new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged itop

Digital watercolor. Original photo kino.itop.net/Content/Files/Nodes/image/photo/%D0%A5%D0%B...

Russian actor Vasily Livanov as Sherlock Holmes.

His face is depicted on coins New Zealand gtmarket.ru/news/culture/2007/08/03/1323

Created for

- Digitalmania: Artist Inspiration - JIMMY LAWLOR. Inspired by this and this Check more of Jimmy Lawlor's work here: it's amazing! I got really inspired by him and I got lots of ideas ;)

- Playing with Textures #52 (featuring Nasos3) (Art from 2013)

- Marcus Ranum Challenge #106

 

With thanks to:

- Nasos3 for the texture

- Marcus Ranum in dA for the model.

- itop-edition and emelody in dA for brushes.

- safarisyd in dA for the background.

---

(Please do not use my images on Facebook, blogs, web sites, etc. without my explicit permission. Thank you!)

Scientists and technicians insert one of the optical components of the iTOP detector into the Belle II detector in February 2016.

 

Terms of Use: Our images are freely and publicly available for use with the credit line, "Courtesy of Pacific Northwest National Laboratory." Please use provided caption information for use in appropriate context.

Identifier: emblems00quarl

Title: Emblems

Year: 1696 (1690s)

Authors: Quarles, Francis, 1592-1644 Gilliflower, Matthew, publisher Freeman, William, d. 1715, publisher Bell, Andrew, d. 1720?, bookseller

Subjects: Emblems Emblems, English

Publisher: London : Printed for M[atthew] G[illyflower] and W[illiam] F[reeman] and to be sold by Roger Clavel at the Peacock in Fleetstreet, and Andrew Bell at the Cross-Keys in the Poultrey

Contributing Library: University of Illinois Urbana-Champaign

Digitizing Sponsor: University of Illinois Urbana-Champaign

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

n tides :Nor threatning Uocks, nor Winds, nor Waves, nor Fire, Can cfub oar tierce defire ;Nor Fire, nor Rocks, can Itop your furious minds. Nor Waves, nor WindsHow fafc and fearlefs do our footfceps flee !Jhe light-foot Roc-bucks not (b fweet, as we. S. AUG. 3ock I. Emhlemes. jj S. AUGUST, fup. Pfal. 64. Two fevsraJ levers huilt irrf fsvfraJ Cities; the love of hxiliitb 1 ^:yu2i:m ; the love of the roorli huildeib a,,;? ; Let every one enquire cf limftlf rvhat hslo-jetby andi€ Jball rtfolv: bimfelf of whence he is a Citizen, s. AaGasa^.iiou9*confci: Ml things ITS driven by their orim vtgigbt^ end ten! to thitton centtf ; Myroeiyh is rm Inv -. h^ ibn lam driven ivhi-.berfoever J an(4rh. lord, he hveth thee fbe Ufs-^^\tr hveth avf thing rvitbbee^ which ks hvctb not for tkte» EPIG. 13. .or J, fcourgs my Ais. if (he fho-ild raakerohaff,Ud curb my Stag, if he fhould fly too h^:: he be over-fci ifr, cr (he prove idle,,c: Love lend him a fpar: Fear, her a bridle. jg EmhleMs*. Book I XIV-

 

Text Appearing After Image:

jJ CIS Book I. Emhlemes. 57 XIV. PSALM 13.3. Lighten mb?e eyes, 0 Lord, lejl Ijleep thsJleep of death, IT Tlic ner be morning ? Will thst promised li^^htW Nc*r break, and ciear thofe clouds ol: nigh: ?Sweet Pbofper^ bring the day,whofc conqudng rayvlay chafe thefe fogs; bweec Paofpcr^ bring the day. ^ow long ! Ko V loTig fhal thefe benighted eyes Lan^uifh in fhades, like feeble fli^six?s£iingSpring ? How long llialldarknefs fuyl llz face of earth, and thtis begaile^urfoul^oi fprighcful action ? When, when will day Begin to dawn, whofs cew born ray.Ijy ^ild tiie weather-cocks of our devotion. And give our unfouid fouls new motioa fSweet Phojper^ bring the day,Thy li^ht will frayrhefw horrid raifts ? Sweet P^cjfrr bring ths d^y. ;.£t thofe have night that ILghly love t*>ramure Their cloyRerd crimes, pfid fmfccure ;;,ei: thoie have night that blufli to let men know The bafcEcfs chey ner blu(h to do;Let ihofe have nighr, that love to havqa nap And Ion in Ignorances lap;-ct thofe whof

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Scientists move a section of the iTOP detector at the SuperKEKB facility in Japan. Among the flags in the background are those from the four nations whose scientists built iTOP: The United States, Italy, Japan and Slovenia.

 

Terms of Use: Our images are freely and publicly available for use with the credit line, "Courtesy of Pacific Northwest National Laboratory." Please use provided caption information for use in appropriate context.

Identifier: strawbridgecloth02stra

Title: Strawbridge & Clothier's quarterly

Year: 1882 (1880s)

Authors: Strawbridge & Clothier

Subjects: Department stores Mail-order business Clothing and dress Fashion Home economics Clothing and dress Consumer goods Dry goods

Publisher: [Philadelphia : The Company]

Contributing Library: Philadelphia Museum of Art, Library

Digitizing Sponsor: Lyrasis Members and Sloan Foundation

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

No. 22.—Music Case, with handle, of imitation No. 25.—Odor Case in plush of almost any color,seal leather ; price, fi.oo. lined with puffed satin; with nickel-plated trimmings and beveled glass doors, front and back; three en-graved bottles ; price, $9.00. No. 29.—Cuff and Collar Boxes, of imitationRussia leather, lined with leatherette, giltname on itop, same size as No. 26; price,$2 50 per set.

 

Text Appearing After Image:

No. 23. — Toilet Box of plush, in almost anycolor, lined with puffed satin, and furnishedwith celluloid comb, brush, and beveledhand-mirror; price, I9.00. No. 26.—Combination Glove and Handker-chief Box, of Russia leather, lined withpuffed satin, furnished with ^ two odorbottles and glove stretcher. The lock,key, hinges, and handle are richly nickel-plated ; price, $s 50.

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

×ýê¶õO^¯ýÕÖ;=TÇ.¦*Rå9ô«©Ç¥ÃkÐÝ¿@.¨ºH§b~e#ÌçΧKsðÓVöXJHW­SµÚÏMÎ7K|2Lÿf*(#þçe

"¸Á¸NºÛM¸Wå>ÕbÓi°jùþP.Ë>:dÙ«^tN

=Òb,xVÞÁvWû98Ú^²R7wó4¿â[çMaXÿÁ© p>b¡=»ÑYÑÛû¡ÄëÓoâ?J¥ÏL8öM0îÈXôcBÉÛ$åôd¨ãóðOØPÆLçè¼æÑ!ÄFvk¶Ò¡RO)úJeÀekÙGêkLzÊõBéd(:¸ºFNQ¹#ýJ¶!¸ÒTJ?Ól÷HIHÚáõBú»>Ô­¡·~d2OҡέFÉ6"Ë%<Ê7g<½vǸr:&-n×óUs¿Ù#DuöT$s»~ßñR¤Or4MwbÑ£#SëåGBâb©©

*9ÓÙÑm?âW§å©(i·boqM`Hýk³ýJÕvÝn;NÇvF¼÷ô«n3Nùå(RÜ(:£r©þ-:1hTqÐRHî¡K*B[?¨®²ÿÓÓ&ZÑ×*p­[¹)úÐaÃio2L|*ñ]Ò töi)é.NJ|rxÛõóϵLº]Ñôµ²Û-$¶Ò78¡ùÕÏò¨a¯Ç7òHEmNs¡"sADC#ùÖ÷Ø­ÀÚÛj#å-á¡îèÓEY¼ÄºÜC¼ÈDZ£ö¯

ä

t3ÁR»×<ê3

í¡

Æ'Ç)~¼ÛpÖ±!ÙS±ßß­F¡þ:ÉZÞÏ'·ß½{QÄ"6ä(ôù/!ãî:

uHòÔbÆBGÉÊ[a2e~)´¥·¸ ïWí»0Û¨jßþÿÝõìLÇìxqßA%*H'ÔúÐÕ!:BÔ¥Û4pVÔ4p¤¨Ò®Q#8ÎÜSìùÒ\ÚIÁ'Ìû ¢_%n²·l}R¿À/ødNÿ΢½¹èÓ%¼Ùñã»Òq¨üÓ6R#wÂÛ{ÉUÆZ²vdl±pùQõ¥Ní{"ò\_ÀPö¾Ñm_¯m7pe¹l­%4¡¹'ê<êfÒÝ7ÓZoDµ"-º2^KmÀv¥ÍÍ4楮°­ãZµ"ÙRëé!E zùTÃûLÉ.ÉR6ºØK°¸¨¹'ê8-_c:ÓíeIÊG®GÒ¡ûÅSÇh¥A³äp*x`òc¼vPE-ܺ¹tЭ

ê'ê,Sͦ+(BC@ílOjö¯-ŵoÂr

ý¿²Ó©Ûµ¿øgËÉ

$ö Í!Þ%]Øè{ÃJÀÜ|ñÏúUs¹L

u(ù§äÔÖ]-Ö½¬í§=¨÷ánÕ!Ruí¼òX½¸·y$(íÏ»U»Aæ#Å%Ú¨ÕØrcKj'

% ÿqÎj9ÿ

XÚ}âMÇ)¼F»ËügåÈ÷Oó«ÏFB[r¥u/4}Ôþ mÚõ§E,úã@Î\ý¢d{´¬¥q8VùA'׳=ë·S1ÒþºÙÝÒÚ¢3vG9g£åmJG§À_ñÐq~úï#TtõÁ'¦ZÎ*çAq

Þ·>gõWç¡åÉ$ryÿtÛ´ÂTað[kî©éÓ0%j/ÚëaæVK

ì>¡MÞµúøÑ>ãlí3

¨ö

K|L¶ Ul+[*¶

BvýªÈƲÛÏ&[y²¤ïK½ï«½t·ü1B#KhhPtTcµR

Ù/§MpSãâ®ÁÓ:£?Ú:ßhð7ÂwCe÷ä()eG9çgøÀT Ð<ÀÐ]c°\MøÉ·ßm,Ñ.zêS®¹"_

Т¢N09ç

ßÒÍKy¸8þL}÷ æõçÞWWõ­

ôóJX´f;_\D8ä¶TÜeJqór{ñîkoÃ'KõÂÏÄ>¦õýÈÖ{p^rT¾­;FBIÚyPÇõ¦øoc".yäSOè

ýü@j,?]AÕ¿ø;ýòîÒeJò1ÇP°+ó!§ìl°ºJJÃsT^A#ò±öªv§+Ynju¥ÁDnîãG!aÝ

¾T÷ãïGPôóîÂp©ä8ðÓÁ8óÏÜþµAÍ4}Õ¢w:zA¹²Ãki ¶v¨Üjµ®ËÛ®7qDx66´éT]Fg5à

Ò´8Ûè¢]1û¹

T¿ssÆ[Þ¿Ø3PÚQs)=4£;¦Å¡ÁXí=e2?0Ó­Éó?Z±F°°§ÂØ

îPÎSßιøþ·yW¿ñ*`*ÞXBz}.çhn;¢1Ør##pôíTßPêߥ¸úá

[)ÀÝçlÅBÜ÷$xYEÓðVÍeH¾Â-ÚKN©9üüûý*çN[ë´Í{j[ ¨ñFÛé­u7=²«½SÒ·[ÝÒå­ßÄ3*SqÐ2|ÉöïWsJi»öÑ·ù(pa­ÛS{潨ÄÈ6éf¤ÂéÀí«ÿe­Ãë%98ÏÍB¯ëw¯þgÇQÊþª2Zàh¡£Àquí§/7+ÜYND."8ÊW±^¹§M%ÓÙóÄ«µêCW@(G?ϽH×òífÀª×[mo[5¥

þÎH²ßÛÛΣêvÈVïíÒ.6HòÏ?zÄ­ÚÞKCQåê¨W(í© øüzÖýx®±H2ÂËYVßÈ"sßÚév»5¡ßv·1ôÂuDW¬ïiSÂ|{ÓfºÐêP²(jììY$ÆÁÝsüͱڵ%åölÎP

m2½Sþýê+¹´à²[®mº%Hyì£ÊGUÂlqóÞÓí' ¾JR=ñ7:Xµ4T$6ø¼ÿ}êjÖ.C+§âG½RmcþUÃ]­U¯®®O5,±R\gp?õºß:]´ô+A¹%kaÓ $}y®Ð1Ýâ£õô~ÊÁËâY

Üq±ÆÒi|nª"Z

à¹íÏzµå8l°©q3²`ÖÉJ­ò¢°Ú»üß-SÎÇEÍ­XÝñbkJr¥1T

vjÄr³hÌ>»TíjÉZX07¤

ååÍuÚÍ%´ès;r~(ZO)wþUÊtwÄ5Åt]CÉ?ÚíùÉ

Áï¡

ÄqÛíR5ÒÍâG·MÚXíÇ¿üÕ}ÙÍG-âp¯w6£¾ RyÇ ¦Äé

^iW%n¸w«üÆk¯2&µ»×1{l©ëa¦qy9ÞT@W#ÿ?¥qïãñ

YºOvKò@ÿÝðûJI,÷|F1¦Ø¥=Óíýéc)â"þ!IÆ7¼ç?p>ÕlWðc´séUÞ¬ß$îÝò¬; ô®v´IÑ"%ËÀJ)ÆÇØU

éþ¡bÓ6Ú¿¥-øcÂçã'¦ÆKÆ}ÊÍÿÅ

0k+ºñ©-sâKM:ÀÇ<TæÝí§Ú¶´ê­!

nôÓM`&Çðk2o{HDwÙc»5!àNÌ B¡ªïZm}·<¥2TIïO1_`¹W'm¸ ÜÐékñ%Æ'óåüª uæL=e­!Äu¹mpÂ×Yî+|VïRÄ-µ4èm\T°Ó!ÎÀqÛùTª4%ÓdÖ0^À¶w)ÌÞ«Î,¿¶LÊÆyå)ÑwýÂÉOã°²Oïµ5ê,o8Ü¢ìë@æhrLñ(\çõ5lÁ~ÌaðUf{K´i¨aÛ¦é"á¾µMyûS%¶£¶IÁîÔ,ýÖJg­í¡

IO#5ëáN_ࢻt×

PÊËÅ/[u¬ÿÃY­īn@Çê*yh!m#>té.·-Õ³à¤DפÇE®á)µ­%-c¿4PÈvö8[ÆiUÞ8$i}C5ä¦Bè

'

@

=þ¸þU!¹6S®²¥6Ò[m¼ÇúÓ­RJ`hìàís¹Qî¦ý¶í§_CéJ][×ö«+¨u{nÛàÄØÞiJ[RÒilQÆÝß?ôPjPТiz²ì©aEÀZQÉ@Nî})ÙË¥êg´©1Ò@±ü#½mqÒâÇí·wRnCÖ¶åÌXNð

Û'kDFx6â8ǵI6ÉAWrkøL΢×i¸Í:DV¤c¥IòûÓtÙíK·¼ÚÜÂ

£cëQjѽÒáø6:O}3ºÃ³Û/­Öú^ÖA 8§i³(HZ&BùÖù2;á<ºÊÊÇo¾IÛA×»ÿy ˼(¥

°ón¢¸}k3Lí¡¨y_ùá&¾j/O1õ6°

ã·)¶?7fNKKEAß\zvÏó¢1!ØÒJl|xSoKì}fWà±EÒ¥sVô(VÙ¹#m*˺NXëνN°«Q:æä¡ii)É$â¥êyÆ.]B¾K'åù¾d}èZ×@éGKgɵá§ÊïÚ

'á\vtô­þeqTëJ_[¸kIdXEâTÚÏHóýëKtÍK{Úð|4ÝÊÍYcâ-Øÿ±_6p

lTI«1å#¸µ+Ñ5»òð¤#sIûGÀ¸m~²ô¯'æ'Ì{¸ZXK

¶Î{`ÿb§PÅÅÚ©:-êgUôÝÁ¯þv

%kó§ü¿Ò­7áÚ±ùÙd) 㹫[2m?xò ¯7$Lѳ[TémÇZRþsòçÓÚ¤[%@ÓVò#lÃ%¹ÅohÈW1Û¹t§cx+%))Øòâµ<hN÷¸µ¹VpsANOXFÞR«fa[Ùe¸ëZ¶ä¸¡Sàx¶ÌÐáWo\Tyî-j6ßj붱oDô{©ºR¨§ü08RÖ¤úâ¸Ëþ³­×g:«n#Òu¹('QÜyH?jÛ¦ç3"CØ5e ßÝvÉ

Oíhm:þUZä¨Bð[!l»*>~´;K¤´SÇÚíÏÈòãjlA?ÅAïÿê¶ÇP¾IOå#ÒDNÔ¹îpou&°Ì8QBV=|

1ê&V\Ù>?ÒAù§½'p~ɾÁ(KCÚÙeN-Nº¸À+$óIûgïE}NRéÖ£y]¾Bì Ù9þUSÎ;¾cé¿<]»ë=o~ÔF*a[[¸È¡ûÍPBÚ»Mj#ÛÞLT=ÂÐÜ9©wjcqÀÎ*ÈëûáÓÛó¯rÍym0CNDHÂRG ó®kõMØ1×ʹh"Þ

y³^Ì«ÅN8\'÷~Yr*L8F·¶$HJVAÜ9ÎZçXû

ðùø4¢ÍKt.G[*h³×Ê«ó°¹]ÞTP´

gó}¼êå}7æ~ú

E?m7iéî¬Ë®IyPáx~jPǹ¨ÓáCñÐúoc\Äþýå¶1Þ+9ú´t6YxþßÝWz±¤@¯iï¢CK[Ö>VÆ@£ì×ÿéç£8ÈD¥`$çô«Lå*¥<$-MxZã¡òCl'óõ¨^ø.7;~GÚHiØ/,pú$*`²Ü^¶¡¥Ü!8!^Þtû¡ûÞÈÁ<mÖ¸ö§ÿá%ß%t­BØ(£ãKèkÁPm#­ct¦a%.¼ÚÝýÿÕX£7T=P|9-©hVÕÇë

5'¹~öÞ¤íRÊ=*°ûdÍqOrØ".Íà[í¸pRÞÀ

E.t[n%¿m<nò«6fC¦pµ\Ò4ÚysI=Ƥ2]C8!KÏCÒÄxîHSm%

îÙ*ÄZáöNæA[z¾Ü¦ÚuKß|éºHivÇJç&å·kè,FÒÖò],­gÂ;FMß-bW þì

Åî¡Eâp%O¼¬ÃµÕcÒÓïìÛ£¼***!°>^pZؼLµßóZ.

K

 

'<Z±âbczQ5ãIü2Ò7!8çùÔyÖv2&³ê"­ÂêG

XqKÓ·ñ0¿Äuº´¤mÆ~æ9Åñ;vHf¬6Q§ÂÍ 8×8¶½ammÇXaXDöþóW½«tIQc%2KJJ·¥{1ðÚðÎÞ£o²v§-émR^Lpø{À8õþT1rýVYS̶Þsùöãå\÷PË=àqÙM¼iH[r¶¡ô&?<SÿÄwê)<Æs,%¶8þø¤ãHÐ%±ì­Ê%%è­!äá/c·|Õø±ëÎV

J¼\7qá6I·sÁâÒÃæpîyîs¢5Ù~?à

Bû¦%ÇÝsnAPþç×¹¨ï]ÞîlRb8ÛÞç_Zú7Fegþ|*®®ã#Êí¿ø;ëD.ͬæIJáSAK@QÂ\þ´Mþ-+ëÚWB½·äÁT]BIJ®$yv®]­BÔ,/ýèÎp÷7¢º³§QÍÆÈPküËÇ9þu-Xµ³[[nëÞ´¾B;äåýúÓí[Ì\ñØ"q$,²õ$h};Nßl³n©·JV

§ÍX=Çzzøêmq.×AGüdØ¥<l<'9NØǽTðt]ùþlÝM m'

éþ¤ê};¢®I¦g¨©²qæ÷¨ÊÅ?즴\|°Bjcß·8¢béN÷¢p56F;©ÓÕ»~²êæJ§%õ7<

+¶ñ~´mñ9.kïiÝ_n

¢;.µ5I?2BÆÿ-ôÀªË´¿Ãf²7öV_DzV·àÖîÜÞêxMgÅzè¦PâÇÀ8W¦ÅUßm3§ý]6¹ÒÒSà"K@T¤ñÿÊÕ£L{aÕÄ_ó_{½hÜ^ÓwéºYUnüK¾©&:"<ý+=íóX_¢ö§¯×

 

,¶p¼äúWlÒãJ¬õ­ýëïA¾5ÂËäIIRÀY*ÚÚIIáÂxL³/OîµøßÂ<¡ió$ÈÃίJ°°pE0ÓØC9CåáÎÕÑíϾקGå$}ý*Õ½YÅ·Èy6Æ¿2Ǧ<ÿõV}3JIá/<Z®zתZ½ô¢áÃ%¸N(¶ ¢OÚ°o§÷¾¢\-6¹hyJp¥ÂÊ<ƾÕÔ´×CeøAg°0WÃN|?Ü4nMµjÐúÎô½ÊC˹¡ÆºÛËm¡</F}*£6¦Lÿb£ÓÝcblÚnånÑ-¹õ-×ÛÆñåéýjëë̽?­ôÿàSá6©(Þ<ÀÈÝïÖÀhWîL±{êµýߣà.ËwÚ

g¾R?üµCåSÞÌ@órÒ¤#3çØÕ{ð¶\^jw5öMÓFCaO7h*ؤ~ôî

õjNC½\v5ÂÇ% H¬$«Ý `¸¦D¡¼£Q¼qK%Ák¥d±vÉa´I¯zÎß©ú^ê¤4Ò.úJR75)Ê@åòòä÷æ£#Uêâ5&uçtñIjdgÐCjOb½t/

YX«¯Á[OYõÖ°×~:e5híù±Üù`J±é3¥M!íÊçZ˺jßt&òæ¯ëV­ºHË·¥-¦FãÛÓÖ¯Z´£vÍ"n×

Ȳ÷à~µÈzµ®o¯ÑãM·öþË=Öʹ&Í+O®LfÞô¦%$qì~õèÝ9eV¨´Û`^W0IÊÃkQ*Hó?QÞºæã¨õy*F¬Õó§-ܯ÷TLõªóÕÏ

ë-ûIÛulq

Ë«ûi<;ùW|út÷ba²aþcý×ú¢æÉc­÷»#¶iÖÀÉ+SMx$å#ÈZ!u)øsÄ@Ú6N7Uè1Û=GwµPèüÓ]JÕ}³X.

»w"T·Ö

GJ}3J5

Ýéº\¬²Øí(4Ò¾T?6GrsN´?d7âÚ¡¾P~è÷Né·\D2+YAÛÜbôß7,¸ël¡Á#Ê©z´÷ºâ$zYt~Ô2Üý®;.òàù\IÎJu|Žua¦^cÞªùà

öÍl8ò?ç_J¡@§t´5

Ôð$NÞ

08&Ñæ1ߤ¤[ZRÀ(sºP|ÏÖ´IµPPRJ>aè}**6|ÈM[²Nv8mG²HÿÝEA»¹©j»´ÄG$J¸`ÀO*§=G¡i}-ÐwXÓ§¡º¹);ÊHNßpD.tûjjCzBó&,T+{enRöïW

^x¥7é)CtË;RË=Qê®ÓÖë»Gíëk)Ç#z¿øâ4Ñ'âR4»¾Ñt´Üíª%(Py¬pN=©¬:V4²¸´*b¯¿U:û¤zSÐûf³^íß

,¤¡`©d§Ç¯ÿèfre2uÑÔå\ÃØHÑdÆÁSËxýgP|¢×B"é¶Æ!á5I¹¨®9ùc½T}g}×SGeô{JݵyùyW=ÆÜ\;"°£³J½õzô/R§tüÍ÷ìIWYp®ü4hZOI*étðÄÙ

9-þæM3¢ÇÜîS.­ÕíK@^Ji?»Fs¸öÎ}Oä1"C×Üs%)í*BÖÆä¥ÜT5®/Ru¤©ARÔp6Ötêѯ¬=e¨ÙTXÍ¢*ÁÛ¸yÏ­ãÒÔV'â!

*­u@\uf×r´¿p±H7¡½Ëhd¡úööª3ÔIÝ>½'N̵>Ó!!øòGÎä@óõ}ÐõòÆV¨®èììÓj×:7SÇ0]ÕèÀ+

dáò¤×M_ªzu1°ÝgÎWQâ(økÆHújó4ur

Þö¸

0&%¦Ç«aG÷N¡Êi+нGyf˪5ö¢ÜçJ[2æ"R2´1Òe;ç5³Ô;t@(ä«`6²\áà)2Hxá.êííVk=BYÐî.õ4ÃÓ^*÷ÁNqçIºÇT¹v´ðTn÷'´°ùØu(`îìkÈË{QÊÉOùµs­C(Ý«Î-U ev)R¢2b¡û¥ÄÆÜ|nJTÕ¬¹¶¯:t D\

%Ý]ym²0¥_CúPÅÂøûM¾'nsù=þ߶¹¹â8*¾ë½VÕ©RéNõ`{U.ÖzõÝCâÃjc¬ÈRÂZVò'Ü:/J.>³»ÀúVß h*ô|#t£SjeäïCÊRÞu`3NE\[òôååõHºÌiåÄ6D÷ÏúVýI¬ß´%ú\g{J4Ñ~I¼A»ÊLÚmå+éíÓíRºúKÓ{»¥ë¥ÞÒÚ¶ÊÐs(_ÿG½P Ô²ú

q®Þt+áç¢É¸±éíX%%÷ó?Z¬Z¿àÇ¥Ó¯®É²ÊrÚ2@!ÉÇj?Mêæ§öK²bm(ÆéðÃq±ÛfÅÓz¡QíªÅC+XQy`8=»þ´

¬¾zÅ©íFébdCÁ ¯ÃHB±âPûÕߨâ.Üä#Á

²¨Ú3BuûῨLjÞmØý®¹ q¸

>h>(z±iê×O´:v,ôÝ£ËBÖÊÚ)[?)ËùûU¾|ül×ÄöÒU6hxû+¤a*Á¢´¨%N=

tó6¼1D7ûû÷°%º\JJ½=+k56¢â>UÛCa-¾?ûê0j4Þ¢³ÅP¥µ$)´,s»¸?ÈWH´}âá9=aåÄO9ó>u}@ÌJTýf"eReæó þÅ8°;Æ1PcÂUþ|¦ocùQÞ9*>z§gä{yFèØÄ9EWµ"ê)Rü¿ëRNÿx²Çm¥-;ð0{è*¾È­Ï{DEIú"êEâåle+ùÊGòj4ÇKGygÂdùIð­1¡ä4Ùh,µçûþ®íá£

aä¼ÎÔá^J¶cDE*sQ

K?±Û,Çm¥(mRÔ?)uR®ÚqëïR®÷ºûciPQëÏsëXÔÒJç©j<-¸ë¥hi?29õÒ^¸5qdCBKxqc¾}ëj²Ûï½i8EÏá<ÛïO4Úø¨("ûar

'o'µX´Ù.ua 6-n"lçÓ%NîXPPãÚu«6©Å^"Yl¨¤gv

å§Kç]DëKÈp¦åêáá. º°R¨ }sRÖ¡ºNÔºJHJÄyÆÕó»cù×Oü8ôãqøÑ'Å­pû«oÓÍ:¹éLµKP@#qéÏõ¥]u´^/®i8PPdGDå´zÖùQòÃðVGÊÙ²*ÕöÉoOp|ÿ4Ye#BK8yDü¢ÌÎy)1îR-E>+

ÀfkîFJ¤£*AÁæzè0á©&a·wóýj©Ã)òã= pôL& ¥§ÃË-¨½]öö¨×â%¹×Ý;Oøf´ZðÇ%{¼©üqnÚßî$)

:xGµ[-oæb¶ÊÊxå)}ýë\[g¶Vð3Ú¥ËÒ_$uü_Mµ|çÃ

*R70F8ªÍðû*Z´³ðD)AkRÐígùS$5ñHÒÉvÖ4ýÔ}LÕ\­ï:Ém;Óóvô©VÜësXiçpä¬÷ÿÊ´ôÀþ7"toKï2þ*ê=0DK|_D°8­¥?/ª¾n

^}CãOÔÌBXJ­¥â¬þ\öÿJÓ+Sü¶Æ9¤(Æ.ì©ÕÛF5ª~,-ˬ9bÓ«$(üÿÃ]%·\æ-ÀuĸûhüÇÍ>.låØ

.ùGC

dPZ.Æäèxsd8ÛKµ!¥rñOÜq~3E_KeÆñò½{Iqþè̶å9O¦!xQKáÌ

zn§[ÒD

ã#Ï>x¢1ñýÄè]\©S§5I

sã6ójÆVOöàÑ´fä0%¸âð2¥ âë¸ÀçÿÏBþs¦."MÃQ?*ßâ).,æ4ÛEÒ¥îâTxäãÏùÖºãÆìÒæ¸åE:§RE¿õþ¸¹CCjRÜAçÈbãx

!×_BÜÁòiÄf3ø

»©øò£ýXå­%H[®òààõÆn\'f¨6Ê@+Aç¤ÄÙB¹ãjc\bËvÀ¹@HüÜyÖ÷àBCqñ

=ý}êå¥{ñ­/ÉnÉLn[ PØJÛÝúÐÅËKï_êVUÙ8ïQ°íµc«Ü|3ikmg©.R­hvâJT 0O8 yc­^£b,18-m¸JÖOÊö¤}CµÍ`L´«s÷ߺmíâß

æ&¡AI

}jÒT­LâR#¹óQ`âòOu6¢ð

¦~¥DoümN$¯üqýh'á^ÜlH×Ï9®\û9ÂÌæ£V­nòfI½ +e"CB5çtäÅZÒ²FcõüèFtTúÝ Õ5çàÞ--Íe%ÍÅkQ*Qàã#ö«§Ee9§

§Õ

¨[û¬º{«¯5Ôv³!-Ív%Ò;ÁTu¨cµhè~_BzçÔ

I3Áé^³åÏMÉqkaäÝ¥=ÿNqÈôÀPÀª`­ÌGøøB¾2²áed@þuúàø¥®IWQttÆ¢¹Ãä@¯Ý7jÓ!

