new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged código+abierto

We can find several sort of typical dances round Mallorca called “Ball de bot” (jump dance). One of them is the “jota”.

 

The BULLANGUERA is a special “jota” called also as “the stolen jota” that normally is played at the end of the dances. When "bullanguera" is being played just one couple is dancing in the middle, the rest of dancers form a circle round them.

The idea is that men have to take the male dancer out from the dancing couple. This way the woman who is dancing dances now with new man. At the same time women have to take female dancer out from the dancing couple. So the dancers are been relieved each time.

 

www.mallorcaweb.net/xalocmusica/English/eBalls.htm

 

The bullanguera of this video is 4 minutes long. But flickr only allows a maximum of 3 minutes, so I made two videos: one with the first 3 minutes and the second, with the last 3 minutes, where you can appreciate a funny change of speed at the end.

 

Note - In the video appears an intermittent stamp because I used a free version of a video edition program who is very expensive to buy it. If anyone knows a cheap program or open code program for mix 2 video tracks, I would appreciate if you informs me.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Podemos encontrar varios tipos de danzas típicas en Mallorca llamadas "Ball de bot" (baile del salto o bote). Uno de ellos es la "jota".

 

La BULLANGUERA es una jota especial llamada también como "jota robada" que normalmente se baila al final. Cuando suena la "bullanguera" sólo baila una pareja en el medio, el resto forman un círculo alrededor de ellos.

La idea es que los hombres tienen que retirar al hombre hacia fuera de la pareja de baile. De esta manera la mujer que baila danza ahora con un nuevo hombre. Al mismo tiempo, las mujeres tienen que retirar a la mujer de la pareja de baile. De ésta forma, los componentes de la pareja se van alternando sucesivamente.

 

La bullanguera de este vídeo dura 4 minutos. Como flickr sólo permite un máximo de 3 minutos, he hecho 2 videos: uno con los 3 primeros minutos y el segundo, con los 3 últimos, donde se puede apreciar un divertido cambio de velocidad al final.

 

Nota – En el video sale un sello de forma intermitente porque he utilizado la versión de prueba de un programa de edición de vídeo que es demasiado caro para comprarlo. Si alguien conoce un programa que permita mezclar 2 pistas de video que sea barato o de código abierto, agradecería que me lo dijera.

-----------------------------------------------------------------------------------------

A les Illes Balears trobam una gran varietat quant a música i ball popular.

El ball de bot és el conjunt de balls tradicionals de Mallorca i Menorca. És molt habitual referir-s’hi mitjançant el nom d’un dels tipus de balls que el componen:

* El bolero és de ritme bastant lent, i es caracteritza musicalment perquè el tercer compàs se subdivideix en dos. Una característica que ha perdurat al bolero són voltes marcades per la música.

* La jota és molt més ràpida. Un cas concret de jota és la bullanguera (o jota robada).

* El fandango és ballat de forma molt diferenciada entre Mallorca i Menorca.

* La mateixa és un ball molt ràpid paregut a la jota i ballat sobretot al Llevant de Mallorca.

* El copeo.

El ball de bot està constituït per un conjunt de músiques i balls d’origen galant i cortesà dels segles XVII i XVIII que foren introduïdes a les Balears pels estaments benestants i per representacions teatrals, les quals foren adoptades i adaptades per les classes populars i acabaren per substituir la música i dansa de tradició medieval, de les quals en l’actualitat només en resten algunes mostres integrades en esdeveniments rituals, que encara es ballen en diferents localitats de Mallorca.com és el cas de «les Àguiles», «els Cossiers», «Sant Joan Pelós», «els Cavallets», «els Indis» y «els Moratons».

ca.wikipedia.org/wiki/Ball_de_bot

 

Bullanguera

La bullanguera, també anomenada bulla, pastera (o jota robada) és una jota caracteritzada per la seva llarga duració.

