û౫{ìJüª­§>[Ð{bÓäSS(Qw'}¶Æø+1Í¿<?LêgR4¦ãsv±ø䬢ñÇÕäQPÅjeFµ#

üÍ.CâôÓT

z4Gjà ý1Viµà5´ÃÓå¹zW¸5s¼a$}íJx]áE.UFfpÓÊ.zßÒþÙÓǾF|¾çÅåIBÒZ7`ª@'õ±ÏJbø@K,ílhÅpm÷y,5F¢°ßmÿ<eéQf-&æÆØn)7

èÐ2J©æ%(¸=»ånV6²

FÍ°ÀKjÃÕªëe¢Vt\XIìOïÓs®4§Ëò¨ê³

ÆÖXûýÛ%~XxîºLÙÖ

Aè m÷ÃTÉ8gX,à±Ò-ÓëEÚØ©ªv¦KÃM)

¡gY£m7^o×ý±mÊ8vG­W©(ì«`Þ£ýð^ã#0ãêz¸íLª,S{àïÄë-

oõ¾æTñ.Hµ4ÓÂ!¬EÎÂÝÎûãÓ½&µ9üJ=uYþöA;ã+eùÕ>eA#NÕ ±6P@ê}]K4Õ

Gî¤Ò4H»,m½Õ±Ð8ie>zÖQÔS«e~Q )7 zÚßlDÌrQÍ

UOïc¨`YãM>£µ°ëPmÄKnJåüÇkI³Ìtk(]lÏ~Äûî}ðS²(k§Oa&¢.ʧ¡úás¸µüÂI»_:@*¬.M=:ËÂ"pÒggÕ¦ÇÒÞM$pðijO©'¥¨^Y?9G_û¶c˪$!JþåÒåÌ!(b9iºÈÂà0;òLºÑÙô+:Û¨#¶øT3¾J?$$¢åðI

!¢HÏ)~&6m£érGç

þǦª¯³%,©Ì°>xäûØ«<ÜS/iE+d~'¨µ#ÍÕÍ"û³ÒßMÿ<mÞþ)ò]5R]¤PÊÇÍÓÐãã\}K,·Ócíäú÷ÑÞ,ó[7,E%F§«{à,­¨

Ý1ñö­ìúl%D©#x\ü§Ñ

÷ä±3ÊQLRoº{ÛÚÃoKá-;4ƼMÈçChkô?ß®øw3²)eÖ§­½¿Çó½²\Îj*E£J¢¥lLc

`{06'}½=G§¥ß÷ýÏ5M+í¢WRÓKÅTÓP©Ë_\¯5DBÊÊv(M´ÝE¹&û;*󫪣6Õ²ÒÞ$Ó® í¥oêO|ª¼£»³¹MVËK5JåòòhbÐ1]Vb/{ÓTÅ.g4Ðþïâ)R5D$a©Ý.Ö;Ð_J)6_)¹TPCébÏò¨_"¢=4ʦ൷6Ü1°sµñÚZº5YåJ&KÊþ];

ÎÞøRjÜk÷c'TVóªÚ:´±Ê¤RZwnEúà&icV)t#¼»ÆI%uu6òi[_aQ¥`ÂNè*kjk$CJÊd¤iK¬

¯¹ü±^®Ìá¦wåFòr«ÿÉ1óifïÐÙ{×ù4¼ r:VOè2Üï6

b¼µmmÌó¬zÛrlëa¹u&\¹^`æ¶-$¬i¡gæ<åH"ö'H¿AfË'ª+õyx|Z'ä#Jªá \ØtÅV¾YãG¤(%¬fPÁ}nn»Úöµ±¯åâ2E*eÜ)©zxªj¥×#¥<O0}Üê6a{6ï¾;SµQ|JÒ@Ô_S(± :\ØZ·°Ån7ܳd=ESUó%QÕIJa]ÀÔIÚýmqé¹5\Ù»þÏC®¦ÖòJ÷QKuAb7ê{c:Éw~¿æâÌ®;ϨåÕ<H-:P{%¬w;CÜïí53!ÂYpäR×ÑÍVil

¹6!,NÂ÷Û}ý0o¤G´¤áÖÌh¦­\Ò!ç©òobÅMü \?`p:¦©ªJÚq$ôs(RXèBô

ü»[|HÛmv¡iÇ}ɹÇKJjezi%JQJñÈF\ZÖ·ar-Ó*'|ʦi!w&²9*#(,.

ýNß­ð¶âA©J¸¢¢1hi̬"Ôsæ#};ìI=ðªªÊ¸¨Rº¢F¦ìí 7°Ô.Jõùºmm®0Øíﺮ

︪º,·SÖ4U5Phdå7ð(¸M¶îGLÿh`YÒ®¦X'PÎ䪼30Qû·kÝH¹ØtØ.V¥Î=ÿôc®·®ÍÞZx¨h^Y&Û$|Äí°U[©Û|!ò¨´Ä%ZÈ¢ÐáuÒFæ×°ÝϯLI¦õnßö ÔRÉW#×½WË0¡½woSùcì:§CüFòMrLÚ´jNb)dÖÛïF/$ª'­[Q'Ø˾#þ"üEvù1gwo(Þö°Çè÷ÅÃYLQ2dì~Ùj>Ô)ÉÉr4:x%²ú¸ByqcrMãDQDN)ܶpç`þÛcÊ^'ñ>[^©Öxyæ oÌà2¤Hv<©ø

ñZ|ÏóhÑФL«ØíÔ}¯÷É»¹R¤°­É_¹O­D3´à·µ\Èþx·qW3ÒFâRÈ¿OËÆÕ¤Ó²

IÃ+(xå§{ÔØý1x»Árå0ÖIsØlL;QY/¸¾ÎÒ¦£ÔW1ºtÃyþÎZjpÓ³ÈÃkí¿¯q(è£áÇ!æÌg¹%ZÀf¹.iø¿µs)ê©â[¤mÿLmﶦÂÑ´p6wO¥"±2¾Nû¾ø´ä¹*®M£²Ø_¹ÿ|tè%Ø;e±SÌD7#]ÅÿÏsزªYZ#rOq×îÃçþ(ãê'ñÔS¬ÐÓÄt¤¶òßûÅÇ"råµ1'}ÿ|;â)dݳÞ6L¶ñ*O!$,wÜìâ4+\Ü

OpF˱?ËlgpihÓ'-^$jÞ9Íä$£§C`Ѷò!\uj[Y1ƨÃÌ·É\ITwÔÝOþ±Ï8bj<JØÙIlÀIÐUfiÂ9\ÓçRVTBòÜPzúâ÷p|utá ±ß|¥OEF7ÜåkQ¬=msqüC×báúª

xTE¬¯¹¸T§cRVñ,µkÈ´:7¶Ø°I^^M­ÈûúÜþ+[E.ÆiÁtuu9̹E]æºÈ±­ñr®®`áGBØØøÞÝ¥F¶Êkqd*C~ÝÿlK¦âT¥£eòÃPQói±Øöì06hº¤ÍÎÊ ¬· ëUAÓÁoåÙ"T¾¸äã'g¥«¤¤£°@bÄï{ã¹Ï

Êν¨·cRÕ28ÊåYÒäHlºMñx£Æ4¼SQXòK%c*ù®

ÛÓÒ±Q¿%{Á³µEDêË1&Bå·ÞÿÆÃÕS£Æ³F

ØtÃÙWv˪©ç¬tÒ4h¿N¸#L(èXË°pÜon¿Ë}qqµ*ÂâVä

ÐÞÀÿ¶"åù8ÓêX£bzAú`U>þÓì¼7F¯4©;íÓ2px@y²qJ£Î¤\ßý°}3©ñ+4uh~si(5D2ÈÄnmo|¸jWM0³Ke&K³n

­ßl~Ðá}~*ÿìg©M.%ü38ȲJ/ɦ4°¢

tt¥í¶ ð¥ðdA#^j UÏô±ú,zU,|CÎRÇSµùë^ZòG©e§pú¶$µïö+4µâ

¹*² fRo{í®æÿOl[[MiÆ y¸WS­-8yG_+°½À¸vĨxîºx)áÀjæÂúC/ì=¾ø9âwÆ`Eêà¤x3LäÉ%PÓ[(ÿ¸õ·KâD2ÓrÉ$Tö:Ê»ÜÝ»c+m-vÈ9§

TÓÕEðqªrÌ×Vܱ7$ú^ãnz^jzSù¼Ír@ {î;a±Èväüèj{M)HþjB|¶G¸uÔH½úm9¦c4YcRÏ

ÕVHÜ»µÍín(Á)kÁY%)Å"ÍMÀÄu3S¤zw7o`

¾ØÑx'ÁF;M<µêººÚäl=±ó¯ªþ£XbñcÏ¡ý/èù2­øsOIL¦BØî:hynA¡P/

8øWÔË4õx ÕPÑ UlwkbZD:/ÒÇkãl¬<FC{§[uÄ

Áªadª#³â×.ãâî"æs

̺C+ÇÓÓm×LÚ@ º¡×ô±±Ä"t«&Ðt¨÷·ûâ«â7ÅÀ|!_ÎGî"`þ'?(ûµ¸üK¦ýÈúZhÄsI]À¶«µ[kÄz/³*ây¼O~^V8Öu0«FëΫ³+°#åþ:¯3z¨R¾IHÚw@0Ûê:àãø~KüÇ£áø¨j`BhùÈT(kf

¸ÛµÆ¨Èd³êzz¹9VÕßf,׿eÒ-×G)ñ

ø·±L+2zª©^±¦Ygd§©¾

iví¬\í¹°ôÇ(Y(KhêËò¦:nêÁMØuPA#¿Ûò¨'/9p¤Õ´sÉ:ÖË(`ÕèÌv#¥Ôj°bAÃ]H¶¡)c¹ÑQrí¥ö½í`Ö/~¸l[qö®À¥Þ]â77(¥yºs¹vhÀvÖ]Ô7ß×lEËrÊÉjb!ÔÅ,¡éc7ù·Ûc÷õÂÔ'ä¹=%ä±ÖÒ´qk1$k;vP#A),{©×Û× µ±+¬x)殥j°æW]ffÔ@Rw$£ìOl^ßéKz²}©ÌiÖrèfÚjZ}Ò1