²)4zÑxwÁW

¦¤¥G§ÁDOZüètÓOAº±Öým&[ê¸ËwÂ)IpÍ)ÊÙdv×Ü.Pè!f¢ÔÚö[·1&[¯¯$|­±#Ë"³é½îël9³Hi~kl

(¥å[Bóîh}:2^S²ÑÛå~ºJßú¢XÓØ׽зP0àüÊ'°Nqæ=ê5øÄ¡Æ ÔÚoGé+ïUú¬Â¿ôQùoÊIÎn9ÖLGoc¦ßeɾªüQu®:BÓѸzfj{ÂeB:\[À#jv1ÈO9¦?^jíqéÏOæØYfsv}i%

#«c0iTC~Æ«&Lìiè¶k:ÌÁS3Î#>0]>çýj«©×«¶Ý»|

éË4æ#½KÎVåµ}}ª|é]iÕ¶Ðb&1ZùÂVOëZ{(2#@Ú®NBDè°å 0ÃN

nHࣿo^õcîI9",v±ÀØâAÜÚ¹¯P?sê?ö42HÞTÆ£·Ú,ënl¢K_¼eßʧè*ª<x9VèðßfQ

ÆAçëCAÐÁÝ2Ò°öIʺXc»sSOÆÊÉä°Ìº_·¾Êµ°³óééåDÈÃé,j

üð£Æã[®Z³Fiñ!hiÛGûvå*¼RXm3hùréöª¹c4ÎüÍÅG7ý&Ä«1c(öòõ§¨Ý?µÃLT²ä´¤¸I£qq@à£ÛÄ

Kn´L³Ç'[Þ¼°~b¤`ÿòÕjËÊà«GÛa¸óÊ

8~ù gÆÜÝ£ºm 8¬-ÉÓn

©ïnnOz.ðþ"Ìt:aÍ2qö£zn*Íh(_Û÷|«r¼4ƾ)q!i¥

+ÁíZ:jvåeyÙMª1qeXRAÉâºÖ =Îo

ÊbÈö?Ü-ËEª{^o!ó¨ÈYS+d!yH? {U#«²C®4ÂçZõ5OóûUO׳­~,Ö"øJZJAO'ßæP#I

ê-³YU§ªbÝmÄûÄØ3üë¢=

ÓvûM4U¬øθÌ$

(qööÎ+¯ôa1â¸Gë²;(øFú

a2ZS(â°s·zÖmðÂ!(¼©D÷ûúS9å.VAýQ¼"Ýgº¾PÑR"á+|ʪ

ðÓ«f»;TZRY­þ§q'Ò¼O[àø

Ϣשe]¯¸èq´·éßúwB§èËaÄúÊHÁÿa\£MÚ>êù©qÉÔcWÿ¶rRØ|Q¡¹°õ½ä©¶±IÿÕ¦ÆNptQ-².ñÐÃÈKÌ

ªïÅÔ8ÍÆ;+-¡¤pk¯½Ä·j Ò߬.ìE²¬þ%LÈia9àò?⸱þ$úÚ4¾ÙbÏÎJhÄlp­nþdëKqÚìl)âhØâ|)ï£mÜ¢ô¥,økU¹µHFТçAçVnÒËÒjBÜ[¨ÆÑÎS_Ô1[ÞãòèÎ

­

#ë¶~ëª:Ocä%»8¯æOÈÕ§±tñ²3*·SÙIG΢<ñé^Ó##¤ö^ÌÊ

 

¦óèѦ7àKC (éDö×Þ=¶p§Nxýi

v@f¸)êkuÁ!tR[ÉNr|ý?­WÆ_}¸1<Gà§%_éLñHôIe»åàxn ¶µü]¿Ví?§_êU5[@¶);I<}¨Í! ÌZ±¤©õë;ZyÖâ¦uöĦÂtòr=~´æöK

eJ»;çÚ°ûvü©Úñd(·ª6ÉV˶ÿ

·S¼çó;æ2~ÔáI81Üÿ*/)öÖ¢n*4Óf®çö¼dÍî×Xi`©oʯ@*­jç-ÕÙ?ÁI%V5­%­O3ã¡Ü/ZÓiíÎZÐÐQ4ûKÔØÁÎîÈheµYîÛ±a|©-466G´¬.JÆ2°JT{"78pãQq*|g·ÓÖ¦

LCk_wµä§ôÁ«Ð8V='¥4tcÉÈ/-Gò«ÃÏ¿5p9>/û!³£FRV¶¾¸:@¼ß5E´±"ë~N÷×!.gàq÷ý)&ÑoqøNfÐÕl,J~ظqŤDÿéPoXîéKÊïâ

¶à§¤¨ZæÜæ~ëûXz8ë÷ë]QFxIg(Éç#â¤Ýa9Ø8^çU»jÀ9Q«[#ñå%˾ÁAÜaÍD¨®6¦ÝÜ6y?û©©÷X+i¤Ù ç'×?­1Ç`²åC7£~¶´d+,ÇL¼:Óª)ç<Ô¯dGí°ÿÂÂ\sSµÒ¶µR뻥Dp´)<óMº×ðt7¸å[MúÛ

/i·´- âxXÇ­kJòVÙÇÛéBçÌY`åsüQ¯.iÿ

G·äÛ«Aüà ÷"¨Ïø.±øÅõ

.­F7¹ògÂÉúú}i×MDNKü¥Gð×ÆßÿEÜk}]C^"¼<Ì2yÅ?Èäv¤°ûÊBó¤p÷ÅUñìÉü¹ÁÜZffã.í¯rÒ0©Íön1.÷)¯8%,(úÚÊÀñíI¥³Êøf²0ë×R?Àä©'ÁtT2{³¤~QÕ¸%á8ëíÅ@]@æñèÄ©²Vaéõ¦q{§u|(äÙ¹Nñ_L¼8@cny_ÒµCr]²ÝHJÔ*Bx't·-ÎX#ÊôìgaÃ65(§÷©i¯­¦ê´F²g¤6G$ç÷ªÀʽaÌt©WÃÖsHèéЧÚ

&KæSgS£#?`?J±ºjòRÃ3£µá©{Ç¡uç5Îm)pcÜ\ådìO1z\å¦ÊPÎhª÷Ö

ðÄu¬á+;{_ÖªÙÛ·Â-à|&[®+Òj¸Ið}Ò¯*Áç¼ÔT§¬§øGä`$¥xN@Þ*÷Ô9¥®Ò=-ó:»(«¨z©Ë%H|ºÓeÔ 'êq¶jR³L:Énq|% ++Ï·ò5¦ÛÇ/+ô5#B-m¦L¹µ¬ð9æ£Öm¹©£x¥HuÏò&éÜUc24®ITt´¶VùG$TG­îl¶a®K.¥²pSþ¾ÿíDêGHsH\¾ÖA½|phV[ÛR®

T±þºý?ã©uå)JV;güëõÛAÀ

qÐ-®£])¤ÏüT´)KÎ}½)û\G¹ÈC¥¦Ð´¨'=Ç¥Q47µ\2ÆÈ~Sf¢ù´ÅKí4Ò@ sÇAO©µ]RæÄò¢ÒBê

¿öιÁ°©5á¶âÁ9äZ]ѽöÓöt³·

ÉH$}ù5déÜv?åÉwPÆ%­VN,»-iDp¾1ù±ës¼þÅ)O¸Ê;g÷£r3¤q¤»NÒÀ

ÖÔGÞͧyúе

f^×æq{OzgtrûLÊZX

¶ÚIsI&ÞM®èv}ñ)HÂ'Ý©8ЮTÂQBÊIy°¤ftåºql4Ò]Æ¥/ÇþéæÙaT¿©ÉQ"ÃÞu%ù¹o_WG!~*¤~¾¿Ö¡Âþ, ©}Ï=éFký¶TÚßTã¬ÂH·gÒºÞkqà.yÓ.SI`®Sm©Ì¸­ÇøE99É(*uó°ðEWsµkvÖöS»qà"Í#

J¤à維ÚêÊ

O'Ã|ûäóFbê_ÓجÿÐ.UâìÒ.SRë«qJ

çvx§âШmFeÃÛÎd3îxqQdBÔ3¯9û̹ãËK¨$E¼ém-üÄñåM ÅiܬïG%ÛXéUZGf<ô¨3´åµÛ#¼Û­ÈJÚþçúRMQÖ­3¢,ÈuçÊnÀm-d2<

5Ó´'L}Ü%æù@½)¹ÊÖÎÔ*Zå&ARQäsßéG3Ão¾óezsC²dÇ5°Qá;y6¶|TÚHpÚ¡

}v7WØmÒHm äk¦ÓµG¨·ØQ{ígdng7ÍJPld´¡ósßʧ×æ qá¡âlªñ'®Ñ¥õ&µÚd:ܵGZ

4¯X!túõwkZifx[»YK`Pò ùùRÍ*=ÎJ®ÙÝ#w/Þº±*ó#iµÄÛÀ8)[N8õUµ±Óz¥§í7¸6©RuJñÒ¶}r>Æïj

¤µW­<ô³¨1/oÎÞ-$

Ë`÷àóèµó¨z_[hÒ ê+Zq¢

¼äd;¡ô¤O¥¾WÇ;esÒuåB?]MfÝÔ;ûQín\,ä?JÿÄâÏÄéÖ½IpJ{«N6+Ì«õ¤S@ökÐ8þÊÃ¥äoçÊç}ËXi¦4É3¬y×¥ |È=úv«eð¦µmÄͿǷǵ[YRdºÞTðÎ0ûìóå3C!àöT¢~÷åvª?S$ÚÿÕ¶G%

-J$qLϽ_f»5û¹L9ÉB@OÐWÎ9ÎÈdʵia­·#Måsm´8¥pdR]d¸©KþuVc·È]ð³H°õ+ÓöØVößðÒw>ƪ¾¼ÒQnn=¨ðQ(

ã?0Ü;qEBíñå5Á-ÚðÕßjJa¡ @ÀBãýJz-èhÍæWî]X*u$ð;óJW7äù*4®:Ñ©³\¹eå ·}(­ö:Ke

,m^ï#çSãc´

åG&9

9KÒÖýI>L0Ëlx

õG¨/SØ,éP{¶Ã¹FtJ@9>µ1sÀ¡Ã ´íou^zðÁ¥®¶áþÛ»i7_Ð*G AP4ßÓ]+ñÑ»sý)¨b_!0ñSQï£Õ)ôÕ};® µ?§ú¾õ¢®nmeQV{þRrÐÒù¤n4û¢å©´÷:'S¹j©³´ÄGNÒtQã̽tíxm7hìøéþu- 1äM_îÙt»}¾Ù¥îVh¡

[n¤¬ù{z²jd

¿à)u([³|jª|~ß4ýB³¦â­¡7¿ÃW*

Îä©ÅFÿ~Ù¢Ú¢òú[BfºúR¹;ROº¯Ó.ëýȶߨÆOwðío§5㺲rL9/ÖÒå_ës]êú_hzrÙøxñÝH)Þ@àB9ï\';$ÊøÜy

]!õ.ò¸¹×?ë«H~Å*Õ¨Únmî vÞ¥$ãÚú¢ah{Ƶ¬Ö|Ó2% ¥}¹Ûéø½Aá#ºV¤

Ø´¥&hq¸ê|;O KÖÃNqæ#l@äO

s

o(î«Û¤ð¨î$©jh§pïktpÛE½` (ò¡ßÙªKä/4­ðµKW[\Bb²«¹QVö ~ô£Cut_ôûÚFEÖ8|Ç+m¹oåÝü«ë^ÃÝ£C]À_8õ¤ÅÚÜó

\5íÄÛ²\­©ÕÊ×ͳðBû$GRÒ\99þûUH6´nTý%ôתÑÕ42©°åKJÂÆN;*æiK!µi½ó­²Ü¥6o

òÇì*Âé0øAæ¾jËJyëT1¹NÍÊõǧߵKµ/Ò¦ç¾ÑMÁö¤«Zé\cPÜGÉ];¿°R_I4ÉÓæ§ÞbÇ)âøÛ{_jÑ©-t<¥O¸\;[ÛÞ+Úª3Î]k²³ép*_Ó=ì¹³r[n¡+ì¬ùçõ­ý9²ÏªåÜ\YPæF0Wϧj\Ü~e7°{®îkÊIiÆ^

ZP®ø츿:ìµGKÊuô¤!M·ë6¹ ©qÑT¦wHzaN|-¸å(NsÛÓ0.¢î¸NyùêqEÁçÛÛR$

kÊ?ç9HÛ¾f[qÕ­Dn=ñíX%¶H%Rì±ÅVâsY¢Úê4Y·"c"´¢èà`緸Ůái¿þqAÂW<ÓÌÛB3k©.¸Y§ÅJBÒÒÒÏ÷éB'Ì6­h¶==©4P;ûüI¤RW&.»éñ%nüptµ`¥ÕÊÑyÀÃn®C(VT°y#è|é«ZBÛíÌÒ!<¥FmòÖr

üYô]Bí|ÉO¹þü¨ã=É,¢ufVÝp$å<g×úS6¨ÓvÂÒ­Øó­gk¡´ïÇ×ô¨0uD»Zj½½9«ú¥õÆÕxòÙ(m$ãÈyv¡t¶¤ÑÖ;súwTObd"6°³#ióõ«þÔÎNÖ¹ö££É¼vG2¾7zÀýÍ$æa¹

|)N7(¥¼ãÞµÚ¾ í,äouñ[Zö©Jÿá|3Ort(ÿ/üÈ[{\xÖG*Ùc?j5Ì;°ê^ÖøÊISãv@§2dóf>"ãÊÓÛUéÜÝ¿oïPË!>@*®õá³Gj2.

-Ä·i,+îp8ç·ÞѵâÙH´ BÇ{H[u¿Ã×Ú:ÝlfLNÁ>&À¤wz÷®Xê>ë)¨înè«Ê¦Gþ£½`yWEеÐ\àþÈ,Ü3@·Â´|n ;l

réNÏJUéô£È}fcI­xJ­KmeRÔlb­¸­¶§/{æ`¥+mÈù¥v±þµÈ5¼ïQöNÄÚ-8Ì­8Ðe!'ã"dßäOojK(ÞÛV¬(íDúèåÙýÍ:¦ÛIa?5*4WP·Zk¿?ßÂSC³C(3j%¿^ÊD2 Û`¨¥g

#ïPµêr­°·TÓJRNví]AÑ}Z$.oÔù

ì¨'SzsÕ3U#Èi°ÂÜ9ä÷©¥úÛôn-hüR·'=ÎxuÛñãn&Ñåq)%tÓy¥úè$k7Ntªßee«

Éø -üå[¼°;T|¨n¿t5LîOü'ý«ë1Ê\åiÓe

pP¥5¿ÃÞ®Ê8«L¼ýÎ(±sDéf¢[ãIA[¨úzðiÏä«æ/i

N×==l-¶÷È`

ÍíVF%´¤

d߸úÿ*}ÒZËJÍaë0ÔÑ­ÒùPéÚê7vÿÕG.,Ì;BÛð¤³r¼ØÓEÁù®@¾X\l%Úw*lÛÿ㿽V+³Â¼S¦#­DQ?*°hùC Þ*Õs+¯ts$±Ós§pÏ'{ÓRn#²Ê_ûjýáÙééúѱHßÄ9Å>l¡YºtÄýInxÀôÆÀp)¹5m¢¶6Çü ^Ú9·"jÁ¨~FÖªnv&é6É.ó7c*q§ZRSó8U+ѯW#y}M)Õâ+¸õÏÖ©ú¦S¨5=ÃÃlaEZÅÈW]I}8Lmê%¿ Uçý({KêÔé7bC¦ÞÀIÜOl

;³ÒØxW«L=ómjã¦Rô+ª±òAZ¨KS˺μ¢4øß

 

ìRÕæ}izà*ä~ÞQ+iÞ÷ÐØT)~e¥GW©^ÒéÀo ¯ûÂæ«æJ>e+ÈSÆÅÂ"q·X¡¸¤ó³Ôö®«°µÇ`®Zhk(ÛîÜAós8Í=jiÌ4â$ rëVËTþ¨¾aj>D»̤!×aIHþë)§eÁ¸ÈÒ+J81Øÿ~µeËÇ-h#ÂBѵãjç·ÀýÓ¯]t»-

×ähéåÊ{zgozîNæMm

tT´

pOôÿJ®õNQt¾iX4¨%·|Õ\TÉ*t%×Wj«>3ææú'Ãq*P=ÆÒ1H´ù}F~^±?uÊo÷\ÔÝCëí¹©Âî

Z¡Å»ÿÅ÷©þ]ª}£T;N´§ÙJ»¨yâ»`ÚÓð?¢«Iî$}ÕÛèüæhû*j0ojIìjg½Ú¢<ì'ä²w§o¾1ZdGùd%ùN÷ªj_C!iIW3ÇKjPr×EE+ÇÌ£ÏTÄw&uuêþÖ:

Ã2`KçûcM3)e!¡ò+Èù

1XáÇå-¢Ò{P¸ZlfaJÔ

½´~Qê+ì´Gº]­¾Jã6âW´ñèsM±MJkmKÎB#Êy­®q¿9Çßõ¡øóË91ä¨;îÜ

Ã>ÒUjø¡»KÓë,d»&QLXù8W*úÔéÑîÞô§O,Ï],Ðì¨mHp\¥yãÐQØÙfü¦RAêÂð$éx×âiÜ6O¥5a§S©ÇÌ>oìTmÈ$W

FsÊ,cIÌí7±9VÑ£ÛjíQ"¸Ý¯Æ

em§ó$Øö6):²ÚÕëÀöÅtm¹ö%Êe°É\ (ydöúr9ÖÓØÙØ!±üCFë$ÀõCAÚnNÆܸ¤KXÏױǸ¢7gÜ.2¼ÙZ|¹¢:}Íf(.òµÖ%üúóv%µ¡ÝÉäÞm

µ2Ûí!ÌUËî%+RF\¶¹p

%)R¸$GßHRÎÑó«Ø

£ënÌ¡öVí2B1Çî¢îF¾K

*嬳

dÆnivÒüñIkå*#É­µÑü4ÇþaU~æ·äj{ÝÝoD¨6â°Û¸ÍÁuRãql ´

'Ûô¦xöch4Ü

c2Ô¹s!4îÉ1¥S EnRdêTP³â½0Êóâ¶ðô{LøòU¼OúÜp´¥6ãj$à'?u)m1Áê.ªPÜPx!]°kî¢)øÒX!-¨$

ñsÇéBeNZÅ\Òáï]ì®âÑÆ'âRÙ~aF}üë·:ÍîZ~Ô\¦É,¹01åëë@jzü0øSÀÝÙ%ÊÔ,]­ò¡D¸µâôz£%µ%Å¥x=¿ó¬Ó¹RVÄ¥'$ÌqCÑ2!Ë=_Òí09"+«^ÿ#ÿ4·¬H4UÒòe"4VZÜH9'·'5V×å`N4o+

êëíQ)ÈS¿ÃÅ$ïÉNO9˲Ý1Ö1¥uÇe°ë²RðRFx«1ï`¥¯

©W[¢Þç»Ý±öRÙù{ß­ôZÜåó¨âº¤¬¡Ð¢1rjì¶ü$TÁ¬të7Ë-Æ&,¹

)ZxØO

ü&j©âÙ¨]TâXÞÚ£eúâºÓݲdþáW:¨Þ7

Ãüehë^Õ:â«C)ç´¬õ5gÕÇJRNàæ1ù·¿ñARóÕÏ»/Pú~ØÔ}1X}!Ù6í»ZòVHmC8?»8É ¡7µÛ¿ÊmPÜK@Ê4é¯Ä=P¿Ón¼é×Rî¾²ÕWEAq$¤8ù$vÁ'¸®.ÏCÑN¨i±èd·OkH«t_ÈëøÎì`wßùRì²"Oà£ñ[ì-ø\køFK¶.»é{zâ½*

ø~ÊB¡ÊÞP@ÉÈã'Ïú×é»ü7mºË¢^ÔÖAø͹~>ÚÓ¡Ö¾`]B¼Â#ès]

ÌþévY·²èSí/°GÏýM3G@J¿ÿ°¬üä:á&Ðwü>õvít©3X<¨-9HOêx¤Yd6^ÝÁSiïüÕÈ/®?×.®«JÝÜu­n.\.IG

u!X

dz©]½3]%øáøKbéÝQè-ô¶Ä©Ä¢ßá¸øùñÙC?s[bÂ$=

&å$øë¶ ¤ hw¢Üt²u²ÉsÒ}'·@½ëùà*ÿªf²n.îí 'ÓéN2rc_¥ðÈø³øIøéÝ¿E/¥ZÖÅtq§T

2*ì¶Ç!^Ø®[jþõNuW¾³_ÓqÔÒJÃÝÜ'åÓzW.Õu͸ûºix§pû%º®-ø¹2çÒÚô¿¥GnS*Ij7díAÛÜW=

Èr¿á|öJ4óW{D

 

ó'ºU]wкfêãÌ2=Ͻ*Õ¢¶R¶i®;UôkZë>R¸¤©*@éê$¶ó·

5µ²{éR}ǨNØ4»Ñµ]

´gßÖ®Øx¢LciNdÀ̪¡ê»n¨Ò·u\5͸ÂùT IÇã·¦E_ý®ïú0ïo¥O°êQQÆH$goéVm'¦aÄ*¿Pê&'Ò¤k°ºÎuËGV«ÌÇ.¶àÊßhÏVûQdi¿¥ÙºGv å(8à![åEolL9ôå·ª7woÛtÇp§ÛZP<cÏuÕõëÍ

À

i´a*Qå+Ûåú+FÀù{ü®¿òyû)$+'f]àê{P3´·?Êú¢âÎê%Æé1?rتQ<$gýÅG È@öBkRVHQÝkÑæA ¯ã¶ßçRGG£®³©ÆÙKêIRÜJ²¢¢rLö®¹

0q\±­öp¥O!âØpgÔZbj8vëbܨ$c'½sn¶î­¿è¯ý&Ò$OzÚô¸u¦ÙC

9^x ãµTëس#9)­GxJåªníÆ;»oË}J(W¨í±w¹Åµ(þ÷ÜHÃc?(#qÇnÕÓ=(oIX#2RØLd IØ3ë].ûÅ$.wÕUëµÇÂC¨VÔÍ´ñ$ûÓ"_r,d°¤¤¤gÛÌÑóס}M6×ëñ³ôÿSM)Kèn1ðÏ#×­Po9ÑfÛ'ͤ¶·ä¸¬§)ADg4ÿ%'keç²ê^±È}Åxem©

ªê-3¯´Öèeŧjû¬e^Ç湦õþêï)ôxøS44&M8Ûj~6FÕcVÕ\ÅÆl©1Øq¥!²ýOò¬éL#PçåA¨e_e¡ÉR°µeJJÁ¿¼¹ÚÃ2Ð`¨%GïÖjÎ⨯<

j)A¨òâ¼@¡´çÍpËüD$³u¡íIyoÜPû !¼¥±Ü䨵¤À$Íað*PHÿ²ë·D´Ôþ6ý9!ÖpM¢:];J@^Áä}ªrÍa°D\·\º(xA¼dúgÓ½GÔØ$d9É*M+#cBu/7Íi¤5BDt;i^KKjÉ#<¾SWJÝÔ¤.m0âBpL÷õ£´¬x]é<rÎ.ÈÝò¡¾¶³

vë¼ApqýÁÅ+W§¿çÚ4¬üuÁ¸´+?ûÇó¡§Æ½â××iº}-äBÜP@'ø}3Uÿáã

º\Æ{í[á¨]ÍÈrKjDØÖ1y½êiÌGD'Ûug;¾em¤ÿ,Tú{È.ÀßjµEòcdSmµ:²aÍ1,i)í"sH2Ly)aQâ;͸ãéD6Q_^ðÖ2w¨ö4¯Ú

(2H(îí-¦§¡AL©-¨ãj0õ>ôÿwS²­Êp$ñÌyÝ0X¶Ú<)äía*ÛZM¬äµÝs[I(@mK<«òåHõC¦kS\8ìÚ:$gh{¤Ùò&8´dcÁR¾sÿº(eêÀ~QÜùÕZ½¿²F%åÁC½LÔÎBÔz!×¥l}©E¶9Ã?׫ZÂy¸í[Ò©Ó¸ñ»l-8GðBýñß

ÒÛnJÞÞ´ó§m·mJ´;lÇ0§8çË¥!˱cî8Ï%Á¥åªâõ²L TÖ¾A$ý¨¢Ù51â-§ÝOÊ¥,#<ñc¥¸?xò

Ô"ÚïÙFÜmf\f

mnrsÜþªí¨$ĶÍaPÚæ²?ï[¼W'å/ 9Ô¹çð1ë·ÅGVïRn3Z³ACÉmV*8!CÌ»îua×sAáñG#$SMj`æÆ<±H­M½.Ý!¸þ¾(8VFÖ¤:Zíke×áÙÉã½Rµ,FHÊw)ö,

ªgªïËbô»L¦TêYVðxÞmòq`

Gm%Ì`£M°±vÂTò8½¤a:R\¢¿%

Kåõ´OéëJnæÊÜRÒÚ

ßëOk9Ib~W7¾-¬/Ê·éËjPZbMÌ$8¼On?QV÷£Ñ?h·´[ZÖÛ(JR1ÂqëúPyoàÈûÿe½ÏbÓª/ÌÆd6RÚsyªÅÒë[·KÖ§Rcb{«<ôªcé8Ì;vÚ»v¶xN3%IOóüóª_ñS)ËMuÁl

Ã,¨ççRÃÿËcéJ!þ!|¦ib'迦c

ÂE±Æs.ùûÔÑ27ã£6ôÙ¦°IqGqåWòNâJ¬æDeZãß^{ªß±CJTåº3ÛË×5nÍBL0ÚR©i¥9t¢´¨«¬fDjÁ%Jã*R £F}=*@°G}Ø̱µ(¨n#BG­&¾\ÕJOÄÛócÌݹ`D³kïF_J.6]ñ°7$?(ömâXy´,-çæïoÖ·îùAEVn±joÇAÙx©ÿÆ$ì÷Ç®<êáÂCvâ·ãì,¥@nïýx¢ñq7×E#·2B³éÛÿt:[poÂw¡ÍpVkDlRÚV

¹ßøô1ñ8Aé¥Å êÙÛ¨

ÒaG»)>Hþ¡-Jz(iÎh¸E^$/íýÚTµõ¥7U­ÙBZS½%YX=«^;ÓÏ{éærJ®ÝnÔã[xøΩ;WÍM^J#iûTÎ2¹Oé[hYð}û'Që2©¡¸QhvG­4[£ÜÓwr[1z*ÆÅ|¼¥X"k;ªÖPÜÒ_XÏK`°O#¹MBúÏÃÚñRµ¥[¸@Ù²jqn¿Mñ÷²ä²À'òjd<¦8<w«LrnÕgma²UT­FæóÀís·ÙçBÌYsTï'

<î¦;uªçq¶!Çgoæ#¿ÚoV¹?x±|¨§e»N ×?ÇÊ>9EpbI[ÌG[{èxõ&ê ÄG?§]ó(MX²éÀÖ²*tÔUÕøUM¯¸þZ5R!iô8óëL¸àlù¨Òý7#,FTÙ-N¶ÝOû{/xºJA^tJ»úo*S9Ï=ñíVçéB7Яº4Çá"¤­C±¦Fu^¡ZT#<Óæ@ÈúÑxú|oåü­fÍqà'è¯SCªZò9RxæìãF*Rvj,¡-!¼3w.Iu+l.Ú½ëaäÐShaµcÃHáXãCÕ374¬<`BzµøejP*qéGËCQØeÑN0j­ÿh

ÚÀh }Y%R²òSùõ¨*þ¦Wl¹$#zyÏ=¸©´ÉjF¸Kg÷4sÓv¡Zìp£N

R³¹Gz(¹Èµm©ZGo¡««RRݱþY)º*Xq)©

àú1¨v{µÆBö0ËjV@ààQ>£P¸Ðô!ðëÔIú¦?àÞSÑJÎÂÛè+¢54Öí±ã¿%ALgßùS^¯?I¯n,dxI.à¨Î HRI?&<ªjýaÔ[]µÇÿ¥½î!î;§lW/Ó_

d¥ )Nù}c©

$'Wkåt³rÔ·NÈ|Û'°'zUãá\^õiúëN

¦W

­ò1|U©j+pdq[Ó¬JßE2âÀ¸!ëPvºgS FJø ÉVÔñ·ÒhÂ¥

Ì÷HÑÈ!)ñùÎÇcM3à¸þòBXk9ÊE­Ilqm6mårÿâFC~­Øí\jà

© ;þUwzc¦/mø%éJe×áäÞ¤?*ZÜŧÙîJRa|¬ZÖn)[q¼w2QÀç½GÝT¹G¦µ-æsÊK1í]*'$6I8ú

ãY¯üÝÃçû«þ7°7ÉT#ü4â(Ý:»¬u¯ºÚx÷QJÖsÿÑÿ*êlnÏ|m^\娴2·@=È5Èî±ë»$ßI¨cʺ0ØmO¤d©jln8ÿâ±UÞ

o««lÿ¸Lµ'°±PŶlpÊMÊEÁ%

 

§wúõªáðÕÒ;7P´Ë×{©Ka×ARU{è1V=i#Ò½_¿öDË÷&%t-¨Rovù#ðQÏ'

ÊF<MM]XêgõÍyó»4³ì»ª¼ÐõBÖ¨¬µ:á [@P

ZSØ'=ÏÒýGxèn´³ßíWiöÔGÒà;\`¤÷ÈâºwNeqåWõ6äRèoP>4tÏZnK-Ïÿd¥Ô-# cp'Ú«ÇÄFÓzÙjI-ÅqpGéBf¸áÈ6öUÜÓ;B¤ßµµ;Óvø÷mªùB®ÞÕ.iÞjMUøç"I©©IZ ¹ÇaVê½AÝ&~DÇUuê

ñ§õÒÏ6#­ºZÞ¤V;ãÜÿ:

mÚíou×mÒRSÿq°IÛî)Öxì­21?N5acW~ÝL¯Á]Ë­:·'ÐûWAz±Ö}

oOGaɺµHm#r

O¨Á?­*×tcÊôþÖZ\Óبû¡½IÕöÆN¶´»Kw§ÅS¼ç8óλÓ^ÄÒºjÉoü,D7±HBqâcç½uÕGzQhEÁ­=:\å2¦¡<1»*lZ2Û9/4¨()<3Æ~õÇ2óàh¦ÑÆAÚQ·íü3AÒ6¾Tâ;DÒ¥_ð«ZÎ'ãFD-Xc²öÀPÍÜûÖé_hxªRþ4$¬%¤(Üt{¼4ÃN-§BÎHò°¨âé«#Ãq~þ"²%5¸ÏPu¤]&µHÿä`yä*íéëm»LØ£Y¡ÃHm-è1÷í@äÌ

Ö!=´S§ÔÎ@J­­:®OöEF}O¨ó5[z¥¨¤¢&Ä%É%hÉÂwsÇúPÎ;#hBÃþÇV½kÓû3ò^ü9òZ+B¶¸?ÖìÖánµÇZL¦å%)!¾Tq[ÂѤ)l"Â;Ò.MIñµµNàùdjÆhùS¤®]æÒ#Émõ%åòæ°^×ý²~<#[sHsh8éV[XÜã}

UÍqðã¥o¡n2´¡¨.,,ã9Rr~N©ºCÛÚÐçugáêÅÕ»2

¨ð:.[ç-&AþÓwô¢²±}7îjY渨½Rá\$é}Gk6K

ÓBÁÊxÈ'õûÑm±ÜS¯$

 

ª¯ºê+Å|¤².òV[JFÒÈ?jvöwHA´åX})6_%'Ó>+ÚÛιnnâIF±ô­Áöä*:Ã}tù¯°ºNQÅàòÿUdæç97«±/¶ÊC=è

5Ir:WJPPÂó'§zÉØÀBG¦,|Li¤Ù¥F-ºÓÉðЧRìvþ­O¿Zæô¾Ùr·äNBÎñá>¼&ëiÖ;Ú[«4|)îâÙ¬õ ÷Pãé#ôýjÆu®9vÑØòK2Pd¥æSGF?Ö¹.­Y0+¬hòúíwÅ)Îu,=7jÓÐÚv2m

u)Wñqåì* ×zUûÛÖ5´¼ÏxîL}«ÅS®°ÁPÑSfBŲ_(Ò0âyÅJ9¶¶µT ´ÒV{;qëBf9¤ÁÍ%&î©·[ë÷$)2ISÔʯcü¨rÑCD\J^y?7y¬á~ÎUTÒÝK¶CyBTrÔÌãn8Ú]¹ódÚ[ÆOÆ*

G´Ððiù6A(tÄÃIÔµ¥yáX;H¡ÂB¨êWÍÊGúÒÒHb´1àöK·0â|@ÒQ´ñêiål1>ÐêT®P©ÛAÓln0Öµ á5]5ô+µ±¹ÞS*à$úÕÏDÆkg¤Ú¦81¢Ý;H¸C%*Xo!J Ѧ«é¾ê¹^5Ûn`Ü!EXîSÚ¯:S£¯o

ÍàÝ´¨ÓHôè*¼E¸ékÌ0½ÁÎä¨úcË<óR´êÌ.üÑÝ@I`6¥!µx˽8T0ú2ÆÐàbõ^êÓR[ÉñÁ}qßíW

É×V;¼víN¥°¡Ä)Ï|õ[Öð¢sÝC¥ÒYR÷O5UEÞV°¹:ÈkCJÆ\ÇgßÌSõËPêιj@ÜÔ¥­*Û°¬ëÞªÓim{GÛ÷VÃO¹ÊaÕÎ1§m¬[Xhø ÚO`1åú

Ó}RÖTHZ²êËìqWkd²¤§ÀçÛíBÚ{MÀ8\®²Ôí¶+*RÒ+ÐýŦDDf_Zx-*-Õ6~ewå6ð[HRx

'úU<Ð+ Üu+QW)ShiG!þõzÅÑÀ^úOÔ};ge1¹¥ 0¼ y)Jô9þµÚr5Väiáïî¹üíÛ=+ï¥àÚ­Ð0`~

@Oïì¯_¿¥6§<áîÃWê,«Õ«Kn÷QKÄåÚ¼çç4º\cj*&Ô:DÛüC²Î~UsÚ­º&5Ö°QUª=Lf§½Ôµ(>DãPo×µöÝTp~Rü«¾èo£{ê]I¤ÎJ

N{öwÇIp¬acËëéWKKéÛ­Éib=àS¸OsN2M2ÕòG¦U­:

Ø/vÓ?ÐvË¥À³.æ-èWÊæHXO9Ç=ª_ÄUÛT\u¹O.Ù £p@ÍUððÛã$}×Uyé=æv ø

º:Ȳ!p)dãíÚøm¼}jîêð5ø¦ZÄEx*Û8Ï¡àÕs«cÈGÇ

á¤<õ«Lß5Ý×OÚîDWà:ÁR{~õÚîæÔß79*bÙO;Rs@àgÑ4"Ëk8!{SÉc±Ëp´5Ùô5tz»8<"àPQÒyÇóþUÞõÓ_½Dy·