Acostuma a tenir una instrumentació senzilla, acompanyada de mamballetes. Es toca al final d'una ballada popular, o de vegades quan manca poc per acabar. La gent fa un rotlo gros i enmig s'hi ballen punts de jota, però només balla una parella. Així com va sonant la cançó, la gent entra dins el rotlo i es prenen la parella els uns als altres, i al qui li han pres la parella ha de sortir del rotlo, de manera que sempre ballen només dues persones. A la bullanguera, ben igual que en la totalitat de balls tradicionals mallorquins, comanda sempre la dona, encara que hi poden haver excepcions quan la parella que balla es coneix.

La forma de ballar aquesta cançó explica la seva durada: hi ha bullangueres de més de 7 minuts, encara que es pot dir que habitualment dura uns 5 minuts. Aquesta llargària permet que, al ball, pugui sortir-hi molta gent.

ca.wikipedia.org/wiki/Bullanguera

 

La bullanguera d’aquest vídeo dura 4 minuts. Com que flickr sols permet un màxim de 3 minuts, he fet 2 vídeos: un amb els 3 primers minuts i el segon, amb els 3 darrers, on es pot apreciar un divertit canvi de ritme al final.

 

Nota - En el vídeo surt un segell de forma intermitent perquè he utilitzat la versió de prova d'un programa d'edició de vídeo que és massa car per comprar-lo. Si algú coneix un programa que permeti treballar amb 2 pistes de vídeo que sigui barat o de codi obert, agrairia que m'ho digués.

 

We can find several sort of typical dances round Mallorca called “Ball de bot” (jump dance). One of them is the “jota”.

 

The BULLANGUERA is a special “jota” called also as “the stolen jota” that normally is played at the end of the dances. When "bullanguera" is being played just one couple is dancing in the middle, the rest of dancers form a circle round them.

The idea is that men have to take the male dancer out from the dancing couple. This way the woman who is dancing dances now with new man. At the same time women have to take female dancer out from the dancing couple. So the dancers are been relieved each time.

 

www.mallorcaweb.net/xalocmusica/English/eBalls.htm

 

The bullanguera of this video is 4 minutes long. But flickr only allows a maximum of 3 minutes, so I made two videos: one with the first 3 minutes and the second, with the last 3 minutes, where you can appreciate a funny change of speed at the end.

 

Note - In the video appears an intermittent stamp because I used a free version of a video edition program who is very expensive to buy it. If anyone knows a cheap program or open code program for mix 2 video tracks, I would appreciate if you informs me.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Podemos encontrar varios tipos de danzas típicas en Mallorca llamadas "Ball de bot" (baile del salto o bote). Uno de ellos es la "jota".

 

La BULLANGUERA es una jota especial llamada también como "jota robada" que normalmente se baila al final. Cuando suena la "bullanguera" sólo baila una pareja en el medio, el resto forman un círculo alrededor de ellos.

La idea es que los hombres tienen que retirar al hombre hacia fuera de la pareja de baile. De esta manera la mujer que baila danza ahora con un nuevo hombre. Al mismo tiempo, las mujeres tienen que retirar a la mujer de la pareja de baile. De ésta forma, los componentes de la pareja se van alternando sucesivamente.

 

La bullanguera de este vídeo dura 4 minutos. Como flickr sólo permite un máximo de 3 minutos, he hecho 2 videos: uno con los 3 primeros minutos y el segundo, con los 3 últimos, donde se puede apreciar un divertido cambio de velocidad al final.

 

Nota – En el video sale un sello de forma intermitente porque he utilizado la versión de prueba de un programa de edición de vídeo que es demasiado caro para comprarlo. Si alguien conoce un programa que permita mezclar 2 pistas de video que sea barato o de código abierto, agradecería que me lo dijera.

-----------------------------------------------------------------------------------------

A les Illes Balears trobam una gran varietat quant a música i ball popular.

El ball de bot és el conjunt de balls tradicionals de Mallorca i Menorca. És molt habitual referir-s’hi mitjançant el nom d’un dels tipus de balls que el componen:

* El bolero és de ritme bastant lent, i es caracteritza musicalment perquè el tercer compàs se subdivideix en dos. Una característica que ha perdurat al bolero són voltes marcades per la música.