ö;jÜßsc|AÌiióʬQÎOF

f¨yì²:¶Å°,AÚ÷îp8ýÏ·ñ§¨íü¹ÚJÊ9Z5§Ò=)²²Äö µúé½ü×ÜvļÕk¨2¸jd+^Z}hAP­;"Ãü_|s¥ê½"jßæu#èýdñ©ðt¿ M'×OîS$ Ùµsf¹T)Æû6Ý&ÕPÎ*©iê䤤§§´PÈZ)I¨´ê{o{bO]±¾`ÝÅÙÏx\_èCÃjÑÄÌ!¤Uâ",â#Í©ÓNä±m°')+`½[Õ=EKèøåU´*Píd]crÄö¶YI»8GºþaâZj³9«3¤Öª)ßA ׳nv°mÜ;^Øv, ,µR×¹Èy)2È^êÎ

¢å$mÎßÿ??Ȩ¼iÐÚRSV§6¦­*§Ä% }D

 

è° ÿ

Î#Ógô´ó²Ö¬©´ì¾"IfØÖ¸òü×ÜôÛ

kZ9-öòA^+£Â*Mj$%eÒ!P4°!lm{²Zxª)kYt2º/p>ÂÖõÛi&»ÛßaUYܦz&¼Oxþ#KØ[{^ÆÝ7¶äü3gÕz¢¨¥¦Urn(êwf>¸k¿_êJ¨à

<V¢1SÔ

vÿi)æ:lÃ

bY·`ÏonXøvè©zÚ'\ç´`A¬ßÌCÛá¾q6éPÀb+Rde9B³\G2c|K¥ÿmH«Ij0s@ÅÄ(~$?M¿êÕ

$SW"BÀXá#ÍxÆ&#,Ûï~ß»PJØ1(Ĩ

;GâÇ-dõÕ-ÖÞ ¬³rµfIÌb%+Mb\0I+TÎØÑÄ}Þìk5¤H@ÞÉ ,crÇ»ã¦4Ô­Xé¤USi5¸JÖkàSs>ÒÛ"ÛóÇøµsé55cáÁEoðêÅï£õ¢c°äH¶ejHy["Ö6I°Ú+ÁÄ®'ìGðòñoù~:m]C"à-¸vêåí(JçÂË÷ë5®áø²1i@ÿáíùåýÚ¯¸3³ÔSqàÃaà Vî±A=ÅþüÃ¥íi2Ì`ea)í÷²ÿwøµÚEɲ¥wÃÀÛ>°ùX\Ê@ré··åûu)ÂÀèt´µ0Á"òøý?õh¿¤1`dBÙ_

ÖlMå,fq!Ëï{´´)ÒÈa¥ò+L>r÷¦2>ÃEý5c1ÇQU(´mA®FV"&k)!È¿wý:ÄÁvÝ.eI¨ÂHD¼¹m3îèKU¬,°°1`øº¡ï8,þMu¸n{!,@IJÅS#ï~~îÚílÈêÀÆ»xØÆÉų Dà nÞÝqícN$fÄ%'2#´»åÇùµblYÌOTî¤BVb'd¨$c ±%!îîüKQ-,0Í­

³ÛÞÕEíbq+EcaC3bDD{=¿à1þ]bâÕ5ÄÈöBb¥=gÍ9kµ£cMk±qæaC2f@ÎÀ²d

~QÛÃíÔ1@Ê#¶$FpCD|¹çìúêÔ:

@³JÉ"Kêõ®X"Çu¤D£-ñËÂt8òÒ÷åG(«õXòÖ$B=íû´P»Óéôð¹î@ÃK&PXì#ñón#·Ý©ej`CJWøD20 PEx|t ª«B

7`$Jy-(ñ¸½¿n»n*!gIÆQeæûO"®Ü¨Än³

Nf±X$1KqÇîë:

jä³y/wÈååþçI½`1æ/pàí:ãgä¢ØMIùrÿñk²]enéhDÐFG\gõe¦ïVFÚ¤bC++2$BQ±@«mü½:wNº²Ë$³å´YÂC·§÷wc¤µé5ÁZIY&3#º¢:ïßÓéÛòíÝ®XË÷D î$8ÿ/MHe×i5(mÛd5Áo[öÞ¬Ìqý5r2ÀáÑ#3¸ã¼cìÓöÂÅ\¡NàU%6D

2%H÷/"Ç,¿!ËQ%l\)­AÌ£cþ{iË.ÚÁ$®2%ª1ì±åÌrËã¿ï6¤&1!j"eYIÎ@p%Ýéȵr ÃÐÁ±:`HÀîà>öÆ9ugôë(m)æHùGû¼Ôé63,)zÉÉïÓ´ôÛ»CºQÅæn'IjÔâæÌRè`brS·ûÿéúë).XÁ[¼ò®§RÇãú¿=5¤íPO´`VìÙ'Û¹²åDÄÂF À·!óoÿÛhÃQ+!\¬FZ[ÈG·0Ì»Ì6á:°Ç²Ä&f&d÷-¼ÞߧY¬@

ñå"Ü@"g`/é=ßåÑ÷f¢¡ ºK`VZpC¹rÔPre¶__®­Ïp~6À39r§,D¿|½ªF%lÝ$UEXN«J±ÜÈnóÑ%%#?oÝüÚÄfØ×,i&d-#ÑÇÃÆ{øtD¿Á1¥l3ysöLN-üô*Ë2Çu­S;.'#Ç.íÿéÓé¨%0L°PO3<ZµL,á<ró{cEbV0sXÈlÄb]Þ÷»þm'Ùeýrq \¢4ʶæAÃfdÌý¥öüÅüZ!YÂa¢ÈaL53÷oåÛMÉÔdðÒ¶,£Ê÷ÜH"DÎ;F1íÔ ©È0då¼Ïlû}½¸êÊ»ÑH3¦3)#òLX=£)Â<ØåÛð/óh_WWk%¥2"*ßp)½ßâë¡_´ezà7È !ÌNOÝÿÚü5ß1¤ø"e*Äw.ܺy{¼u]K÷a¸!u{¤ãm !Ä1ÿ~¥¨ÖL@#a®@F$Ïu

ºõîÇ3¿ög!t0S?¦=íC1fFa.ñ(î5ÿ»ø´êÙÚxLÌÈ$­§6X¹s!pdD8ä]éݶxsNb#±°étåßB?2_Å:VòÅ|H2x¸¡

Äùe0Oû{±Û÷üZ7IdI!1lÐØß/ıÔ7ßb«7p,yü®3n\~]¾nßïÑCÁAÉÎÃDÁÓîÿÒ:ÜNá,*ÅuÄ«7«3Eë°ÿ#õÑE32v9Øb ç(/,ÏB±ÅE Þ{¸â©#IÉî Ðeo¶?÷Öu×3î­GÝr±É_0d³°ÆBf6_oüõÐy @,dC2ËÍïweª»¨êÌ%jäÈæ¶3,W/ß{/dR@ÊÙÁææîÿ4þú=OÚ"°Ý"-¦`2 °!'åë0×Ra&nÅ;y7`ÿ":`ÙäÎ2rÄüLJÃUbXQ;õÛÔâ¨1ß

Ö2D_óë×K½ÏÐXr­5tÄl9ÌAA@ìQü>¿Tì)FµÄÀö"#ü¼Ã¦§ËHU([ÌVØÎ`,¶DæF`2eD9rÿ×ü4ÄëĬED$ò³ÚÂñßdvãªôÖ¾ï11Q.¨T¦V%üÕSÓ/·a/é×JÉÒPE3kÝ´Oûû´kØ\ø

fEÎÙL´¾#}º¬?§e¿³·YµÁÁBqé1%Ê.ÑÄzuóe®[úÁ°­¨b¸S15­Ê²7l§i5eÿT|ºÉ

@jåË`K!ÀÈÈq÷}¸åþ-rµå@Y¨îï×ôÿËGR;b¥X<î-$Ý¥ç

àN1í.»c¦9óa¹-cånÛIãoËÙùéfîµCânÃÂã´÷Fùh4ÃLc»`÷Åó==íïå>:Vûm Gª£ÄÕðp.®q"(-òë÷e¬*â"ÈI+(âÛéþmNCÃAÜÅ+¶yÀqæt¥ddR°Xæq!%¹xuñêXëiÌHÙ¤÷z@ÇбîùµAÔ( ò'9Û$ÙRáyIwLÏb¼¸Ó(îþI`~&+ÄË/6ã "÷

%õ ß3ÎÈæòËñ¤Dd±ñðë¡&Â"$fA¦9Ë/÷iÜ4W'%¯vN s¾å}Þ?ÿQNH%l#8YD1Ó¸pÿ´@+VÎ!TâfW

,Ú1¸¢'5å?îÿ«XlÃ-

k&Là ¥ÍË(ÆvøÏwv+ZãÏåbndÍRâxF3'Ó´KǺ|¿ßñÔrÐT@Lò9möX³÷ÆGATíí3¼ Ü;O¼?»¦°ÄY&C29ñþ

æÉ\4ªTç¶Ä¦R*9%ÆýÓ㨳êm["K@;H?¸cÿWhóP7î>g'xÊìN=2Ôî­J`CÌ|Øç>Øåcòè¦ÒÖ8WÏê#0c¹cþ½âÒÎK6ݼÃïºKÉa°3^xBîcö1ù{5Ý©R¶6d;À÷¶ß®ý4ãv×@uaÌY1-i%IH¿øFH

ái

2s9(ýñ¥è*Ö3GA%AHg3#Ldr$%ÿn»zÄÇqÌ£s!Ë´ß®_âøiÆe@8uF9q8*ÉïÌÎíÎuÃ3²ûW2Â7Lu÷~36wOV¡Iu+%3(!Ú{¼ØÏ°µÁpI2è"'0P1îôÑ7cÞ'¸

IJѺAs0ÒÛxßÈ}³ìéòè±%Ì@Á+¶ð

qßÝè91ÝÛÇiÀVLbb.89ÞJ9ï/ðë¬qËyé$Ýo»ã%¨ÈwWbN$¬ÌP­ÌÃ)/~;yuhRL[ÆRÀÀH7ÿS ½FAñ=Yoa8`"¶²"DÈ0<2ßwá¬Ò#DBA+Ú$X~]¿Ë¥ÿH,àUÜ2Ks2j¹ýÑ"9s;G÷{|ìA+T@òe¸Ò"?îÇýÚn»º¦

96 0¢<vÆK·.ïÊ}ëÚcb-ýïÝåÔçÆk

TnpJìhã3}yce¥­G$PÂÜ{f#IÛµ\±X;è\®ÖÌL6ÒùÅÓCTÁýoÓ:Î`Z©² #(vüXE²XBä%d=>÷÷FkJÕ±ÁL¸8¹BÂ7t1à(7»ã?õhL«ñqT¶MYq÷ïÕBVM¥É

¨.7fN¢k,&¹»ÊNJ˸qÇ]=|ósXv²DJ¤|߯·V.ÊS0&ªò8æO0xBÆ ÉIvû½½ÑüZK`BN"%

an?ëÞÐ)~ĵã$Àµ¬nĸdÌòb]¿ñë®g39åÎÀXË1éÿOó|ui¼8ÄC°<&FaÓCñ·)A#

ÎÒPKrþm´

Vf

#æLï*Aeõls=ÝÃòütÕ ³!)