©)Y^Aó"3ÏË£ÙÍI¿¢´ü#jÝC¬ú¡«{VJfÌÊØrpp1ú×M'Ó2gFm

1p¡

}z#«°Nc¢øU@àªY6ÊRÛlÆ[

¨ ##Ôâ1Ü¢·[

q,:zÑz´A:ç%*

ó¤¨2;yÖÖlMé{ä×b;½+FÀÎ;Õ\27FïX4rK÷|¦TJäßľ¤®PV3Í_mN\ij yún)¿Lä!Ô'*:~3öëì«l)°O$+ýªO´iöçØ'!ItºP­v==*ûæºU¨NáQÛºs¬]U~ØZjâ[ßp¥¯Ð»õ®iìÁ!§^t<HOä®yÔ18×Å+ {·&£ÜEÅjÛå.'!Dy*´ÞnYX¹Iy 2Û)K=Éý?%Å@û#¥6ë&?ÃN^uV%¨¼ëj{rIóÊ£æpS].½è6nÈ·´°ÚHØVyÚw}UíFð7r÷6têÂ&Kjx¢ NC¸î}*xoDÇ[{åä,÷ÇiK¥$Bd]Çt¢ãÐêd6­ª¿¥Êcðöæ\U¹`p<e´×pµGºït«ú×Ñ=32JcF\¿Kià'FÒG¿#5tõ°µ¦nS!¥¶¤6²ädûTYXÎü{T&ÎjÆCÈRq¼ÇéA±í2X HÂSò¯ÖÇÌ¥kÚå0#³¦§ºÒ-Ø'hBãd~5ÙøwOT®i¼raÞÒQë*'¿©tYHíÍ?0á@íWámµ5cü»ºeG\qµÖÎvòÿ:WÁ³'úóPÆíwÂ,òQjìFV§KY?j{ví>ÆÔ¸ÏøDÿz78äSð¦>5sÔmÞ-ÁJ9;|¿*»u

æõýxR#»øÔ%m@Ïõ¥A´´51Ó¦P·À}ÜõL1=ðé[ç6éÏG\ä\$%Ç

ó§<·ßñNÞy¦7]é§g´Æ·HmIÚA çGxÖ¬°Üùkµµ3¸ãýj6©½YðÉmB]-

è©â"ÙuÌqåy-Já÷RS¸íäTºÌfÛuùÿ^¼k­ñ½¥ï·{DfñÙ¤¡åg© àðzìWÁÄéRþ:Q*âò¹¿gan­cæ$Iÿz½`iñõ_uSÍÃ<Æ;ÿEpÂée28ôW<9,m#ó©=ÈþÅVÓ'ÉÑÓ­¶QqIÉ翵I3xcÃkÉ$Q-$³f8°äKa»é.l_p22£AÒsçÜ]iÏÎ÷Ç÷Ö¢n4{!Z\¹GÔÛeÂýññ¡®*b<ÃÇjB\ºB8ÐàãÞ­ËY^-zB£\]jÉ8ÈVpF~´.|MØÖxM´=óT¿uÕ­^¡î8YvDÖXpòFqò± ¶Û¤i®¥Ä#EÚÒHùUÉã?PjÞÖ¬X±ÔÕjáhÍ]XXí³¶AiNãëmÑQN©)II$ú{¦^pNHJ¼'àGûULzÌǺS÷Fç|+õZ¿i.0[ª(ôÁ'¢Ñhk½ßå-

~)õ§j;w¢$±LæßP1

©l­·ÙKÊðF|üý*é£:^'ÇEêñtËR£Øøò(¼÷«ßC'°«úûn]³Zì:µÝcÒÓȺè=cÁ@ò±¹çj9íßJº-¬µH5&«é¶hL¾éлEÖΫy'Â}!\íÀÎ8û×Us©®»¤ËÐ èìÝ-Ò/ígðóu¸ôV<'Ùò¾V^ZÀÛ?=Ênÿ좹køyè

sËô+ó6yçfÉ

ÎÇm©ñÈÅ~rúa:nÖÝ-Ö;µ[®ñ¦

T­$1_·X6MÕ×ú5Ö-9êû;Ö÷g7¹P´£xÜçتEHßÒùÙå

|e]è÷Æ×D: ÓY²]âµaGÈÛÙQl¥GÏ é¡V)ZeZ¤Z=N¿Ý¿j¶c1

,kÑ6Èßæ·

 

°¹9þÖï]õîÍ´¹ª#­©M8Ú~M¾´¬dr2VÙÇ 5Ùÿ¾¢LжYZoJÉr-ßUÁB HJ2íJçÇ!¹¹þ=1ºÄëÖ¶puÖmÈRÛû§gÊܼ²8ô®¸ü@ÿ~èxÝømÓpoº'Á4´!ÓÆÑÈ./#óéCEü°Mr³ú]kz¿â;â:÷ÔjÞ¶õnOÚfBø2PKd

í {á]ûUiêoRõ¾ÔuT½D5

#?áìOSäy9óæªAq

ÃCÎî,×

\êëeªÓxTÃÑÛl¡¶Ö9

ÝÏ~üR\ÅDìvyLñçH$w`§X¹ÊLx6÷KYRpsÆ>Æ4®]Îû§¥Ü¦<Äd¼

3åTz0bîå8Õ:

¥Z^¥Ï2Ól¶ÃCJZAOîN1*»iüTp·VZYQ8?sPfããm§ezöR²µ2

`qëMúí

Ý ´ý½p²éQãûUEñÜO`Ô

LÕCþ#Ù'RôJÈÊivã±ßy£ûoý+´ZOZ,ÖXð" -¶ÛHmiäd$~øï]§g¼aKu.ãQð*oCÍ©%8Azq cOzRnç'ÿi}¤]Íê$TÊÀI<mìöMQÞé{mûâ\ÅrCnÄi*Ü9YÀ̤ëï{vü'8.÷§õRÚ«²-8ØwbV@§ùÔ1¯¬´:Ó¡­ðì{zùÜÉçUåUO¦ÊÝÞA]GªîεÿÒ©·Â.°âJAr8¤¶ûSn2eÛÛ(/©dò±Bô9üqzÇPÅGm¸9jÒ¶(]T©r§)ÜppsýùT¡¢OYe-¶ÒIÚUæ1úWW/ÚòBç

)×:­Û5¾+Ò

4\H#UÍc´HýÒX@·x"l¸³Ú1_r®yë]

ÒÍÉMÜñeD©~cÂNÑ]_¥[i\ï¨_ºP

O¨ÚqvÀâ~WУ·¹¦(Ãñ*_RTÊôõ¦9̦R

»mSªÚéö³LU¥Èñ/0áJI8ìp9ǵ@6|Ý

b¸^%ÇdUÜêO§`)vÒ1HFD»WÒú.ÙlírqöÒ7 àí$sßÖª×P¢5¬ºË§#Bã1ÙÉã)*U'NÅ.ÉÀV¼¬ø?º°2t4¨ì.+)@i¸sëP½¬*Pá

;ÕåÁæÓôé\àfËxÁ!XyÉË% ´³HÆ>lHwóÏÈt-æþ1éö«ÞKË"ûª÷%¯~d:R¤íOÓÌÔQÓ¾é. 1+Wjû%®û*)_

µ¸ äíãíç[褶OQ1l$)cNéuZ_

6ÃL(68±Ïo*t¹7 ¡ÇÝm)_bIá"Öeõ\Yæy´Ù¹E-®¬8ïïSu£N¨4Â¥2ÉR»o§ûPXrì»ò¦Ì

ø[sìzÚę̂®ÚÒpà}ùtÖ3L°ÒÛ;{õý+iº§ÓÙv§Î¤¥ËOLfdVóÀ%ü¼÷¨MÖUl-Ì¡ $¯·$*í

ÞM-è(jKÛ\

Ü

3Xü1Üa³êûÞdHg^S%|l ã×ôçMH>ÉV¢m¡¡XµMbPØ

Bèÿä!B¬jkSLÇBóäiDÝaz9X"k7ÂòÇ|S£÷êÿ

iL2¼©%'öînôè4

2ÝAú©ºµ{q¤´v4ÇýÌþu*q³B}Ù¡

8£»q?NßÖ«@3®[vBH[ŹFô[uGÃ%CÈQÎ:ÓÚq¦ÀÏûÔ³cjMTQeqÕk9´µ*?tÿdÿ.*@ÔæIC©/+óciÖàÖ´Ï)3á"fiiq.¤¸#Öⶩ<[QÃähgŸQZ@9gsu)ÎwòhÙñäݹ¸®$HHI- åT¯/ÛÃ9N&ÀNiP³fÕdcµ4ê¨n¿hqÄ¡KZR¢¿?±Uée&VçÛû&6¤!-aACr|¨±1d!h

^ò¤yúÕäÇî.ý$»óUøj{&K¿§GäJU~¾ÿZ4L¦lb¦×wyGÄqÇTV|ChÕPܺ&r´°edã#?âiðÄìjr[Cn+¸Âwä¤yùRýT¦áÁ}Ç0Xhú}èf`Þ_6¹íðS»SzÕªX#­ÂÊ )d¿ZìfÛ,³!m$!89þóRêóm

·ÞôL0±÷:ÊUª\õÄ.3: 21ÛBwÖ®à+uÀQäqÚË ôFîå18®Ük°UBó&UÛ^xmðâ§UÂOÐÔ×"3Öûp

%Å°Nàr¯­=¢«&@j³½%2Úä!{%9ãqIî/x·'Á5Aî=È©²äpîBÃfÕFø ´0Ô}§¤¡Ö¿j²êNw!üØû°MQmÚU¹NLHqH%89¥yÒHùRãÅs0(ÂKqÕë:,Ûu¤)Â¥T{`~µ|;¸ã0$N|N1ÕmXäÄOÚè

1Ö£·¶»+vÔøÁîHþ¡-p

Ré¢Ý7éË)ýÓ)±Ä%aDwlS"nl¿

¨RÜ

AJ? ö÷çùUÿ'4º¾Uz÷ ²gYf[FR

áÉÉϧn*òÝ[C*m¤¡ ¤d`ñ*ï;

rA(VæuÊ'´o|½³RÔa¡4æå=?¼Ñ:{é

+øÚSÈ}Ïe%$}j"yÖß×Q¢Éie(ÜRq£ÿQúW ?ÂSQR4ÌH®¹%m¥)FÿgçNWÙ/9!ÇR#Im%'n0F?1?AQf{1¤:ågügzoÔ½QÑ:f+ß

"uX#)R°ùU~µdÂrº!¨.6VÜ«Â@ìA#?Ê­x1访?õBu"ß°] ÒV\e©äàä{oÐÖZ¦TtOß¡ÂHóN|ë>C¹¡X¬T$HpDyIñpü°ÎiåSÔI·²Y]0K¡ hn+{ÿÝϨdݪµ4øÙaN¸âHRGsU¢§WõU]Üáð]J[Y$}ø¥Põ%wìe°ú$ü«ñ,ÔËÀ¶´ÿ1C·h¥»{ÊS'v(öM³RÆmËnÀP@Ϲ=ÍuãYc0ep,ÍÈà

¯j

k/ïdE¦ÚZ¶

Ï7g²Æ2Wù¹ÌW>É®º4!8y*Ôém1»iÑÙ)i(Àój9øÒ®XÖžËnIy%*ÿáÇ&ÒÙ»)?ìÍiOsô³ZJiSHK®Ï¾ël¶Ñ[]íYêlÄæ=×åIÓ>.B×-j¿êzîma

ô©åj²[Ý,ì6ÚBPIå^üÔpdúÈfÍ*qxÞ·URÏÚ¡jvâ Ú9Êæ§Tj=&ÏdÃwû¬)yÚµäÕß4êg>·QC(¨y@G¹¼"34ð8¤_§¬0§,âó5Ħ!¡¶ÞÒHñÎ}©&¡-¨3òÚò^m%*JÖ;w>´õv}äÚakð±O8¶6àSpB®wØÒmÒʱ*)ÎpUM0⥨;ÞZÒ°~`}*ÏGpü&IÚáv*ÑXJ1üU:ÙlÿÜ+JÌAz³é¸ Äd!'Ôò}?jTÐʦFJÒ³ÀÃ*]¡MóÌ

$dAÉòÁïRKç9 6ÊQ@Cj_â¢4yµ

ê]H«½Å¨í!`dáDqDCà-áA>}&pmûRÚÊÜ*<phÆÁqÔfa*KiV¢H$Uf-¦RöåIq./S±¼§QôèÂäHüFä$mõMÔ¢¡µ5ÒaÙZSì¥QÒgÏδjIB4º²ÚÆÜó«y.ÿ/³G~(bç!M¥À7¥+¨7¨èö« Ç·6rê¸8çjTä!Þ.2>T5bøÌè³Òí¶_úÊÎíÕÕø>ñv¬``ò6EXK6¨EñÆÝ)h®?Ôûy×SÎÐ$dT/Æ7{;«¥çÆ+m[ÖRFsÞÝß)m%TµN1JðÙÀ>

×Ñ{ëGÚzÖ»,É4>²ó·Ú©U5­ ï¶QVðG gÿu´¹Þ¦hpìØøÄ7ãoqRuDnjàÖZµj1ÉJxóñ­³¹7XtRÛL¡¥¶ègujCCMML¤4#©>=ý«y¸ ¯cÅ@»Ê÷ÃÆY¶2òPË+ÁXòF}¼êÝ]wÌ2¨Àæ±®j~ ¥x¸Ään),Õ)rßtl^ÒR>]ª Å°»wê5Òê§Ùb1FÜn9óß½T4(ÝøÎ{RkªËµ·JÆØìQ´\[Ê)ã9ù

DýK\Tck

=!âF?/&­³¾¤hÏýoѲ¦7-"yjBëÈÁÎHÁj(Y.,«Ã@Éó­æ1¤f,¶ê)âÀûUÊ9ÈçJ¯Á.u:mÁ^åÒB²R.)®!?dLÁIÌ&BÚð÷Ïæt1ziɲVàãöÏ󤺴FBö¹ý¨t\jiW¸lFb;ÈC[þd¾J¸P?pZèÜ

ø±¦Ê8ROjI¬Ý=¥Ê~CS[HÁ§9I9äûTñKªÍ¢îFö×-È®ÄiµiR

Hûå/;ÜÖüýý¶ÂÃVÐz%}»n2îOmÊ0Aà÷äUëµ)Èí©Å8

ðªõõ;ð?°U]Ù»îÜÜýM²¼-`§ÄþÙ³Xï-Þ#M±+VÌ

q÷#ÖuMì}iÑLÈÛuP"C?@)*j±Í¬[ýH»

\ÉÞТûÃ{Wg¡ÙÙjìË`Ö·IW¨'õûÔ½£âÛnG[Ú¤*d$ª1

5PYúÜFä-±qKH´qÒ¿Ý#¬î·×{)R°Ò;

½òµWÍyðõ¯ô·7¦º

WK{22åÏ Ü÷¥¸]Höd~âÁ

|­5íÝu

2ôy©ôÉve×\KG$ãF9ì*®iNéí}2\ûUbw(wÃFÜçÐz¼éº±"Zî«fàXíÂúaþ:YÛ㲯wëËjÉ!4[Z?ñÈ8=ë¤0ø\é÷NíñaZ4ÔWÝJüA!C+pz{I®uìÒ°°pãb±±hFVb¡-&+8;BGÊ;*Z´hëSHWvãÁ#$×Ôó^ógº}.uD3Iâ£øTÚ¡YYùßR

â1KàÁLvmÔk8ë/2óJó;ûÖ×ö%!iQQ·nòJÙp']ÐǶÇeÀ?JîÚ

6çTg+åH÷þtÎ,è÷ë¨!@íVÒ^}Ì*å'Ρ˶£¸ÊL4¸

òÙÀÔÓjÉñ ©c¥z<Ëf¶´eJQO|ù£Qz¯iâÜÊP¸ïKáÓKÊG6Fç³ÒÝk¾ÝÔÒã!ø{p¤àÍI]Y¼C±Úora£c^C$¯8^8ãõ¤Û$Íh¿j7ëô(ÓúkOÃÛkyMøÛM^â§õgq¹´]§L¾øØ"% zj¡õÈD|Ò6¦\qXu´îà3È÷ÅcMvp¾ÆÔ08ûO~z^ä¦@©)<ßùT®äk¼DYP,÷¬øhRv7»)À#úÓ|ÈXà;(1ïó"Í3«fxöë£vÙðÙT<±S]ö^ÖcÉgÜq# r;þ´,pλ%ýcÖN¬µiÆ÷6é@JHj¸Í9«î6D©æNAÎ~^?§~(¬<v5§ÿ9AÁ<ö\JøÔW]OÖóªf1¤¶Ó[¼gÈïU¸ÓÝÒR4¶j=

SøèRTGp¡Ú»¦½ø}6æ[]¹îsaoç_Rèø^Mû/uY·Î\{eí±SE-%Åþ% RpBýÇ¿ÖôÅ2ãÛ®³0Ýs%±ÊÀìiv·>øÜ·Óã÷ª¡ñ?kuz¢lt¿

ê¿t¥=þüªZøÒеêPB'3+(ßþ]¾çM´×mÓ¸@jÐÄÿ¤ømÐ

«uJîm­1­è!ì>ÝüªÉèxw={ÖKÅñÆ[L)ðHùB@ã^rªÎþˤô£e0Ý.^M

ïLÓ$Z®S

@ÿµslq¸n]2½¬ÖÙª¶¢Üúß]IÚîÞsJ5·i­s¦ôÜʺ-iÒâ|¾õóc[ûCøT5¨v³4ä°çá pZtndixSZµ2§HZ~lç8Ô&^KF=±ZEÙj{VûjYeä4ò)Hó4¦ij-B Ëp{þD?øW;å2Ǻ~ÓÓ5srqB*5æ ¿uWZ[t-¡°ZÂQ8N?>¼vö«>îÓº"Ò}"#mÀPñ

±éõ«|®¸ÍÂ×4ïð»Ü¢ôá7©ûS×$> 5+?òj´?:gU5Ä

Ix¦JË»£c°$ö§ÚtLç,ÊA<«Å¤.cÇ^aèáµ6ÊHùv©6Ó¥Ù¼Ì[/°óPÕÆ9Ϲ¤î·ÂlÂÓ¨:qu¤M°KHe#f×OúVÛu¶xÓw+ÒÔÌç!)(xçéUÜo54ÁÔH¯¶&d]¡;tM½ÐÊ9#Cw9¬4d:Ú´$˵3RÆbÝ:3X¨Ú¬ç ã8ÏÜTÖÇQrÐ}î²åH1í>ÕpÒásgmü¡5ñ84òzå7jnM¹J,)XàûÔ¦ ¾Ìv(Ûâ8'άڳÆÓJ¦ã8ÎRC+[«s)IÆì~zÎT4èNÁ¼Aj\aG)>¾õH%û·5[r¡1½tßDÞõ´Í±OlEYò* y :

q´ÄnÑ|¶:Û$§ñî¬sÜw£1u×TØAA¤îÍPôSÔ­Ü[V£Ó·PBLùCã>Gϵu?á×­}>]

©Ô1&:\+

8æFìgÛiöµ$yx!7¹/

®ØáÂß}ê¶Õ¥£sOBBÛ+àCFF?Zı^Ûøï2Ñ@'.·aÍTstÁéô

ão

®õFñtÓP¹èËúEÅÇ\´º<VÆÞ8

µÞïv=3£ùD±µ~c"Ø!ñ˽Orè¿L,R´­¥ù¥âËÎåñç¹N¾hé7³Çå®å*Xçª<°z[GÎf@e£¦Ð.ǯ÷µxò¿Ý¥ÁN{ëö©.ô¶¡[´xiØ´zåWX3EáPæ÷͸ «5Êñ|7KÈ''}¨Ém~¬:Vê¹PH0÷÷ªQe+®jîrÉÚÂ\{Í«üå®@BAÛåíýj²Êèx1ñe4;uCzPX@JÄTsÔ/Èa

!qÛré*¹ ýZØ3!ʳ!¥~!

Êõô®

,ÀÆ+#29\³ø)ôñßµE1.Êq3R*ÚÎõysÅUõhÜê!¡ÄÐsòÛ)ÖÅÁ÷FÓ»#Ôs¢5369ÑÙJ!µ}=éiÇs>éîLí

+¤-ö§-W¤)´ñ;{+Èæ£vsª3D³09¹hósÜÕÏJÁÚúr¤j¹m|iå"Sέ

p¬îÏÒ5,5Ë~:ÝJRPGÜU<mo

·ÿ}¡Ë¬wZSã´§=ü½ë¿â§7©ÝÉDÇ[qÙAÔ'ÿÅN²v;îJ@®¯[ãËmV{âZHKhÛò`QRUý(mبBÒBT¼÷#ÿuÎzØQõäê­]=í´©¥#pãµÅ²Û/¥IpR|±ÚôÚªâÚà£kä jrZGã?J%\co·zw±_ÔÕÙE8ãDüÜ`'ÛëåWÉÉn=ª,l¹úy¦íVm{¬¤!ÏÅZ&IüC

?~cÇsnjÊiØ 8ÜàKg?ïYÔåßµeÒÚZâ<&ÝcëêRYR)ä¨fª÷\n1¬ý)êeÖh¡«4ág ÚOó¤09ÍoÜP_»RåßøN£öê

!_iÀá$-+à}A»K4e²ãEÒBRÈϨ®ã­bþk[ðô\ÿM »îQ¼

ô¬ÆQµûk{p6LmGy>f5ÌI¥YmÀ$öÇzNØö{Ø\áJ¯¤pºÖ;´~]DÛx!(ñ*Ü ObjîKµ.`Û+T±ÛV¬=èÙC|/G>×Ntì!J>\©´ð3@Ä»>RiOàÈNyÐÑqÀ\ÂPóM¸¤ÙY­ï~0àsÉ#ÿ&2cÚ­j ! í=ñíCÈÒØÉ¥¬#Pþ#¬±äËÓÝDÇn-)¿·1ÜÔïoSËuRÎÌÿ­¡¼YSg³s¸E1mI%|3W´ÿ/­=]Y´¦*Ñ¿äa*·Z(È^9CFÊ,

¸l´0IR¶¥

ãÿ

¯ÒçC,GOô«BÁxÆñ£Zc![³n[~æ­ÑämÑâåSò¹Ô¤¯ýuÕøñÒÓâ±Û@KÁæÜqgñjO«(ЪDÚqºe"2yQÏûzÔqË4U¨drVqǹÁ2Ç~Þ:3©×O8ìëkHk69ÉËÊjÈòdÆA

¡O¤|g8Ç5®\[b/ò

ü®OÑ\~.Þ¼N

°¬­­%e9HöÁ?¥|Õ®lHÞóÉ|´)Y=ê³vU»Eer¬~v£èÎøG&"W¡!EDý1yÖWù7

Xki#( ¹Â2O 4>\ìk?×RßNõ§lÑ!òúâRxRüñV¾|¨-ºRNÑçqV-(¹¬&ÕkUîî£;ü9r%¼#«÷#$Ùm·µgdøeç9#¶¦3ÌÓ$qêp«ÏÄ¥öã÷¢¬±!Èf:[j_ÊVN;yÕLꤡÏjlÛmÁ׶¥M?o¸ûÕ]£]+Gp0ßMÐr®PáÛ¯/ë

¤©àûqçF²ºO§X`ë¶Ñ*\ëh

ÇFï¯Êß4#FX-âéÈ1¸|«cgCODL6TâѸ+ÔP­®%ÅÙ¯¸ã2ûÊç¸æä$²P£5¶äÙüB#9ïK9W\SÓþk}=ÖÜkãSRÄÜ(K±´¤¤ð;çß×z

äÉaPz­c*å@°H¶]nLY¬Ó|;ÖÒ²æB¹â¢/¾s¢ñÒCÿU?áumµ¤qK@ä©î»=

uÇ íî¨q8;Ã-ÈõWZh [ï-îÚâ°´6§Ò£ÜÞæ?Ǩӵªzq¡mr%¯Á71æ[9Þ°~R~ÔNlÍkGb¶pW&úMÒ{Þ¬øwÖªrjm.ÆJÓ²Ùʸç½u{áwÄA:iÓOUâmËK¼µAÕ)A¸iYOÎQL#Ûó¯þw·ø·jÛnÚu,I8¯Î¯ÄãÜ©}®v¢Ô6îh¨ÚV®]A°_Ìd¡¦iJÆÁÎÂ</±¹¨5'õì3¹Å«_

w®½õï¨w]¤aÒ·ÙÎâýpm¢ØÐáEDçosÆsô¢OÎè?N©h7Òn¡J¸kvY\¥Õ÷P°Ãû@Þ?¥s}V

uÓ¤÷ò¬fU]¶áp}Êü2¬÷>ÃÐÔåaÐÓPâ4¥EB·;à(nÚÀþý«åXh]/G»ÉRÖBnZ_ìtµ )*Þây$ñQOD¬ìLêî=ÖKÿ

krÕ'CÐ~µîÇ9ñôíu¦<pñå[ûµº+¤%IÚHZñù·éT>²ÃÚæÙZºZMöJ5Ó)÷¥~

°µ-¥þ/ìSeËM?ÂòÝC¼+$`S¦wå;ÌfùÚ©ö¶³¹;«

]d­×Î9Ϧýk¬:AÚ¡<ýáIIü¾ßó];¥?Ó÷\ç©c¬Ç~ßÙ¸þu¾íÎ_SÓnq#iÜú?üüùyW%!â_ÙtW<ìý¹´7ãbvDù¦T¶V

ËãëJ£Í@C­­ $ìO$aÒX¯l¯.ák­eÄÖ

u¾B®´êmá

u[)VF¯ß­·cS@#Ìwú+¦6ZIT©_ïj

zÙ¬­±tú¤Ïl%æÓ³ nÝT©e$vHÀïUz0qè'ÚnAdêöÓpÊ"!ÀÒ0>O%yåUÓXÁ]¶z%H.H9¬Ü{­Q Æ%Ào]ÏYÁ·!¹0%8-­Ô¨{ýA«ÇjʬmAh¤úäsþÓ4lÎu?=j+öÝJv gÓ]¾|)a.nSlcî|ë:·

×ʤßQnm©ìZ}dIl¡¤¬sÉÚ}HÈ_jwøé±h;Bzi¹GºÇç

d$(gx$ã÷þ£@æùZ:g6@WGÍòÎÛ/A´i´Á)iÌðî=j'¿é[׫V¦ó.QJBÒHÈ? ôýÑxsi¨ïe'×U¨.&8P¡

¤(òÚ£ûØüÕÇYHB@*9ïV|fÑEm#E¶âÕ¸ËVÔçx¦u¡á¨µ"#à@ã<ýhôlDãp,#kn¾ÂR·pý¨¥´Ì¢6?x Géß4¬Ê縸ØUOâ]ðíª=½õÉü:òÛwÔT3£¥9t§ÖÆÌ«<_çDåK±§:DF*q½L½!nX%çKá%Jçý(/RDzCmGC©m_*ÉôÔ64·(·BÖÝÉ·¾§V0T ;SöÍtªÀ˶ÙÒc²c«ñ

JÎüîòÉúúS<,·5®H3b

ÇG±0Dh϶e«hQ=÷ýiÂ^¶Úi·wKÎJN~dÚ<¤îw$GAu©M:äE'G¢ûmÍ.»3d6\Þjì=i¬dW(ÏÃû~ê9Õ8òubÓåÈiD¿ó(y#Óïo½#¡h!9îÚ¹þ¤K²¨vW]=µ1ªt¨ÚmÀâU»úóõ¢¹OÞ.U&3kÊAJVG|yéVhñ7DÒeÌÙåË´kkü¹?⥴ÚRrõíùLv½tÔ­ìJDIyßz;7Ò!Þ°¹ÂíGÓÇ´ÕÕÈܽ ¸rBNhË¢m±­Âlܺï£ï±X¸æd¤c?]h.k~Ãú)tï%

mùWâ^AS®&>¢ë¡+ÊFxgùVÖÛìÔ¸·6ÉÒitó·Ã5$êø¡E¶Ã ¼ÚZB\ÿß!Hµ©Å¾åÒf(ÇQÇM¯HÞæÇ@}E'*88ïõ¡n

Ãq-©å%n-g¢TOïÍ-ÒÜF¦QfT¶µÝÙÖZ#qpG¦}ù«.èä¸í%¢ ØúPyGòÀò¥´È]!ºdZ¢

©Ad}ªR

 

Q[Þ¢UçÚ§ÇöÁhI6KGáe!¹ -ÂNðj¸"r¦õZêÓnX#¸ÙûPñÉo­fånÒóß½êËÎFÎÀQÏÿZUá­j×

Ì

ucñ¶\%¸íÇÂ+IO;½Ö¡ßØ×Q"õpoÜ%KKiN¡ïü«9ÎOõbj¼gHÏ[(¸ÿNÐ wænzbd2¶T ¬gócζQc%Úè1­ ¥Ê¶7*[.9>uê]5ù>KjB]Ck8ÏcÐÒ,ìàw&¸®ÝÀà K

¢E¾txmC;s¸î|þ÷¤ã%ëïéÃóÍP2¤÷

wÄa*çi;(ÌëQ}WÎ7~Aç5ÕX{ýÊÃä2¥%Ô#+£ì)¶&Ù$¹­öÒÝ©./N|95ÇÐ òj)fCÂà¥)H¾m©ì

+÷1.NtælÇDú}öÞPèäp}¨}¹'sI˽¸æÊØYÅxYCîi×n¸¶6«*wúÔl´ÄÚßËKI#°>4w¹ 4òWk?>Â7 ¥>b¤ÛXf3¯ÉF­A#°¢f¡ÂZ#µ!#*¸?_Ö©8²P®!DNîÛQ)ÛÀò $]f&xBQ8pªs#]´$üûAÖ´'I¼°h³EÅ÷âÂÔGlï4;yÚ·ËxØmH&ð[9ÆÇZwäç çÊ^±öò´~Àu"JÃMÇIüêàR{rm¢BÒâ¨8ǽ[00dqÚÐfæ5mò¤ôªÆÔt¥£(¥S#è*+ÖzªÕ

8²HnÁÚ}y¦ÌÒ¤=Ç+õÖwî¡húzÈu+;ý

&üí]½+k±zrü+nòb°¥m4Ô6[w¸öjÉÏJÖvöA%öÆAî1ÆOòG2ÞMÊÜEÂ/d /rð®çoåªñé{£¾uÝÕ2óÜh:

J;+?S·sXBùÖ÷Ü-$0ù?øc»ßµ/Ä_~iva AJNã 'è+ö{h²»:[NæÐ!>ÉÇí_SýMÈdXx¬érM-Î%ÎðIþªXÒ"÷áìß#hR'ß,µÇ\@âÊ'ýâ¸ìy¬s·ÒÒ·&#«SIHHÉ9ÁöªñËsrDoM-²KͶ

+¿'nâ¹ÝÆýÇöWàçe0|Ø°ü9ôî9m,£»%Å>r§¡^

Xi>0|5¬üº\Ë»$ÿ*ÖÒ»ÿ_Ó OÔ¦ÂGËëß?lWô¥í[ñMÕCj*Tdcü¨uIôH4éÆ):

)·)²±þʨuVÕ'«¿

j¶¥ç)¤¸Ûcr]Ç$ñí}ó]»Ñ

ã_»§-3­ïXôV2´|ªB@R=M7ëmj,>Iäê¬ùðJèÓ

hí¤QbÌa3a¥¡'ÏùøÒ6[ÄƦ¥ÞDûÖRå4¶@ZÉRÇ'j£}83:wäJ8*Lh¿`tÎæó­ëCÏ5R°ÞÒ1ÈÞÕs±°d4¾ÖÚÔ=+ÕÈt\­WÛ|å%@ø ãÌ|þöÕ¤uÕÏÁIµ(%E)ÈW¯5¬9Ñ8ðQv`í0

oÒÎH\¨EMü¥¥¨>4έ0Ø´ÌNä:¼þ@úÔ?õ_Çd¶i6;+KÓ.[t~Ô"·ÜJ;r0·z­Fo:Û¨#Mø*{L*A%Ôç©té½òHKB978

xï¶ëN±¢V/rà}¿S^¦ê&uòÓbç:¾öÿ­VqùIöîÝsÔ{'HâxíÚeL·-­¡üü­¨2>µi^¤ÅÖSe]V쥤¤£ÐùíW]GäÊ#Ì

XÑöa©/³9q{ÆVGbÆGµXó%Ù×è±ÄhEiB}E!qÚ¹N²OúÖà.S"èÛÚZ!o3Çbj#øÔ³hM¥a2)ĶëhWÌØIýhXªFDî÷jP

Qv-Ó(+¼§£8X#æÆRHúÕ!äÞsBf8òÐÛÏ.õ¶Ç>y&ñt±}¥ÊÃt¦ÎÔïë+@)»m.¥óçAÉsoÞÍuYmvFãdö ðGè?2

áò5Iýe¸¹zä TQòë7¨l·)Rìh güøÈÁ÷þu&$eÝä¦Ám8õñFÇ:Úáñ°>h§¤ý`ÕKrÑcfzÛjkJJq:i§ÇëãºG}ÿÙGèîipùV¿[AJ/ºI¥Æÿj¿!/8BJÔ¬Ç?ʷʳ=¦uUÂá-°îҦЬðFè)1{½6¸yZdMí

Qç5EþMêKBWî¾\øgØ¥F]JÔ±ôåë=n<§inù¶3FãÆã+YóAÆþY+ZQµ6£³9ZWt¸\Nó¸¦qëüZcmÖÛ´¢eBKbd4¯yTG6ÒñîmÊO£j^!ÊÖýgìoÂÜvwmBæU¸öÏ·I5W.7æÚ­wD·-ÏÝùñ]§¥úsÑî/QëíÒ®½C¿Ï͹én¥%CÉ`¯zzûq½ê=Õ!A§0ÊNR2°9öæº1%rLå°ºªÎ~Ѧ¾FKCa?wû

ù ¬

Ýnm>'åÛÎyççÚ¤Íô$#°a6¥¡¡iã©þ!´õäÄWmL×] SN-s:ñ;LËQg»²¤'#þâ?v0=Î)¦?