* La jota és molt més ràpida. Un cas concret de jota és la bullanguera (o jota robada).

* El fandango és ballat de forma molt diferenciada entre Mallorca i Menorca.

* La mateixa és un ball molt ràpid paregut a la jota i ballat sobretot al Llevant de Mallorca.

* El copeo.

El ball de bot està constituït per un conjunt de músiques i balls d’origen galant i cortesà dels segles XVII i XVIII que foren introduïdes a les Balears pels estaments benestants i per representacions teatrals, les quals foren adoptades i adaptades per les classes populars i acabaren per substituir la música i dansa de tradició medieval, de les quals en l’actualitat només en resten algunes mostres integrades en esdeveniments rituals, que encara es ballen en diferents localitats de Mallorca.com és el cas de «les Àguiles», «els Cossiers», «Sant Joan Pelós», «els Cavallets», «els Indis» y «els Moratons».

ca.wikipedia.org/wiki/Ball_de_bot

 

Bullanguera

La bullanguera, també anomenada bulla, pastera (o jota robada) és una jota caracteritzada per la seva llarga duració.

Acostuma a tenir una instrumentació senzilla, acompanyada de mamballetes. Es toca al final d'una ballada popular, o de vegades quan manca poc per acabar. La gent fa un rotlo gros i enmig s'hi ballen punts de jota, però només balla una parella. Així com va sonant la cançó, la gent entra dins el rotlo i es prenen la parella els uns als altres, i al qui li han pres la parella ha de sortir del rotlo, de manera que sempre ballen només dues persones. A la bullanguera, ben igual que en la totalitat de balls tradicionals mallorquins, comanda sempre la dona, encara que hi poden haver excepcions quan la parella que balla es coneix.

La forma de ballar aquesta cançó explica la seva durada: hi ha bullangueres de més de 7 minuts, encara que es pot dir que habitualment dura uns 5 minuts. Aquesta llargària permet que, al ball, pugui sortir-hi molta gent.

ca.wikipedia.org/wiki/Bullanguera

 

La bullanguera d’aquest vídeo dura 4 minuts. Com que flickr sols permet un màxim de 3 minuts, he fet 2 vídeos: un amb els 3 primers minuts i el segon, amb els 3 darrers, on es pot apreciar un divertit canvi de ritme al final.

 

Nota - En el vídeo surt un segell de forma intermitent perquè he utilitzat la versió de prova d'un programa d'edició de vídeo que és massa car per comprar-lo. Si algú coneix un programa que permeti treballar amb 2 pistes de vídeo que sigui barat o de codi obert, agrairia que m'ho digués.

 

Uno de los helicópteros de la Presidencia de la República Argentina. En este caso el "Virgen de Loreto", un Sikorsky S-76B.

Esta foto es para demostrar la utilidad del algoritmo Retinex disponible en el Gimp, el software de código abierto de retoque fotográfico que utilizo.

 

La foto la tomé con una Canon 400d, objetivo Sigma 18-250 en 250mm, OS on, 1/50s, F6.3, ISO 400, al anochecer. Estaba fotografiando barcos a los lejos y no esperaba el paso del helicóptero, ni siquiera sabía que había logrado captarlo ya que paso rápidamente y disparé sin tener la cámara preparada para ello, de ahí que haya salido oscura.

 

Luego probé este filtro en la imagen y la verdad es que me sorprendió lo que ví. Hay mas retoques posteriores para disimular el ruido pero esencialmente todo el trabajo lo hizo Retinex.

 

Este algoritmo es de suma utilidad y desde su desarrollo se le han encontrado múltiples aplicaciones.

Es utilizado por la NASA para mejorar las fotografías provenientes tanto de actividades espaciales como aeronáuticas.

Con este filtro puede verse a través de niebla, humo, nieve y lluvia y su uso es prometedor para permitir a los pilotos ver mejor en condiciones climatológicas adversas.