,2Ûݪûk0Ú98um¬¼HÆ D]/áîë¦

×`ÿvÑÐq/õöë¸(§-$Nâ6Ç*RÈb²<ö!`:;1Þ01øHøÆÞÎIÿS¡o,s̼$Z¤1'Fó1ðö}u88²rðøÿ~Úohpr1iÂ[mf9ì[ÎQð×PFD,ÈwâI×2§QãÇûe°î[ÁDHAßhÿ¾ åÌÓÚq3´ÏÿúU#gûüã^ñÓ¤Q;[Ï_ýü5ÑÈÀí¾Ã01¾Ð{ÿÂzÌk8aÒ hb ÆÅ1ã?ð×PÀ3$E¾ßñÿ§O?)=¤WÇå$ß0Ø0ë3ñßnºÃS;."6±¼~Mp¾p?=Ó ,zu8Êv"(ßýï¨X&PFAILyd>î×AîÌí¸$~âÛÇxߤû|b¿\?Ì¡cÈÆS%Ö6üµìå³Og6Î<È|È9¢G¬vïÎív@HºÁF"sЦwßÇo

ww<þRa¼çòãÌêB#)ßq¶ éῳ®¥PÌxD{g^'#l¯;϶&5ìfL¨fæ@ÂÈW2¸éILm1ÿ=b9@ÌÎÛLÎó?»÷o¢¨paT

L§"(QÎq12%·ïÔ¢Æñâν7ö{:kÊvùùâqNÑxü¦"`S#yDFÝÑ´xôøèQräw>"=$vß÷ûuÖí y×m¸RgQ3##;e¶þ0¸ß»®±RNó3ÛÚ11ñýñ5ÅóÇ$$?$bÃlÙÂ"bdg¬Ie·ÃD3ñ'=È Ä¢:Ù{z{#Q"H¤ñóñ:ÚRJ3Ã_6ú5K ¤²(.½ß]IXÊMmÜ»àþPôá)Ëh3¿o÷íùê#jäùK0ÉLNý2/dë£%

KäÎÙÜ;1%жúÇÃÙ¨ââhâH£¤ü?ç¢*\B(~yÄù!î=#¨Ï\¼>:Ãc'2é=:Ïþúoqç`ãÄÄP]#õ,O¶f#ûã]LÁ'FQYññÛ÷êYÉãÌì3FcbÞ1ÿQ:¸ãh"28Þd6߬ÏÃ^$3²rçþ'B¡îÊS#ßýÿí®¶îÂ|#¸÷ÿãH\

ÛÌ>>¡Ìã¤WÚ,LD@D,¶Ç»mâ'éëAoa%9öÌöôßéÿ¶­BsZðÎæ3YHÈÄC¸tøþ~Í`ÔÆr½±9ÀFb

=¿ß3¿­´?ôV¿@$¤[1·MöÛÙõñÑ$B,\Fý 7ê1>3ðßEb~ïFÛ-FºØ3dÌ,]>?åÔ&

á!ek.ÝçûÿãªóS3ïÄ/|ùÄrÈÜÍæqQc1¿¼^]þ®ëD2@`±Ç;e%3ôð×Xv)ÚB`üñ05-f1±I4d´·öý#]ÎMYdP³! 8îÿµ3áÌÎâ±"ÂZ{@yqðt=Ä3m±|R.QJÊÐ"c·TsFGbÂ:_¯^²[

®

ù`#$q2c¼0>ÎuÓZsدÆN²)Ëc£§úÿv£°

Yc<"dyºû}ïÑY×'-"kÈvLÄJ#ÈÜ&`¤£ ÿ¯¢l6G(æs9Õ}£

ú¸Pĸó

9"DDe¼ûD}Á/eALFù0¦"fND¶w÷ê¥\ÁÀ.$°1ÙsE9vÿÕºSÖÜ¿wù´­Kd,@Ã!yy¬)c5×DRXùJ~±þ-chß3»``.^ÙoÿOñk·¬nïR®He!.PµJÄòz~}º:ÞMlDeR1M3"i¨Í¶È±éýþm+"^

þÆ1îË}´¨È-. 9e ÝÄÄãd]vPȳfD°JHFAåþíùt®¥ZÐT¹Ü3®\)òM2t

P¿3©múuÓAÂmÔb{{¿üÚtOi+yÑÎífùá;òã´2ÇÞvp­ÌQ2b\1DåÚEõßD}S¡Æè³UîN¦I£$uFYÜq[`Yb#mÓÞÒ»Ð\¡0©©b]ä%æËíÛ»R[M1ê·2`4ÃA2`c´ÎݲǧģRÇ/!P¼ÂD¶ìTùK,¿V ÃÉYÖI°ÜñL

X[`SÝ¥ü?éYÜ3ëdL·÷¼>m¦0O`\` NÓ^¿.ä£Ê0EÚQõûu:lXh5PA0x"DwQëã®dÈ

ÔLûÀ·cHLU-á*9TpXåÓoñ~ZΫd±s[^_V8ãÔ¶7·÷êÊYÎÜÎÖ

µ¦¬Ï5Ìa3pXD=ß½Ýók¡ÙkHÌìèT.Z9HÛ´rîÕn2IÌ(m¡UcbÊ'6@ûF6=ä»û~k"tì¹HÀ3|"ǽí2*.¬´Øq&

Á»

xǺ¹»ý?v¥åºËv9ÅKÆ`d¹8ÉOåÛã¦T.Õhm®¥@ó

¥OËRâ~ìzþiÕ-%¼È"dã··ø¿ï©2«Åt²

ÌS©0à]¥3Ý©ÂÊøfmé[yÃÝÇK-%_nÙËòvçËàp\ó9ÌNmïF`CäÒµ÷³ÃIsÁpgF²2Þ¬\bHãÖ?¢9Ê$ɧ±3OòõÓfÈÈw\-®71\ãæ"öϵÆ"E0pÈì«Á?½qé÷jz]øºä5ò}áîF2S2*è`ùËÓ-D´ÉÊán8ØC?7þÃ¥IY¿pÈhDfeqòd8ûØþ¯áÐ.²dÝFd!b?/¶5®ÃÔ±ÛÓUaáýDÄüzí¿QÿWjØ#h@C#î/úucÉ_¦4ÛIÇkB³æÁ½2B3#Ö#@I¶],bQYåã¡u ©ÚN8

­daNT©²Pq+ÜB{H{·ín¦Peäq¾@£¦?Í¢©'s0°²°S0h»Ù"LJáe"9c²'ͬÙc´DÀ3+Sõúù´&½ØE¹²DÓhäyp

Iæ#úO»°*ÖdHg¸LG=ÿ/ú~í"ÊY¹2C.Yb¥2'·1¢¥ªr¢

¨0ÈF1óyÖZ§éÎ#

Àm#ÄÒrò0Èb|÷K/îíÇX2r¼å,p(/7ïÿÛ@ÓrWq`HfPÂää%]ÄÌfÈÇÍ;ÆÑ=?B Ã{L»ÆY]ßoÛðÕX2G[@uùÄÍ*h²VÁD,LbJe"9eÄ¢t\Õ6-LAÍfGlw{ßQÿYh

^ðÛg·+8u

."ÄÉc%bL³Ø½èóuÿ6ÚY

Ø#%ÄòqÇÙ.ìÅõÐ

L,POÁ'ZÁ¦õxk

ÛoÌ8,{²íÆgº<5IsÎLÂ#gÊ_7³-JÆT¯h3ð3&c.e(Èâeb?â-uaG)e*)ÇÕÇóó¥Fnè½Ã

#HA­r3Þ$Æ2ï÷µ)

æd)ÄfS%ïHÏúËF¤Ö

0Úu`À¹ øSÄß^BdR¢T0Êd¼¹GoÝùjPB¦Á¯bIïÌÉC;bXþ»G»N0\ÆÉÂàÑ6RI(ClaC3Ú/½ÚRdWÁq³w÷K~±Ö2íûu*Øar±6JÔå¡ØÉËÅ%rÇhåO»±Ê#Ë¡IuS]©Q!C¶pÙîî)ððÄóÐu)@¦äf*Ðt6#Y`¥ëÌ

i¸,ºþ¯

 

ÝcÎå¢8"hFBXãíGTêK9@!r`~L´`°eo¶w.îÒ(g¬­3"ÅÇ»ëÝïiõU۸öâ¸@"¶µkÛñpí.ýÚ\0½½]DE;óàed}¥æííÊg,㶸¨ÇÖ6bd'`$%#îæÏ÷l_úu)Âëó·)`Ìu29ÄÔ'ÌaðªL´Wb

¿yc!\×!*2îË®Ûy}ÝqÛ²Èìx*ÔrQmæËæÑ*%VVÚZ@1cwfÈ%\q˱ëEC ÎqªÃ'L¸D{rñ.²~cAÕ«ÂùI,d²83\GhAÏÃBÉÀªöì )iO½ýÐ_áÒÇ,'+lm&a*0Ê@¾\"&}áÆ#ÝÖJ®¥âBµÁx\¶@F<¤Xå«Vlé´d-ÎÙ;Q]²-TÊA¤3kC»Ú^iÿî´BÀÌpÉO+ºÁ÷ë´jÚ`²«p'V@ÅÉts Ärdå.Y{'® k\âa´×òæ;rú¢Ñ(1Ä+G0¨ª

)f2è2\LÀåãþ½ß»Q)fY,k©ªæ

$²òã··Ç^uîDj`Æ@ë\¦

j±.pÄ_fÂö÷t»ul3qZ

m³v^_vÍ

v¬®¸áǾX½Ëµ*(þÉGþm¾ï»]È×°pÖG! b=Ê#xÇiß·@%¥½kHԴǬq¼K,qñëÓüº^´)Pà1bÌäÀdòì¼#Ý÷uÜíÄQ¼oL¸w ·¨=1"#ì"/hæD½yG(mLmÙAaãå÷gË¡QÂ

À_r"¯i&L%

!$B#Ùxµ+__uÞEß1%E÷Ë÷j(3$b°[ØÁ*&àÂJy{­=ÒSÛñ.