Èw^Í9çì®þÔ-h˾¬.îZ)òF÷'³½(Ó,.ñ>W§¹ÊUÝi=¹óÇjäÝuí`wÏöWp,O³·Y×ñoÔÚw-³Gnþ´ÃÕ;üV·ÛP

³¤¶úÌIÎ1ß±9ªn/ÊùoJ¿Zµðêi¶öàû±W[»7+=lÇTfABѤ}*»ªÄ^Úø+ÏÞð«¹q©·yÉ@& PÚ²;û}(«FHEÂÖXc

rØ5<áS

çpû?©ñâL5¿ËÑföÙEE©JïQß4º~Ñ2½w`Ç¢L¨=[Éz¼Ñ­'¯÷©?:gm\QÉÒO=áþoiÜí-ïToP`övî½ÏS?ýiµ/ Î1ymË͹øwrõà#¹ËÕÀ`í(Mh3µöfñÌ9RÔÍAn´´æ9å»üαi¯- Ëpÿw',ÁfOOìæ^KhâQ³±Ö{·³g¹

Õá&

3óEuPú@¬

xýÚöF êøß´Z9HOÔÄt¿1_iÉé AZÛ±ö9gk{;¥×oz¿ë»'ÚFpÀñCùÿz§«k×ú05%w>þ8öO³úm>Üÿö·´uúaüȳ ù~âÒ½¹BOA¡Fõ?}ã®h3v^HÙi»{Oo.ý%¿0è>[±k}.ã×»«Ìu>,rZmâýç¤1×v¼|2pÑþ;þaj-T5

=_ì¦ldc»½½¦ÍÃB KùÉ%©k7R«7ÛænL°Ã{OMU3ÃêÕ$v

¥êÃQÕ.N:

Ûrú:£S s;;KÅ0ð&?Oñ3½öüË&¨Ñ®â§¤z7õͯ(NLϳóe$âËõÃø¿ç2XìÒI"»±nç1]¸)¼r&ØÄQë±5 ó?kj.lkSüÀÔ¢¼°×KúÔêïÂBª#F§6ø( ¯Æ?ÉÈCd#]0Goµ)M;¨y\Eü[¬u¥kMß&C¥Kø¼»¥XO©ê¯µªîbUG`á

rȶæWäåÝì£M»Í1£Àà³1Ø1]ÆVAºmòHb?J~¾¢Mm ÞO± ýDv8ɦæjþ^µÔncf#ÓiÞ¹W

¶ÆtíOÌFn\¸TÍ0sS±×ô½MÚνÇ'ÂQU¹l<Fcëññà{âYa50_ÿÔYy«FPoDèÈ ÔûífÂÏEäê½¢ÒCõQºô7Ñça:°tª§4°Ñdë]Áâ±D.üªÔþµ£ÿ}JèµyÀçÙç÷`w<ÿgj](ZOuåO/]ò­Q»³Ævû×3qöXuy{#O3fÚÒ4=\½ªCNl*~óå×d97iû33q>X|Ä­ØÄR;«*}êsíÍN³!pzqâúçüRþ]¦xÀ\äJîYQ]NÅXV¹©ìIöcããÈOù)ëÿc­ÓéòÄT÷u?¯:YD^ÜîÆö=óÚ{+·±ê4ÑÉ/L¤>ËõþÎfÇøßüÞL2'o»,Ôö¤ÓÍÉÐû?âæ²KËKpn®­®Q>Ùl¬~Ëã¿T¤Qöú%¯µE+k*rÆ 0Ünrêe¨ÇGêÉà 7v£êMô.=zÜßÝÛRm0ûNöÇå9dp§c¤ÃXãvýÔ¿þÙÇûïôfër¶$ʼ}BO.>®bÊ«£¸z«2³ì¥ÜÆÏ°f ýÝñrb®¨Þ5»#A¾#ÅmôèeԣѶSÈ

È+)^¬¿úä²7L2­¼Ûú²É =ʳ?ð¡p °ÍO.Éæø¢Ñ§£Ò­eÛÕ^̱þÊÿ?Åyóh9z|"ËÄüßùJ<·`úÎÎcgûÙâß}¢´þQÛ(ÇE¿&¨yS\ÓÉTy¾oðüE@

ñS3b,:ýVAñeßætú6®Þìiá§Z{F=Ô&MP×

W

¤

@+st&q@¿XɽLUk·LômIî´f¹^2²üYb _ÿÕ.òãÍkpmÀj4¶§3SxÜAáxévNC-Àþ³'òzÍ?NæD4¤

~ü¼ö|O"çÈ

Ë;ò¯m4;$¶·îÌw,Ç©9 ìôºqsµ³·OÔ!7AÒ´Zô 泤F<2Q{}cO,Æ\g'ñ7­ùþ{~«¥Çõ[~ÍO£º³!Qôh{0<yO6q3ý`Ë+4,îÇÃrIÊc!C(Ã;'ů<Ñ©4z,1Tút@[v©jî~Y¸Ç ƱÄ^UíF®r<á~O«üäÇɯ.|Çc/×/ä{bÊÝÏ"¡x¨_´Ü²ÏÊâõÃN»kYË!ÉÞÆ/J¾ÿqüÄÕoæÕï|Çd··NeYßÉÉ~è¿HeÃ8IÜócúï¿5<éýS`¿kPÓ¤i"Qã,d?Ù#/ùY8Î%¦Xå÷òÿóÞ)ÖÓ^eO_û«õÚ"˱óû9¬\x̱ÇÅ#ø?·ã#R<?Òzòê¬aââȪàÔ{3ϵØê,ý'sÎ}ªYά$jk]Úص¥K¶d[©ü>Ç|Û¢Ùyr;[â<°Ù¤f¤yïÌo<ê¶RAõ½gR B0@q?îÚþÏóeÁfÀuÚ®ÔϪ2Ïgòå;ûÅJÇÄTqOõQWd%Å(ÅZyOËVZ§é[=*ÖÛR(Ñýn($àÄ^JZ¦\"íq¨Á

ìAZ[»

y#ûÐ3HPeÚ»ë0Hík*ÔÖ@ø¡§Uuñ¦$ ðÏÍ¿ÈèxM­yZ×àÝït¶÷2@?âQÿÀ.[/BãåÃÔ0?ËO=\hW§]Lí¤HÜ)I&ìË]ÕköìæÚÀ®p¨ñªFïdß Örá'Ñþåï6³E<k,l[¡¹æÝ¡Ùô±ôËù®þ£"@NtôN$ñùÖû±JuûÁ/©Öëç @èyªöx£&'

ÙÓöLñ@Ó_fGLÜX¦wzLÛ»ÒvgeËVL¤}.×µûLi"#ê(»+zr|C¶or{7DðÄóQöRdªP)lVUs¶rZYðgð«Ô&õú\9/HÓ5GÁ*¢Zg BÊÃ,gºcV%m×VmGheÄ/ý+3 ÷ÓÔË1×ÓBT~æHL²²"Um

©ïái%ëÄÐb¡­NâÞ8"¼âr{"ÿSúP®÷+Keg¢JJ¶ÛÑÌ0çóúsgËZ½ÂñIÔrã^µuÉF@Ú§HP4¥¢ùfßGÑ¡°OE@õ[í1]ÎKVË ãE§IXØJ æÔQêMLSóZÑÎñI8ü??íÊrìþí~^Û¬×"d<åÓ¡¸wz£áÅÎ/ÿ×

Rýc$ ÿL²êf¼ }en ¶-ßÕÿHs1èåéÇW¾ÜJa¶T^M3âTT¥½'Ñ´»}K@³ÔÚîd¾º·K¿I[fCÓþì¯9bÎ?;¥Ï¬LoVçàTÑ?ÞØíÈqqc>Í, z ÚçÅù2'y%ç«ê&ÃP²6vM)[-N)IÅ%u Süº~ÏÚørÞ

&ïIÐoÛSÓy£¼~ϫܯù%ÿÒ\¸ÊżÃóCòBç_Ö¢Õ|¾¶¶:?×ýFhÄTp`XTò9d2P¢Ó°¡ä.y§F+g®@Ð=¨1«ç«Z«#»müÙÄû]DߦDpÿ_øæ0ðDd?y÷?Âô[û¶ùå~Äw?ë½hÃó¾»JÀVÞÔvÆ)OÝî³K¯)

¤UUѸBÜ´:Ð÷Ì-.¸bÑY;K!Ôæ?Ý˪¿õ7M.â{L7n´¸ì½L¥§ãÈo£±JÆ%Úê7ÚƱ|¿p$çOòGsmÈUÙT*äeEc²´ZYZ RìȨÙãûL{edîäpíi¤ÓBÜw

j>qf¹{&z3#xÈþéþÌí,î5Üëõp©_zÍv0OgRÄKÔì2̧gFØÝ®kj¥bEæNcØ!ä¯,ÐÓí

°F¹ÿÐÝëþ]² ÌØO>a̲Çø¤Ò|è÷ÚVOf¨µî6¯dâÏÈ@ÄTk=,&bVbó¿ÏË£Øé+4;ÔA@>öÌnÄÐǯ4(ðÆ?çú¥þåå&vx×4"A½>ÐΤµTbBÚ¤R¾qW¸ÿÎ0yªÞÃÍZ§~?¦!Yí+ÐÍlO%ÿY¢oþ1åYÍús½>åQíáÎcϼßo}eåm_Êë'£g~ú

ñÕ¹_¤|V?#zi~,JÜ\!ãÿZíîçÛZÌ,Ö·!iXS_LRdñ·À¿ÅÇ,È,4â5&]ç¿$èêÿ¤µ

WOòÜÕç±i>³4ÓâôÔ¢FÿÌÔ_ò²¨L\Û§KÓÿ,¿CÃå¨ìôÝf-m`w3^F@vy¹2-M§üÈɦ¥æ{M;QÊîÚå=pÆÕG}£- âü&é0¸¶îßÝÜW¡Ì-vGþ±þ[a3ah~ròõî§y¢ÃyÕìå)¬X%b4,öÓ½W0=ìyè¡(ÌñqK2þ^¯Qº%þlÓ5-EDP_=Ænµºiå

9ç5Ìq|¬pâÓAÔ

ôÍL{W¹<qæá«<,IòôI{.bD5s¼:hcÅáÃ~-!á¤nå}7L7¬¦(ÝY©²ÁîÀÉÇ¥_%øàrj+·eh5Z}L¦@ðò_ÏÓ&Ë­´ÄÁ5CÇU`zgg³µ*W¡å÷äÂ

´S¤Q¼ïö#Vv¯°®BëvÁÙ!³¼.í3³§sÓ+ÝÛpVÉÝ¥â¹ë\ kY14i

#P(YÌ1½$uÿJzö1¢är]Íü¹lßT{õ£ä3?N*>÷QªÊ»×P¡¥hd8ÌcWòÑA%¹1¿Sì·ËÃ13hã3`ÓVb(óc:Þµ§\úId±EÚVÃ}Ý2³-\8ãYïÿÑì1ùBDø¡WnmÎbãììQNÒ]µ¨'ê¥4ò¦k xíT¦X4ã¸2v¦y2)(ò´××S[îJÐÄ:^c°=ªréÎ#õw°k[ÈM¾½d£ëjÆW 7¥xòVþuøó&>7^/{Ñ%¶æ7xÖX$d@XIJ°Ø^aù

¥é¿ZÕµï-Z5mVx­Íå}Z7øwPx*ðÅd@-2 ùî{¦/%ÍÄÅäcÊiåbÌÇùØÔæ@)=KÚ¿!ü¿©XOyæ½H;I{s&àú~½X9¥#J~ííroÙʲHroÃÍw¿ç ÁV<¬Ò«`§Ôá¤+~´¶/,¿ÏÄ÷?,ÆÏùI½~K:æêõX¨øÍv ä¨ø¸y!(%ù^ÒâÔë¹

FóqÙzY@ñË«¢Ó²]yU3µ²øû¶F

3k,²½¶:a\ÛQçã;'¬Eh-Ç#Õ°HèÅ(³

ºÚi,ó^¨m4È­c?¾¼mÇN=ØÿÁqÊ3KÓ]îf+éÓPe

w¦`Ëgd£àÖBÛlLMm4òÔé]ò|M\ìW¬ÌÅT¨ÿ(Ó|¿33äÑbÍè6È©

¢

*öTê®ÖºÔ"¾?NBÿDèv®B\[¤¸£¡ï

ÿÒô\vêEXTå¬-{[DE)- .´ê|Qý+1gÑ

öþgÿcüX,Äߧ'û¦ÉBsý\/ØïôÙ¸nä¢7-¾ÕÅUô[kXÓô»BΡ4V±ßÂò=*U¿Øà%}Ïäÿ(h¾SÑ`Ñ´DqD­5©4ø¤¿iæ¤d\ø@DPCyÃU×­î¬ít9®¢­æ®`!eú²áå³Èî*É_îÿrQ«Ñ×ò

îu5ö¡kõZ_[^Q¤°ÉG

þI\S`¼/\üÂò,zòãÉö7ǯy1Æ|b

÷Ûü¯OýZlQiPPåÿ=ùºq75y®`µ+¾ÀF¡SoõyeÔý!ÈËë?æ¦ú·åîPÄH´gâ­:×1¼YeÎðb#@>xXÚ2ÑH?y2?ÍøÙÝ

¦þFùf}S]ºÔ`m> æ¨ëìªÙNª$ÂÙa¼Såþéì±ùkR»¸*³üCzf®:IôY;[O\e§µ£¶^ºîz"H:õði*Szo橦)ݸ*¨:¸«|Ev]¾PÿÿÓôë5´Îª:àT_óVp°LÓ45Ê3æàÍËÒéüIUÐ`s®·©Ìf»´,¦¡"=>9Îf9òÊÌy}/MxDÇôCçÉ0@ójZOjíÉôõ ÉzúuûIþOÚ\Ýé3ä1¬ÿ9ç5Ú|qâþoüKËu7V³

ͤÖƼ6MëJ|@fgïp)UÑáþrß/ßÜézý®§dy¦ÏÄöäа »?ÙlBʶäû?˾A×t£©~·²ýKû;K⪷Ú__

³XÈ.dr7ç'¬£õ,<gõûð®£p

ÀJ¤{I%=ø+6X1õÍ'5â//µÐ¼Áçmmµ3N×

@[¯Â!UkÏP"*-ôFæõ=ÊzfH£XÅ7 )ÍØÆ^«úóiúC¢Î=gÞ÷?ùÇ[í-2óEõý-^òSs"Ò¢Eüz°ÿ+ßÁ9nõË-`êðE3PîÉðÔû±Ì,²'aËú¬rä[h"k»K'&û²¼ZÙÇþÕ'N7¿Íæ=|6V ,ci$]«ì3#ó¢hÈ=eöeCú±cöÝq©ö¹

ä³óµÔè!¸¯e3©ÞªIw¨RMOÏ,üî3üAÆc`1=¬G®_ÎN&¥Wsí³ëlsé¢ Ä=WËZDzV±`좮ãöIß$Îjµ,̺2[HÒü=WéË",¸4¾Ñ¡ºà0ñÈ

°=Á˶ÃÉ5¿*Ë£joCèÊðÃ5y a*èîðå#}P£Oº;«|{äh6]"RÂvUi¦`=ØÐ`Ý[=£F°NÒà´AD0öQxèg."J´w3¼¢R)§¦¾Þ'W$ª.

â Ä

;³­²ÈßýøâøGoÿÔíZç4{é

yÎÁÔ×-â]S12¯Hc×>h¿¿F\ÅfÌæ¦ ÝÀ9IäºÏS°·`noÖg=V¹T

òã29ê×U¶¸¨Zö?Ç0o/f1ùù¥yOË÷m"É|ÃÓ´·vö@êÙO&7+ÁÊÞ½¬ëKy«Ý/ETÔãÃ&¹¥>g

»S,iMtÍëSÚItÑ;ÅQ³Þ¹N\µ°æåàÓ"=%ê,Öh;e

5¥sYvPÃò@;;8ÀgH`ôÊêÛmoé;^^R5Ä­ö#T },{di;¦+åËBfoKqòÉøl|MÑ:`Ò,ä#K+Ô¼ò7'o§°ÿ%~ä¡ò#çuTÕúZ§Ç68>éu_YTÐuÍCFÕ"¿±ÃqJ°¡ ;t>Ùqq£oUÒ¿5åÖãK]EŵÅB«%BH~dü-þNm{$`ÇûÏéÿÌûF5sQ¯ý¯êõÙ5as(Øo¤ÿ1öÊ} íÈiàqC|²é}öW&« Ôeôáâûl¿âS¨¥Ó

£z£^,ÊYAùàtÙ4À^K3}QäÖ:Aþ¼k9¯¥ÕÚhgePu§*æëK9cé÷:}Tóc5)nó)¼Ë­\K!Uu·Â>\Q¸ÐwÌAÕOU¾L£Ë^®lS¸»ÔæÊ®¢5]Ùè((2PѬfIzý¤r["ÛÊyª«'sAO2!,Ë®&R~1J|²qkk$ð90ZÒ}{Ëjöâ'¤r!ªIJ;§!nÁã6´þA(á ¿GnLdÿ±9ùNâæ

wxEhþD×PòöádxIe

 

JS¹¦ODÙ,2êø¢@CHHëQ¹Ì à:)Hê»ÿzJR1ê°évfòcéU¢BÎçªøòl#uä·Gàc$¤¦ø¤fñìËæʶNøR¤Ô÷é?ÿÕEm§I ilV*£¯&'Þ×&ùiç!Rádº=±YE@Wã4Êeß7ÀØnj~kòî'¤i$£¢ÅrCË/['¥º2¤µ<

N¦'§ IoÅp7Ïÿóë7Ë(â±+·¥ì9²Ì<ENçÚ,C,X¯bç6ÌÐ

jí°5¡Ùòöd»Sá]ÈåÏ£!«óç-¼¯å뻶pìD1ÔU¤mGÓGTJb12/mY¦æàÖ{·i$>,ìYÞsk[:³j¡ÅY»ôFM©RÈcªý¡ÓÂ÷$Þ_ê¾]³Ï0+¸S½6½74§Ù9AñodÿNõÛ2èÃ-¸qÈ«¿Ù¶¦õÕ

Sü.ìöüA¶^bÙ¢â¢

HåJӾƹ«¨ì,ÚÍËsñc©c­_ÝñÖÖöä) w©\ϳpî}N·.M0ÃÒμ¢µ´òË1

¤ Túècɸ]~|2b?ÎdwÑÇYEHû_,ÙëAiºôÜà0ªò§ù fbS¶ódx¼+w4ßõäÅ0à@˪­ü¾«8åÁxÐvÉãÆIL,ôÛ¤á^5`Av ÓØqìÝÅS=x×|îÓR\¬ö#Ã'Õùçé9,Ò]1ä7ÿÖê>XÒ¢+õÉV¤ÿvëËóO rsäÞñÇ$M£

ÁÆ­Ò#å}ÕõZíضù&ÃEçß^uÑü¹ ¶hôè¢@ªÇгÙLî[[nWàÌd®3§úÏ¥3LÏ4­É¹ýC$8ù³O,Ìæx§.¨&GRJî½HÂÔÓ kMûP°S@vðÅ,ÃòóÏ2y_R¬ÁK¹#ë»n¢øÊ3bãnNQá?KèͺMô)sgqñ0¨d ÖÊ$ÝÈ"BÂmyæKV·a5tÜþØ$1mWÏVÚ6q~å-a¡¢Ðz®i² ?´rÈBÍrÉFä^+q¦~bùâfÕRÆëQ

¤?W1ûëà[´ù²Ç1äè3fCºogùù i¿E×ÔQAÿUAËh1,/UÒu]:òK

JÒ[$e*ßAèWÝNly3ËßÊË|>§©²òý°ç,Íð´Áz¬uýæþ!9peÛÜí¼ãå>Ò;[)SÑ

BG"»( ®º=Òù9áQoÌÄIÕ?aÊìsëÁä>Ø°úÀ?¤¡uùtù¸ÜqR~y®=ßk¡ñSÕ|Ý«^¶ÄB+öR¿Ç0³^Cê.ÖNGe]"ç]ZB×YX£

oÛsé0Äe§êÝÙi2Oq

¶¯y,>×Jª»ã\­ÜP»J{y«_ÚûT4¯Ý¦ÎÊÎ0YÔzP%¿^HȲj<Ñ\dæMãØ{e

e?¼óanM¶¦=@*©*«óÛ-Y,ðc=¿¼ýi­iAÞPÚÈÔ"$U$Qºý³2&Ü)C¢a{æ¾Åhêòt2V«^ôʲfáØsl¹òBýVHÈW<

NÛ}ã)üÄÇVÓbî@Gåȳ¼5NU9Ê\Ëtcò

ªÜMiLdP×Wë<Ü(ÂJ_ÿ×9´ó÷ndKÔ²¨§«( ç®o%¢Æ7Ìõre5Wô¿

VãPóĬڿ¢{¬?à#.ÿM$f^FGüØ¥«q¯Ýò=EÉÖ1Ò

~.C×'ÉêÿÐy«P

~½3ê2pp½ZÙ«HâôÆ¿æèrÏ¥!/çÓówå¼¹{$

¦Ü_Ù+ÛXTe÷TÊÞ"¬ïw&'£

,ÈÊUÔêÂÔz;ÆP×Ǿ*§ Ôÿ7lR«ak=ÝêÚB*Z¥ôP;ä"-ÏìîÏÉ«Ì1C¿ØÇù̯KÓ_KÞÊi#ÇV£oÂc CÝÃÙ0ØK'ó¿

týJè/ïn.Ù·TV*7ý¯â¡¶ÎËIìÆo?Þé³Ï"ù3Hdê@×R2Q§c'¦kN ¹<~C2CÉv:|ò_§ú¯A·Òîl#cq-ãhªý+öD¤:ºÙãæö?ºî*Ç«ñ¿³I@â

Ñ[îËc¨æÑE=;3½Mt»b¹Ý.¢Uâsw

£±4ÌÀmÕËdSÐ-¯å¶X¤7Z¨ÈäÃ

ÚÍÚؼ½£YÆ_êÑD*ÌTñ9ùLóÚY§·î@&hÑ;²Eh¹¡oFRÜÞ­q«XØ5®a¬aW¼xQõfûYªO

÷¹F6¯]½êZÅÈ´ÓÀV

ª­Ã³9îÍÙ0ms"Ê6×ÌËOVcJüý/Çh¾bÁãþ¯©/8ÎbPjÞØþJÓ21`ç$K-

Á4úuåÇÅw{$z¢R1ïÓâüsaI¯êQù?ÿÐ-îÒþRߤ®È]¿r5§ÌÍg

8¨þÏÊölÇ-_ 3áZÖzWVº¾Ç_ÑuÊÿ¦T^ÓHbÁ4¤tç)'ðWåÀ¶H@Ò·V»±;±ßlÔvA| ñ='dbÈbgpáÓþsÕQP¡·=k¾kÝÃÏüõù#å6I-ÜÖÍk©¸ ¿µø½¹¯ØýÀ<ÈùßÎÿ]i$OW°UgúÝ×ça©üðw±6òi#n2®6âA}RC òLþHhï+ôòãg±ö+$cª²cKþ%|ËutÅlïìﶷ3CùuýÜñ%ÒÕ¨ìmv1|;)M?ZX£õ>f¹)ö5´¥èàuÓjå._¹&®ñôyRÜz§ïU!éþ<ü?Ô'ûØ»lÎëòsÖô£ì'´¾-Ijs ªwèjÀæN§Y±'Æþ­Cýßüu#³7R\ò»·K¢<QÈ{«ó9

´³L¥Wý÷àu]N§,øG§à?â_ðÕ¸»»»DYX5R|KÈ©jÿ²ÉOB9cýHð;lX3ñq×úOôÖ»SÒ4

FégdTcA:F£zÔFƽéÒC?ÕüØpCþèÿºZóêVI!ÛêûÈê¤ønY(òg<¼uÅ.*H&}÷&½IÜÎPeÁÿÑ PZGñÈÏÛæãÿM&¬ð;úóýX«¦oCPÌ}Ø

dô¾ÓK1ÎaB1Æ?Ò³'Ü´vÍ$áÉU*¶àoEÚA;°ËÍG2-Ú~çÃJûNHk?ãIöûSÀæÎÌïÍ·¢8¬ìߪIÔç(hÇRò/;ù'K×ua}"Õ¦ëvéBä6ªWöñ°92Ðȱø?)¢ìÇ1Ù*PV¬ô^ÿ~G&£lû:´Ù<@cqgÞVüºÒ-cÒâÝnÂÑеOìðSÜdôÂÁ¾nWkv®mI áúD~ëYXyK@² ÛéÖñ0Þ«ú²ñ#£¯ÉÚYæ*Sõ¤óÅM­Vº"Ý£¯·óf£´ûSÁôcß'ý3túMl9±ÓukÂ×Y¼ò«ó,ÔÎn=FcÄÿ¿â§þõùO¤ÖÓYÒÝmuÛkp8xÌH-7ú<±DG$ñàxåþÓ§ìþÅ×ìkïçzÒC£ëË¥zIÔûoð¢£þ,\s5rÿ7ñÂõQüÆL¼Ñþó¥/R$kÍ';mO2ePì]á:IHúõ¥êÿ`âöhâÌ#Páø<#/ózÛ½RÓ'ãuáfg~ÆYszyc;ø3K¤Ç65ò\¼Oï#ÿSm£êzdW"ÚKK[Õf-õ¦=úý­Ó¢ü9nÀOxÆÒÿ·j´Y(Ï.*þ/ýûæEvÏ.×â{ÜGk(T-NBqj|ürðÌüIâþn9pÇú¼3xÔÁ,R åñ?ªXÔRXÔíÎXﻡP,2¤U´EW~;¯gû7Ã1ëÑýÇæOÁ#õIYc,ÙÒ»E$+ËaP6®6©AáôcKkªUºSzôÀBm ÍZw¤HªxDá

ÌEWå¶aHFW`RËO0Gs°«MmPZPïþ¯ÕϲpLoÑ-øþr-ÞÍ-u2¸j~õ¦kcì¤"lJMÓä9}¤ìvÖU²F#qêÎÜÿäæÿK ð£ÂßÒõ7ãÁÂ)JP(;( ÍcB¸ÐÿÒ`7´¢5ì^#8ØBÓã0G¸»=ßîmzÌãøÏÒvlòz¥éû):ÝlC¦©ÿ±w©Ýi&[xY¢_

.Y½¸õÿ[7¸áú ûÉyer6X4þ}×aÔã0é3VmUî>Íßåf_å%I=?SHÏGñIêNµm}mÑ8£Jñeq°ÊQ ÑJüÕ©¼:Ûz§1@W®À«

»ö[ÅÏ#Äìtë\AëFá®ã}Çl¤ªn-vñIB«jµÐþ

e[7¨A¨Íú²¹Âʦ#Áw9lìÄäÜý,£E±tUÕ£*Ä7ã½33:6ëuZ-á

æ?1}T5¥¡årGïnÍY«í>ÖÏ|Åþ×ÿtóÖÃ@ÂQ#PäÁèA¡­ýó

ß=ø¿¬à

§ókð]Âsa_N¼8½¨¦Â¾¹Ä*XùIÛàíbúG4¾,ìÆÆ(\²3ÊÜO_µ@3ö÷p|åÅþ%¿Uí«8¢v@]kúÜÄEnÕEcJt$ñ+ðäå,£ûÉÿFó}.$®BòNHÄ?ª²²¿r

Ï­sR$A¸üïâuÂuÉ2ÌZ¤h×õí"üs;jê"+úã¾:Ìê¡&³zOÁ"Ã]ÿu¡ûÀ®B}§_ÅÁýHÅNÐÍ=i^F,îÎÇöÁ26IþdO5¿^@¨Ë

&úîAÂdòâ@?I ͧeèl£V8ú¥·û/K[ý!=_-L¨$º~+P=8Ç6$öðÎÛS®(]UÝã¢>Ê-.Ñé%²íÙ©!>ÿ²¹Ïdö_¼ù9qKú#$»Ø亦X<kÇÓ{%kALÒGÚ­94c8ÿÿØ3M3_*i¯´RÈ©O´éôé0ëDà%¤£Ç(I¼¹¦+q7ÜIè

2µ©N?Öd3æÉêËÉ._Õg}îËw/fÖfõæÕÌþVe|G_ôÉEiÿi3\Ka3ýeýWr$J¨8ÿ±Æx̹×ù¡ÊÇ©1L/ü¥¯Ý\Ú]ÄñÛÏhyT·¨J£tøv®@`ïo´VÉ>V½3ApÏÆAQ:øX~ÉÛöÈ

1¶Ó¯

U*kz¥ÄQM>6y©IfE$e÷Ì.Ñ×ÌBRñN¿Ü¼ö|Ý"ÆF«Èj-¤$îIS×Þ¹ -D·á

áHôUO,ëÿÍOë9`ìÍIþþ^}Êëålÿº@îjËýrÁØúÓí_ËO¹JëÈÚýÊ×ÒH£ÕÉ$öû9§ì¬±Ü×õ¿cäz,.µzxL¦ Zt=ò̽!ÜÄÇ,Øòd÷"À× VKxî^cÁÎ1i9w®ÊµâúTuâ?©ÊáÙø.hX÷~¶CEæÉ:i7//?Û]ÿÆ,Æ=êi~\¶r«m%Ã)¡%+øf¯>§CF1óÿ¥ÿe&Øé`¹&#K;b=M,ÈÃÿg/ô¾èâè×Sº#ë2¢þEøIùØ4ÚíI¼Ó8±ÿ3îå/÷ÑÿLØ)SSºµµ·XmEHA¡?:oôr 6úó¥õ4åÏ

Ê]oy©kHÈì£c÷ïÅìæ=BæÃñ'[.Ó7Ëí_Îj¥ÎÆ+'ø½\Ùñì

»Ú7Ä·ëÌÉi§¥Q/êðøîøÑwÑÿÔì}OÏ¿_§$ÖSHðªKæ÷ }ýß÷íÄò¹¢¼¥þòIýÇÛÿu}¯öxÇb£$ͼ

ãÓ­?N7Û´:vú1

í»ÿØtÌüÿ˨o±ûìúæNéþ/ù)õ*Ûßî÷?Ý]r­wмÿ_RÍûßÚïöºuý|ç{ë?W_ï>äÿ§üô¦óÿtßk§ì}¯£:ßIú¿ÌúÆoþÑþ÷þ{gÚ|ÿÊÿÉt

»0ùªhï#}´~Ï_§;g¿¹?OÕü?ï»þù¿Þn§¯_§15Þñ~Åþù?º?Ýÿϵ=/ÑþOþH%þþþ÷§üõú2}ýéÿ§ßÞÒ2ý'ù¬WZÿy'þ÷ý÷¿õÖv¹Õ}'êÿ|ÀtøèøíõïÓéÈÇêþ?ó¾úÉõ½6×û

þû§û»í}9aa]U[§lY

ëû={áíÓ¿L2`'Úý¾Iÿ1úex;½?óÏ"?ät?䪡ëÿý0ù&Ü?ä»GìÿÇþS/ù$äGþK¥Z¿ûÎÞ¿ùëóÍoh}òþJý,úÿÙ8BIM%p߬ÀÀY´.Ïyõÿâ¼ICC_PROFILE¬KCMSmntrRGB XYZ Î:acspMSFTKODAROMMöÖÓ+KODAcprtHdesc\wtptàrTRCôgTRCôbTRCôrXYZgXYZbXYZ,dmnd@ndmdd°Ñmmod(textCopyright (c) Eastman Kodak Company, 1999, all rights reserved.desc

ProPhoto RGBþÿProPhoto RGB

ProPhoto RGBXYZ öÖÓ,curvÍXYZ Ì4I½XYZ "¶>XYZ Ó-descKODAKþÿKODAKKODAKdesc'Reference Output Medium Metric(ROMM) (þÿReference Output Medium Metric(ROMM) 'Reference Output Medium Metric(ROMM) mmod°Ï;ÿá#http://ns.adobe.com/xap/1.0/

            

0, 0

32, 22

64, 56

128, 128

192, 196

255, 255

                                              

ÿîAdobed@ÿÛÿÀ ÀÿÝÿÄ¢

 

u!"1A2#QBa$3Rqb%C¡±ð&4r

ÁÑ5'áS6ñ¢DTsEF7Gc(UVW²ÂÒâòdte£³ÃÓã)8fóu*9:HIJXYZghijvwxyz

¤¥¦§¨©ª´µ¶·¸¹ºÄÅÆÇÈÉÊÔÕÖ×ØÙÚäåæçèéêôõö÷øùúm!1"AQ2aqB#R¡b3±$ÁÑCrðá4%ScDñ¢²&5T6Ed'

sFtÂÒâòUeuV7

£³ÃÓãó)¤´ÄÔäô¥µÅÕåõ(GWf8v¦¶ÆÖæögw§·Ç×ç÷HXhx¨¸ÈØèø9IYiy©¹ÉÙéù*:JZjzªºÊÚêúÿÚ?©K*jrdx]ÚE4a _Ãz­qscÈ·¼£1Ó=cqzðéÊ),®XÉbÁÅ£î#ÈJ+^÷>Çüý§ª×§K¤Jd¼(by³$i y¿ÞQÓL|ú|Ic1:nY .ѬREY?«úqqïÚzn£©Jaic²I,j$»~äªëUã²Ü1#P{vÕIêE;X