Se utiliza para mejorar las imágenes provenientes equipos médicos. Por ejemplo: mamografías, mejor detección de retinopatía diabética al proporcionar mejor iluminación para el procesamiento de imágenes, radiografías, etc.

 

Tengo entendido que este filtro no está disponible en Photoshop y que para lograr algo similar hay que usar de manera compleja repetidas veces la utilidad "Shadow/Highlight", con el consiguiente agregado de ruido.

 

Retinex trabaja aumentando el contraste, brillo y nitidez de la imagen pero trabaja en cada pixel, mejorando no sólo el pixel sino también aquellos que lo rodean.

  

One of the helicopters from the Presidency of Argentina. In this case the "Virgen de Loreto", a Sikorsky S-76.

This picture is to demonstrate how useful the Retinex algorithm available in the Gimp is. Gimp is the open source photo editor software I use.

 

I took the picture with a Canon 400d, Sigma 18-250 at 250mm, OS on, 1/50s, F6.3, ISO 400. I was photographing ships in the distance and did not expect the passage of the helicopter. I did not even know that I captured it because it quickly passed by. I took the pic without having my camera prepared for it, hence I got a dark one.

 

Then I tried this filter and what I saw surprised me. There are more tweaks to the image to hide noise but essentially all the work was done by Retinex.

 

This algorithm is very useful and since its discovery it has found numerous applications.

It is used by NASA to improve the pictures from both aeronautical and space activities.

With this filter it can be seen through fog, smoke, snow and rain. Its use may allow pilots to watch better in bad weather conditions.

It is used to enhance images from medical equipment. For example: mammograms, improved detection of diabetic retinopathy by providing better lighting for image processing, x-rays, etc..

 

I think this filter is not available in Photoshop and if you want to achieve something similar you must repeatedly use, as part of a complex proccess, the utility "Shadow /Highlight", with its consequent increasing in noise.

 

Retinex works by increasing the contrast, brightness and sharpness of the image but works on each pixel, improving not only the pixel itself but also the ones that surround it.

 

NASA/Langley Research Center

En imágenes médicas

Gimp/Retinex

 

Código abierto. CentroCentro, 2019. Foto: Lukasz Michalak

Jon "maddog" Hall @ CISL2014 (2014/08/04 Montevideo, Uruguay)

Tercera Conferencia Internacional de Software Libre y Código Abierto del Uruguay en la Torre de las Telecomunicaciones de Antel

 

Jon Hall: es.wikipedia.org/wiki/Jon_Hall

Linux International: www.li.org

CISL2014: www.antel.com.uy/avanza/cisl2014

 

Editado con Gimp 100% Software Libre

[PX100 Silver Shade Cool]

 

on bonds and boundaries // redes de afectos

 

// André, Juliana and Dani sharing love (for) photography and sofa

[PX100 Silver Shade Cool]

 

on bonds and boundaries // redes de afectos

 

// Pinillos sharing love

[PX100 Silver Shade Cool]

 

on bonds and boundaries // redes de afectos

 

// Edu and I sharing love(d) home and boatbed before some oceanic distance

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la visita a la exposición 'Flamenco. Código abierto' de Javier Caró, ha destacado del flamenco la gran actividad económica que hay a su alrededor, y que impregna a otras áreas como la moda o la gastronomía. En este sentido, ha asegurado que se trata de una "explosión cultural" que supera las fronteras de Andalucía, pero que es en la Comunidad donde reside el epicentro del flamenco. Por todo esto, Moreno ha abogado por preservar, mimar y proteger el flamenco.

 

En la visita a la muestra, situada en la Sala de los Pasos Perdidos del Parlamento andaluz, donde ha estado acompañado por la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, y la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, el jefe del Ejecutivo andaluz ha recordado que el próximo 16 de noviembre se cumplen nueve años desde la UNESCO incluyera al flamenco en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

 

__

 

Fotografía oficial de la Junta de Andalucía, se pone a disposición solamente para su publicación por las organizaciones de noticias y/o para la impresión de uso personal por parte del sujeto (s) de la fotografía. La fotografía no puede ser manipulada de ninguna manera y no se puede utilizar en materiales comerciales o políticos, los anuncios, productos, promociones que de alguna manera sugieran aprobación o respaldo de la Junta de Andalucía.