©`WnYÈ)0jÂ`fd{KÍåß·¦ãf'ÎIYÛm

Ù¼lE10M`AhÇÔ·ËíÑ·Ô"2+Èä¼fçÉGö

Ûâ;yt-Ã~3]ÛTØ5±a¡[Ç$`!Ä{·²îÔY0Í(ÉDÎ`åøc·'o9[a@{Jãï¶H% ¾,æÿ÷ÿÕ¢ û]#ɲ_OwQ»hót &W¦xDs9{áúµÔË"AjX6yDE0}r.¸íÝåîøh*¥Âf3F»QXHMÃaicקooüµ!

j(;B©IG½é

¬

*cêÄäó& ¨K^Ííù8qGÏ7* r³ ã²Õá¨_ÈÈY9ÄÂ&«Îq3­ºàÈ7(Kþ^ÞÆ©HV!ÁFA¹uȧíîë¥ÐÎþ¯ÖÜf´BLAK#¶#æÇùµ,²-

ä÷)

ÊòÈ<Ûeãîãû´n±]£Ú$lfs'[c©ÅqLXþyc¡)c9³lÈÆ&¸áÝ »àÃ*¼ÌI,rÄeieñ%^÷í'²qåÀãÇï~ßÒZèvE]Ò

»°öØÁv(®ÈÿÄøÆ%êÔ&e/½¤a­(È·Ç·Æ=ܧýNÄ;3fN¬õ3\Ää¹Yop²<Þ]fÑj VàkwØ}ß7¶t$1YdÇ$^³aÑÚY"Så¸ù|=íg)9ßK[ä{÷m¦Ô¸iUin£q%\)j)["9;t`nCåÖ\¸ä±käå2¢ÜÆqR¹d÷ÌÊEh'Ø`~ð;ïÞ=Ã_§ã¬WÉXÎØLó`°hLuÇü?áÔj|)a

®FaLbXl

ISÚC/_C'aX-õ[ÇaeÝüýÚQ*l¦òÍÌÇ\ARRÕËxGwÿu¬¹B¥4V"Ad8ÿ¸´ÂÐTc.Í

&wܹYf.V2X®62."8í±tÖdjÆ#5ÆãdvúuÐ

 

²Ew%¤JÅ`%qÐZQqcþ½ê»s9«2ÚYæ¿)Ïÿ<H+XÝ@·$¹5J8ÌF\ÙwIÆD»¿.d

b3$e2]dc²ûhuåܱ[¸È1dE©E´l'&{|ÞÈúu1eAÁDÎÐ1¶Ïº_úvÒ¾DL._3"å(ÚJNK}Ä}ïÆ5ÆÙÄÆÓph.ß{·xµLYÃzFA!Òc ¦÷|k(°"0Â

#·{gÃ};_;ILɱD×±IA-+(÷óýÚP°ä¼%a$¹æYûíÔ¼?-6Bc$áAâeZìW~Ä©'ìF"G/»~ß{FpPÊñd`Ìa|Þ?áùt& sºNEsk9µ 2Péòùc¡HùµÜðô¹â AJæNFr(/X.e{Լ©]Ø3Ï(ëòIV(!ÁcæËø~í÷sJXeAó#·{gͤ@$àFY÷ÔHI+lbLÜNc8ãã·Ë¿½üºÀ¬Ø6 JfyPC{;}ûtTUfÚ«ÄSva#2RZ-þïܺýºâåG"vS¢T§Î=ÌÆ×MLíVä¨QÀ¬OIIÎlKóÐÙÁ=­¥°£º$©å8,²6Ìü£ïOüZHRÀ\D²Y$dݾC÷Ov¶Õd$°-Ìaa¸ÌÍ¢9ÊÒ(°ÐåïF²3n=Ãù|ºmÝæy¬;5IWfÐDc8£m²þÿ/hë·~­L@Î@E/òÓëjÆZ@°òff©r0ZÍJÄ×8ÿ¿Í¶»%Ì9R2\íÌ#îáøí¤ê$9h³[;f#Î`©$mi,wk:@öûØÄÏ»þz\´Õ2YÄÂGÛKáÿ§]Õ;R嵿$L`¦°eKto'¼s}ÞÑÇè>o»B®ZMæ²1%´e-ÄO»·Óíר«{;R¸80´·&s¥#;^èåðÖkYICKikN$DvT|²Xåã§ÔaUq«ÌÃÕ@_@Fñ3¶óå8èFKÃZbeâàÔ¨ßø®ºãp§}Ö¡Ac$-2Ãûz|Ý5w%åe°0R#ÛÛôòivqÏæN¦îÀÌ´"aIÀu#_½_òÐ`ªWePBñ\b?&;±ñÿ^m01Àõ¤5,liC@¸)_.fdÊrËËá¦YC±æHÀBö)¿ÃùÆ

B[¾~édÅc

^L1ØfG˱Où~ÝE)@ÃXâ.ù!òÿM@û#Lw0Z¦0±È¡XÉc¬veUä;ã%Ý_ójÌÇ++ÉJÁíÈæ,f20ÖüÒ^Ì|Q¸XJ1"ÀíÛÃîÜ´F°Lò1åB%Ës0wÆrËËý{5$±XbÄ;üßHÔ9#1i16FQ´ôs>éöï×AKHpå´¢K0í!Ïé¨IY

LI×2(cq(ß|G.³þYl'"3@fäSÝ®¥¨Ü maõ0`spß8ìÃáþo®³^ÄÌGHãõÛ¦¨¬°uÊ!Af,"ØXÈCæéöû5ÊG\KxTÈâ>ßÏ

È9Ìõ

÷ògr-RÊDäYó½¬E¸0³\Oáãy½ºiG¼óÈ|ÈgÌØâ=¹QÿÆ¡&Á*vÈÄÌAý{ºhåõyîs×ÇÙwk©(OBÀå¥2$%#ðøy¾m7[.ÒDgPá¡SÍ#ZÔ¹@Àm°ææÇ-£ùOÃQ`bÔDt28ÁDûqøí¥­Ñ+gçú51áßñLH }éý[wj*#@fF

rÍv,»KôÆ#i¸aíÛï2³PÜy-§Ò$e9}FG·þ­

0DÈ7_NíâvË/îëFè¡%Ø!0'³Äl°¢#m8þ­CmpA¹,ãÉ#LD)r±9dÇ,N¼»Ýóý:sn¨r8¬·ÝÒ2ÒË®ÓõШ G:bs@àBgFÞï²;´QÀ±n!Í¥={¶ýçGëX»pÇgLªÃe$E

÷²ÿÿM@°)Ç3Ê¡|;gBWDr·ÛõLAe&ÉØ̦eDcÙ»·å¡k& X#æDÄÎä@cÛåýÚ6¶dàCØs¾ÌÆJG,᩹ã&S¼ÈÊä@;røcá©UQU&¦gÞF¢°dD=C!cæîýXý|ÚÍ6OfLO$¿²ÿvªsb %q2TKC ÁÄDd£,~1×þ:d"\¼«áÚïO¤F¢ÁZÀùXË.¤DXò¿Ýâ]ÝuÖ`lhìÜ`"3ïñ=c\Ä3mÚwxV3&ò2V6mÌ`c®ÿ,{ºåhd%;ä&%öÏoÕ¨¸íä

ó$`©°¶L&q&¢Ë-±gç®ædH¥£¨9^R8ã>1ææÒíZ¶38¶0cf4ì'.8^3¿hÿÓûµ#Ò2

ç+Ï ÌgáÂqË}vµ¶èaE&ÑÀåxÌLLvÀíþ-#MÚ9£#QP>ÏgúökÂ::rF ùAm

-ÃÇ-ÄgÚS¿ïé¬ÈykJÖqSrG%æ)ø~\¶ÝèHñ%saq#$¢Ì2gLG5c÷ÁjBØdlJ"ÎÝ?#^®°H`1O³sÿ3µÍÚDî¨æùêÐÎ4§dª1æÄé÷§ÇMmæAfÛ&+×ËP+v2&ïÍãÝþK+Õà

Ì@c?´>ª@MYÇ3[ï$ò)åDÄ+÷¿×½¡àÃø%d¨>Ò5-ÏC1ËdÈAwÇqåå÷·þ-Ä9C¸LsËf2ÂÆK¿òÔl)Ä

æ:$N6b1oÒ/þ5ÂQ<!°¾ZTdÑ!¾Ïxz}Úk$.;ï"À¶¨}`÷[b{ ·ÿpÁyuWpa8 ÈQù嶺ÅvD¡àج$9Á^ûôKñiIóÐÄ·sýúF¹Ëfµ*q9

ödÀî0G1ÕÿV¥zöj¦Nr«ÿNX;6m6°l¦NÄy!á{ÅÿN: w0{¬ÀÌg3DwéÔd:²,ó¡~Ìļ¼rÏ}ÀpÜ@d¾oÞ;öê9WuPAm1̼½g´uáxoªyR½§ÄûÈÔ"hã%ÛåëãæîÒõí,C]