]%i.æ@Ìñ̬ C¤þG6ì=j½8G&uH°E"ØDÐɨ.°Ie^}\YWóÍÇ·Ä`¨XôíE#«®©VVf*¥µ4å5ľ£é±

õÓßÀé½YÏNP¸a+ Ú9¶½+ ²ÃP¸Vüý=ÓIëÕê1òªn¬ÔÑ»HÒ#~¾Ãô÷`¾]P×ˬ)SI)k#ñc&¥&Ì

Çkb[¯äûwÂêµÏSÖ¦a+é¥K3Ì¥Tnt&âÃêÃÝ@õmF½I¼ªÁF×-©egà.ÂPP,Ö[ú{Ú¡lõ³AiCHR#©/¯I1Êî¤'Jêúíà ùuZ£Ëé;´ÏÈáQ´¶¢þ2äþômÈO{ÓN´OY[Å1]d~ê9ÚÅ@°7þê}úëÞ]Hì­Ü<+B+.<znBÜM7¿¿×]X<VKcdS$GdFA7<ù÷®¼zÀ}HÀÆÍp<i3hS%õä_P`uo~ëT'©´êÒ7,ð¢^@ÌêÌlX

ýT½ýø¬¢½Jeg%º´&¶d-

]dD4ú@·ÐßÞê)Õ<:Ë!Ó.K#¨XÙU/«G§PÔ8_ÃÈ÷­BYT×=IÈfñÃãQ4zJ¢°-vÑê%HÀ~yrC(¸ÑéúÇ7öÙºUêÂÜ=94Ñþ«².åd`KkmhÅg*-b7öÉ»N}1MLua`Vº½ÛÆêV)[¢_¤Ø}.@?iÚ榤ôâÛüºráNãXÓÄ¥×i%áVãÒ³qít´¨=<¶æ¼:p÷ýòÖSvÔ¦"aÕrѨI·ôöɽÇOn³ÇÓ)îêÑHÙ

ÌL¬u\ðÖ¿àñî­{õu¶ôï&gdÐÑ@[ÃPRá#õ5ĨZä[Ú9/éBÛéé1¢4ñú4+éi

È¥Ô¥Â\Öö¯¼ëÓ*c©T´P¤¥ÆYe*5,M]VâàñþÚ7µóéÅ(h)à ÂÄgN¡.n±/À°:¸·ôÒMx+M]XGçN´´òrêEÙ%!KP@=\e7µîO×ÚS¸*`®( §fèåtz¤.ÓfUmDÚíͬOçieÝ@Áêë¬ô¢.©å2µ\9MåòÜð"ÞÑÐÓÞéÍ(Êè%j¸EÈPËînµ©¯JtëKÏ¡1ðÎÇWêpd<zOúX_aÊ=_GQ¼i²Xk$s9-õNyÛÏÛÙ%ÍÑÒ@={@'ê DàÉ©Ö@Ík%ËY8<ñ§~öÝd$õ­.§vwm<cJÒo <üý}Ä\Á)Ë^Té-ÂûZu°(zHd)ÕÙIuR¼¨Ü1@5ý§¸Ç|´2c­7Hlõ9Éu%ém6ÖêHµçû¹mý6#'«

ÅOHªú=!£Ð2]+ª¨Þ£Èüóͽö١Z£«×¤ÌÑxßW¨³BÙVÄé&"

ÙTþ?ÃÜ}<F' ­ÄW¨Á@4ºoíú°6ªIäþO´ôÅ:÷]XK(ËÈ ýKªoþ?Óñô÷ªPÓ­uCz :Xº¨ç</þÇÝÀ'{¥,²ifggEÃ-{Xð¿ÇØóö¹eºYÇ^

Üt^êAmA|dY.8çëͽåg+XÐTp§I'¡CGâôi5bG«SÙ?ï&Þç¢"ª8uqñtµ£Ý5ÔñÝURãM}=lc$Ó))¡È¾EâÆÌ-ùµïϱM¢b½{Né<7Õ 9b4mÅÿ#ú_Ù²Æ:¸ëÆþ§I} Öü

Mn..÷æíӨӶÆÞ5mÃ6§ëÀÓ¦&k3òH¨ß©kúû

Þíu©­$tÙü<¶¦!QnPP\%¸?ýOøqì÷8v«

õN§ÅdP¸Ò4ÜÁúë`Gö¾úOfðm!jêÁéÆ;0º0²¨([AáÈüòúÿ_gֻ˭R¦½=ÃN¯GZàÙ´_ªüþ?Þý[Ú<:ñ<Á­X¢%´8

Àÿ¯ìöÞPzØ<Æ}?F§ÖÅn[H¾ú7ö}oZO@:·°`5"×

Áÿ{ö`ÖÇYÙ

Åä^@8$[G?ëy÷r§¯S¦Èíc®þ°À~ÕXý@ɯ`©'¯$r

Aptéä/éäßü=·ÕzFd£å+e!!J°üñøþãÝÚ1CN¶EH<hupY@³i1Rý/ÅÍÿÖ÷ï0®²:òÊè_VP¶c¤«^êËo©æÿë{y®ËëÓè)Ò*°2­H:\ìu½&ö÷nÊU§Jç p J¯q¨É?ãôög¦Èê8qf#RåM¬]

 

OÔ¨¿ûtòë^]vƬt ¨9+!PB¨

ôSô¿õOuáÖ©×hgÔb_Mù7±Aȸ [ñï@y½×´~¾6VQé³%ÙAÐQê*LnSÒÇC\(ådu'q¨éäb]hê@ÔÇT¯B3B£P¸ s G¨¯ø÷:rï.éU$T-^tVÒº¡`yPAÔÅÃ_ë×ÜÓ±ìâ0 ¯òéÈÇK*¥YÉôÄ=L =ÈÑÏ×r¦ß¶é¡§ZÒ®ªWõ©`ÂìÇ¥ñùú{YY

"£¯W¥%4#¿[ËÄwk±æüZßñö,´·P:õOO°§T¿æá¹d»~®/ÀçÙÌÕ_'§XÂr87RH6U#C[ê} §[KdéPX¨iÓÂúqsþ÷íBõn¤vñØ~I:

?KñÇÓÛ{®cC¥¿WШ ¨°?'Þúß\Ô

BĪeoõ\zlÃ}û­uÝÖ÷àÆÚºÉ$Öúÿ¶÷¢:ß\8°#ê­õþ­þ¿Öþõ׺:©"ö)³µ¹*Z÷úÚÞÐÜ¥jz÷IÊXiPX^Àú@¾ÿy·ãØnîOZ¯LÕìSðHgaõ:W4ò­Í½®mµë_>§¥%Ϋ3YA<XÕþÃñìæÅÔ·ÓtâX©U¬P=²£ª-ôüôú{*j{U¡ë-=àØ+FÜè¹¹6ä-ý·möåÒzãÓ¤plU\jÔB~Kqõþ£Ùíµ¡W¯S§G5´¢ÝB*<©2}<}9ö&¶@ /ZéÒ-«òKN¢#Pk·ÖßK/³¨P·ÓBá/áoúí{[}.GäZÞÌâlu-7¹-¥tÙ Iÿ\qý=¯Q­ÖB´,,¦ÚMîCð/þÄ{½:ßQ¥S¨ê¸eC¨pTú¾ë{zd)׺j¨F ím!YKpįÓlG²é 5§T#¦Yà,¢ê»p57Ð7%Äßëì®{E"§­tÉ=(

Êx]h

øny¿²+ABëu¨éª`JLiù¿6ý=.ìøGU˦z­

5+X(ú¨Ôä%¯ô¿öAs¶µ)Lu`:e¨ RX'Uʱ#H[]BþßaÛ­=qÕã¦y±ª£W¹*ÁHw{iÔJýÛû\ìILõ :h¨ÆÞФGtâÄ/øúúðxöÜv$cJtÓ

GM2cL¤

¹1I.Qe,I \ýôOa{¾^/Z

gÅé]ZÒ§z¸ôÉãØFóSÙÓÚ5OCÅKËÐ6@ãý¯°~ãÊ¡³§ùu¥v­zÔ3³0õ²±] é²þÛØNç1OxáÖ5ÆÀªÛGÔý`{<k^ö'}¥NV¸fGªdòéGCÐÈ?$êÖl¢à\îAØùbPÀáÓ:¨kÒڧǦ&*êº4*.B¢R-n?ÜÁ³rüa·ªµH¨éeÆ*m+¥Pßf-q~àþ=Ë;NÎBÓ¦Ôç¥

¸úý?ã^Ô¬të}KÓ鹶°§»

6K[~¯·ÀÇ[§\ÊÇm¨G¤ð>y¿ûϽ½Ô)Å@,Ô

½|°

Í¿Øõ½¦áëÝ1T}IË%Ü­QHÄÿö>È®ëÖIª®ÜÜ­AUõ(ú°?ì+zäN­ÒR¶kH* k<_ÇQþ§Ø+r¸+QÖôÈT]L

ÁbeÐú9uÿ[{ÿ¶÷otRkùuºõõGO¥Úå.¼Ü°cÊM͸úû7ÁÔSÕÑ+ÒRª²Q(ºêQ¦A`)éÖCÜ^ãèEÇãÜu{¹\xß.¶Ý¸Ay%õd,X©bdeØEüóÍ¿§ûe<ÌuW=S¨í½µ-õf,Ö!úÜÅ¿Ø{JÑÍ)Õ^®yci6ñ7.ĪÏhìH\ßëw[y¼O\ÖYThEk³8*lI[óÁÕõµÿØßÚȶë§^¯Y¢¢ä­ëYÙUÙ®. ãí|[D¬+NªOYR¡CjV¦ÔT@ÿP?ÂþÕŲªRÍan1Ûv[ãý8þóìæ]xtÑ~¤Gô¸f~Jh»¨ÔcB/q©¿³9iKèa³¯T¦GPTH¹$±QõXþ§ëê:odz»~W1à/Z zõ*Ïí¹utéu©é²Yë´URÚdVR¤ßé¦Dãëõùög-à´ê¦£©i*Ê`Z:8bþúû9µØ40½P·RÆ$1ä¦`4Dé ^Ä~®G±l)ä½SVz¸Å#P¡F /­¯þ¤ÆÂßìƸ^½Ç¬ëUe¹:J¸)yÿ¦ädzÈ6ÇU õ>¤ûp!9ëÝrP]¸ ë!RöÔ[ü~Ûê(:×]­Ôj²x½¿ôðO»Öúá~dRUÀüÒuÍÿÏ×óîà½^º[J}(°·

.ô°ût

uâk×Nêr úÚy%H<ÛW¯V`io¥Ê7²©bÃUÕúÜóíÕBzÑ4ê1©5ixÀõÛMÜË\nE¬·¼Õ5¢KTòtcõý:åHä·ùuRôêÕ¶¦Ä3鿨 º®à_ýon¥°Ecζ½B^ØÉü}Þý¾µé¶¨rש±.BªêôØ- \©6±±ß[o :lËëÓsät_DEÕf2rOÐÀ>Ô-¥x3SϦùò¬H[

,À»!èe"Çýj#³¦n§Ê

,cq¨

¼z@úñý}¬K^½'i¿gP¤É

jÁ¶¦¼Ö·°à~¾ß[Z7âÓmFMÕ8,UJXp·@?<}/íLviÈóéº|±bm,,«ÈÐ ðA

×#ò?×Ú²C¦Zæ¾}7ÍXɾ£rÁ-2ƨ.B7¿õÕþÃÚ°-Ó/rMrgQÑÕ'br8bmg@T¬ª/ý¦wÖ¬ÏäruI 0ت»§ÐÞÔéÒv»é¶\þe

8

H¡¤äè±½íêúÛú{P»n®0×x§MÒç¡Hò5áebè6¢ckþB··×n+å^°xt×.têr¬Ìñ±±i$ô`ûVmFGI^ó45ÔgÚdG@×pskPc[*×¹çIüÿSíT{v@+Òv»'$ôÏ.uô»G4®þ=i

Ë *YEF[¿7öº;àW¦ìÓ\ûfBeK6¥2km-©t>¯È×scíbm«\½á>}0ËpÜÞ`U

,ªÊÈWßãokãÛÖ%{£öôÒùÂQÌÓ,¾gDm$"G$7é?_knt®ýOMRç«0ýøÁdOð"Esþª×ö©,Å)Òg¹<kÓUFpJá.5O§Ó}×6Uü·µ±ØùôîMRåå©+GÍá<£ÍÛú9âþÖ-¢Ó#¤Ír}zi"Òku6Ò\4$^ÇX#ëÅǵ)n)Ó-99¦Ç¯²Á0²Y8Ô[P.-o©<=«[U¥GIÁ­P¥¯ÐÞ_ZÈîZBí¨HYè¦ìMõ:±üjßÐtÓOÔ#P5H¡ÄrªÒ@|ʱÜpoé¯õJU]ÉñÆã@}(ºômk[ÝÄ`pê

Ï£}Ë,Zάñ+É%$CeµÈo¡ú}}ÜÆ=:®£×9$¬X´¥Æå|nÜ^×'ñǽ ëÚºÄï ©b@,V´=HtÛJþµþöëÕ§^iÙºÉ)%E]¢Éõpªx"Ìmþµýø/Z¯XĨ¥ô¾

4]^CäÐTµø± È÷jW¯jv¶XF',d$Éêd"æã~O½4ëÝrp¨²¸U(ê,

9?¯¿¼zÁ¥fEUiÖä Øþ8¸ü_ÞøuS¼³+ª²póFçXý,GûUÍÀ p

½è×^½cF¦äÈʶk­õÝ}_ð`Hävhñ¯]1½¤63æVn<b-ý=èñëÀuÅÿt»Hts¥µÞ8ñW°ßëþûßAÖ¸õ1#©yÔ5;&¥#È=%ö±µÍ¾¤û¯VáÔwtYI`úI*}LMqª*G3$dXÉqbô¯×Þº÷zÊ/HÖÒ!XØðÊÖÐ$&çQ×­½Øuî¼Äþäs

©m.ÆÞ]gR@·,

cÉ·×ß¾c¯uǤ"xàDHlþn4Àÿ{÷Z§X¬^4p®#FÒJPBP5øf[Ûð¿}k®±èe`Êí¨Ú5¤-rrI7÷`zõ:ÀîTÇ«[©F,ª1»ú@<Ø5Ûêxþ¾í׺Æ

CHÍäUfpþ%}¾«ñ{{×^ëF7MMéhô!X\·y½>ý·×¤ÐóGªTÒ©+dÖJ_Z97$¥þê8uã×6Ô¬P°6R¶rúØv¸[ÉIú{ñëÝqB¥!,cÂþ9ééâàÿO©çÝOË­¹@Ï ÀáÖB×££H·×Uÿ?¤ñt={íë,AYË«G¥ÛÐÜèEùsø'ß¼ú÷\4¦!ÝUK4?¶Ìë)WXÏú y¿Ðï|:÷\4þ$YD@mH4*#^yà}Oà~k®%bÂ0-QRcÅÀ[ÔyãÏ»Vjq¤g»°¸#ÒYuë[Sg¨úû÷^ë 4ªú¬´O£ÒÐ佽ﭼþF&Mh/c!ÓN41ÖUæÍÇä_Þú÷XÌsFªÆ5 Òt¨

½.¬½×è.8ÿZÞ÷^·Ö&ky4ÊahÏ1ih

Ú$(eIMÇ»{®

ñ7ÖÈÌÏ$v[-ÄÜ)<Þÿëwë}q,NìÀE¥¯©Ó¹4k/¨?_zë]uä}Ao`¤AÒÊ¥HpX\AÇÞú÷]xè:I1½£K"ÙDj¼É^ýÖºàÌ

|^ ãÖLr­CoÏà¯ä{÷^ë¹B½¢Xζ. ¬!&ö @ú_~ëÝp#ROé®þ俧Ì]O¤ðä-owÏ^ëÎPÓ*¤Ñ`ÍuÊcõàòoïÕëÝd#ÆOöÑ.¾¶VXä,àð ?×Þ«Öúਪ/®;5âÐQJY.d<úC(ôû¯[¯\ü,no+ *

êV3ÀFK¢àú¿§½½Ó½Æ#^YÄÞ3©#¸*+Çרöàzô¢#Ð¥¶äL^g&Eì|j¡MÁx?_a-ÉFzØ­¼à¼!|T$&ÇNa¿¯8%¸ÿb}75ª6G t3á$»¥õÖQ/oB+­"§ãɽÁÿ`{ä =í[

ø­D!tIõq

 

¸¿=îÀÈÃëÒûÀ¥EʪK(l@+~Øñì9u'=DÃ¥U;@B¨UýXØ®¾8ãúÛÙ®B]4¨ð~ý§´Ý9×D.tµ

úzC(µÈ¿àû×[ëÅt\§ÕX\gUíý«¿u£Ã¦Jùô©e(ËêM>¢T,v$¯þ¿¶ÚM"6~}&jXPB

®IiHõ<ý6OhØÔôÙê;êrîÎÍhÿS=7¨Çkò/oÇû¥z­Q!]}6à«#À+ô$ò9þõ^´zà +6´6Ô¤,¤±·õ>ÞQÕNQê*\î˨z

Õ#ÖGAù·ûo

:£×§©Â*ƾ0Q[¥½îä},/ý§¿Wr¹E%ÑêXÔ1lÈ@¹&ütë}B­Ü/£ÔëëÖÿu«¯×ðl/ù·º§µÓEFQÓvâ4

JUÔ±?Öö÷BÞ}lW¦IòȪ=e`ÄXè@´dúHÇÍǶ^Zµ«¦ÇC°`¡*È.MîÓýHú~oôö§4 鶦õÜ"2³]âS

äºYÑ`UMÅÁúñù÷U¸¦óé·8#ÔVgFR= 6»±µî/bGÕmov3¨òÒ~¯q8ý¶Fpcbê]¼LyÁ'ú(¿ô>ôÓ

qê¢bFzOUn@¡1ë½¥TäB4¤5­{©oÏÐûhÎU2j÷eZPäÁTP´¦Ü¶sôÚi³PzlÍLפõNèý¿MCÄÌÁJßäÜ,n>¢÷·ôú{iî¨8õS8=1Õn¤Òfª®ï©H#¹g· X( ý=¦{ÁäzeçQÀôÅY»R«ÌÖ°ðÞbÒ÷%è?ñ>ÓÀ/µË''Þ:Q¤YÁoíÆ]Ãù\Ø#fe¿âÖ$þ}Ðî(zgÆ`sÒn§yÆ·½A¯1Y.À~¡®?Ú¸'ü=§}Á=z«Oé9S¼HÄU+#H§ÊÂN0ÔGÓOûôö·:p=0nGé/]½¢/*1ñÞ;©^-:kqÎPl"t1iJZ¨%Í»ZâÞÛ¥x¶gé£19o$²¼)àªÁÔ÷#Hk$8·×ߨTñP*2

¡XÔ,ÐjÖ@#:¬Y¿Î¡fÞÜûÖ:¡½C¶YtÇ-MCðAK«ÂÉþqb»0k}.?Øóî´ó¦Ë׬SJèð«ñG ­£tíõéI`àê¸àXûØêºëÜôèÔ#-mvFrÒN]-gñ¹âæþ÷Ö«N°ÕS¯î7Aa$)f@±xõÕO^_%ï<kãxÈѽ&Khckz¾¾÷´zÄeò+¬j´¬Ì¾ ®ãrH/k­½pë_o\etÄJѸQ"½Úèȯ©"ÖúýG»uﳬQG@ÒøP$%-o ú=û½Ã¯3¾êzÑÉëÚ|l¨ hâ1O(æq3FúA+¨ÜþÐã~â3Ö¸õÈI¾'?¨õöuﳮܳåkÄA:·YS)±Er`-oö ûðëÔôë$QƤs»¸%Ñã\k-ar ¸&ãëu?>«õÁ¡òé&@Y¼ecÊU×!?Cý¥°·àsïß#Ç«qÇY

·

fô`¼±Ø¢Y9V³r¿Kû÷^5=uNZiF8EDª!_ O;¨Zµ¸Qô?Óékû÷[8ë"´rO¬°:bÈ

#0] ¸bÍ¤Þ 9°ú{Í:ðë0wW³@TYäp×$ßèÀ²±ú^=û¯yÓ®)ä0ÇHÂP¾FÒéúÊÒ uZÿ~ÅkÕ«ØZH10òÆ̪g®¦Ó/êmKeÔ¯ô÷GøkÒÛË£²ò KTÔ±¢f:¬¾

Ü\}@öªÅ=:3ðíYÌfQûÚ6c R_NI_ úßúûlhDÕPF«jW³4:H+

o¤Êº*³ýA:>¼ßëìkbõ ­EzðS~23úºøq}E«@üX{ÀqÑô&QÔ])e°V*ê/~^êIÚçédz8W=(8TÝ£FñëWF"á4éVëvúð?Ûûf~êç¦üØfæêÊCúTm¤)½

¯eãó츽×%nT)&ʺ®£UÕAcéõsþÃÞÅz÷S#, µ¢^æÇSrßà8¿Ô\{·^ê|gKh+­«³[®@õöìu¯V,($ñ¢Ö¶S´]asúIoÏçÚä=<§)=$5Ht´lÜÜê7$TñÀãÛǧGYI%êÒy@°,E¬GÖöõN¬:3+rÆþ=A,çI·¬`OÚäïÃåÖÇQ&õ!*[ÄN²6k8úÿ[õ½û­8ARè+F,ı*º·]û_ßáé|'Ë {qF· Y5épËf9RH¸}üëìªdÕ^-Zt^÷Á{SÔ³=Hèo8¾íìB²9£­£`øýõÿ¯¸ëvªÍÔɱJz/5ð! .ݵñ^?çúßUÁ?^=G¤H u

ÖRöÙîRS!EÝ®Ñ

¿õþ×Þúw®ä-ñÚiÆH¼.6wT%meý6÷âz·XÞR®

Õ¾)HÃa?´«¹&Àú®-~=ÐÖúéLq

*Ê°Ç©u¥A§

7`}?ãïĶ=:Ê¡·2î²ÑC§ÕÀýüØÏ¿{=pDxôÈ$H8ýÝ>¢·¸¼bà_À¸ãëï]jfYÜÞx´7kÇdÞCt¬@°U'ü-DZ5¥èjTô¾ÛYA¨èÎlýÌ¥i`/û II¼¬²VÒ}=B6ö)²ÜhB©è¹mäV££9·3,gE"V×L¡VbKZüÚÌ¥¾§Ø¾Æw$Ï@;ÛP¯C^*ºF³Wd%º"ìMÆ}W°ä_éì@­À²Ä8t#ck.Ñ!Kè!P¼ÁÌHVY:

¬@ÿ_ÚÄ¢PV,`rÉP

M¤´]é<ð@úÇ·«Ò4êDç@u©Ä|j#̺{EÇäû÷U%rK

ßÔj

DÜ:³\Üßëíºô¶.YèÆhBê§Ð̧QÛ öèt{hxtoU úäeHÖºR&VßAk±¿àa-Ç ô7Ú#¢­½áyÀ:åF¯ÛÓ#( ZêÈÿ¼ý=w4Ô

:6I"½}õ#1ap¤*rÈÃH§,À_ëî:Ý#¥OS&ÈõÐ#R#MhÁHn"NÉ"¨AV¶¦*¼Xñ~}C¸ÏoQ-õcʤ¡®$1Ì]YÕ7?Ó}=ÐôàëÂ3î±¹3ÀÚU®C,ln,Ï"Öû©XuÜrLXjòüeHר7éµñµý¶Ýlúôﶤ|

%"ëØ$b] iõ*Ü[¯´ïÒ;¡iFð(áe»"^Q4ËôÔBªÿh&¨ ~æ2z3[Md?*¨&$`yYù·ûß²óçÔw»ùôg6´o¥#xÉd:YTZd-{i*Áý{r}ÕsÔyMG£¶SL£íÚU´üéb¤ßñwóo<ÏCF%P"²fÓ1KX`Ci?V°äí¹*:!µéS[¶²î¿¬O²àqP·ÔhdàkûzJzçD¬cTe6a­µúnüØÚü_Ú6ê¬ÆÁ¬Ô¶vK

 

$[ý8öÁø±Õzæ®náðçKzXÇõÔ¤¹õ ¹ÿoîºAê½u3¢!

²ôÄJðYæÜóí4åÕ©ÓDñÆ$Söav:PI°<[ñôãÛ,ÁGÙÓ,ØéYQ+\Þ6_¤¦ÁnÎnAã8ÿ[Ùk¹¯IëÒ#^ñÞ3­Ò

ØGõú/7ül±ÅzFÏCÐÉKêgkH¡é

¶«('sôúûoUsÒid¨ÇHú«S "°,ÁÍ!I·Ð,-v×Lô.zOÕeKäMhe³1Q!a¬$h§

­{(?iØÔפõ5f\äÇÉ(P¹`x!u8^»^Àýø<{oMzdÊWO´F`ÑÔ˧Dÿ®,Ê

­s«MúþéáW­$ÄÙ×DrF«©øñ:yÐêAàiÈÿ}¹ÑmåÒÏË¥[d@ü±ò×­oÔ?¡?Of°Ft×¥Ñ7K¬tíáÚ1±õµõõ»)oP6¾ø·çÙ¹òèÊ'zXQ´z­@º×C««éär?¡ãofi^DõéÄú®ÖBªQU¥<[ý§³´sÒ þ]7T¶1!T¸P#ºQ¥UoôäØ}Ù-¨Mzq¦&+õ¢ÈXúÔc,¡¯Ï?B?Öö°EAÒ¥<:Fdá¼µ­ûD¯

<AX*~~'ê/¢¥±ÐmDÖ}$Ø0u{.æÀÿCǶEkÑÜQ±Ç¬muVfUiVò,ådoóm$,Ï·GM53þªõFö¢"F?ÍÃ%/ 8Õí*

¸iµÍýØñêÃìëXõþµUHMÂ

VT¬þ5#ê=ØuJ

ÿ¨År¾IÔ«xÒ;;Î

<®,tXùüûpôÝ8Éë­*òS{¡UíÛ ©àÚ-É¿º_õqë\x«êÇQËêÐdÔDy.WõX5í{{§MÖ¼kÖ133FM,­ïÉ["Þü:ѯ³

e3K¢È5¹WDú'í29Rý-ø¿>÷Ól0}:Vc=N|Ì­­Ê½=E­n¼b §úÞß·Z¸èªù¨ý\FSe²GOJµ/Ã"j6:̲FÇó­®øìS¶¦kÔ{¼HgWFoneÌPÆÑJµÝu¹R#kroɹ¿¹Á»E:/È,OCÎ<ÄF<²xÌp±QgpH¹ñ£ÌHpUWö¬ÐéϺU5Û¸¯@NäɬùYj}(_Ä5ê

¬ªòX/转-õö]pڳЪƽÓ*¹0ªìnC2»II%_ø+Çéÿjöºç¡ÆÛ:-[µgÊd¹G

H

"ËáG#kT{}}oûA¡îÛfzFC8¿¤ÒOõi'þ¡~ÇЯãØB|ËÐÞÛðé:©ÈéoOJ>¶Ð¼[0°@ßomyt§#¬oèFË?ë¯ÐêuÖàÚÃ߸õ®CJõ R¤Ð@Y'Õ%cðêQªÖ76~=hüWú¸uØ`Q1¬.#ICéò|Q Sp5XÏ»ªùgú©×I#yIÃêT-ÒÞEúi¿}7¹÷ãCÖ¨A9¥i×ÞGxü

(PQ¦pUUbU]Oªîyÿv ªä8ååÖH±,"NUàDe[³&W$!<ý/ïÕê¤cýTÿ]±2#¤E[JÃ'ìAPÀÄÊH[±*ÓÅ«ß©N=hä¿.àë¸ÒPäÑ)ô©ª$.$Pÿ[z4§¯T!ôéÂ

T2LTùÑ|FSä*Rx@mîÏˤ

 

ùÿ«üÝ

ÛzEjf2D7÷4°×r=`úTßédzSÞDw«Øz5;xÂ@º´9AQ$¶#*uÚçêýìÏéõß/wC~I*©|

µO,ÌçÐÖÕ"ØS(ð>Î"j¯A»¡Ò¾(îîî²êÈæ9c²

rË9·7åAcɵ

½ß¢óÖRFIÒ õ³µ£m@ªëxÚüCqsø÷¼ðêë

~42Ë¢"Î+3Ô2/é,\sý}ëϪÔi#}!G4;ÿ`èH<jä׿»õG8é9¤]-343$zG¨!Tktµ ZÇíu»ç=%tÉDá&7ÒÒF«øa0°ýÃpK{}@?ëû2ºE'A^v¥dÊÆñHÑ4¨bhiÄmseýË^íÇÔgv¢©ÒLé

É,¬­P4p²!fiC?¥%®¤ElN¥öô¸Pt¥ :&

LªïÅ÷

@E*ªýZÇð=Ü|$ô®&¡¡¾uTGÇNÂÈnóÿâÌ ÿOa©Å£DÈëÿÐÕ×4-ÞAý

Ì-aõþ=åqZõÔ¨êF´æêÈÖòKfT¶¤By\õ?Ð{×

^´[§ºiG³´

,s8ÕÔtÉqq£Õ`Eîÿ¯·3ÓE«ÓÅ+É4Z7y;"BÛY³0½½ïEMק;½Ü+H%ð»Ý%Çå<*óf^?@}ïNzÑ=vñ­$±DdhÝËs"7ú¢

¿ÀØ{uc¯U$õ&4o×3ÆìG^¯RÒá\3yÔ~ÈH»

¾

>õÖúòÁ4ÌÚ[K/ï«[©Bäߤ?qî¤ÕëÀH|2ÌHì³Gdpòssaþ÷ïZ

zÞÔÈ©Õ^fm.ñ²ÌZ÷ý·jdw9¿XÚÄtfÇVkÔúzVt0dÖcM!Ö#Ê3!Ð~ª%×úl´¡EONI=f4eb]eS¦hr¥ßê[\½ýÓÇWúv8§R

$I%ò¸

&fd1u%õªýBpGºÁÈêÂÞ=>&-e ¡d`Àõ5I'úû`Ü^[VêTxµB<+*ií!îA©µ¹-ªÂàpG¶Mßϧ

©]<ÒbPkQÿÏø°Òú¿#ð#ýn=²÷Dæ½(*tè¸adã?q¬tçÒç§hðÎETiÕ

,

ê6ãô¨Òyöï¯N_AÓÂa#D»2L@X¬ªÜ©$soi

ñ¯O@Y×"y<jÒÊVòå´:*ß_ öÛ^)âz¿ÓÀtá

ÖåµHÖDÂ߸ĩʨ#9ÿhå»#êÂQ×!d;-Ñõ`L%®Ê #õíohäÜxuu·<zÄ1ªY¤d¡ÖZ4­o+2yQp?ÞG´­½¨óêâß©tô(³²0¼

2èäaÎ-kØ~míûγ@zºÃO.b£J]ÓSXG¬^¥(ÊYWëõ_úûBÛÂñtà½gTJú9¸sb#F«7ÖöæÞØ}õTP7Vú~!¥Å£Æ

ô©»1RÈØÉ<eï`µuu±àOt´±46f¾ éÐåt×Ä=¡{ÅÓ«8#§ØaPQ£TcQ¸sûKy'ü}£}ñ}zsé[˧úxbT!#ÒT¡K©6/dPÃèGÐqíácǧÒzyê$ztH~eæÍä[CýoheÞ¥ÓË˧8&+o­¼`jp¥ÿ7KýGõ·´O½Óuo©ÚG ¯%.ð¤ÝSéº(Õ©ÅÖÀ\

'¥¹öQ6òFKu`uÁiEb×îO©

±·ÒÖù>ʧß@-Ö''ª¦bàÈm]4Ôå53qc{ýG×ÙÜÆuPÛÕÑ:o j2´¥CkPP1QpDêþÉãí7ï±Zêéð¬qZBÀ2vP²ó¡Yî×6°öâo$×>©ëÓ(§\`Hw[Ss}Dóe Ü{7µÜõ¢ÐtæS!´P80§BV5ÉuemwEmw%´8>{¯¹hr\S¦O

Câm ~Û¾¡ÅsÉ?ëû¬¡z¿K*IQ,ÈG(H:Ãi"ÜÛGãØÒÒP©^RNo^¢Ëéê%KÙõYªÿB?¯#ü=¬{áM=[WQf¬ô4g µIáUÇÒßÉ·²Û»îÂ+Õjzc©¬ãH·XW²{0Xó{}xöÜ/è8ã««zô­­úLÀؾÅIKéb/õ¹·âÆÞÀÛæ ¬h2:JVVFÊBÈÈ

ÒÉ«é¨ñn}ƾ좺NzpV½$ªêKÚOQITºÆd^@iÇöß_qï»&­ÕBzNTVëk³Àx

.Ì[P ôâÖ}xÜ}{¹$±éH ézG/©½Lú:7¶_¡Ó~úãØBúüJç­¡I+¬Ì­q

.ì¤ë{íöÈ&_pëdã¬7*êmvTefT{êuåWð×ÿë}¦$Ö½W¬ÔçPÝ5h½Ü«Ø?áþÇëíØx½Ç¡37ÛPÝz!Ø®ìëk=ÌÜ£r4-LÈCt*c&ÔÑɬ³¡C+¯¬Hú:Oú÷ü{È®^Z«×¦%ÀÇB5YÇ©N¤,ÌúÆ

