new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged activos+inmobiliarios

© All Rights Reserved. Paché Photography

 

Cliente: Operadora de Activos Inmobiliarios S.A

© All Rights Reserved. Paché Photography

 

Cliente: Operadora de Activos Inmobiliarios S.A

© All Rights Reserved. Paché Photography

 

Cliente: Operadora de Activos Inmobiliarios S.A

*** La Bombolla immobiliària es coneix com la sobrevaloració dels actius immobiliaris iniciada al 1999 fins a l'actualitat, produïda per un període especulatiu i fomentada pels baixos tipus d'interès. Del 1999 al 2006, l'habitatge a Espanya va créixer de preu molt per sobre de l'Índex de Preus de Consum, mentre els tipus d'interès eren molt baixos. A partir del 2006, els tipus d'interès fixats pel Banc Central Europeu van començar a pujar junament amba l'esgotament del mercat, afavoreint l’aparició de la crisi.

 

El sector de la construcció en fou el primer afectat, que amb la desaparició de recursos no només va paralitzar el creixement, sinó que es va congelar, enviant milers de persones a l’atur.

 

Avui en dia, trobem moltes construccions parades, a l’espera de temps millors o nou inversors.

 

Construccions abandonades al barri del Gorg de Badalona, amb materials exposats a la intemperie del temps, 01 de juny de 2010 ***

 

*** La Burbuja inmobiliaria se conoce como la sobrevaloración de los activos inmobiliarios iniciada en 1999 hasta la actualidad, producida por un periodo especulativo y fomentada por los bajos tipos de interés. De 1999 a 2006, la vivienda en España creció de precio muy por encima del Índice de Precios de Consumo, mientras los tipos de interés eran muy bajos. A partir de 2006, los tipos de interés fijados por el Banco Central Europeo empezaron a subir junament amba el agotamiento del mercado, favorecen la aparición de la crisis.

 

El sector de la construcción fue el primer afectado, que con la desaparición de recursos no sólo paralizó el crecimiento, sino que se congeló, enviando miles de personas en paro.

 

Hoy en día, encontramos muchas construcciones paradas, a la espera de tiempos mejores o nueve inversores.

 

Construcciones abandonadas en el barrio del Gorg de Badalona, con materiales expuestos a la intemperie del tiempo, 01 de junio de 2010 ***

 

*** The real estate bubble is known as the overvaluation of the real estate began in 1999 to the present, produced by a speculative period and encouraged by low interest rates. From 1999 to 2006, housing prices in Spain rose to well above the Consumer Price Index, while interest rates were very low. Since 2006, interest rates set by the European Central Bank began to raise junament amba depletion market, favoring the emergence of the crisis.

 

The construction sector was the first affected, with the disappearance of resources not only stopped the growth but froze, sending thousands of people unemployed.

 

Today, many buildings are standing, waiting for better times or nine investors.

 

Abandoned buildings in the neighborhood of Gorg Badalona, with materials exposed to the elements of time, June 1, 2010 ***

*** La Bombolla immobiliària es coneix com la sobrevaloració dels actius immobiliaris iniciada al 1999 fins a l'actualitat, produïda per un període especulatiu i fomentada pels baixos tipus d'interès. Del 1999 al 2006, l'habitatge a Espanya va créixer de preu molt per sobre de l'Índex de Preus de Consum, mentre els tipus d'interès eren molt baixos. A partir del 2006, els tipus d'interès fixats pel Banc Central Europeu van començar a pujar junament amba l'esgotament del mercat, afavoreint l’aparició de la crisi.

 

El sector de la construcció en fou el primer afectat, que amb la desaparició de recursos no només va paralitzar el creixement, sinó que es va congelar, enviant milers de persones a l’atur.

 

Avui en dia, trobem moltes construccions parades, a l’espera de temps millors o nou inversors.

 

Construccions abandonades al barri del Gorg de Badalona, amb materials exposats a la intemperie del temps, 01 de juny de 2010 ***

 

*** La Burbuja inmobiliaria se conoce como la sobrevaloración de los activos inmobiliarios iniciada en 1999 hasta la actualidad, producida por un periodo especulativo y fomentada por los bajos tipos de interés. De 1999 a 2006, la vivienda en España creció de precio muy por encima del Índice de Precios de Consumo, mientras los tipos de interés eran muy bajos. A partir de 2006, los tipos de interés fijados por el Banco Central Europeo empezaron a subir junament amba el agotamiento del mercado, favorecen la aparición de la crisis.

 

El sector de la construcción fue el primer afectado, que con la desaparición de recursos no sólo paralizó el crecimiento, sino que se congeló, enviando miles de personas en paro.

 

Hoy en día, encontramos muchas construcciones paradas, a la espera de tiempos mejores o nueve inversores.

 

Construcciones abandonadas en el barrio del Gorg de Badalona, con materiales expuestos a la intemperie del tiempo, 01 de junio de 2010 ***

 

*** The real estate bubble is known as the overvaluation of the real estate began in 1999 to the present, produced by a speculative period and encouraged by low interest rates. From 1999 to 2006, housing prices in Spain rose to well above the Consumer Price Index, while interest rates were very low. Since 2006, interest rates set by the European Central Bank began to raise junament amba depletion market, favoring the emergence of the crisis.

 

The construction sector was the first affected, with the disappearance of resources not only stopped the growth but froze, sending thousands of people unemployed.

 

Today, many buildings are standing, waiting for better times or nine investors.

 

Abandoned buildings in the neighborhood of Gorg Badalona, with materials exposed to the elements of time, June 1, 2010 ***