)äB=¸|c멾ÊñÆ@[0ûaÃ&Z;P=dGýÚÎ9 1Æ##³o{§éÒ¥Ôö©ÃÉ-mõbOãÄË_ÄÄGû½Ütʦ!|Ò¼``Âq÷ë¶!vÆJòÂ0BJ'¨HöÉE@üw¿N7Æ6\LØÏpíÿ)Ò¥qÄ­ùí

æ&#¤mﶱ9Ù¡o$3G»DÌhCÄHsgót!8ñã(ÿ_ðÖQ2[RÚ1é;ÿÇSöÎ8#çX3ñÞ

ïíýñ¬[Ü`b1-²ñßxñÛCnÁ)PÁ[ÛóâYAÄLDDñtñëÿK¼ïdÒf¤Ïýâwþý3´mðö{#®¸XbÀ}Ó¸Ê'¬ÉÆûÌuº|=ºÊ&F:ÄÈõÞ7öüuA1#ÆÝó3;Æ}HgýN¹31ÓÛ;ÎÓÒ=÷×sdò\äÌ@$gyÛsês:Çç·\"(ºÌùÎ'ÛÓÙð×sï:-t ·ñ¶Ú>¿^ºÛý¤À¶`b'¬GXéþºëÃ8\Ìâ¶w¶ð߯úßQÁ@å+Æ;ö¿ïúêANH÷ÉÏÎdÄI2#Fó;øoÓîÿ~±tÉHÁ@ù¶o¯«çµHÜ=ée¹ÆE32óÇ_÷øë+Ìä)é2RzxkÜç2]Àyñó÷Îf"8IGAÇ´gÃáûúü4>3>öòQ1YûêiÎ>q&ÈùÄD1°LLLÇ=±ùƳ%àrÑíâ3¼G]¾:NA>ÿê³g,|ÿ¨/.$ųNøÇ_o÷Χ¢`¢]´DÀnP1f?Ãë©#rxçàÈG0ñÚ:m·\RÂ`§)=ä@¶ß§³é¿ï×7¹YÂp½Ó¨5,'!o2C3þïÎ>mD;o" S·§»£¨ÿÆwúëØ9Éâg13!yD0K |?w×X±S2!¸fDwÇÿïõ×QóÄæyü?)4äãhó%¼õÞcÆ7øDß»\`äæOQ ¼$¶!ýµÌqA!Áxâ@@}dçbåÆÛFûÎÿ_

CRÛ®ó·_

0Ü#*CÓ©)ì\ù¶Þu°¡°09FÐG%´õéýûm¯óÄ>~CÄ`ÁkÚ

}Óß(éûü6Ñ[ÿg0#¼õDÎÚsï8pÄÆL[-¦d9eC׻߬?øÈ' N#kØ;~x±9#0iÐ@Q"0fSBqeùO¦¬

aA·ííöG÷í×]!ÉÎx

Ul@Dn`9Dn"²-Æ'Ù?üë²Np"E ÃÚrߤLxm¸}áËàçßßøL;0²-ä'Úr´9*b

V+Ú¦c9|]

|5l

ù<þù+YûDì;ÁÝ¿îÔ Ã VòLì(Ûýo¨HLê)îSóï32,$f"\Sy²ëõé¨æ9%¶âB1¶Ùç´~îÒmY'ÌFdÄK\IÀÀÇ~ÃÓ,½M`°ÖHÄÌO,± þXü½³¦ªA ò3²J÷)ØDûz~z£

X¨Ä¤¡³¼AbYw}7íÒ÷)V$0<}ó0ø211!_qO¦¤Z&# A|å3ãíü£oáÔª°

ÝØó"®Ì@1$²dÄ[ü¿v» Ù%Õ±!±îÿÛüÚ1cìÊçB9"9y/

 

TVRÒض

§¡H¬cý·×

U$+öL³Ê={Ko»Í¦Sní­%óE$ÅP¹Æ=ßîñÔy7¨0Ý#"ëý¡ûHqÿÀ ª&b2gÁ\c;Hï¿Çò×$ÖÐ8¤ï0EÝ·ç¦7@AáD3,Ï¢7æg¿÷ë¢R\\ÓiÁDDÌn

(Ü£Ãó)Õcwrds$UÄ*iñËÜâLH³Ê&?

Lu°ÆFØGÄ]òî/ù´ÚUò­ÜuùÙePtB8ØQÈöâS3=Øø轧`üñÇå!¹_âY²2Üârê_õjsMC*Û"LdÎ&Äoùåîý¥¨:møA¸÷I9JDÞÉPàÌg»»ý{»kCk8QÁ,"bKH{}èÛKeríNíÜ2FMè

Ç%æÈ¿ûµ9²+L1ûaÊÁýÐXøl>ö§Xý¬H1ÂâJi¯)Ál'Åoãÿ

/°h|Æ f)|çðBåTÉy\AY

{`B,,THÜw³í.=zèõ{ƨ¦[Fyøãâ1ݽVº&à Ò#¡1ݧ´ìÕF]ºÂ3î¯eÒѱ_*¢'ËÛóºÄí*$¸fÎ9ZA¤¹ÌìÌíäQ;oà?F¸%Øk¥)oËþí»l¾Ò$m0[Èlj¦ 9"0JTø¿ûFõó%.3îQ12 cÙõúÏaXÐB»L.¹GqQd;ä"_M(å0DpÉ93î)Çof¡[ À-´ÕPÔ¦389\°ÛdB_M»txñåäe¼@{6òüZDD¢Vbpxcöÿ¯w@¤×É

óç1"Ñ÷±üµ»YX|Ä&@U2k2oñÜ*

HâB]:xíüº$0LÄF&#TÌ>ßú¾{ÃWoL0¥!vÚ{Ä]£÷xíþO"

Ùñ¹QnÀÊ{}ïæ×ÅfÎÖ<AÕ6 ñ°Â´£ÞßðÖm"Ï0à%·Û¿Í¦\öEõ®ÕQ3³a11<ñ8ÿs¬á©ÌÀe¦2@¿w¸¼½Øí·ÝªÛ¸sóÚGOSâH¶sR'Þ9*î÷/R."Û¾ßõÓS¥NWͼ)â¸1,q-³$g?7Ý¿h²aWj²ÀüÂN,»rúy-5°®Z%eI¢'¸iö0¢9ÃÓ»CW±(90ÙXAÊç18}?û­t¶Üq<ªÄÂI6Dbä¶y=»F8v?ók:Ä2ÖªUÞ@

ed­DGòÞtWÖìAñbéYt3(lmüë´¼ØÕAÌHOhãÎÅÿu¬±ÂB»$Uì,LG0B" qíËý{Ú$LY0ly@¦|£ÓõDÒ´½?VHâti805Ëy³nQÓ¯þAmè

²½sL@y§ÛÝà_6vVR¾(YrkÇ@13ÉýÒ^Í¢:w»,Ia2°6AÆìÑíÜrÇÙÿ§HJ°eV

´ÓS·À^<;Icíûµ1ÈÁtÉcÓ¶

"·é8ût4 0&8

@øÙÓÔùÞn#FÅ3ÛÆ^·MzÁàÓíÓ%`XYd?6?»@µo&"T¡íiUµD¬)lµÇ{©ª1îÊvööùu

7Z8ü%ÀrÝîß/½:L[ÈíÌÅ7¢H£bZ+ZÂ'û=¾ö®Á

ËÚ0Ü=îèú3´£]6£*Î8ØpÒX5)ÐÄ.

P )Áíùüº5£ñ%¹_hÿ¯6 Õù q¦ÅÚªO2nR[vjNDbCÓ69}t)5bØü!jË«`â@¢GÊ_ÞÝÿ-q\&Ù8X¨ä$Æ

2jåJ}èû±ýZèe|ÆËg13Ëin±¤ûë@ÄWQ[s3#"p.̱.Ðþ\g/.%¢KäålÄ©óÂv÷´½¨^²­9FÀ3RÕ

1ëÙ$9}2òè Y,H!¬â Ç1Ë("wP¦¢úc49a%P"2ç,XÁH÷vííökâ[ãh!#'Ùøåïi­ä.¶©vXæd+®Jù6[ÞýÅòê7HLª;¾~n¸±qµÊNÁ5áͧNÿôÎZ%¦Ì,Ð.Úc%¾$1#¦KaJ/.Cg<NÔ³³p3å.½³ÓÙÿ=HJX(?å®íòûO])Ó##¬

Yua}d±)ÌÇm½îíB.ynDC ©2Ä:wÓ÷j$é²²æb$`u%¡Ýd¼»|¹~Z)*²#ød^¹!Þòöãá¨9bÈUVuÍ¥É\ G$$v1óÒKKØ£aCB%IÁågYmúK-»tÅIÀÜÕq@ÕP)®ÚY% ®Bû·_AþoùèÅ æÀ¯1îH|¸üÃÿÎzXªít¼9#lâ´Yl

àú0°rÿñj6BÎyYI WÏ

ÌCåíö~#´³d¬¬lwçP@°

CM¯_åíÔJiedõqYæQÚ¼²ÇÙá9iÛ[4îÇ´NÁ&r§óQJÎ$NB;HwoêÐò÷)ùLJpCù§ýtÕuvûÆ

åNí

`.I¦2Ã9Êv.½Jg-B4ë¦ØÝB²ZÄ°ùFþ­3Õ{3º-^RÜÝa®pæÆ&Èywÿ.±4(¸ÄÍÒQ¶W]»øtËËò[6"äËPª¹

CD*üv¼ÞݧÛÝ® ¸ WÅO/ÿÓ®ÝôEب'0{¦/+ªd3Æ;d±Ä~½F2Ôã]JÙß/)Êåÿ­Ðm(2¸Ttü×¾ß{ÿf¶ÉHªºÄÀ3±fqâ"8Îùe¤;tf*Â)Qb´fbA=Ø^î³Km.w"Q*Éÿ~ñ¦zõ¸PÑf«óD