[PX100 Silver Shade Cool]

 

on bonds and boundaries // redes de afectos

 

// Mônica and Theo sharing love and time growing together

[PX100 Silver Shade Cool]

 

on bonds and boundaries // redes de afectos

 

// Márcia sending love to Iza

naw.info presenting their TYPO3 iphone app, which is available in the app store for free and under open source licence. Also very interesting the web service extension which allows integration of third party systems ( Air, Java, .NET, Cocoa etc.).

PRESENTACIÓN

 

La innovación no tiene por qué ser cara, existen innovadoras aplicaciones web utilizando la tecnología de código abierto como Open Atrium, un sistema tan completo que en la actualidad está siendo utilizado por la “Casa Blanca”.

El núcleo central de este curso se basó en la instalación de “Open Atrium”, una intranet que permite que diferentes equipos tengan su propio espacio de trabajo y comunicación. Una herramienta realmente flexible y muy bien organizada que evita mensajes de correo electrónico perdidos en el filtro de spam, la pérdida de documentación clave en el disco duro de alguien o pesados correos electrónicos que bloqueen nuestra cuenta de correo.

Se trata de un curso eminentemente práctico en el que “aprendimos haciendo”. Configuramos y creamos una intranet adaptada a nuestra organización a través de múltiples ejercicios prácticos.

 

OBJETIVOS

 

 Conocer las características de Open Atrium

 Instalar Open Atrium y empezar con nuestra propia implementación

 Configuración de grupos y usuarios

 Personalizar cuadros de mando

 Habilitar y utilizar características, como el rastreador de casos y blogs

 Añadir elementos personalizados de diseño para la instalación de Open Atrium

En Pasaje Mallol 22... con mi certificado de asistencia y todo!!!!

showcasing the TYPO3 iphone app

PROGRAMA

 

- ¿Qué es Open Atrium?

- Instalación

 Requerimientos

 Navegadores

 Creación de la base de datos

 Instalación open Atrium

- Primeros pasos

- Administración de usuarios y grupos

 Usuario

o Añadir usuarios

o Roles de usuario

o Estado de usuarios

o Modificar perfil de usuario

 Grupos

o Añadir grupos

o Modificar ajustes de grupo

- Herramientas

 Dashboard (panel de control)

 Gestor documental

 Blog y microblogs (chat)

 Seguidor de proyectos

 Calendario

Probando el nuevo navegador de código abierto, os lo recomiendo, es rápido, muy rápido...

Uploaded with the Flock Browser

Carsten from d.k.d Germany speaking about best practice in project management .

This Foto shows the panel discussion with Drupal-Evangelist Jeffrey A. McGuire and Olivier Dobberkau, CEO d.k.d Germany.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la visita a la exposición 'Flamenco. Código abierto' de Javier Caró, ha destacado del flamenco la gran actividad económica que hay a su alrededor, y que impregna a otras áreas como la moda o la gastronomía. En este sentido, ha asegurado que se trata de una "explosión cultural" que supera las fronteras de Andalucía, pero que es en la Comunidad donde reside el epicentro del flamenco. Por todo esto, Moreno ha abogado por preservar, mimar y proteger el flamenco.

 

En la visita a la muestra, situada en la Sala de los Pasos Perdidos del Parlamento andaluz, donde ha estado acompañado por la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, y la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, el jefe del Ejecutivo andaluz ha recordado que el próximo 16 de noviembre se cumplen nueve años desde la UNESCO incluyera al flamenco en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

 

__

 

Fotografía oficial de la Junta de Andalucía, se pone a disposición solamente para su publicación por las organizaciones de noticias y/o para la impresión de uso personal por parte del sujeto (s) de la fotografía. La fotografía no puede ser manipulada de ninguna manera y no se puede utilizar en materiales comerciales o políticos, los anuncios, productos, promociones que de alguna manera sugieran aprobación o respaldo de la Junta de Andalucía.