?^..~ÜÁµ¿CNôW.Éô,H:

Ìõ± ÛØÎÕª:¸êdy¥Y-b@9ú[ÿOjzßXä

Ø¢®9oK ¸7°p=µôràz¥*zw¢ÆÌÒ÷ÖÊ¥ãÕ«UÜÜ~ÏvÞ_¹¸pÌ1Öµ

ÁèKÄâ-8§ÒQBéô(jKXsý>ÜóÊ\¸ñ¢³pê°dÇBN"¨*-ê"à]Tÿ´?×>òöï@&Ä:T]6

é7¸åprmoÇäû¶ÛjPS§H©¨éSI­ÄX*³(uÖ¾¯P<z¿'ñìegÕéþ c"ÆìM¿ÐO×ü=-§V=¾Ý­ðëzÏ:38MÈ[Ý$0§^éºx-«J¹ú

k\8Ò,n-ôöY5¨§Té¦.°

I%n «QbÍôüsþÈîm¨^¬1ÓôÒ? Ò-`uÔF¯ëþöÈÖzÀ)

ßè,Y½LOêCù7Cí` תӬÒEÂc¥Æ,m{\ ±ÿ_Úì²1ÖéÔŧ@Ũà*«3 Iüp9ÿ[ñíz[8ëtéÂjô0ºØa¤6}Gøû]@që]9F¡HÿUÁ[òGü¥ÏÒÞÌ"P:¸8ÆQ,C*ðÁذѪËÈ#ú×Ùëuêb!nGà7ä­¹úþmízN½ÖP }\Äþs)6sa{û÷^骱GªäoUÇøZê§úñÇûDzû±U=xô®Kk¸ÒN. é?©ö

¿Q«ÖºGä"[¸Õs¬Ü>K7¥Bécì¹ÅPÝi¸tÉF¡têUkPè`ïÍ®x¿Ðý}Å{å¾OVE4é"¶@]]~D2zümÇø{

¹Ü»7˧GÕÑ­5´éñKê&ß}?Æþá

öI¾õ\S­õÚ ºP,å«-{_lý~­uÍaYþàñfGÐÜlÛûÚ©cAשÓÕ;joÈ?ÆþÇ6ah:Ý:RSÄ8úYÊǪN«¨?ÖßãìKon¸­tñ%T

D¥VÃ4p-È°½¾¤û×^ê4 IÈGfÔ,ãKXÉ6ü­í§Pïf§á ±Ö<ÜOãýöU,¯Z¦:lY?h¹TR\pÄx±µ{)«Z¡é¹é'Ò/kKÆ

Ymkýn´ZÔðëc¦ç¦Yx,ö¦ä7ô'ñôãrnN£ ràÛnmõ{8

©Õº²-ô¼è}$ým{`¿Óf17^LGQ£±$¢±ô·@SõrºÌ`G¤kTb=*è/nA·}Úò¨¦v§OX±¨õº[

ú@:õÿyö+°åuEª

Ò.ªtÜK¶úP¡#éc

¿bT "\cJz:'PÚP!$xÿOçú{í»yP1Õs^ÔÖ(VÀ[Atõþ¿áþ>ÅÖöt¡éÊW§¨)ý'еaÁý»96·úãÙݼòëEiÓ¬tëùjSbÇQÏ:OÓúdzâ:Ð8*§¤¦¢Â­µ©ü1ü^}­UX¥XÕÊÒmk@àí½Þ_¬.ÔTK\^Ü¢ósÁ'ýovx½{HpÖ±»D7Vã¤~={¨S)ú-µ5Ó¨þ@ÕÇúãð=¥c¯tªcÉÁw³´ÍS±­ëzî¾3e¸ KúAãúÜÜû¼½%Aa^©Q×1¥²¤ù*AýO³H¹rN}z£¬Ãs©nõ£B}:¨\ÛñþÃÚø¹j¬+çòê#űbZÅì4ÞMA_V§e¿Ð~GáìC,×u [©ÑbYDlÃR®

$ÍÎ$õäþ}CÊêÃÖ'©#]éÒL¡MJ"Öà[óìÆY£aiÓF½MÃÀÎ*B=L\­#ý=CËËOùu¡Ô¸qjOHSëÖ¨HkÀ[þ}[òúM:½M(:¸½lr4©Q¯I+rËÇ^ÿcìú=

7FêJc9ôý ¹e6QϤþÃõý¯g

j«Õ=H\kTçL¾1abyàý~¿_fm§oUzN³iƸS˳s¨®-Éñù·µë³4éªÔÔÇê°D

i»0`~¿l±sý}Ûíb¦:ÖÔÇÅT

˳5ÔÝ%­oÀ·³¶­&:ØR:@ÙYtK5è?HÈ_­¿ÞyöcÚînIMÚE-{ZÄÚê.æä}~¾¯Çµ©·1×´¥ÅBEìÞà1S«úqõö®;½l(^§CNÅá

Æà

ÿÇ÷f0[N·Ç§( dbudþ ?SßOéõãÚøá¡ëÀu9cüRj`¯vQ¤êÔIÔnmkqíj'WêJ­¹ÔmaGk±Ä[GøûP:¯¤Y

¬TFáÁ½¾ õÿþ=¼:ßYÇ$Ü;»~ZÈ}8æÖ7ÿ[ݺ÷^ý"öPA°ü¤}T~9·¿u¾ Ô¯ ðBu+"öÖ÷°ôÙ{¤­]2-rìu1X^ßOh%Q\unrÂnÄ0úF¦ët[sk¨üOËeZ:²ôÇS

ßÐrMÕ¨ê $ýüZßOeÏqÓª:j,BC]L«êvPÊ@'éÉçÚVV>:ÌÇôU ¼ÅuêO7÷¸ÿx÷áòëyéÊõ:Fyhì×*}aJÞüÿ¯íäLõîzz@!äjg,Í¥îoù·µÈ)×¾}(èÏ¡$¶nÞ¦úPýI?Ooµi½<Ýt²ñr×ÔnßàÇÛêôçZ¬ºÔj;Ø

7÷½ô÷c×S×b±{+ØÜ}ûªç¬­õ·ë7!ôÝO5/çóý×ߺ÷YªK¨B/_Q"üó~-ï~}hõEÊÀ³j`Ö

êÓô¿·vê½eµ[

-È®ÚÛÔ~¢ü~ëtë»rJÜ0éÒº-{v¿ûo~§Zë§BÿC¥fú¨7ÿyü{ñPz×]ýZTµHSÈ:Mïùcî¾z÷\Õ:HÀçÀ±<Oû{ùu£ÖES¦Þ¦åçúé6±¿Ô±öèZ

uî¹é°çô©åTÜþ~·÷°:×\Lº}'0±»zHån

¾¼ñvT'#­<úÂÕRÄèÃèX6·ôü{tBÝh¸ê;ÔéôÄ

J»\±!¬~yüZÞÔÇóê¥úk4êõ Tè$ê+Í

Áÿ}ǵ޾]k_Qd­5Ü@:Ê°7,I69ÖeXHÔ3²¹d¿¾oýõý«n×&صéâz>mJ p5tRÖg@F%?^ߧ·o>0÷cÈô×>cÊí2¤WUã@r·¢'úóojƤítI¨é²\àÔú'i(@³¡eqoOM®[l/ùöª;ñ0÷t<zk1çñÎWHRbu8ÿh·<°üsϵÑÙíõé+]jÈ=6M(ló]7µlÆv¡ä»+;Öâöüͽ¼ áé=G %:þêëiEøi,KË"/!Aÿ®n=¸»¦öñê7ÜNµ¦å1òJÄ%Õ¿QC{À_n×Mën°K*¼Å¨£'©äUgþÕQ­ö¶¥ÿéíÔZuVj㬠¹U °$($b@Ê$?³ý¡`ÇÛ½W®µ­¬>½m®;Ç­Ë+]\n9óïÝZ½cò¹t}R@,/!u\1B#H¡B]çn867÷¡ÖÉë­LKêÄÁQèÆ;Ì]MÜp,~¼zëÝbk8au,Ádd!Ö× IÀ<Ò~÷Õzàêå7

æÈ

=.ªurÕxÕ÷~òëÝvUýku°EÂßPruÀ

þû÷ϯuÆñ¨TdE{߯Ö4\¯ü·?_~óë]t]"%aÒÓD®5=ÁXÌR°7e¹'ñϽ·¸zca¢o!ð³+5yë¹AnF%¸çëo~ûz×c»)ô­¬üi׳׽Ä6bc³qµÅ½$ÿi~¾õ^½óëlWêI

¨\0àina·õ¯Ç¿u¾±$.Ñ´aãwF¸õ#JÄY¹°úþ}û­uÅJ1ù/,ÏáAþ¡lO·øûØëÝ` £|H¤zÌcYm¡¦ä>¾÷׫^±°3­ì$Rú´6-éve7 ¿?K{ëÜzÀäkcý é`ìf*ÊÅIü^Þí׺è6·,ª!4°6"IÈ:Áþ}ïZqB±¸Ã+ÉÏ©ä%Uß\

~¿Nãß[붳ñ£Ò­Äe]I¨?7ÿzû:ßϬipH²B3rèú|Md_KõÀ÷£×ºîÈê4LQS!´+<WãKnOÐXûõz÷](exÿ¨TÆúÜ-¹µýë¯uÚê¸eg'P8FñVãmý?_z¨ëg\Têp¥Ä¹hlÈ,Ökû©ëÝyÂþ÷ÖºápæDK²»;7îøÂIi¿DÜÛóõ÷¿ZëÀD\(õ"¶¢èªd}L XÞ×ߺÞ\]dýÒòi*å$ôµ¢ö$¯×}8·½õîº&0ÎΣÇ"ÎJT{)àõ'ëôìëÝ`W_+»2Hl©¤© x²óôãwòë}p3fåI ¸bÒjºÞÄÞ

ø¹ö1Õzçè:%enKY

FK;20{-pOàý=ï­õHTw$

Q´ÚÑÕXòÿKÔµÿ?ãïÝk®6LXX¼aÑBà5¼qPñcõºÛëϽõîº:ÆÀ¢é-ú?zX3òlOþyõ½×GCj$0°ô}l úmú¯cù÷¼õî²¥ÚEÓ ¹bKë»»({ßA±çý¿u¾±bOÑTÅ1ÄPFµ¸ÿcõ÷å׺âIVQ}JÄ\~ $ =ëϯuÖ˲Á»UHÙ5t:mêæDT»#¶cRÚ¸7Õ§ÓséþØr¨§C'

Ì#¹c%¨ °Ôè¸)#òEþ¶¹ü{î

zZ±"¡c

)dDÖP~J¢¿[-ÁýDÿ°}âÑý¹4§KÌ{862ÙÔÌ©`÷$õ$¯ì?rz2ô´£qêÐàjÒâêYÿC{ZÜÿ¯ý=ÜñèÊ.NµîÄi¶P²È7ú§´§ºæ¼y® ub>IM

žQï]{¦ºÆ1øÈKúHa©'Öñù¹#éoñ÷¢h+Ö é/PúìÀÁybP

µ1ÿSoÀ·ÓÚ9zlì,þI5>

vRܱÕôäÜ~~mV6~}Cõ]½~­ZìÖ¤§<ø°÷CÖºÆyFPãJc"òäÞÿ÷¯zëÇ®Å\3w:}:u~÷¦ãýn}Øuìõ:86ÔÀ!HU´±%Ëj¿6¹µ¿§Òþö:°M(XÙ¸w

» Zü²Úb¥!׶ Õá&ñéòFh2£0[8@ÞE]|²%®Aql=ÇÓIJèÇîØf@Sº>ÆÐÌ

W!#M Zm¥ùqÚpd9LólÙ;³ÐÑ}\QzÁ97sã

wµ³JoÓ.°

[w20ØmZe%yî¤F

°Ê$GVqòJof¸F*À©=Ùl"

ÊÇ6¬c2H499cÍèUøQNkse³[8@U=ó¹ÑEò'c

»Íd¦-rIîí}7$·jºB1R7¥rÛf&ÙË

?ê|rVßcbþü;.@@_Ú

¶%ãa]éÃZËN>S´ÑcVÝ~{`ÉÃD4ôǧEëÓÃ18nà¤e½°ÔmÎF2ÿÿÐkZm¤º»!ZI

Ìæ:¢eAÚO#wêZßöH¨Òq®ñ%P²9·É\\ôøÉú?MþT[F·×sÌzúi°?<äþ¥À:É9Òuÿʾ´ÔD£WÇa<mM°Ã.ÒÏåæ¨R;=zZOîÕûoLÇÊáÉ`yeaä­9U;85®bÇ!¢Ü0DtL&ò¥ÅA

î:Ó-4qÃ<Áäi£c%²Õ5 ..]ïwåëÜ[ò¹ZÔtÌ|½£F¢ËVìcÌ­g8h¸1éúMÝÖë4\&Âa¢y:øD­è¹2êãumx´s"é3BÚBaÔe\vËÃá4Sxd(¨HÙ\

Ñ<ÝSH-V(kòË!0ÉYyOP½¢!Uñ#¨@5ãÒÊe[Qò¯fÒ?Q{ñëÇÚå±Ù^ÏEÙW<°c°V:H¤£5úüRÛ°Ó`áè«ß"ØÝH% \tÊá«v²zhËr\~]Æ(öÛ2#ÚshIZ躦sYPðgìF^5È6æÑàOòe¶AãQMéò9P="|TÛ'dà·«¦U#E!/­Ô¾N3iR;:²6Éø8æÕCÈ!M0m2D¹R+ZxåÐ'*!>Z©rófÎ5-3@5<Ð3WrFhu&T¼)jº4HÄì2¤FÅ®p

ÅGa¸Èq¥Æ

Å<Y(ñÓÿÑá¿`óM˦0Øû«44AîßÌsO§!QçüæܹCýClk×/k\Nÿ,V®Vy¡uxØ«)ª±§¯~WþpkR5µÄÆâ!75ø{ÄÏIËÁ¨­¤úsÊ~iÒüŦÇwfàò}ÔøÖg37.,÷ 9v ·¨¥6ÊxY!n´&`d@ÔéQ!¯@y¯%ÎVæÑ)oaCbcÌ*E¢Û"

T{cºÐZÚ

³=L`&H1"ÛI.WÂIÝilc+B0iSKA°Â"¶¿ê«^bBÚ´v(w¦Lb¶&I~«¥Ç$L¬µ#ÂbveÌ%vUâ»W¡Ì1Äc6

l)QÏA*Û#¦`äËÅ+W½¢ÈzvÄH ÅbhéÊ¥käV0:r®ÔÛKÞÕTR§0!µ·F¥gÏ(¦*fÕPµ\Òe¢ÞÈ«`ç)!PV)ÇqBSs¤C'lÉÅ[ÿÿÒòéRϾBз¹=LY-êp¥xZ

Ô­}°ZUìåxd¦"Põ¿É¿:ɤëhìÑÜ*í¿qÙ£nf&ôz¾³Óoc¹H;

sS&Ç'.Q!˶c!D\

³mv8Ä©UäËÁaK9oÓ"K*V©Â*)1b¢á²<,Ô9+ÊÓ¯Û/Ôð«

ò9"±*[ ;aÇfJ

ä¥6¤mS}³XÒ$ÚÚb%Þ\

-¢ÀIM4@}°FI\Pe¼E+d åD$ºhèÙD¶lCÍ!ÊJ

k`ã+VÿÓóºüµó¿Ðígcñ2~cfÍiîþ¨ôT<aqy!N5)´Ò;DÐ7$Û*f5çùɯ*è7TÑ­\p®^å$ô­Ã-@UbI¸ûKðæ×OÙdï3Â?Ù4äÔF;sy­÷üå·$=6Ê«²0þ

ò\Ù

ÑÇüÙîEÚÿÎRy¦æå ·HöånCRÀzòÉKMÝ

lõ_/~iÉ«ijÖRòKBF¡¦Lµ"¿i¼ãÏÅüºz4íqx9#dS=ò¿t­zÎ9íeG*¬®äÊHÌYc£N6]5(8²µÔÐå2&À8ð!Q6ɱ+Þ¥rÃÂòÊÄi]F8xJ$0UXÎJ!jE®&)

,fd%ȱT®06ÊAÌxåÒäÔn¹PeH9­¶BXí°(HLð@!S($ÊÿÔóÌb±öDe!­,d«uØb&ÖÞÓ¶Dµ2¤3mZÞ"TS¯FE

ÂÜZtïÈ[$\áÀS|Kß%5v:cÛñDÕ_®Í´ÞWÜ÷½EÜ-jhÄDH1Ì(¼#þróîÆÞ/)iVäsÔåCFdýª?dþßófv§U3ù¹|¿+ªåEË6ºÐ±bØÔ±=\

é¾JóEÒ,¥Òq }ù\²Äul9KzÌÚ>£âE47(Êdãâ~Õ|Gø/æÊå(È9ø%8Ë0Ö<Ýcå=n×ÌÚmÙE¨:&¹cÀ¤2ú¸-J¤Ù.R!Æ(ôú\Ùe)q¾¿ø§Ð¾Vó-­§Û\ÛÊ&¶¸@ðMZÔ)÷ÈÑF£ñG XÁÇÜWú@&ÄbÄ@/Ù($)©ß(ÙuE#2#ÖJßDÃâ[)W`¸

P90ê¤SjSÂ<D(¤ÙJ

H­;°*2b)N«¾U"µ×h8þ9Y4ÉÓÚÐQ¿eIÛÄDOLü ¾hå1»7ðÌ=HÝÛvt¶!ôµ2òÉ ZW!¹yãoüÄòf¥æ?8ß!l°ÂÌ jV»îýk<UµfÁâè¼½ÿ8ÿdgIµUX:£wðʲêäÓov[ä×-§Ia°ñ°e5n£ç§U3Õ»òÇFYjã$`SÊ

ñA¾]³[ @+ÔD!IW¼©m©hRØЧ© w§û.7Lñ)oå\h0­¡¨Ó'o­Qý²·ùþÖO1âݳ:w=¯K½2¼þÝ?ÌeQ¬Ôbá;#Lù#7´¸

T):d-ªIbb¾Ô

º?l»-³Ç¼³Î@%ô¥y]þø×,·<cÖ¿2õy®Ì3CoóESRWÅþcPÂ=NûrGèZ.=YÞRÄáAè78N jAæö)ùñ5HJzfr{\ÅÆåaZj+2ñoµØùx©X˽2&HÊé¦dPc^wÕÄqÒÎS f`2ÎZàáð!½g$°¯\

*æîÕbý®ÇÃ

ZòÝ_Gú\[["ÃPýÛ× sºàrèÙÔ2J#ÍysPÝ­Ý«,%Cû@ýúr¯e¦¤¨9À

 

N`á2cKM2²Ê#¿OnYÙ¦;­ËKrÕŽ¾ÊspÅóWæåÕÝãµ

ÃÈúQ;þJ¨ËqNõók¶TØÕ®EOò¨'îÛ28ÝL¬üP6óM

´²-@y°ß%ÄÀlùoç+¿Ò,ÆÖ1ýØëE¾g1òìí´yÒ~[Ô$Ñg-Wb¹Y±ôeBA$k"÷ëóÊrl\4¸>Ûâ$±®BF¦@dÿ×ó姧)tûýÙ

Û;¬Ê¤÷Øà$'vÑjÕÜ®cHîÈ/Èð&ëOu!-ÂJPe2`Y@ÙéQòÊ£&Ã9á!eí

v%Yopñ¶ñmê[ÚzÛdÔõÊ«Kâ

ªx©§ýò¬²Ø;M8°^í`pSíß2qh¿UÔì,ÿÞãývúñÈÙ%qÝY\R)RD=aøf!r/¹s#jd¶Fì;ÌÞb¿ùl¬^hiYo&#oe@XOrÙ0òî«l²¢WëmÌÒ.½þ_ê£!WÄÈ|ë¢ZëÚC(¡f

PFêÃÝNù)ÝH8øâEÄ°%ykyäSRÑÝ­5(ëñQ?hãýØäáÉ£«§ËâFÔ=2{&uÝr©­TeQÝÕgÆa">õÉxm\Mú'¶'ñ,d#*0¦@¥ú¼¾?¸[¹qsb÷³Ouä© +_Àáã'wb #O)ógÚ÷PUE*)Yv ^?

qf¼ø¸|þJ¸7qÛúQÛâõÿË¿0ëÎÚS¨y^xlYd*ÝÁ#l¶ì´OLDZò}ð4·M¾gù6g¢ßPþ_ÜúÚLs0¦Ý?ÃÇ=ÝÆ XâÉ¿vc=GÅ÷åØu¹ö¨ûe$µ¢MHMHP¶BRHÿÐà*ZÐf#3Û% ÞÚûIeÁÿ~¼ÆÈ*Mä[ÄD\èjræ_WW¹Ò§áür[i9Ô!ô}¨ã÷åpêÛ>}6Ôý&ûþè×±9gð¢ÇHYíVÀHy¿ÄnÌÇ

þRjîïæzC×ç\xÕ7C..'ÐuËKgip¦d1½?ÇõÉc¤Üõò_Î{ÿÐÍ5äz

j¨4÷NûDY®ßj¿êåØbe"8¸Zõá<[²k9´dr]ÔðbbÌH

µûîϯÕñÍM¨¹å2-IÊË&?æÅOîÒdæÒÄ㯯'¨víM@ñÝAÙi1#N(£aóÊ¢

³©dÚÍqlgñ¢ýÙ ®ÏúIó{ïu."¸ÓÐÕí³ã!µ9y9Ú3\Ólnà=ºÊwu¨ï<¶cÒ»-Ò)½U··¨øPjc;²1¡jÚý¹IãD¬J*;S'ÙVTÓ­à¾heOIe¤2Õ«½+â2ªdQ©¦F»Ó£¶DÅ1ANQ®û¡ß/ÁTi

ù ¾\ï

?]3'nÙódYµX4Ê0¡wfûó'G!»¬×O&É"ä¦ù8mÃÝRHãàze¦ ½Ú/qo/ÿÒáñ§(Øv®`Þë[*ÛÆDl´í±Èd;¦!u¸¬R/íTS#$Ò5¤]~%ZS)vÉ÷@=²Ó\§'6ÜE3½Bñ«×Øbr1g&5$½çÀþ#,& lµ®H­jþÉcg§ÞKo«èoþòIô§.óvM±ü^½ùfÕïev«\-xq¥1pÒO:Ô$·òÎXNÌqúý¢¸G·F½9ÈE¼BÆélë×%ç§Æ~éï\³#e ½[õé̱¡ª-vþν²²S`÷æÚcm!øÖ&¯Qýq%HvI¡ÜÊÚ,S¢ãç£óÇ_µÒ¿..%´îDµ¡gjÐ/¿|Ïú©ÖÄð+ÿ8ᨡ¤jO¤áÝIþnf¿

3ráÊ\é@KK÷.À

lÿ¯ûrüzW½ÕÏÈé&

Ó3'

¸â Mù¯L×~t÷9

VÕ2GÙ~sñr4ñ¢}ÌwÌ60_Ø5¼

H(^6dqòe ³!spÞm§þXj¶¾f]J×^ºÀÈôÀÍ,mAB9a9¸£T-¯Àá«ùæèG%~Ô:e­É%yÏÌw^_XnCÜjqHÜ[ê(*Ƭ]g®ÛñÝ°WÑF¤HðÂ6U<¢|ÁªY­krJõ¶

­tf©?k)ÍÂ

E»Q®Ñgúd

èW¹xÏüåÏÂÛùËñ·ÇIo§Pz

zQ×þJfçN:º]Qè»þqÓT4Sö£f`<Cl¹®ÕíÝè@èÛIÒæ6¯*|B¤Dl@?AÛ)°¢tûv=¿%>kNó'$Òm¾Ò² ?¨²Éô(«-~6j}ç-å¦Þâ4XÖ@[ prܬrÝ

êßöPß%Ö[ÆÉéÊæe樷Ö#¼¢8:_-é-Ê|*ÕâIbÔè=²ÈK#¾LÚÞßìÙE¸²;&HIZí¾ù,a¦o?8|ÐÞküÉÕ¯!nvL,l¼=+z¥GúîÿÙf÷x`è3ËlËò¿XM+TÓíÆêþ¬%A¡*I4îU¹ªÔFì½gΪöú;ËW·z|CtÜí/+%¬ý$ﻦ¢jq×ÕyWä£bG >{ÙD^Î{(ýD×1,Ùã.[§¡?NN:t¬7TG·¡gñ#õ¯ ïwx&±ÕyÏv±ÛÏkq4ÓFUBÇ_ªõ°ãÆHlðdGþ©aùåû»Áe<UºD&+Á

Ñ\¤ã,RhcÐÿ½eeu%w}M§h#4´&@ V§,AÚÙ¥­¯"/ï

±5;vÌÈã

A<Òº<

¢àðC¯« 8ü¯/6xËì­x°¡bAÈH¬BepÉè©ù@Ù$îåW×V; 4>Ý°É ó

ë

gÓ¢­'îÊÒlñ.õbÖI[áAæ\sÉ Û8õLÃÓÃ!Ý7àÞåéÉ´ºu þæ,ݦ³9òw%XÁØ8æ@¹c=YÄ&ÚD$-{÷馥¾¤O -±­Ñm¥[xiNSºK@ªÁ[¸ÊÈlLtxã¶BÍËÀbjÚòܪdÕZÏKa4¸#§UMôé|M¡ZIw«Ê±L

Þ5ñ`M3yUÁÎT9²sw>¨é÷±mõI¿"­÷@qDaN2þlcy^5+A¿h©hßü NÿAÌ,Q9º¼n ùsQºxÖÊøq¿²,Ãö׳fØæF§`yÅÄÕáT~²XåVùêåüNØÓó5½¥Ú(X¶Y«»Pî¤f»]0£?DO§úNv$¢k£Ô´=>íUebj

z§!ÉÜáÔäñ,jãÈú¾ ·ò,,ÑnTíâG\²È

¶éö¥"?ÖNl¥y¨Ú|fâj/§öÅö@̺Èc>¯æ¸°Ô¹²³»_ÜÂʯ ʤuëBGl´aÅáLÏÓÄx¿«&©ja&Q¥ÜΨ^(ÇÅÕͧeä±Òês

í0-¦MT¦Ìr²EÜäIfGÊÉfÿÖäÒºRA$÷Ó5QæÚNɦËêÓ±

¯'0ÙDXFe9IßÛØd%Í0äY#à14s_läÏ2ºdU2-i,K·Ï ȧ:ÓHH¡tU_Eúô±ý;NKSÔmÅ{Ó-¨ûÚb.^änj¿_»N¿W!2ÛbÈ|¸ïú>XY}NNnÃOÉè_OHÚ@ÊÃÑù¾I­4+»ëewÑícØGöâ¹î{Æ@¶'£yÏNó«¦;Km<J)$N:N¿vÀÀÑnÇ3[k7.9[Ü©4§¦õß{2c¿ÔÝÁvDÏ.XòÛPãªROÃærYÒ]¯W3JjþãºÃlIÙò½¿

ÍS|1Ä͸¥Yúfæ^¼n¼,ô/Ðzv¶óE

×O;rZ:òsd0/C-Ï$QôI*ô±djøæoitùp~ª2ÿÿa¾;IXÍ

³rß1û²å?¤)ý]eÛ¯Ä~îÞè­î-·TãRÝâÝÈÝ@H¶ÂIIô$g±#*å¶[

&oe-ËT¬wñ'lÎôÃÚÒ]7P-MUÅqÈöYl£éaúÙÏSÓI&Ê)?Ì.Û Î|´þ­Ü|¶D;{åq.wFe­Fí`×ï,qH¼OÙ`EhGѳo$òÅg©oGÿã¹µ_îÕëI@ÿd2ÜäòDâhÊ?ÄôÒtèÄ5nB¡]ýÆcWrxC¯ô´jävÛ^)GCaoþí:wë£hÒ«ÃLmÁ¼éäkýFñu-

Ô]Uhf®J§úÏüÙ§Ì"*N¿SÈÜC¶×5­ÖÑ­î-¦ÜÐ3PPû4û9qFm8õsǶârµÔì Ú(åHIÒ"6ýÜ´?GüK)Lv.ÏóÑÈ=?é~Gú²L-ÿ:5]"Ê8e¸_ªJ®hà-

ÆMOò·¸iºÅ¡y+ó+S×mÂv´M:bfÕ^OªH9Çé7Ùîªe8äe¹2¡Êª/QÒ®á{(î"¡qûåȹnü©ÿ[0õºøé±ñת^PÿTÉÿüæQß÷[;*§íC^pzÉdÖjbâËðÿFÒ

Ä C`iöâ(ýB(ïÐÃúô­ÇùòþsEÚ³'¡cªaH`KoáM¹S¼{uÂìb¬§Êiô¸1+í¤Ùã?²j?VUÒçlÃ%y+%i K0ÿÐàPLgÖ#E;F7ùª¬©î¾¯¡ÜüTi\¢cÜÃqD¢ém4Ô1J.S!rgQDèÓF8ËU¤ øSeFWØ´}åVÜï0UmG@G3âN8»×7räÑýFHSdU¡?!ýpeÐ,kD¶Êm£´%åÚü?·ï¬Ïê!áÎËÖ¿[×ÜG!e7Àѧ_K÷dãðý°Dtj35»Õ¿ç.­u=KTÓn0(µXãåÅû?¶ßËð滵$a!ÑÙh³Ô%ß³èû-FÚ_Z(T(µ¤iÆÄÄ

g

ÚÆxHã$ÐÌöCK¢g$}þô9æFïO£;*eÔ¨ª¶E*° ÚdâÈ",X¼ÇÁT¿l²+.J¤¼ôæ;*«ædò¬³i@AÿÑà¤L×ý£½}ó.û1<ÕåÇeg¯ÅÊR=·cCk,¦lÕurFw¦GH¦þ[¿ç=[ì ¨¯Ü2¼Øè'·eVwÒzêªÂ¹ðßa;9qê:Ư.Ï!VøGRǦJÉc<ÒM_XÖ±ZÖ²ÜÏØeرÙ'¹¦s¡K´'Ë-ÏÙiB|ÈåÜÓ¡Q½xþÒüYQx%þl]T%âCüø²O*þahÞk´k]F¥%·ánK×ü¾×ù9Vm9mÓêc1ÜY¹×©SöGoc¹|6>¢_S7/ÅÀi^ço£íM^_I8ôÕ¸î½i"([6Ö+¢Q>3ñI#nÌß3ÑLÁ@ûòAyÿçÇ#Õ`Ñ5í^k¸S뾤ÈCú(

 

nLîýßûy´É(ÄM"

·äN¨j?Ú\VR%Yæ¡!bXY[aâX.CS([´áÈ$w<O«<¯åûÍÙÒîñ¯.e*d

P«]öÅc"%Òâë&Ægk)0¤;ЯÒ2|Z²ñ4ö±) w WÄå±+ ³oÞ8ñP2¬üYÎaA!ÊË0õÈAÿÒó÷¨¶ég~^ívékÇýÝ'Â=ÈJ;$Ð:±¥Ç¤P£â>'cke$^¨ú2Å}£»|±Ëbwd­-6ikY=龩¼NôÏrn'<Þ¼{W¶eB¨5Yµª=ÅÈvå!?FHc¡AIMluK·g¾E|¾äÆ$ÆE7еn< þ/ôey1ínF´iB×Í1^ÇlÎLhXïãX

¶cÔiîSó%­ãÜ[3×*®ïOíÌCwÊ$HHî¼÷a§ë¦]Mþ-Qe~«B§-ü¹"Ø~r1@_þXhúüÓýKÌ'OFY"BX¨pzý¡ãÔóÓI©

«ùËÍ¿·º~æ

BßÌeÊU/!Úæ5SCROï)ÛüKòðÊà,3<8ÿ²e^RüËòÿC$REí4ÛZ;¬I`P û<¼36PsôúÈd÷§ì£Õª­+Ðî]¢íÔ})ÍU"§-\yÞd·´_½{¶nÈÒ»}O"}©èâÎB¾+ÐæHõOJD(V ÁÙR5C2<ª?ÉÍÙ<èç³é/ÈO/Eä.Í'4

{QóÓÔcnôÓàäbÞ¬ÊÜ[+ɸ§.rz¥Ö£Ð«ÚÄóNDq*åÐ: <Iø³ífñjî@øy«êÿ'.ç98H¤Ûr°DªÁë\Úèt°Òá8ç_ø¤e,iJVªlûdR¢òçlRHÕNáÂEÙõÖ¿ÝÆ5'dt%Dã¨1þ£Ïô¨VsCÈN@³i YÿÓóL2½Íâü1GçHPaH»]'Ç2¹¥wýûç|#%[?Y2¸\ù(E^]ôÓCñ+OÈÆ$ÚDZ+Û/JÂä¶ßl4Åohb)ËèÊÌX[k×]@HÙ­©ÛuÓÌ