LÚ&Hg3îòåùj hØ

Xæ%ªÌæHwÇ·!-O¨Ê1¶

Õ/Á{U8ãÝ03åȧVîMZX¢61ÐÐ{ÀbCm´IÇúz÷í DzÀÂä¹³(æw3òÆ]Ú\(ÑqÝoÕZ6P¿WY&d"r9//Ó\²fÌX

«$@É°¢$w»\T"våý^KN¡¢yÉe1ãd?ßÔµÔbÖ©Bç{fc0¢+D0b'>ÒÇÛóGº?7×C4×aà½û·ïÕ¥vÓ­¤)¸*bë­FÁ2(Òÿ~>o»R)b(7´@,6Ü~âÛ¦«áº1×Eðmf<©

ÓQ&¸ÁN]Â;÷m´é];0s´CXpv{ÂT#Ѿ° ±jÎp=£¶ß, P21òÁa(%ËSæÿ#üZó#Ï#¢¡3£îߤ°O(Çåö{ÝÚÆ0

[GÌ10î/£Û¦­ÜA

e}Ázi¡õÃÕÔ3 p0.iOÉótîþmu×,àLÑxyc´¨Î;¥¥D*Î!RP iì+

( ·38Ä»~;oÛ¨*ÀRPÍÙQ1ÛÇÃÇÌ_7ÓPl3'3îÓ²Q 1ºNð°ÜÄWøqût÷IÔõ̤TdÑË[|½zöå¨dÒ6\$ó.1jûߤë*,ÃíÁOiÖÌ/)!Y+¬WÿTþ­NQ¶0 q˳gæ"íöùNäÆ2å²gppRÚJ`GÎe×øu-

¤1ÌËbÿÃÿ§Ak ^'2ßteLEi`úÂâ21ÛÊR0]Ý£ ¡æ¨i$vq(·"/ýöÔK*ÂT@1&ÌH,åËíYDÁ ȶ/w}¶-õØXåÓ$Rc"é3awä>È),tzíp@1ªkܦ ¡bLAt\óJ;{¿1ÔSËÍq°'@Èý¿úµâ,³"0ĬÌA¶Êd¢æ,:«(èøå°Þ@I4cq,Ê>örs;*à÷N1ÅEl

10Á8º?üèUµ£2ÃH÷®=ßËRfR"NÄ)ÆùAA®bs0äOÝDH6¡d%YÊs`¹D03¾=Ä$?]q{Ü°l

pDç9p+Ã,bA³Áv_wjU$Âçm»Ê;f1ˬýuÛ+P0!)"tv!k`¬NÍ >nÒÆ>aî×DBqdÎ^eRmH³ÿ}qjË3à: #æ¡ÝRÉÓóeõûEÞÎ

l,Ò(v±ÈU

´VÑT1ûGyF"d]£ÿV

ãÌä0K¦H

#þSÛ¢ôê\C¸-°û2Ø-R)qIskäm{é¶^Í@) TjhÁ d#iÈz³´b5#©âAÀDEm$¥h3LóZsÝýÑÓ-¸0Sj%06.WÐ{§ýe¥Lí8ß1cõZÇlc"Úñ]ßËñjLÖ©"-äTAåæļ¾öCZ¹£Ý»WîÙÇb!DÎ'æÞQ®â9kSáfÑYF!KËæöè®íhrK26*$5´ùjnþm`°QÁ3¹DÏt½îïÝîéºP7ÅÜWºfÁ)ÛQ±Ü1íÿ·øµÂPÌÈï°Éì-ðøe©ÜTf$)Äʼª

{æaøgF=£ðñõ:{OÕÍ

[ ÌlK-¾2û´

d$ÄÔeí6oG°óUX;ù§áøêmØ"ßh@ôgL¤wÔo´` 1]C÷,䦬JÕ÷9XP%Ýöåw˦q5×°!0m ?68ç SÃé%]è°Ä0E3k"O1òáÿ.¥ÁuÉ a"®aîÎý¢]¿

{d©hØ` É0Y9a9æ"&]`/»]Ea®´25 aºFÍáÛãþºiºëýZÄns»Ìì½.,ÉXÌnxA/þÛîÐÖ

­d°Á³øn(þm÷ùµ°m ²às0Pgf!&dBäKýú_2ÉU,&Làæ/g]µ_´7p2Þ­ØÀ»,JÌá s%]#ø»£Xz±Ï§!%ïeìÇͶ¥qûQx

-¼¾¶NKqC7ÄÆGrþüqÿ¾qnb;ý nR¡)ÚëÿÛ}u¨ïU"Brµ²F1ÎcûuÖ%

"26sÍq9d-öÓ^G"0®¦b&Rpm[b5æqéü:ÛËK&Èåìg 1÷[öõóyµÆ

Ä|·p)"Î*=æľ»c©$K±'÷/øc+÷Ç0¹çd6ÈR\Ü%¹ÌyvíÆ`uÀg¶gK3|ºÁ.ßË¢SIÇ1 ªàHë2N-æ6aDoÔ¿OCüZ,%u°@fµa$fChÌ{¾ïñi{@-¸4c9ó0q0¸)t2pE0ÈÇÍ´FÚ`2mLµ\ÈXÀãøÅQ$±3É^Tn²cwH\Tå\N °ÑdDÂ×""úü¾oÕ£XÎØ£¡ìO

|³éÎ/÷½²goðHjìiÎ"=³ÿØî1$LëÊTT¦Âel8Øæ/óF(

á)åÃÈ,àG»m!zÁ@¡>ð`³*ÂÁlL10R%æåþíR6Ôd,|ÈPLGü¾í´ rxÔv.OB[D.5OÓǯ»®¹âÙ(51l³9飱+P

â+[Ww´³ÚSç#%÷vøìYh.Kk[o5dÀv/vîøêîÙÓÛù12kqjö)ß»-t·J+!9üGD³fBªÏ(.LÊXÀI*byR}J&2ù¢'åÿv£a)¦$9¡yÊû÷ÈK÷uíîù§G©T( bµ äfL)E-&ÉIÀà£ïÝ¿·G­x¯))1b·î$õîí

uYa=kÌ

X¸q&Âe*nÝáÝæÿøYÀ6

ªH%¸dY4d±,¿ÃõÅWanáÄ$ȹdLþþºÅÕ·³(!'e9ÏêéìÒ©NÙáÁì,Cwc£ÛaØ¿SÁÌJäHL4CåòûÞmtZHe+¬3®L#(ÜdÅq(føeããÿ×S"·e%±Äw°1ÄÝ÷¼¸éÔîU=£OTãæ3lgþ/n°³¯|Â`Î&`ÁËyýÝÞîÅ~|ÿÖ0lĶ&

FJ30ïûjjí=æqî¨åïøq¿!öø{Úa®±ËLÄ©qtNsÚð-òíù¼KÛ®À&+BH%B# còûÚàpÌ@÷äÃ,ã)!l¼:ô>Y/åÐ

®¢Xb1'°åûþ­#­6ì:H NYµuä¹YO~#ï=c}wÎÝ°

LÄdå×n»Fj÷ÄeäçÄïÖ@ØAÏ(ñ9ºÈÿ»ùt9HË¿

#t{Ŷ?ë)Jmrçå

»ó±¯$="Cbéo½©

Ey,Ê`ØqÒòé·@ÚìÌ'=g8Äcí£¬16±k&ÿðÊv÷¿¿ÞжàÌ)e°É4s8åîPG·Ã./ë0ÞÈÈL¶ëSÝÿÚêu±ÚF¬mÞ¾ âèT¼¤ 1Jÿ^:D²lLìPLËîîúÿí¨ÛÁvm¼+ +XsyHÇjÈ~oåÐsÐ((d~$§Pã÷hT}MûÌbäÌÒ¶;ÓÚL&6éÆrÿ[èÔd{fèÌ2ÁÛôû¾íÓÉ3Ö.æ$,Í-±110È »ã÷w~¡É±EÀ#DD0¢;»½

_î.¤1UÝ»Yx¶DD½·%ý#ÿ¹Ö( )8\ÄL,:ÉNùi".T¨BÊ$D9ÄFÃÒD`{gÃÙ±{~Ê!dR;AVí¾${öûôQ`AÆDÍD(EÌ¢HñëôÛîê5'0}Pn³IÄâJÊ{cü?áÐXs&'æ@HD5[ÎsùºuÔêr¸N2²àH}Ü}mþñÑ+%WÏoH²ByLJöÂWN£·Ý®âÙXÀÁï"9·#Ë!öuÿ

fAiØ0æB

bp

·PÇÍÿ-`°hÇ.C¹@gÞð¢·CËn90àI

¬Ç`cËþ:×»@_Èl#Ñ9ËÿºþmJ¥*û¼¥¾éÙ42±±Æ3HHý¿ßNÆ`VXóä`§c»¿ã¨¯+´@»ÇP9$ã"!"PõaL/e®DòVýÞôoÛïc¡R$Äb¬ ùÇâä.óÆü?Ë¡áe¿(Ù= #`©/ç:áPe§w;YsnBò´~íc£åˤ,L6G"`*rëùîZðPYK,VÂyæÕõ.&1Ìéåÿ^]E³HeLèF£îíóø¿L1ºEè÷zöÚ%ö´íi85;©ú¾ÌH¶Agþý:Ì11øLZæKrìÇ/ù*ÈÔì)=²2¸(Çò÷òë¬Då{ÈLÌãD?óÑ+%¹Ä7S;TÙæ

T1YFùÿ7ðê!æ4Âf6È`qíÿ¡xÜpD°n2I{&¢Õ 0ìà¼vþ¿¹¥qÞQDÉayzè°ÌÄY%j[dOdOd.¤ü5ÀàÎüJ

2/îíáÓpYñÜK¦{DL`108³ÝþRÿ¥bÎc%k9",ñ{ë×KÔÅIó#äAÓl§·Ç7ÃrÖ`J2YOz ¤¤ñÇþóN ÏÜBÍy31ç

Ö³*&{³

ü?theØæ8à2ÄÇòýßïÐlÉ*¸v$¾!+lÌËV%¤D½¿»Ã¯Ý¡O©ÛbLÇlTwOâÿ[ëËPle§w8ÜæÕæLg&&%Hâ33ó{½³¥¶r$KÄdV_gïpÌoè´àV@`IÀÌ

