new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged De sköna konsterna

Identifier: fotografiskavyer00sven

Title: Fotografiska vyer af Verldsutställningen och Midway Plaisance : hufvudbyggnader, portaler, utlandska, stats- och territorialbyggnader, vattenvyer bildhuggerier och malningar samt de mest anslående scenerna fran Midway Plaisance eller alla nationers gata : den mest omfattande och fullkomliga samling, som ännu utgifvits, af den Columbiska Verldställningens Märkvärdigheter

Year: 1894 (1890s)

Authors: Svenska Tribunen

Subjects: World's Columbian Exposition (1893 : Chicago, Ill.)

Publisher: Chicago : Svenska Tribunen

Contributing Library: Abraham Lincoln Presidential Library

Digitizing Sponsor: CARLI: Consortium of Academic and Research Libraries in Illinois

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

Interiör af Manu/akturbygguaden Den löi ta byggnad i liela »rerlden, den största ocli mest om- Hg för hela verlden rabrikater under etl enda tak, och ett ai arkitekturens största under i universum si lyder i korthet bi krifningen af denna kolossala byggnad. Vyen närofvan ar tu- gen frin galleri I unbiamvenyen frän ödei med det stora tornuret knappt skönjbart i ijerran. 9»

 

Text Appearing After Image:

Franska Departementet i Manufaktur- och Fria Konsternas byggnad, beläget i ena hörnet der detvenne stora avenyerna korsa hvarandra, var en af de mest anslående företeelserna bland utställningarnai denna enorma byggnad. Ingången, med dess sköna hvalfbåge och de omgifvaude dekorationerna,framkallade allmän beundran, och interiören motsvarade fullkomligt all förväntan.1 99

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Identifier: fotografiskavyer00sven

Title: Fotografiska vyer af Verldsutställningen och Midway Plaisance : hufvudbyggnader, portaler, utlandska, stats- och territorialbyggnader, vattenvyer bildhuggerier och malningar samt de mest anslående scenerna fran Midway Plaisance eller alla nationers gata : den mest omfattande och fullkomliga samling, som ännu utgifvits, af den Columbiska Verldställningens Märkvärdigheter

Year: 1894 (1890s)

Authors: Svenska Tribunen

Subjects: World's Columbian Exposition (1893 : Chicago, Ill.)

Publisher: Chicago : Svenska Tribunen

Contributing Library: Abraham Lincoln Presidential Library

Digitizing Sponsor: CARLI: Consortium of Academic and Research Libraries in Illinois

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

Franska Departementet i Manufaktur- och Fria Konsternas byggnad, beläget i ena hörnet der detvenne stora avenyerna korsa hvarandra, var en af de mest anslående företeelserna bland utställningarnai denna enorma byggnad. Ingången, med dess sköna hvalfbåge och de omgifvaude dekorationerna,framkallade allmän beundran, och interiören motsvarade fullkomligt all förväntan.1 99

 

Text Appearing After Image:

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.