Autor: Francisco de Goya y el 99%

 

Robert Lemke showing the new content model of the upcoming TYPO3 version 5.0.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la visita a la exposición 'Flamenco. Código abierto' de Javier Caró, ha destacado del flamenco la gran actividad económica que hay a su alrededor, y que impregna a otras áreas como la moda o la gastronomía. En este sentido, ha asegurado que se trata de una "explosión cultural" que supera las fronteras de Andalucía, pero que es en la Comunidad donde reside el epicentro del flamenco. Por todo esto, Moreno ha abogado por preservar, mimar y proteger el flamenco.

 

En la visita a la muestra, situada en la Sala de los Pasos Perdidos del Parlamento andaluz, donde ha estado acompañado por la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, y la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, el jefe del Ejecutivo andaluz ha recordado que el próximo 16 de noviembre se cumplen nueve años desde la UNESCO incluyera al flamenco en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

 

__

 

Fotografía oficial de la Junta de Andalucía, se pone a disposición solamente para su publicación por las organizaciones de noticias y/o para la impresión de uso personal por parte del sujeto (s) de la fotografía. La fotografía no puede ser manipulada de ninguna manera y no se puede utilizar en materiales comerciales o políticos, los anuncios, productos, promociones que de alguna manera sugieran aprobación o respaldo de la Junta de Andalucía.

Jens Hoffman, creative director at d.k.d and Björn Brockmann from Leo Burnett introducing the new GUI concept for TYPO3 5.0.

Irene Höppner talking about a intranet in development based on Flow3.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la visita a la exposición 'Flamenco. Código abierto' de Javier Caró, ha destacado del flamenco la gran actividad económica que hay a su alrededor, y que impregna a otras áreas como la moda o la gastronomía. En este sentido, ha asegurado que se trata de una "explosión cultural" que supera las fronteras de Andalucía, pero que es en la Comunidad donde reside el epicentro del flamenco. Por todo esto, Moreno ha abogado por preservar, mimar y proteger el flamenco.

 

En la visita a la muestra, situada en la Sala de los Pasos Perdidos del Parlamento andaluz, donde ha estado acompañado por la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, y la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, el jefe del Ejecutivo andaluz ha recordado que el próximo 16 de noviembre se cumplen nueve años desde la UNESCO incluyera al flamenco en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

 

__

 

Fotografía oficial de la Junta de Andalucía, se pone a disposición solamente para su publicación por las organizaciones de noticias y/o para la impresión de uso personal por parte del sujeto (s) de la fotografía. La fotografía no puede ser manipulada de ninguna manera y no se puede utilizar en materiales comerciales o políticos, los anuncios, productos, promociones que de alguna manera sugieran aprobación o respaldo de la Junta de Andalucía.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la visita a la exposición 'Flamenco. Código abierto' de Javier Caró, ha destacado del flamenco la gran actividad económica que hay a su alrededor, y que impregna a otras áreas como la moda o la gastronomía. En este sentido, ha asegurado que se trata de una "explosión cultural" que supera las fronteras de Andalucía, pero que es en la Comunidad donde reside el epicentro del flamenco. Por todo esto, Moreno ha abogado por preservar, mimar y proteger el flamenco.

 

En la visita a la muestra, situada en la Sala de los Pasos Perdidos del Parlamento andaluz, donde ha estado acompañado por la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, y la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, el jefe del Ejecutivo andaluz ha recordado que el próximo 16 de noviembre se cumplen nueve años desde la UNESCO incluyera al flamenco en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

 

__

 

Fotografía oficial de la Junta de Andalucía, se pone a disposición solamente para su publicación por las organizaciones de noticias y/o para la impresión de uso personal por parte del sujeto (s) de la fotografía. La fotografía no puede ser manipulada de ninguna manera y no se puede utilizar en materiales comerciales o políticos, los anuncios, productos, promociones que de alguna manera sugieran aprobación o respaldo de la Junta de Andalucía.

1 3 4 5 6 7 8 9