µÚÆ(ãp!¶>íÈÌ

+i,IvÉeøÆ=ÑêDÉTpÀ9&±Ù'Øg!EÔÅ©

"¸Ç)Æ?Í¡«Î%¥¼Åâ°dä$R c=ców¸¡QÌQ

î.ßáËü:\ÖãÍ ¹Yض.[?adâ#ïO;½ÁHhµe»" eÃCïm·úîÓ5ï;Û3Wo$µÉÐsîû¾ë¡°SO*JzåeÜXþxï¦`âxVØ$ûL%K$)¬ëræIynYmúrË\9ÄÅËÁevðé{*ï'ÔÛ¶t2#k

låYÚ1úGGf%Ç ÙÛïîÇúójÛÈ9ÒÌSùã#üZâÚÍ!æ,¸ócq,KÊ;xßSPM{GÔÁÜÓBã`)`Ã>|XûµðB¦&q´ïºCõ/úµº|ãê

qàÅ°K9d`Ù0w"ß/Ãæ× M¼´®9£·7//ÃÙÿN¤`ºÌ Æ«bäHByÌa@óH IXöåü3ݬMnèòåsf!s'ü¾=º°l1ìäî3ÑfÏ$Ä6"C<²"-þºÖHK<áÛi»ËÝûu1^O&5]¨Ùå̪JBECs2øNýÚÉÈ|×®D­Ù¦äd9}#¨U¬n«yónCe<¦Hb%qIúyÅ©ªo ùÄ°-³q÷h°m ,ØÊJ¬9j(

N@%X Q±dQù¿ÅôÖFÁ

ådl\+óeù}t­ÈÝÌupVL_0ÓDCÇ

³Ëòø÷N¥rJiËJf KÛͧÞÔðç<ÈÁ`åo;FããáãôS1å#=qÛøo¥gç´BÜà}ÿm¢d1ïeÓiõÓPDá12}&gÛm¶ÛýuÐ×?t

sÆ;ïÇ×RF3:

ädä$çLt(òûºk¸8â7ßh¯Ón±¡cãÇåHfÈñ2öÀ_ný?»X3·ØJv¢f7×CH¨;Æ åñþ#_õ¾³as%´l°ÎóׯîÑ;qs°®qiILÆÁÔ6öþ_`8ÊÆ<°# ;÷ûÆÛü?-pg$À±Ú;JGx³ãÖ?¿ýúÀB#i,döî¶ßÇûö×7æ@9,Nyt1Ì·W1¼Lü<7ð÷ë3%DÈÁÑ·cÙ©gÀÿP£ ÷?|e3Èw£¤O½1?]t0p2{JæDAÓ÷êcÞFãïÉnÀe.Òîçá»±ãçÖ`{ÌîR=f2ñöþþÎ1TÄNç¾Q$EÖ6ùk¤d»í×}@

Æ1$

,<ætÖHìÑr8LIq1ݨ

mÎ\úrûÆJHY"BX̹Ä1Þ":O·÷tÔRݶqÀ­¬V;IÌáÛÛîþ­q¸näs1(ÆÖBÈÈØ^é}51AJÅs8sLLDAwLµ pgGhüñ*@n¹ß¤C<ßo]dÅËO9Jæ0ÀħÙðþ-qI |â8 Ô¤·åBg0æëÓëã÷jfn ZÖâÀÉLþûuÔª¹oÊ{xÀÄÉï2Ð=ãÝÛñ`2Nj÷óDtW_õõÑÙC*!2$OT#`Êùs)í|}»ÿR@²&`ðæ$ºãæéìßýtÐ

-»".ö;¤ÉjÆX.8Y®A}"|µ

ÎcFaifBPÁzÞ#Ø"ñÓkµ{A©Ï$"±vï$Q´ÏüvÐã0ÎhD("eaqÆý|ÚöÅU³fX¸ÀEb,)G|;H£(ûzc·oÍ©L`k°Dp XöôÈ~Øþ*Í38ó,Lït`ÄCK»óh«° Fc~_t§/t²ÇÃÍݦKâ½ O6îS 1®1Y4Ý

ÈeÿÜãüZÙ\M ØJ"îEîÿ7øGUå~qÛ ½NAþ#À«¶Ug;FÙ}||u­Ù²X¤;ñ`|¸øù|º=D3ÎðÂge²æÇ0¤dÌd`ie·êòë0[ri­aÁV0F¸.Ñë®H&Ä Ø±°

çØPyµp¢//óHάß\J S"$²)jZ©"îȼ¾/Í®×÷l`9ZE¸Â¡µË3\änì¶ßÙííÖɵÌ@)È#±cõ˱×q=YíÜdV!¬Z%ùÁÉ)P#îXó¢L2åÄÏtã´ôn^ãkE±q rÍQ´n=ò#DS¸ý¿ÐÂKpVs,ìQ²Oq³¿Àï³-<Ê6vÆêBT0ó$¬6G`.<»)$ÎFÏgw³ÞÑ<ÉDÄÀ,!¾+ÜRBEõöÿë¥×;FbÚ

çî

 

sÖQc"0!~âÿ51d´»çUÌ»q-6À3µì¯|n

WPdrì9ËÏòùrÇîÔÜÁBÀEBIÆá"îÆ_ô#a²Çì*òW¯RRjäÔ^_z~îüÚ

ÑcÀ"d°LØ$KDb(ÛÃãݨ3³©+³Ì!Éõ@4Aqdt½me-i§]EøÀs

f£ò.«S7c$,à'Úl;ne|J ãuHÉýÚE¡nI^Jãy1®qæùgÿ;2cèxjmK0i(y ÑÇ!Ä~ÓùµÀAb¸0÷§æZÖÝEîªiå@o0c<ùçÿÃÿΣ!Éqf;N`QåÒ¬ê1-±òLjÊ ild°T¤1îËþ­c*d¹Kå;1ùûv§JìÎá'k /t J@É1Û(6Ëñ/ùêu0_*LÀ@òæ|ÃóËüZdXKmF´

ÄË`ïÒ<2Pq1îóíÖÕçÕÐ

(ÌD´rÇ»B`¥ÂfN¤Éîì`&übc).Üvîûu¥0!

C+&LÆ0$=Ó?Å¥í­2pdêËgÁ±Ø+0d æO¦åc×Cóy¢b"d&&Fbp/ôÌúAP

}â[ÎæÃJÉÄòåyFÓÈW8²ÇÿV

CçtLÂÇ&bd?wÇÝÿvZk ±ªÆ¯y¬Ì)9#bCɼÝ?óh7äù24$¢&Qù¾½^ Ünv9X³¬H@±RÅv?7½£ÚQÉD¯8

L®{KUâ

Æ`{¤µÀ`Zk5.0íËýÓ¬rR 9L9pî_Ø(G~

ÔU¡hÔ3ª!­j5Ä IDU?§ÇhÛKÖ$èíaxÜݧÃÿm1U«·,ckpx¦XµÄDÄ+hÆ@¼Ý¿¸`&ò^p¤Â¤`eÀwÛ·ÊZXùàùçi¦Õ¶öªploñj¼VHdÁ?&̦¨"LR;Î?iFZ¤"îEU0ÊÍIÍ|¥Èo0Í¡"%n?ÅüZ-£Á ¹e"?Ýôðû\£%ÂÄÙ]½àÖ+lÕ¡»å@%vÝv):%Ù²)#)åË IqÛ¾¾ïNZ¬µ0ÛqÅUÈ715ÂHOhÇÞ/õïk)pÀ.xÌ­rÌ¿Ðù¾ºMH'Çêpç¶f+5ì°!2;·ß®³]@rã ®R¥ó&|¢"ócËû§Ûö訹´¶ÒÀ¤ÈËAD¾ÙTOËóO_B°|´¶Ã+âNyA%ýÃ^åW²ÂA,b9$ÂXâFß¾åÛÛ·½øµ8NdÔ,äÈÊæ%¤~Xÿvt*

a¯,¢YÞ®$=«\ Jwî÷Ë¥ä\¨Ö&FC".òé[+Âd£°8E

»(S.S&H¥{öåðÔ«¯pQS.YµÍuÔkF$r1³(|KY¼÷wcÛöù~íM6E¶²k9g8ɾ'ü6ß"ßîÔ$

&Y""bàåó

úìxÈ÷eùE¨l\A×6¥&"&'ýßëͧj¨°9YªIIc8À@À¯Ç··îòêGX©Õ-tð)Ü¿ï(þmBúÕY¬a´ æÈVä°D4Ãþéî-Mrµ12°b'ÑfÓÝwoH¨}üµvy¤Û*2z%Eó~Xöê@Mb%É.VÊäU·YÎYvÿ²û´zÃ)U3×øäë,0s<¶1pé8,}ÙëÛ?ó×nöÈnæ'¿1f¦ÉXõðë«

Îå'1T¨óÏ6Þ ÚmÂA±s¶ó}wËD

ÔvJ"wTB÷ð0ãñøÛ¡5K¸26VÊ0dU«ò18NAÇ,c,F=/óN²%Ä¢RÉ:ëlöö÷{»tË-uÂìUúPNé

5BLΩ0tÛví3ñß-cofKñ2%Åâ;ñ*«#CÉ`9K_á¬wS=1"ðÿÕ¬°C§1-¥kÆGþ}Ù@Ëóçî¶Wßæf¸v9áL LC%åÝMEYaq» æb=¿BØ¿¿Qg8Ø;`LÃÕyxq0f,[HW-<§¿,zOn?éVÈT®I²àäç´uÄrÍöÆK \& îýÁéÁ0§Í°nï9aøX ëºBddJWe_§^®µ/µ¤:$ߥ¬f`§yįÌCõÖ3ÊQË$@ñ#