ø}ßïë½+{²M'Í·WwR¡ >üeÏ¢q6é%Yù3óËö«¯Z[\Ü("'P6§jòDĵã $@Ãÿ0?+õ½ó´2©5ìãô1G+ÆW+) «)SÉ39BÎî¾xÉQÛéSOÌ/Ìß(ê

wÔhHk{®$7ºÌ¿ðÙtز

Ư>T·þ²gÿ9#4s_C_F§9ç_¥)ÿ'öñÚǬ~ÖUeÿ91åUÓe[¤¾Ïáa"a øV»0Äh¤4Ò·aÿó·´û­O³["䪳ò-q"F;/û9çw>¨Ïa°a[èphWº|ë.¡-óJ¼ô¿ÀWýØ«þGÃMÛ° ÙÚ

Ö£®Y[Ý2¬6óF¨êàßß1%ÅäçȲ½P"

»ÉSMPíÊIRiFVªM-NõìBé¦ÌÞ$IIEÇÒ*wßÇ¥0 )FfVɶúHÍ-"OôZØî{ärý)MÆa;¸ÈÈ!¤# K ÿÿÔó&xG+÷"\ØM ;Û"P¶sY¼

0Rm±IÜtUßîÈK¢±'?¼»1®ZBíá7!öÉSÙ

FØimrLÊÕ9DµÚVlwÀ Åc_ËPÃíøxTn¤G©añ|1 rLçùs%­r*ÌEzf¿S*¹ìøÞ#ï}æý"×̾T'fKYÿi]Ezõ¦ôÉqFÎÌÔ6¦3âîøãÎ:0

ÝÍè ñ·Å=±(hz­²§Ãz®Öð#ËRúcøþ¬ú\u¸¯ê£´?ùÇÏÊûKÔ¾62]´'áêf&oæd4åôü9ËíºdHáóàQÓÁÖ(ÔF¨P@é$©4ã(´Ê|­

m2×¥×ú¬0͸7wUôãâà>ÓSÀW

mk)R(ª

]¨@¦Ýð1y@ïÙqf

q´­Ôl§Ä,¦UH­RFðÊuÒ3æ³Pé%(y YÿÕó·?Lqû5ß+ÔôÍ:öùàb¢=OE¹ýºïóJgcë}Ræ§_»+XBH¾Û¥rÞú*\ñæià0EM) ªbÄ)Y¶Å]VR´ôÅ^ßùoÇü?eõ^´ø¿Ö®ù¨Ôýeßè»÷O&þôÖþâ¯

0FÛspü_ùÃÐÿëWþãëúêú¦n:nóù>£ïLüþý-eúwëRõ×iO«q¡áêqøørû_ää%}­7ü|_ôïüçÔV?¡~«Ô¾¯õ}¾©õn>?g5y8¯wx.½?K%ÒùýSá­jyxÖ¹Çvßãúx?é'S|I¥:ýmó®l}ã¹ÿ3þ<âM{ýcçþÇÆùÖbsÞ½2¢«G­Èÿ'¾EPýcãôúñ1'üm-/Ö ôéÇýÙ_ê·äÈR`õÞ­,Ðòrß+)CIË"Y?ÿÙ8BIM%tqD Amßbó±È­ÿâXICC_PROFILEHLinomntrRGB XYZ Î1acspMSFTIEC sRGBöÖÓ-HP cprtP3desclwtptðbkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddÄvuedLviewÔ$lumiømeas$tech0rTRC<gTRC<bTRCELRY`gnu|¡©±¹ÁÉÑÙáéòú&/8AKT]gqz¢¬¶ÁËÕàëõ!-8COZfr~¢®ºÇÓàìù -;HUcq~¨¶ÄÓáðþ

+:IXgw¦µÅÕåö'7HYj{¯ÀÑãõ+=Oat¬¿Òåø2FZnª¾Òçû%:Ody¤ºÏåû

 

'

=

T

j

  

®

Å

Ü

ó"9Qi°Èáù*C\u§ÀÙó

  

&

@

Z

t

 

©

Ã

Þ

ø.Id¶Òî%A^z³Ïì&Ca~¹×õ1OmªÉè&Ed£Ãã#Cc¤Åå'Ij­Îð4Vx½à&Il²ÖúAe®Ò÷@e¯Õú Ek·Ý*QwÅì;c²Ú*R{£ÌõGpÃì@j¾é>i¿ê A l Ä ð!!H!u!¡!Î!û"'"U""¯"Ý#

#8#f##Â#ð$$M$|$«$Ú%%8%h%%Ç%÷&'&W&&·&è''I'z'«'Ü(

(?(q(¢(Ô))8)k))Ð**5*h**Ï++6+i++Ñ,,9,n,¢,×--A-v-«-á..L..·.î/$/Z//Ç/þ050l0¤0Û11J11º1ò2*2c22Ô3

3F33¸3ñ4+4e44Ø55M55Â5ý676r6®6é7$7`77×88P88È99B99¼9ù:6:t:²:ï;-;k;ª;è<'<e<¤ >`> >à?!?a?¢?â@#@d@¦@çA)AjA¬AîB0BrBµB÷C:C}CÀDDGDDÎEEUEEÞF"FgF«FðG5G{GÀHHKHH×IIcI©IðJ7J}JÄKKSKKâL*LrLºMMJMMÜN%NnN·OOIOOÝP'PqP»QQPQQæR1R|RÇSS_SªSöTBTTÛU(UuUÂVV\V©V÷WDWWàX/X}XËYYiY¸ZZVZ¦Zõ[E[[å\5\\Ö]']x]É^^l^½__a_³``W`ª`üaOa¢aõbIbbðcCccëd@ddée=eeçf=ffèg=ggéh?hhìiCiiñjHjj÷kOk§kÿlWl¯mm`m¹nnknÄooxoÑp+ppàq:qqðrKr¦ss]s¸ttptÌu(u

uáv>vvøwVw³xxnxÌy*yyçzFz¥{{c{Â|!||á}A}¡~~b~Â#åG¨

kÍ0ôWºã

G

«r×;iÎ3þdÊ0ücÊ1ÿfÎ6nÖ?¨zãM¶ ô_É4

uàL¸$ühÕB¯÷dÒ@®ú i Ø¡G¡¶¢&¢££v£æ¤V¤Ç¥8¥©¦¦¦ý§n§à¨R¨Ä©7©©ªª««u«é¬\¬Ð­D­¸®-®¡¯¯°°u°ê±`±Ö²K²Â³8³®´%´µµ¶¶y¶ð·h·à¸Y¸Ñ¹J¹Âº;ºµ».»§¼!¼½½¾

¾¾ÿ¿z¿õÀpÀìÁgÁãÂ_ÂÛÃXÃÔÄQÄÎÅKÅÈÆFÆÃÇAÇ¿È=ȼÉ:ɹÊ8Ê·Ë6˶Ì5̵Í5͵Î6ζÏ7ϸÐ9кÑ<ѾÒ?ÒÁÓDÓÆÔIÔËÕNÕÑÖUÖØ×\×àØdØèÙlÙñÚvÚûÛÜÜÝÝÞÞ¢ß)߯à6à½áDáÌâSâÛãcãëäsäüåæ

æçç©è2è¼éFéÐê[êåëpëûìííî(î´ï@ïÌðXðåñrñÿòóó§ô4ôÂõPõÞömöû÷øø¨ù8ùÇúWúçûwüüý)ýºþKþÜÿmÿÿÿá&1http://ns.adobe.com/xap/1.0/

              

0, 0

255, 255

    

0, 0

255, 255

    

0, 0

255, 255

    

0, 0

255, 255

                                              

ÿîAdobed@ÿÛÿÀWÿÝÿÄ¢

 

u!"1A2#QBa$3Rqb%C¡±ð&4r

ÁÑ5'áS6ñ¢DTsEF7Gc(UVW²ÂÒâòdte£³ÃÓã)8fóu*9:HIJXYZghijvwxyz

¤¥¦§¨©ª´µ¶·¸¹ºÄÅÆÇÈÉÊÔÕÖ×ØÙÚäåæçèéêôõö÷øùúm!1"AQ2aqB#R¡b3±$ÁÑCrðá4%ScDñ¢²&5T6Ed'

sFtÂÒâòUeuV7

£³ÃÓãó)¤´ÄÔäô¥µÅÕåõ(GWf8v¦¶ÆÖæögw§·Ç×ç÷HXhx¨¸ÈØèø9IYiy©¹ÉÙéù*:JZjzªºÊÚêúÿÚ?d%£Ä

¸>ëT**d 5>IªXËGR^ÖlUÀtâÿP= c

È1F骪G432iE$AUL/)¼õÉM#

*ÄIüûºÞ´Ã=O­Æ5.ê*©êªi'Ò#Bj(dA}ªÌmÅíõöri¯Ðõ>yµÏG!ÿåSCMB

j©!_Ǩ)¸ì°¹:G¯X:"ZyèäO³¤¤`àfÑ,¨QÔX`Gõú§¶tê>ixO1ñ%8jh:v;]çåKèrl/noïÊÙéÚ

W¬ø©Ã@ÕSSÓVù

)YæÆÊGÉùFV&Ë`-íðÝQ©ZTÌòÔµÐKWKm5ErU+À´æ35=BºZ!ÿ_jc9éÈêEz}ǧ9eòK¦C?+3ÈÅR£u4d,sr}úBEBÞÎF*V«¢9ªÊòÐDô1+S¹@9àjQèHìrzu

OJáSHôÕr±\¯ãÂB¢ ²BÂ1¨º¢ÚÍùÇÛd)ÕÐPcª¨æÆÔGH&ª¤Ç¼t´ÐÍ)6

$d}.ê/ÁöÐôéñóéKKM#TÉQW

D«ÜhÑÚIju1ee<¨T ßnyõaO._Û'׫õ-]ÐË

GO4ðkU¨£UÔ«cdvf_¨öÝ3׺q¥35×ø®ÁêyáÈÌäÏ]BÅ?N°H{«1Q«±Ð×B](ãÕóDHy¢YÀg¨¥I±³so{ãÕ:LÕÏS¢OF§ÉUJÐBЯé¢C4͹ 1(OóÈ÷j×­Ôº¨rS¦3A*¿·¬§©£µKA$RÙéäؼb8þ¤\±÷µZtî£Lõ¾¬éDõ)W³~ÝDréðÐiy^Åv¦iÕè?ÉCOª¨ÇlrHÕ±S´sJéW)jহ±o :Aúo¢×´qé¹^½3UþÒch¶¥ç¯¬«ZGÛ-594`ÜzÜpl?>ß@AÏH½9QSâjªhà§zÊ53ybx"

 

´Ø0V2ÇÛÄP|úDOqé35mUMt5u认¥XÌβy¤ R) Ý?KñïÀc¢«ÜzrõkZ*Jìm

KFUED)(`DÕL-©5L¯¨©÷`Hõé8ÇA´øê¹Å]>B¡d2

H#Ié⩤cXÂf£p HÅÜó~ÛéîíÛþÇH8?çè2ÏÁS"ÍrQÐÓÍY%]+ÃQC°ÛLlì³kÐ 6k¿öAíê$ÓDÐc rTë*£¦Ç

4ÁàñµÃ³ÀMaHÔ¹ -¹<ÕùtBÌBlÞHÕýê*AMÓÌ/4Ê!ªcࢧ2*0Ð

u\þO·jzݬ±µO©®ÌB15')ÕBÑOJR¢zAc!í¥ÊÅ~¤û[SÑèX®:f­§ ­ÇU½dØÅzzÚikDSJÔ´~XWС¯­Â*VüóíH4è­È#ìé!,Uµ!®«

Z§ÃÏTUc#Rc*Eª1 Vô©Óu¹#û°5ÇI

OåÔ¼µ+I[J¹"vJO¶Ñv©§Bfe´ ¶¢~£vô¯L³T=$£®3RPý¥98Ý©ª&VJ¨µKOjÄV)¥R~=Ü(åÒIÐtÉ[öákë'¡RïO§iC

z:ÐÖU0© v$~=©OCÑdk\z¡TFµÓbiñÕøùå]UtóLÎõÑéQ,Õ~+rH¨ ïg

zСí½eËTKÂáé®i¡Êy!ÕeX§ex©*4´¨È7Ó{ø÷¥Ç^éU¡ãùÿÅuÕl&JZ:RÕ¸<tUªi¥¡ô´sÔ Ðè=R

Éú{\Nê *©§*tÅKUã

59ù&ÃÔÒ#Õ,ÝC*hKÝõ"¶S¨á¾ÞU©§^³Ü2hGçÒ+¥ÁG_¢ñÒåã4!±éi*OLÈÈè/õ÷y;OÙÕâvkM|ºÉ¦©Yð¥t¢yç§î©¨M»Cç«nTh˨y÷DÏMr9á­ñÓDôñÈj¡ÝYåH´oS0Õ7¤;¢þ/~A÷fíê¨àÇÝù:Ó$uNr?c÷1ôðI ZDÀÅy<_C38

8ü{k$ÒV,Miè:cÈË<2¥5[º-U%:Ï0V#A$ÇÌ`¥]?bc'¯¤ÇÖ-é£|

ZÿJ8V@J·º9¸ä{iêÔ=?

#, þÓ(*rxÉÝñp(]OQ¤­euvD)õ¦0I,xà½5s^ZªPãΧ¦Z(Ëà³Kð¬Ô"KOÓ'¤Ò+R

-9,cFqo¡öÙÉáÖâ=¥IÿcåöôûÉÅMES'ñ®ô¦hD³0ûna¦Ñ° °Vid9<Øû§:ZºðÿWú\©°©¯zª!Zyá1ªÏ,pªâF¬E/­<X{8=kçLõ%¬½bÓ¦¯ûx«c3'VõÊε,­äSt2D¢ú¬mïbTç«fzèE}FV ei¦\SIMC~Èh*É<4ÚÀjQîÐyuìRxõ2\<5Õê*ÍBǧªR°øaJyHá,

µ³2wÔÄ.¾èN)Óµ4¯NØÜfoºZ)Uc¢CB¦JÉ*£1 a¥F¤*XCx·ºd³¥

GQªé»n®N%¨W6©áUµ!c=§ÔúJ@Á¯îק8T.¥I0©¢XaD¦¥ªj¬§ÐUGD#p@M@ RVüû© ¢í«±sÍU¬òÇk,tH^!ËMM$Yâ5tõýª£§ü2¼z{ÉÅ$ØúϹ0SÖHiï4¥}iç®`.¬ÎK]Øsk-ïÕ©ÇN)çÖZ¸hêÅ$¬Æz8RqIËä`ðI#ȯJúZѲG'ÑK}é^¸®>ZðÙ^

|õòQ¥=A

EDt5Xê%tMBiR·Ä.Êî²G6¹>ѳPR¿êùô¡c$ätýÂÏÄHòuÔ:«Ö$Æ* 66U¨±Êdôíbl°÷CZËþ/§¡¶=:RíL¬ËQü:J,£ÆÈ]É;2£§§(`QEÔ+A`×>Û*A¨èÎ éÊ©+ñÙ,¥MKÊ/4U

W

4t´DÀ¬M`j»è Ý@#~PµêÌñ;ÒA¨%©òÅ*ä¼oU5S

Ï-TÕ$

é"5F¶¦þ{½WüÝ>Ç$ùú6Ûd"®Ã¶

Zô®©±Ã¯q¨FTfPA÷oi½ôìÄ°®:vªªSc§y"¤X$©c¯öUÀ(thÜ[}=¥b*EkÕô>()ÓôbC÷Æxªª1E

kÇA

=LPÃäRÅ6VF%tKp@?mW»öuz//>¸»Ç·êc§ª¬®µ(j(¦´ÕE#QÒÂXIpÅ«

'ß~8^î ÓcIjTÓK-M'É«

ÉmQ¥¨±`¹#éîÀÃ˦#ϧ(20dêÔä+gµ×bªkt¥x TÔº«¯½*MÇñîÁ

)éÕ5ü½ÃÓÃ,4´58Èj

z<'ÍHf¦u 3H«È[×ÝôæzmY㦰5xêÃSS©zÚÕ?f#yxÝã ñpy÷FjÓÓüX|_?Rêèé ¦©¤µM<1Ç%me;q+

窺nWÉùý^Û¯uON

é§Lµ¬ÓO3×KdqåaªHçFÓEH'BÚ@µôÈÜ[Ͻ=:mÉá^¡Èßm7jãà/³÷$§

è*¦iî?eZÞA¥ãëïB¤úõ*NÕN°eݨ«©ãv¦Ód⤧¤SÕÅ= í*P@ÞNM[íáÆÏýUé¨ÿWÈôÓSª ÄdiÖ´UUJÕ­¢¡âd/

55

G¤ý-¨9­f÷e­O é)« tx¥¨%X zXha5ÕPÓ¬¢v ÊA

,=Õ³þ¯·¦ ¡?êùu&¦±Ô2ÓϤ©¦®Þ¢¢¶®¸ÏÜ

I[SÅ­I1ØÆ-ceäÜû¹cCòëG`62ª%hi㪮K!¨v¬&2ËSZUHQtC 76ám{^ãSÕ¤pêJGQÑÔ}ì RY+jy4°

(ÈÈÆàµ÷>üÿ?/³¤ø¥Iòùÿ.¤Èd|$dáZ8iê$/49F5qÐÅ0%eÕ,©¨¨ÿcî¯^j³è>_åé¤ÐS¼¯ûif5iKH^ëÕST¦*ê]oÈK#o~RIÏú³ÓLú¾Î²$ÒdR´¤4&ÃNõ#S¼Ñd¦ÆciUKökjúûó«¯Á¨òê\pLEÊÓƬ«¥ºÏGã['ï44²ræÄ0àm£¦Î£@k_òu6QKi%}=OüæªÊÐD¬ÙY5¸`J¥À¸7÷W:¾]n5TÈÉÿWú¾]?¥]NFIæĦ.±cIJ+J|À±`²«­læ´¯OÕOõ³ÖU%,º=uM@¥[JÑM#YæÀ}Ü1¥FE:q85¯ú½zî泌¥¢¥¡\¤µdh+!w¤ÖAJYÜ/ÊY#ÔIµÿ>Ó»Rxÿ¥p«1ùzQÓcëi>êM^::cÈJôÅPÕ3¤ôðB*iÌ !ÑúiåçÚCVùýüÿ>º|¿Õþné('W©¢wYòjÑ­Ñ#*´É$*à¸ú{Öycý\:qS

¼óï|*Oú«òëj à~cìãE~0bêªC}ªSº4±

HÔ}ERßQÅù÷V®ªtâi

HëÍ¥¬­ôÚªä§IÒJÛì«J|Xù/ª?Û#X,lÛsw

&½)¶{ûzt4ô¾*=9j*LmD¨%òIGL8)¢QfبUoð½½·ßLùt¥´WäzR2ãã4³ÔµtñW\¥)*~ͧ¬

A±¿ ÇEÁöâáÓ

SB¿êÿW§QÐO2¨#^ðSÁG¦OºáÓ[Ô*rÄê66³zâjE?>?gNs;H1â%ÆärÆ(}&t¢1çiVE

,ª8)ªçëomqp:s

 

2}zñ,2Ó}ËÍíI bò1¥13)Q"¤ê ÛÝ*kþ¯

þäë6õ±d ÇÓPVÑTÓÖ

4ñ*"W4±+H4ëÅǽ9¯ø:v0YuR~ßö?oX+ò8¸ MM4Õz*JJid©3ì3G¶IXæ×ñ>ô¼*:iÈÕBjßê§SªbqOKK?Ñ5U%CêtªEbñA«ÈeW_¡úõ÷µ¯ÓºGâÿUzp­#î%"õðô¦ðBñ;Ö4¦¢7*,exÔx¸÷¾®ÈÍz-'ðúj¢|uEDTÔUôñÈV¢­&ªic´à/B0»þ=Ôh:t ±ãþ§Éài`ª¤«Ö}tÈ·i)&ý¦«Jvú¾°n@±UÔÍÈ¥t1Ò³cÐÁQ®5PÃK$¤=i5$[ÆC~?ÃÝÓ

?>ËR䲧®RÔSÓA%[ÒËÂýõzî:Æò

ÈÞÚ]lƵ\h[IþìÁëLj(2?Ùé;ç%5LôT´Uy*zº±JµURã*ãÓ`5ºuFÀ±únP7§§Iò*¾¾½añµ=5&2z6CEVB*!áZwi>ɪäbæOÒ ¯×ê}¸¤TtÝOòyôÁPèõÔXÂ2¯:Kò0kfs+¥hfQâNP?@}ïæzÞ=«åÖjÈ+ãwXñµ5ãäyd¬ ÈÕmQhæ$æëoz üéÓNS4ÿ¨ùã¦ÄOâ4xøमICSã6¢D¢:¢!Õ+YÕÑ

ÞÜ­) 6GR&)¢ZvÊc©)©kMD°½ÕÁ±C+QɤRKÕô÷f¡ÏªTãAûÔ:LOEiÚ®lmIs#ª¥*ij#©qTkí©4ëÒ/kp=íj8ø¾´qÇקZ

)ã¨égì2&hñÄâ±;ϤZJêD #õJÛëêöísN $ý_êáÖ!J

LM%:ÔÔ×-bTÔÍ="qI/ÛK54ò+U$V¨6ãú{Ü^æ?êý>(çòê93öô(FÆuPÖ=6·z¹F<¨(iiØDV³*«ßO~ñI:Nú³Ó

Exõc®)§:Jº(¡AL´½ ¦T£ÉXá@5±R/cÀ·½ê`kû:¨~ÑÔ,Fº®¢%SMCNÕ°ÐÆæIZ9*R5THu¢JÙÉ!I±ÒÞZú¾Î¬à:¤¥_G¨¨¾½ÅLâ$§Ç4²êuJ]¥¶&ħ½õg§ëðtá6*4Ñg~ý£I©c¯¢Z³,JZ¢T((ѵ¿ÓÛkÇ¥5Çྱ²'íj#qjbæJZ

§ðͨFõ]×QúpmwéñACÃý_êÿ/OiKGW42¬TòªYërªN.ÅNÕH­y¢¨]EµÄþoíøFzu¦\d¦JiBcëÅ1ÅT*ãRa4<Í#UÉffÔà2Z[MííÓLS¯:kÓù¢:yä

*¼òÒU°ªjMÂÒ±ò_IýBx<{}TQùtËzðÿ«MÕj¡È<+QG,ÇG4¯

KÓ¹ñÕä©©uxШ½ýÜ+p긥zçsJê_ΨªK^£KÛRÉ¢dwªLF9ª¤X⢩Uä`dúªØso­ýØJªTÖµÉë

^M,(²É=¶©Y~ÔKCª>Zi%iP[ÒÓ¸ä wxÿª2ñ*¨ç¥0ScaiD²¢µLZFIiqåØkõù

-`~¾öôXí\tÏIFbî©éh ¾§T/Ù8j¢®H¯ÅU}MÁúñîåëÇø:Bc

h¼xý¿>ñøÅLTqÁX)ñó½U|TÕr#KVÔÂÓê«e¥ï©A_I'

¿¶ÉÏI´Ô:ôçîErçOøkºH)èc®T)2Ràp~¶÷Zþ¯·¯iÀ?·üÝb¡Ç,Ë:=2Ó¶91²ýµdÕÏé¾(Y<:½LUCÚO½?/åÓ.;¨Aùqþ}rUPÐA

,Tb¹ª¶)jd4ÒK2Ò½M,

[õ³3F

xá~þÜãûzG2¿oX¾ö²²*Qa²NÑRS/Ü@Ôø,gò#¨!U_Òuô÷e%V¬)NÈ5f¾^%e§­¶Z¡C²1ªJÝmJ«g¤¡R#`Ò©³_Û 4?ÕötÔÔ¹ý|¼ëÓ¶J8ªêa«zeòÕScõJT

#5#ååZ\*b̼GN

§\-Q§«ZZÓϯªTÓ´ uàµýìTDWü4éð*¢5:'ýYâ:e:jH*k%|]*W669úg _º>hy5Ù¾ýD{¸ÏÏÏ»zIieI¨ªaYMGÎÑÅèhõD&ñÜ°f¸Å¿µãQÒ¦ªåÔ

<²Ã[PC¦?x©ê¦²Å¡*c OÝdÔÉ¡oõ÷BhkZ«9éòµR´Èù

WÏí§X«rµPÇ

E&6£0¤º*J5Xéà#ø}$s\«oO¿-|²zbm$ÿ®?`ÿé¶

J¬Ù­GÞTÅ<ïRfe]\lA<Ë E¢D2)ñ

*WSîÎÊÃçÒtE9$þÏO!³©ØãJÔÔ_ã#O,¬0É4¦é!Ó.=i[Tìäqb~¾êÕ¯vøzªiÒ<ÊqêF<¦CÛ^ê¸4õëzjIù

fY(Å JʨqëGBõùy2pJ*F(_îÿ²Ê×"Cëæä{aU5Àý¿?_§L²"©`(*kåé|³õÆ(éâ«¥WMü.

s¦i)êªùEÊTVT¸H¢ÔV]W:¹µýè1à}â³Ò]

T

+üÉ¡Ïν95ºº¨ª3°Õ4kCN\ÊÔÈÄßgJþ;õ%¯í!vSÿ/íé`HÜê¥?#O!åÓ·ÛeÄø¤Õ4P×Ç(¥Ó5,5tµPá2Ãã]v´Ö+p-qîÞ*Ó· >;áÉ«KkOQO,S¦ÅÊO§¬JJ*íUHRVÔÒÒúW

ÒM'Ñn½¾ªZðüÿØé±!NÓÆ´4û=IáÔÌ=,°ÓWU5beÏ[¦

]qÑR¢U*èä1wºÊÌ.n¶÷hØÑJ¨þÞ¨f?`áÄyuÉi1²½"g©24s©£#^!Å%L/SUMHÎ/4d¡åÊÄÇ»WSýJútØKÕRN+OQöðÏLÔ8¤¡-ºUñ*¹dÈdVI)Rí´lea RtÙõj°·µ!eð©Âãùý¿³¤SuPSZʾ@SçǨ2¥m."®»(!RëTøh!C&ªñd±±OóhV)Éñ¥þ¤:´MýÙ

2ÇÈÿ«Ó¦ÚXiE8e¯:ý´ë<Ób©NN"¨¦­¡¦ÉC]9Á

lutpe2²C45Æ¥dq¶>¦#[SH<k¤¬Y

ƹ½½øykµ¡óüºRKWÎ)ZPÉ¥3þN£Á¥Å×Å ÌC*GK.:ðÒGK¤9þî·2ÊUYtý}¹­xzR3Õ$Jà4Ó®þ}K­ÅÔ£ÒV&J½#¦(aªH"¤y=BX)Í.ÃÒ¬Ä7Ôǽ+é=£Î½=$bªùf(p?!Ç¥-E

ðÚ¸©Ýé2?îLÕÃKLdÇ%,SLÉ(F,¡µ0iTtÖCWÇü_N²+FAÁÏøGìùôçÆÏ)§¬zàtXâ%üåÔdä(òÜÄs Ô#Ô/ot

Ûþ

)ðö~f¾½cü´Áiä¤uÆ©5ñ°|t/Y_¨ÇNña{­ý¶ÌÐñüÍ?âú²¬?£ù}?gùzsAöòd*¦5,+âG@ý«ÕÖÔ 1¢L5.öÁcÀb¿Ëϯ59§óòÏú©Ò¿l}Õ¦!¥§¢¢HãÈMÐ=EMtqj:Ø"!BXkÀb~e!°MOJPMAiÃýC¡F*jä®M[©¥8^ª#;Ã1¤RÄ×ÆxöOy+íËû=mÈwÛþÇK¼,4l¤ZõTkjJ6T|dâ:eFÔÈA+vÔ=Wµ¯ì¦y¯ú¸ô#¶·1ç×Ó

5@¨þcçÒP¡ÿWúNxñ¸ÊÚèV¶KMSMCPµTÒd"üûa¥,Üxÿª½/BÒ<¿ÉÖy°2¹0Õ-ú½zeàEóãþ¯Q¨°qI

4ußg÷Ô­¨¤¨pÔ±dbL#ºÙ@`ÂÀîÆL}æé:ÚSI<?Ϭ3c*!Å-6¢Zÿ¹ªX¦¤5¿jaKQMPìªà°¤"×÷Pú§b·(õaQ_.§ËCþZÈɧ¨¤zxVS'´õuÄÛZ2â$ÿ[qí­d^è tÃ

E\´Ôÿmy¤®­¨¨Ç

Z÷M_pI,ñªé}

Êþ}ÕÍ3ä?Õüº²¨,Í#þ£×**ZÉáI©£|mËVÕiªi«AjiY+¤E#eEf½Èoõô$

(p<¾Ï[ðµ5F}kǬ8ú´¤¯¦jl¢KS7x#¨¤zxD#FÊ<v&áL§QQÅ鮵Õ^Ð*4Ó¬upx+")#É èb¤ÈDb¥hZJʨãÊdÕ®7´§Pý#vWÔ¹¯[hÀ5üºq²É"dëàɬM=mMLM

3Rù ó«231Ò &Ãóî#í4Q3«ÏötÝQZMS@ÑÓ¨«|ýåM>"Ï4Å°}Znr^÷·½¹Pj£Q£N8

péÚ8¦¾i

Y¨e¥JØ⦪««{ÎpÍ-csfÓý/í5¥zx-14ê==TtôÔôõTQ%¥¨ÊSè¦ûFO",²]8ÓoÈëXáçöõå§<O³¥~³-ETмð/ÛÎþ:Q

Ó

jwC$ò²y+¨,A$up¤ãJ#Õ£çöuÆ£AS4_o

[I1_©ñ+Æ\µBÐÄ{%ùjµïõ÷¥cö}Ë­8óû|½z}§¨ië¾×øaTIDkf¥jÊÈæÙHáb)©./ê÷ïÂsÕÑÀOTõÚhæÈ~6¡

dõ*³;SA

U;LØ?%I¸½Ç´ô¡ÕÇíéöÊéùp=:KM

2Á!öò=t«SO¤Â¿m<xc$¶9÷¯"kòù|ú`Oóª©2OG;ÒN^I'C§/

dQ¤±ºIXäÉäYb=¢eU!ONMXéÅè(2tíª­¬g¦åªyeÉWF4Âò8rÒC¨¢ªªØXZþÙÕ¤éêÿéÀ¡»³åþ¯.~ÒJ7È5ÀÊc¥

jĪz¦+pÒÌ(ìÌ­ê`/n=é#?ìuhÁhxýµë¯¾§hhæÔHæ2eÇÕM

§ñSyî¥åU

E=¿LàS×ÓÕFh©¡j.BOò¸r6ºYD

à³KXr=º1ç×£b@Ç]O..hª+¨¦¢|4ôê¾

6[»£EúÙmÁ

oíèÃWåÕÝê£9ù«ÓI¶Yຣ¡j§îÀG4tòýØ@åÿo@ô

0½­íÐh8ÔtXPÿ«ý_#Ô

ªJ\òøªÅV)ü-Y0Cöó54S&¬°*±­Ïè*£zHíRÅ:gz¤¢H+ø}1J¤H¨¨²Bx¦NAÕb>ÕkïÆ ®¬5Ôùàª

é%ìÒÅ¢YÍAaUK,eN:£)ý£qô÷¥$ç=:ÍLpóé®Y*¥x맸

¤Ës=JÉP|R(@ÍbtBAþ>ßB(E>êÿV:K!jÖ¤ó«óêm[W5I£º$T±¤¥#`ÕS2§+°7µî~î®H«^´j

Ë?ÕéÒN¾º

*)ñب孧9­¥°L¨iÑü¤²êdW:Ö>ÜÔtÿùõu`ÍT~/*õ*jV1

§©H^8k'ßIM4`êÒ¿WH$qqon«4óÏZCPõ?Ϩn2354

ÃSOKâØÁ\Úªª4E7

ÓÜ öàlÛþNÛË

Hr#«Y¼©¡Óôôÿ_zb:G¤M|ÿÉÖJQ54 ¨

3M4£5@­È<õ(ÕBiP+F¡é_Í­ïkÇü2þT<k_Sþn=eze«c-2XT-=lSÇ=&zfÐ6µWfà°úXwÔIóÿWú©Õ}:Uä¥ûب¢¨­HNF*G"¨I)e-.9æ

¢5'ÒlþèFGÙû.2;

åZcʸãÖHa§Tûê)¨'=2yäÖTi$¦/4+"#

P,Û@½:?óëÕ¶("£x(Þw ­IVu~Éвk,ºuz

·Óß«LÕÀ©Ò?f?OXÄ:ªJÓÅ

GSYw*¤õcPëÞK=Ë>Üóí=¿êÿU:Qî©<|Ïø~Þ©1ñÍ+S¦¨é1ÉAQWÖ

zw{+é

úx¶¯~-£ýGª*ço³íµéöOQDhèè£_$uóO[ö q#G%Ê

n¹·ØjîéP ¨T5òÏóéʲI**ÄTÒSQM%gÚ×VÊòÆÖÔoa­¹ãíEië×EMpÓ¥=A

b¨¦jL°!Y*éëI¨$Y

ȹöÓ^#«#ãÿV?zIeXcAI3 §Íä©V]iÕÔk`ÄØ°S~=×$P

¼ºuê­iöçý_ϯQÅQçÈ

ñ´ÑE?ØÅL¥K W/Û@ zîQVómz £ÉDò?e?Øë+Ux ÆÐ9¦¥©¯µ(ÛíZb¦JU¨,vOÑßH·ûmwe«Ó¡jP¿gzËÒ¡¢¢Y[UB«÷åEbòI:Eè²-'±?ÖãÛuc^aÉòÿ?ù:£­æ:<1u£ø2PkéñÒ±±G7V*p9÷µ4çé<¨K§Ëý_.³­