»vÇ~½6Ç»Ôì­XãJPÎ첸dâByÒulÿ¾=ïþuÒ¢@µÏ.H³÷õqÿuªóËÆJmO3&<"F'Ì?ýÖ°SÈ°w

gZฤKÍüR:i2.às$âc2¨&°¤ÛÞ$#?ú´:³UK`Pò Y¨û`¿Þ3ïwiöq°Ñ D&Â1ÊX¤¶`6ÇÖ#Ç·ÒXý=e%Þa;wGNß

÷Õ\¤T©%±yà+(þÿ7éÓ]Ò"ÖV

qq^¯)"Äc}ÝG||<ÝÚë°µm>ĺ'}ämó]¸:íç×TswÛåéÅdpkY12ÑÂx"^>iÇ·®´ïQ$¤²í&Cbö'5ùÉ¡/I÷sX1Ý~íÔ¥$q,9S÷aÀL47÷º}ºã;1Ána±úf"5FR``̲$ ùyN[Ó¡«(cË2'A+båG/teàó`¬Ù"FÓÜKÖV M,Ç#ñ)o?M1nÖÂàÊ`Ô=I

}íþluíFæEG«;"·fV,Jee,

ÐEãþ¾À9µ`Z¹¾Km·Cá¿ÓüºECo-%

ÐqÉWÃÌA¾ O¼Ä?ºÍ¯¹ÁDËAE$*Ä7/÷mæËLeÔD9Ø$¨8ÅG.&¨EÂ!&¼´`ËÛ Ø*k`dW$¹!ÁFy{ß»Þ×

Å|4$ĬALL9S~ý£´=NI`æÎAg!Ä¢zù~Ýqì²ÅÚG16Û¸¬s7`o2¢o4»qëôòÿ¿E.©òT®t³Qm¹wwÃÍè4Ö|H68W¬É!9ùD§ë>]1)¹Yº¾FEï|{¿Ã¦ÙT7*±8Xµæ

W&©ÄÇ~»:ÌZ±L*¾Pb©o0Fói÷àIwñóþ mæ­­àåDoÍ3îòÀÿ~¸Á@'ûÄ*WïD

´æ`¦ÖRÐ[ER0Ð|â#ý;gù´Y:XTÈòȱ!qéÚ:¾¶%

*êUÃLªIVl

 

S2]MjJ6Ñå.@5RA;,Ddë«

0¸4Ãsç÷ójmNçVsmÛ&VÖéVêRa°xå'>oáÛ¨[°a¶M+QÎ^ö^ßf¡j

8J°dÂ3å

ÉBçaadãȶîøt÷uÓ5ì¦E²ñ8¸`7÷è3Ý¡ªï#³i O4

,æc¿xÈ1ýýgåñ×s2¤%´Â¸Ê!å-þ=¥üZ±ZÊ.'-Pë9ØUcrÚÅâVµËæ9b^Áëîÿ6¸Ãä÷Â'·»éåÑWgb!ÅHBI+#[æsPä9?_wFèVkCò%,Çòý#bÇUÎÁ

,ÕØA±å.T&ºg*{±-öðÔ5ì38å3t¬%¸uîíöøhõ¤îùþ£ØÍæ*Éb%!-ü\Dù=BKPX_?8eöý:õÅTºàHϼä5qk(1)RÂEP;eÇ·Q¤65·`$ïÊR/,ý7"ñù´º>ó

ÀQ»2v X@¥`&]¦³lyHD±ü¼Úì¦

PyaW!ØHqeòøõÑÖ ²Ïx0¶\AÎÒ3-lN?§§]Á¬H«fEI/·û²-q³,ÌXó"²éÅÊ1È¡Íļ±_o÷oêÔu@+ÆC®#@®~oÈOÆu²#O.´¯AÎ]Åþm0gu¯Jkf,aöþ8÷F^ôx}t«³×\1

2lxl¢@³Â¶7·æÐí

­;ù¼«ÌrråÔJ(R@¯ð¥@.Is-¼VÐÇ»óÚ1þq@À,^ïý´°F);iÞÃd9D¸Î;°ÆG"QÛÝÿ§]©#ÞKYJç.ó8"÷¶ýZP1]Â1BlÁY$Ãn;oÛã·Ò|Úk/+ÀHdX¶ÂïÓûújþØ[Ø8úÇâ@¬aK

¶chHãÓo4Çþ­wÍHIÎäB!­¿×ÍõøjÍ~Aa»d

®õdÌLÀÆD±/¶úÆ»õHm*(YO¯õıû¾Jî¬ùq$c&ZµQÚ î_òù´ERÀVP©âv$bU1ÊÜçqÌ|Ãú~í`!Ï\d#p,qü¶Òöî)/´b`FM

·«Bò({-öÿ6£Pdì8w½ïiIÄQìc<NÀæ@U RÂüië/ÝÏ÷h!ælÈÈ¥{ÁÎ%Ûþï1h*¯ÄS'pËBS.yæÎq"È¿DKsX©æòJA«ÉF%ÛÚ;uÿ¶¨\HVÌ2DêX(àc&´Á}¡,.Þ½6é©À;9d0;A@ÆÃ×ë;kÕµµ&

jnq&Òjám1äyzÇ»ê >?¿máUadD&2ËæéìÓV;dv1dËlaÌöû½¾;xk±2' &BC¤L`ócÿÚëÁ_xÃC¦üía'FrØV]¸Ïicþ¾XÔkÝC9¬äËu?öðÓÀȱAZT¸&fM¡~_/ÓQ©¿ÌÌDwÿu¥Õ`ÐÕ¶õ'Xb¶M&-dD Ä»Go÷,kf2!-ÂWåûºhà0<IÇ2là ù§##.dç%¹dC©V¸`Ìwí¼ÉwéÒzý2âó.`á²\û褦 ÷9Æ1·Oü£¨é\#ä~2HRÍÃF|µcs.ܦcÿ_°.0Px@åîÿwv¥pÜ" Ù-ÎÊØÈB1å¯

iRºW9ÀL¼"qÁ#=½½wùKí!©}Á9C!#ö\É(1÷·øíî

f|±£bvÜ`»¶;ct©`¹XVAb$,\­DÉeÔKº"îÔß!3³ë´ûÝÚ`u3¶DLgûbI{s{`V1þYÖ-ÈJZ`ÂÆJaE÷×V Ø-ΤnX?®J̤cZã|A_4ý½4@×ÍB&¥·d¸¦DK.ܾ8èAY@Q ØlΦVÂhLïÂ8¶òOF%¹ÈvÀüßÞZðA{¯q¥R¸p¬O,?¯BÖim¢6rÇeÿgûÿéÐ#Ú*Á#,a0F;¶`Aa·óß]³È[×\DÌc©ÀeÿWýZër¸û@ÈæX°!FIöÏ( |£÷ÿ6¸|ÅÌ9kjÚÍ°(à±Ë÷@qµ7³íÌÈÚ{Á®q

Db-ÛÌ_»RÕäK°°v=ä²Ù×Þת/ÿé$@áL×L²10_yÈõþïýZ"À.bCa'EËü2MmÈäJÌþîºÌ,FdÉíéùIq|tÓ)+ °­²ã-E{cl0·n¾:éc

Ùc¼Î3q-ÇËó$L)VÓ>XÄÀÀÌn)Ú8û¥>ÏõðÔ|ȺXÓFwîÇËþ-Û{

 

¼àºXa²(>VA·Ä´RlQ½y#|Ìr~\}¹wðèô¦Ñµ¤_p&h9Q¨£¾v#oezÆf7&N[«åð6^wc`2&"JÙÊpÄ0£x

ïÚSÿu)ÂW+ÉyD`1~íJáN$*I¼Ùø2B°VÄD¡"îÖ%äD¹â"`¶ÇòýÚò!«Á#44¶D¸·,cók9°'`ÉíÎb?61íîÑYÌÝ$a/Öv"\ôdHN;eÝá¨Ô

B

D

#8ï,üØÿA¥ÊÄ\d0\µC¦»çxûF~oúuÀE,KqÉpYjº©#Þ¿¬ª¡Ý2´ÀÄԿ׳IæH6¢78]32CyKãþ½º0°²$ç2d¥Â#%¸ÆñÍ×Ý×mLÊG+®}fd`±îÑ*R+OoÉ<Î<

Phan Van Hum family 's graveyard in Ba Lua, Binh Duong.

 

vi.wikipedia.org/wiki/Phan_V%c4%83n_H%c3%b9m

 

Khu mồ mả của gia dình ông Phan Văn Hùm ở Bà Lua, còn gọi là Mả Ông Hoài. Ông Phan Văn Hùm co thể xem là danh nhân của tỉnh Bỉnh Duơng. Nghe nói, ông Phan Van Hùm lúc di kháng chiến chống Pháp bị chết mất xác, mà cúa ông ở dây chỉ là mả dể con cháu thờ, không có xương cốt ...

RED TIT, ,Hypolycaena balua, Namdapha, Arunachal Pradesh, March, 2010

Greater London, United Kingdom

Gate to Dinh Ba Lua in reparation.

 

Cổng Dình Bà Lua, dang sửa chửa ( 2009 )

Model: J.Diep

Location: BaLua - Kien Giang

Camera: 5D mark II - Len 135 F2

Vái căn nhà của nông dân ở Bà Luạ, Bình Dương.

Bến tàu Bà Lụa, Binh Duong.

Mặc dù tàu sông vẩn không dược phát triển lắm, một số hàng hoá như xi măng, lúa gạo, gạch ngói ... từ miền dưới chở về bằng những xà-lan sông ...

Greater London, United Kingdom

Venables solid balua tropical hardwood is perfect for decking

Bến Dình, Bà Lụa, Binh Duong.

 

Cách Chợ Thủ Dầu Một vài cây số là Dình Bà Lua, sát bên Dình Bà Luạ là Bến Dình, hay là bến dò Bà Luạ. Bên kia sông là vùng dất tương dối nổi tiếng thời chiến tranh : An Sơn ...

balua, lagma, dumra, sitamarhi

Model: J.Diep

Location: BaLua - Kien Giang

Camera: 5D mark II - Len 135 F2

Greater London, United Kingdom

Bến Dình, Bà Lụa, Bình Dương

First raining in Binh Duong, Viet Nam

First raining in Binh Dương, Viet Nam

Cotswolds, Gloucestershire

St Ives (Porth Ia), Cornwall,England, United Kingdom.

 

1 3 4 5 6 7 8 9