ÅYG__7ÜHÅNQÚqñED¢§fô¸ãÔx6"ööÛ0:µ*º<s×:®¬¬ª¢¢²

¬¥¡§ùÙ±pùTÁ6VÕsøb¦´ÇJ[O÷P?õ~ΰWãé#,õ9غ:*y)¤û'iêI^5'Ñ#Ö¿+QÓT4ÒÞtòÿWü_R¢VG£_êH¯WW ýY.¸Ð³S

ù¾Ò­|4ñµlÕDFc\¦8¦¤BÅcS2ºñÍïïLjÃË­ÅERxógN´óWGZùzúáSSRªHÐä¢RéÑÛȧ*ÿ_m°Î:¸rA

ÀÌãËü½6%;ÕT,Õ>;!EV*"Àè$2Èa¦+"]}Q¸:Í®@Õol¯Û×µ5Jýóu7EQ'

¢|ÌÉ-}bPÔ¼2(¨ö¼HîÀÝJµÉoIÞâÿWÙÖ§aJ1Í8üÿË×¾ë!QDîÑýÓKQÞ:@je ×°6ñÆX,O?@mî¯j0Ï^¨Jð§ú©öu:«¨¯]Fjé`§¦¥©k*i©ÁQçÐÀ@

üy°öÓGÛAåÓÊÇUNÿU:n{Ðcj/ÇâÅ3ÌØøÝÛ*e/XÝ41

ìyésîÞÃìëÈASSÃõãÔ$Ðõ½2Æ]JrµFX§ÉQ³Y²ýo}GÒÜ1y«çÓAjÿ«åÓÕF½`%>#E¦ ª©,sÏ%,pÆcbRsM¨NðpI`ÖöÒÁÛSåÇ«tv¯£2ÌÔÒWEX¬kÉ=T¢CQ=\³ÈZx#:´°ct^

ãÝk¢+ת¬h?Õüºhª§4XÄÍQd£¯£§#tÅá4èi4ÔzItsýõ·#PFzñrÐÔçÔÅ,­Y*¿³²¥X+?É£ÕI

M;¶`@KrE½½¦·çÖÖA&8u*¬u]^W+ª*açÇ×ÅEöÂÍ^]kÅK5óÿ˦©EuF>l¥j­|0E$uD±yM>£þ÷FØzïÁpn}Æ¡SýXéu_ö8ÖJÈâ¦H§§H(Ý<uå))µj2bÃZ­¬}ìÀyùõeN¢xSìuèe­¨ðUÇýÈ%¯«TÁçT)±¢3 YWYN4Üí@?Ùé²KöþUáÔ

qÊ1Ȧ%ÒC$TÐã§ÇÍ+Y$Siu)õÏô÷eQ§IUØÖ ôÙ«+Väç4ˤTGL¥©k$åg*£Ô½ïzüúji

¶zîQCV|n:¢(rtXÚ4uñO9!/2TUf}vP±âü=©E*;²+ÇüW^®¡UCìþ|zÀùòzÚ/áóÏCöíö4©kÐÓ;

/I$r9GýÆÔþ.¶"þô!«qáëûz»Mú|8ú~Ï.³PDÑbêj)k$ÈJreªeHÞðxCcÑèîÌIYØê¹Ôn}Ü¥ü½T=SÿW¹¦gÃ-SM[O'ÚF%ñÍ*9áxßR¯¸v¹ Ûè{v,ÏJâº&áËân^JÊè§4Ú9ã¢ICCä_|}k× qòô§ÙÓºdh¢¤£Édj"¦PÇ@&y¡¬¯¡Í;UÑ´%ªáçéÒäWË׬âUÇC$Õ

>>Le%

JHf%wi)ÔÒ±¯¡_ôè{hÂHÒxúÿ§¼p±?ÔzKZ¢µcj¬¦j£&íò°Ô,>\mq#-8ÒË`F«ý¯l¼=¸Ã.¬³g&«Æ},¥XÒ:ÊÎÔ41ÆÑRÉm,ÐÒ4_u_CD*?R3ÿ?>Ò:#=X;j%N©âÓS

4墵<¡Qª¦¢.A<ßÚBO§KD{½zYSVÕI%etfZ¨*£¥¥¨(Ú©éáT®N

Rμ9k.Eý¦qEÇN+wd}êòë_äì1±Êj»9ê«d¥¨¤JqªYhu28´wÒM¸·´ºA¯Ï§Êàùúÿ¨ôý4¹_´Ç%usÖ<U.ÓŧíÇzHÊyu3êoP¹öQ¤j=-T¨_Lgý_J:xçè<xæªÙM5zÃzRÔDgp¬cñ^ÃI7öU É=EÃ¥öÙ)ªk3$Å]V¦&)Vo0³\@Óe[~¾ÓÒÈÁ&©²`cj4Ë" ¨d&¹

KÀº#kÌÀqoÏ´^"ô´Yé£34Ló´Äé<Tó¼W¥+S«,wÕÉ?R= lTt«IÇOxì¤Sh§yê%ýËÔÌíI#é§ê.5¼U°²}§e¯Jã}?·¥E2SM(«ÈfÉLb:%JÁBÐ¥£¤

TT[W ÚvRK«ç©+jcÜicWH¤9"1«RËFÀk©10°¶¹óé¤cf4­Z´8ù"8éÚ7ÅVXÇ©õz«éôçßê

=zö°;L(>Íæ1Zd$²?ìKÂÁtp_EýÔ½áTu6(éh±ïPsSÖÒÃPþª %¥ éWóo¨÷¡ÖÕ+ÔùêrøèqñÃÓ>N¦

ã«$zp*â4ú@RÃr}¹Z`tã`iJP´ÔØ©a¨¢¡gvTÀÌÊ)¤ågä9o¢¸·×ÛlzÕ(3Ö

DÍDµðÕÒVßäàûÄq=-@

}'H:ø[Þ«ÖÆq×qÉÆ´)ÊÖOFÒ¦F:I¼±d"ª¨MhÇL}

ßRsî⣥­=)ã­¦ÈÇÂSISJµÔí[DÅHgü11%4(B0¹¹öÓäç¥*'ZlÇà|¬1ce

+£)þÖ¿s¥ÁpM

oñö×^9=KDt¥D\³_E>¸ª(&gH^¶©X]

îO>ïÓ«_N³ÑV»!Q#G\èñIQ Jªm+TìÇK³ÏúÞýJñédff:GªÂTÇ^òËy8ä¨$0ÓsnI'óõ¿·=(N¥OKûÃñÇSS,ÅSjõ&U#UÎô#ÛÊzpW¬E4¥ÈPI[GðÊÑR¼WCO

þÅ}>%0ÍS*ÂeH7(¥£Ä]R¥PYÚ3Ê0×ñíJõjkÓ<[Z­QWÕÕkUOL*ÃUUWNÄM<l}R*ÄÌE¸6íuºõÊ®©

 

JI2ªh¢Z\ªÉ-EE!U³ªA¸6÷ìùõ`EkÖa

«P¼ÓTIçYôÓKhb±0¼ü7¶pGû¯ujÔã¬Õ3OT~9cÈÇIkæ½9¡e`<K/<~=Ûʵêÿ.¢TcÚ¨2O÷RUÔÚ:eèå<ÄÇ¥sù÷n=z¾]ISU<yT£¦?,ÉTC¾¨'IÛÐvâöú{Ðêàõ^+ñÒÉ-T_ÄôµQ@)¨B¢f·×GûïM@zõqÔ\j=q¬ÑX©ãqÃ÷T¥(¤µØ*Xqõ÷å8áÕÏXq²AéÈ´?gC"V}ütó§ù\íÔy4±&ëk{ñ9ëDùu9¦|lVÈn5sWDrÊöBîª.§õ-ÀâþèiêçÔV

ª"©¦2ßîI15*hÞA÷`P}CüýåÕ~g¯5Wù4·

ôÓãê´ÇíaÀIÓtñcõ÷³ÕI麽*zJÔ¨z!Q7ÝSΩOæ

Æ´µÈ$Ö­kâÀñí¦¥z¡j¤V%,K@ÙÄb§Ó(º*ÒBÂ

?$¢µÉ÷ÒfjuÇUûáYG©¥"Èõ*W¥´¥Í?E k½FOHä~¢Ôcè ¢J4®Z÷

¿+¼Õ¶MÊÁHVãRéß^}è.äcì¹*~ÌÒUÖÐÉ<U4M.%4dÊ8I®õ?o~¯LÏQ«!£D§¦ÉÅ,S+ý¹"PNÕGs¨@$~=¶OUcè))%&Jc®®Vvo4,°Ë8%ß©?O~SN¨Ýe¬¬uª ÇQOq +®9Ú$S¨Øë_ÍÇ»kéºzu(¡§¨ÔQÝR¡£=]Óxa¤1)Ò,N²4ÝG½jë`uÊZycMÏQ

l5êV°ZO%Q{j°#éîâxufÿ$*: Õ*¢ªÆBÄÊAµø{qzñë¯5LY*|½%9¦j\¯Ýʲ$s«sÄöµÊ^Àý=Û¦ÍOLyLTSKKXÕy¹²¥§ òG$³²´Í

?ÇÝHå8ë¡

j>FOWSOV<µÉT½31g[Ý?O¥¿î§LS8é©~ýqæ-

ýܳKSL¦¯*ÑÉ L¥ÈREÜñïE¨zxLu<80ÒÅTÙYT­±#¨¼5Å%E»ÄúÿÇ<ûr65ÏZãÔÈZ¸heuÉÇ1JX<µt2«J̨VÃHükj[$~]3e(Ö9eÉG-uDtÑÎ]²SG7ùBQKXªØ0üng¦ôçz¯§*ª¸¤xÌ©¡T² fs¦ââÿ[û~1ÒW9ùtÜðÕJôñRËEE3ÂÔÿsKMKW­ãv«©rY (Êãê=¨iÓkòë¹iòÇ

$R=

-/ôÇ=drèª }eµ,G<{tWÏ«R:-::

$£ÇÍUñU¥«ie§½T¨æúuzmp=ªz]©©k¥Lu-NB§+0ð}=D5CIxÊËã'±±íHéH=G¬u¬§©¼NCKMS,º³PciÝRÂ0º

ô¶£þ¿·A«çÖo¶¤¨Z#>J:¹éjjþýYêOuh¡Ú[

°÷Rz¶:vx¦4Á)¡O-e_¦<TÔú(ÀKÙoÉÕÏ7öÙëè4ÓÇ--

CÄ Ã]ÒÔSÉC2k¾L~O×î=ZéÑahbAÆÔ@£ÇM"3EîÞ$F2j=$Øý=ú½lñëôÐS-%%=4X÷`2uOáµUL"5zØ+Å~¿SïÀùõ¢:m©Zh^QV}ÔEªéªÒF

á)LȨt

(CiwÔEÈú{¤ä@¬Y)ÃT%TôUXù¢¥xàhk~ú®Vx¡³*VãvÓ^¶§=f­ ð9¯¡t9(,sK2¬>bfYH£!cÀ@ña{sî¡|ºsM8u"©ô°¼µCHõ-Tjb¸©µÀ®

¤

O$,/ǽ°Ç^#E¨ÆiäÄi§hc§©ÇÕTTÀjê¼ïüïTØÛÏuz$kÌ¢­ÁKI

A_óe9µ¹àý=»½¤uZJÚxN2ªêÖ¤³»ÁßÇ3ô\aíÊô¹8g©¸úJÚj 1%eDu}½LñAM<°²êO0WV ;_Uùµ½ê¹éèÔ×°òµ$OO2Æô²,Õa4¬0=;éñÌ}~Aq­ký}ÛX§ëÒ¿%*ÍEKWQ\)©Þ@uÏJñTi

8£"0¿¨IµÅ¶Îz|(óë8ï21_UKª«­U£ÈÁ4É®zt_ rYÂ2écï@õâ¾qxëÕ©ÖZSiJ"G2óTAªbÒA¦ºAB

}LåHï_>½³5KÇHå£U}bDxi¥D$'÷-Á2}úçÞ«ÕºGM>æ) ó9T¬¬F§®¤KûóÂ*Ê %V÷ä~x÷ªõ`)Ó

Ð-fAe,²°x`VF-7Yô驹º/÷^QÓ¬tÔË41ø㪬DElÕO<1ÅPâ/âM¼aJÞïõ½ï«ÔOLϦ©r0ã¤u³¦¢ZSöë

5¬Cèx$û¸=Z\)(©) ¤j_¸ìJäêV`£¨

ãGÈÙUûÓpÇ[=@O$4ƾa+ÐÒ×4fhC¬èãF¥UÊÞÄ{¦Tõµùuβ%,³ÇA-50IESO$qU$¥Ú:jz§pnñbçôØ+˨ñ5xX'§«¥¨2É\òdu [KBzLºâßÉ÷@3Öç×*ÚyÿÊqòi^i<¾%4QIVçÒ4×ý\§·<©ÖôÔg¨ù

zoµûj(<4õU´³¥¨5r2ÖÕàËê°çm0ëAhzOÍQ-z§íÔÕýñ«¤¥ÈÑëíáë3UÞ£+"85ýÌÑþíNBz

PnÂ˨qÅý½ÒW\ã¦%ZC%<ï(pDòÒø

å:ºà!@änתéë-D±FõtÓ¾÷Ó^}AÉÌe,t±¶#ʲ$í0¨6IÆ>©n~ýÕ©Ö:¥ÆÌsK-Mt

Ñy®

M¥#NUK^Ö'Ô,/îwu¿³¬5G%éKQ©½`*(¤I$·ÒYÈ%b@ÿcîÕ}z:GSS(¢*"µ3RÌÔG'ÞTA§y ¦pʺYYHú}ÜÕJ»y$h©Öje£¦eX2²Ö¾EÐIENª)Õôúóî5ëtÇ\Þy#vû£IÁ,QÉ9ZÓË é]Z¹çÞêzn§X&¥Ê$CO- ¥¢H§«¢¢fÒÐù¢ºPºü½ª}:õM-,óHù

A"ÇMöSMO+q*2URÔSØÉùk±àý?¯¿+Ö

¸)dy4õTñÁ+x$±ÿvóÔúï¬J~

¹÷£CÖMô5ñÄ'®ÆÉXja I%0U9bкÃPA

Íbé«ê.Ò±±Ö´ôÁ]öõ¢«÷FAÝ ÐN4-IµÕ!!WQSïÕéÓ¦*úyã]R¤â±ò$µëL¬õÕÕñ+|çH÷`Ôè¾T5¯§IJúHª1d©i+ë¦Y&£B'­¤þ#%À«ë°6±>í®ÜG¨ôÁº*:ié#£ÈIP´ù-~ôôà

î4ª0$OþÝÁÁè®hôôÊÅz

ÆX¢|´ÏUEæ§fqUý²Áío¥ÏºË^N3ÓD°S<éÅ,ôqSÃSN*?'©R(1óO¤Â¿NôöÂ\ç¢#SyX¥ÈCö¯-<±TN&¨JiÒôÌI2v.O"ÃÛªÇþ]Ý'{üúKW2÷éQ

E|5mSU4OQ

ÇO(-,CHSbEŵjÓÝëQÑÉG'ÏöõÈ­Æ¥Kا=G¨YáÐÉUµ²3I§w*[Bü¨<ý=ÙXÉáÒFF(8ÿ.¡ÔxêdÉiVXñ¯UPË4tusMSJÆT,uXXnGµ#z/¾YõÏX&½:ÐÔ=.Q¨fÔ*jwxÓDÚ*¢¼Ý½JK*½ÄûsVkytÁ*?oú¸ÿ¤Ô8úï=t2ý|Fª%£§§û©¥evWzÉ$zIå[Iþöø`zDÈÌhM~]rE7ðÙj¡¡«©'iczWÄMðj.ªäê°î¼ÍI'«ùu"²(ê騪#ª5^nº±f®]*%H'À¡WÂN·=¹¬äÔzW+TGSUO]¯íÖJjz^%°ÎÉ1uKª$¥ds*\3k°ä{º»çþ¬üüºÜ hp?ÕÃåçäæ7ìã­RjªZضJ)$Æ5ê⯦§´ÛB,Cçëí@bGw§I4 '¯ú©ÓT©8ÚÒµRcV\À^ÉCDj©*ë!Q{þ¹Öþï¨âù«ý_·©u,2xè«ë¥igðyha4º¢¨51Åú¥µ]×[{tE:d3ë_³¬t«5]>>ª

Jµ©ÇVcÖ¢|2K[,FxcXFI@Á¤mqî¬ô©ÿWúé´!kû<úìPÈéSRáède®²jêñÔå2?©

I°Ó`Mýµ­hhÃÒÔFâü?.tNk³5$UtÛ¢µd¨#­

Z

HQDênÞ¿-e+s{{jF¡âÁÕÒÞ±?ìõ*ç2¹J\;R¬",t±ÕIU!j¤3Ì®çM])/øýÑK9P®zWEkOOUÆj|Lb¢¨QÕ¦l£Ð?Üý¼1T1ZJ9Ò*«½Í¿§²¹¨>p3Ó>.¶«ÆÕ+QM4P$Xj¢håew+OhÖ9ÃÖOÓÚ2IàzxFÀOËåÓoK=49XßqRѯ¥jhaãÍ ¤Z´kÜûLÄô¥VSN²Nøø,Q¢ãé#i

,0ãc/-Dfx֧ȧ\-¨(=øöÈlS[*>¾¦¨òS¼©Ei§i©D¦EfÐCp®@À~}ÛXµãÕ

)JÓÃÉÌà±øÚZjã

ã'xê(¡[V¬ó£`¤ÈP}в[ª¨b¡}zëÉ]HøøVy~ÖH±ó,-Q,ÐRõ×Ë¥=À*íý[Þµ-:£«ëþn§ÑÐÓÁ[Õld¿yRÍtU§Ì^YÌÂÌÒÚ}8>ÒjÉ+¥:ÇM

3CPÍCGP´÷"ºJÙ¨/SPì°ABÅú

âÃÝ[ü8«ÒÃ4RÐV­AûZº)TC+Rh§W»IëÏö"Ö>ÐÈN­@tª ÒxôûKwÊÿ£NÕRK¢4¥ðÔÅ-ø5ýMýÓYÓ§óéWÌ8ëãjgÇERõ1ÕTMJxb`ÁÆ

üò96v`Á@ /ùö×ÄÔâ½h¢

É©m54)öUïÝHñ2é¢äUSG J®¦õ°#m¨éÍOûgRäwióQRË2TÃO%<fH&1UfYÕäR=?_ðöË7Ï¥ñ/á¦?ÁÒJy+èii££i¤!¦¤{KWP´¨²Êó4Q^E{3~

¯¨í£.h:V+ìôô1ý4ȧñÒÑê+Ï

+zÀ²ú¬oo~y+Ó àõ*'

¸$¨¬é¹øáªV­WT¨Ö¦×6ö× éb¥N?ÕüúM·äû,¼2<ÖÓSCRT3M¥X±Ô{éeéþû«É\ÛÓ±®+üºÏ§¥FÇÉ

 

D¥FZ±Q:CQÌÑFÚ8UÈ7ö±lƦá£í$°3OO÷ïãªI%2J}2j+b¬ÔîÁqÒ´\Tÿ±ÓÒd¨é²ÔÑI5/Û=#}µ)òÐSø¾æ¥XK}¿SJôঠ]Ä1¬)ëÂrUkj«UbxµÄN4ÚÇn=ø¹Àl-sÓ¥5âVÊËB`5YêÆñ$ý­0¶¢A,.}í°µ=*4§Y*!©²j^I"×%4f*ªih¼`M7eðÿhÙ4éBä¼aS¢PFôµQȹæ

èbxʲÁ±v@÷ ÛÝKtò.hzt%e¦­§¤È-UDëKWX#Rj*$ZÉÏÑAãûf¹¨é@ÁéÂ(ÑK4s££Ã«-N¦£yÄÔËfñ±S¤zOäûiñéÍAz|sTÍ%V26çÞXéZZÉ!WÇJK^8ØX~9¿ÒþêON¨zÄ$øÚ*jÊgYJÉ=oxĽ?ù0h2ʬÈTT¯Ûjô±(W©XCGEA1Z¯#J@j¤´¾­ð©

û,º©éí¢Ó·Ï¥*+O^

]5DtôÐÓÓG5M2{TÑTE M6Bõ0Ü)ú{e§KNëÔ¹**ÄG5Rd4¥2)ÍMhE.KL5

dRHä{h-zT_OÔ§§+ê)óÕ=2ÉI<ªùOâÇÈÅUXov#¦ðOÛÔ\Ô´--eeJM0§zªè|³×Lo

,Ð\$d©`'{Õ3^¶M3Ô¥oT¼U0-DZ¡?¶T©*Íq^Å4

§Ð[ê}¶ëõ´=7ÍWxhêÑá9häjXê'XPxQ<õyXfÅ4qí§_ÿÐÀ¢¾%Çeë<pëZ¤ñ<eP*T<r)h ×°!Oçe+ nãÐÔÆU´úôÝOM5í3ÒUK©ÓQQ%^ª:Ú¿;PÔhAÐI±úóîúÇ^¶#<=:xX)૦u¡J

zÙ-E2:jJÊØåZ:èõAHXÎÀ£Óu0-`8öW%utí:îJ¾êzª'®Óu(jME¹ú²­íÈçÛm@:ª×êUÛCÕÉS˧\PI®VÏøúª\¤j¾9[FPËqãÁ/qqõöðaǪW§,tí¤M52ãªb5TsÁqT´æE

îuÇ1Ûéq`}«©Ttÿ4ReÈͤÈòÔSQ¬Í4óÙ²8õ©{«úMÈ<{,§V*N+ÒÖlWÚQÏÅåLÓ-G/îÔÇQ2êõ(» Qé<[ÝÆ@éPg!E¢ª*Ò¬¸öªÚ6Yu?ì9·¿R½:Ƨ¥#!ÈUUQJº¤

fQM,²?ü4

t¯õ/ãè=ÔNQëÔäxik|ÕoXi2¢j::ø%YhJ

Ä(Cb}×HêƼ:u£¬+#GP<Ò#ýÝ:ÂýÊZjlbHçëk}}ÔôâõÙ«ÞÇF´ÔmÔUÔUSAÚ8ä«5¾é½É÷^¹

ÓENÐÊIýL@ÿ{Ç^'¬Ó¬¹YdJ4+Jx#:ê!IOº@.Tk}oϽu^¡-=v©>jØg¥1#IYO«I)òHà=ê½XtÅSRi®:Ye¥id¬´WMDòµgYí°$TßíDC×­AÓXêj¦/.?íÌUª¦p*^ë¬=ÈüÞü\{ÛÓWN)íé'©E¬ª­*õUTÑA£MD©¾ö8t_6r:Hd¾ÛÆñ3¹¨

->BbHé«R¥Y#5)uhí`¸üóïJ¦¸é#SIÕÒZjY+«ÆÁS®8M9yH±ÒDVHª±!r,¬ëcrO¿IQûz/GAÖV³Õ2Ô¤ÎUGUQQM5+K7ðvGÝËE*E=ªKp9äÛÛX· èýâzstþu¢ªGMNµUδÑÔ¨ñôÔ¢ Í財k8#ÚÁ^E4^âÕª²

KLc4õÇWA$Æi!iâ©ÖÌÚQ'PÉ$míðÔÀïEè4ÜOK,

U

]]<ë¥ÝÒ Zv º8Ѽvt[øõéÕqn}©½ÊAzIÔKAÑ

zJdLx"DÑHÀÁ"®f2

A&°ú¥ý¨útW)Ú<úb36-#§ÈÀ>]rÈÓ±ºïQªi0¦ZZ)LɦÒÍ®0Y2½×Q_éÀ>õ-G§^m _%Àà]ÍY56

?%ÐÓËBÔÀd¨Éç0ûJØ$Ó Pj.ú{ÐBOMT¾àÞ~"8õÜRbÊÅMFÇM%v1`i%ªS2RÉ;ÈÃTÒØókp}Ü»é hµÑs§"êþ]q¨a4±ê¡«ÇÏ30µÙ~Òh

Lƶþ»¨&+5ͽêá-^*A>~\<ÿÁÔ\0djsÚÚ|ôXºxæÄdj¦óäK³ÓÔÁO¦Å#E.®ëÁ{©®(ZZóe §ÃUTUÂ!ÅjϸIë£!Ó2Á¸OöÁàO Pà)å>?Qèjªò-AH%«¥§::HÊL'¨xÁî© !?UÓªÀ{{«

`c¥*ÄÃ?êóéôV¶JÈ¥ÇÔS*<Ó)IYXmé¶#X=ßðÕÿz#ÑZmkIK÷¹¨áK+Mw¨¤wØ=È

° §ºµEHÿc§V˧ZUX*ò\AIO4qO;2iÒ®5R²<°a¨é_ÛÖ½x¨ôé»Az<]Z6ûªªÂUãh²´õ'Ç48¼cN»¹báA -oz¨®£çÖâC«Jãü½;Þ*Z¸ h%0Ñùâû*Ym=TÑi¤ÆBUCÇ©¼¢ÎIÜñ~QZÿ«öô¨0zLÎÀØÊz¼½­_¦âþÙ VzP+àu*µh^©V,QKäêz¬Ä1:y)¡¥@¢\qckûn´ÇJìN)ÀôâÇ¥Xʲ«%Sá+Xåja+P,¬@}kí9aSè:xÅ&GN¨,ÐWÔ%LÔÕV´Ù«¦(Ó÷f

)ÛE©¼l#T>¢l×üY*NJ"ZS×¥µt²ÓÔSÖ

ʽE#ÓÄÓAù)%ûQ©×q~/o{ q)UÇOÚ&N:¹#Q3_G

v»Ñg#Åø*:Hb¶ÝóéJǨj_.=JZ)Bh*#¥£4¦¢µÉ¼Qµcxþ«ú¸úóïÜNÕéÕÐÂãý^½p¥Åµ)©¨ÊÔDiòUÑ´3djj'G¤ Å5¸WtÖÒj ÚÄû£µF}+c¶zX(çÆÇÆMH#¦X#O*ÔÏN¥gþ'Û5áÕ

\áJc4u¦-$o

GÙÖP²¼yÒHßÑ¡?ݤãî%ÇÓÏ4ã2òÅ^¸BÙÍ_Û`M?ÕþÇW®zãY]

x×M3TRÅÁO[R¢ä]©!

Ë\ß^}ïQÁÿëEEiÇù

ô×>*zª·¡fÚZx¢æ²Í®Qr¢2%x·½ð9áüþÞ ?˦QJõzX45ÔÚèÚYee3U;Ô$¤:UTé^Üûv ù«ýG¦,(8õzAFE$ëu4:¾*òFï¨Y«©×PY-.¡ôûð>cý_ìtÔp?³¤ä"

qk]Oüaª)k­WOÕVÁÔÒj»mD¯&Þ÷¨×AÿWM0u/ú¼«Ö ¤¦«ìÓyÇ%¨Æ¥å©zõìÍ×ÞOú¿ÕÿÓTõ«ý°¹IÝázt)j'«A£TÊV®¶3ÁHUõ?×ëø÷£AþÈý½4uÏËógN:§¬¦*\b豿þæ®Hòm[¤SÄRÇ9-#

6ú­~ÉóÿWçµ#Tãý_ziªª-$ÍKC0oW½²¦%Xè6iVÖº±bA}m#íùu²9jÃ*hÖhfm(+ËÌK*² CÝ¢,ý½V@Xfêl¹

 

§I³ÓÅGá¨Éãá#¥ÈFÀ"øBÆ}Q(Rê¥A OuÉ=½2@¥_þ/®1Ð%]E5==#ÒVÁ©zR¤òÁ­±d¨EäÛJj Ϻ»

_åÕ2µ

ø:åü2¯%LË6Fi(éª*Z*Z¨Vv§U/Lº%¨§*]رtï2p¡ãû)þòtùG¬.¥bh$©¬íã¡©r´ë;ª½Ô³T9ý¸e

T-Ër±÷¯?êõÿJRÜÉyô¬¦ ¤¢¥úÿµltõ-,q§ðï%)JjI*IZdÙn5Sqî

:Y(¢ô Y4ER´8zúãSÔSUVLª¿s0£H×IvVrϦöúûjãÒº-1û:sÉSdª¤ÊÈ"§Ëb¡¨"Rây#y-¤º-¹ä{¡¥A8i#ÔcüýA¤­H«qô%k+"4ú"«©òUÆÔÐ4±HC _\§òA¹ý@FÁÕ¢%u/&À9OmLpéÀ ÐñõÿWóéécñ¥^1ª«ÓÌôYjFIPZHUrª4ê°ü{óTðáÓprzTÑ­Zd(ẮªWªDy#çH) £ ]-}#Céí=+?.¦ÖN\µGÞÑÉKþA/ܼH³É[µ7W-êÒ.§J]}x¹÷PÏ^5,ÕþN°

èd«ë!«¡fg¥¨¢U

í`J²FÍ¡@ëkîµÉ#§8?>¢zxh))éªÚ]UÕ1

¥¶µ!µÕn¨í{n}ÔçW?Ëþ~²/?®Ñ/f`I±·º¹ ÓéFB3þ¯òuÕÔRÕ©ô´ôù

¼ú¼ºä2­ªü+5Xô£!WHÄÔÇ4Щ«È÷6+éakû®iëþOåÓįø£Ç绶jm½Z'(ôeþéR*¨JÆS!d

Z@I6ãuÀMQAÇý^=K^ز³ã®i(RE4Ôò¤t¹§IèZ]P#_ÐÙ»°©zh$þ÷ø°i¼ðò¨ãþn¢AÅÑÊSdë)j'¤\{>>wYZçCä}*(,¼òãݪWùôЫ\.²¦1#fÈÅÎ

ÝZOðõÀ®ztIñUÔAS:

ªµ­)$]ÔM8Ôz¦È¦­TϯøzjþÏðEK)NÕHëexªMF.Iµøüú.bÒXõ÷½Tǧú³ötÞ{«Zÿ«oJikþðd(WøMÊøäÈ)|«ñÈÍëý¢¥UnXñî²0|úW©ÇQ

L©{*#«

äYi`ûxâ$ñRÔbéÂÝL:9wÏ>¬GXêªj¨¨ç§£ùá§iª±VPGé¥\;zÜ"x#Ú

ò¯M_.¹Saê

OGOC¬ÛuéKGDµUmTd%]-L

¦×q¨,}ßjNzuT³QF?Mù¡rµÍD¾Zº!E=$©ö³Jz/·ÖdFýÇ]m~Q×*Ͼ¬JZi±ßw4ÅSJj)U(Úi§T[²mW$míÔ#y~Þ®Ò¼:7ÞÇ=}A¨¹55|õU2ÑK í`jÄÆEÊ)kë ê·µJXù:JÔ¼¸1òÓWÓUIS,´(B(¯Hñ³)³ÕþÇjÕpóé3(¥.°T¤\WÈù9*Iö¸ùÖ $¤

#bÁ¤@<e@¹úîçÐp§T#:¼ë׳KZÒUTTd¡ic¤WTS´´hy.upÖúϺëÕxTý½7VÕãèÍmHÆÅu¥w)Fè¯ôQÞ]~¡b ý=½]UùtÙÇçþ¬tÝäTõéécÈSÔ×A®¨ª¨EY¦*i|/P#}Z×M¤°7#ëôpGL°§oçÔ9M5H¤ªûïÇìjðqÂöå@N¦,Aû¨jÿÅõWM"Gø:$q¯¨­*ªò4ÓR˪ªÕÐ|ª*V çÓ¨B%'ÞÒÁ3Ô}´1c´º§joº®»ªÎ(±}}ÝF;zñãÝÖÄÙÝhéÕ¯üý7çj4ÍE,§C"Ë

å¹ic?S_X¸7âÂÂÖ÷P)Q^Î*CS˦ùåÉy¤Ä&RqB·BÂñ,qe¯¥§§£¡ZF¸¹°"ÁácýÜgãû>]7BÕ5)æ«D

yR¥©42È}Lê_É?Ot ùþ}!`KTõ$¦\m,p¼×ªj¦¥§Z*xÅQV%ÌyÜsíµ 6xðȩ́P(3K¯Ó-KM44qRÒÓ/ù7îÐ|dػ޶·ãݳ¤jQÔiòþ]aaGUÃAud&²5¼ÓG:·¤È4¼h£÷"uÀw©£Ï¤2®¢5yuF«©ºÑ

JOáêÆ*8fK!cʲ6¹F!¸ãñîàÔQ¸ôDaýO.óËWLp££¡ååȵ2*´âÕÌñ~ºU{dsíä5ÉÇûOÃ+@3^5Å+ûqÔÈSCÑc* ÏÔÕCþ¹ë!«Q-<øÆ׽ɷ{½#W5áþ¯òô«êAFáL×ÓÎàê

m^BÐ"Á5,/uS¥°1^B1$eNiƹɮ|úlà ¤ÊRËAUø&Ñ-Ô$¯,á¡LtµWhÙ½e?þ=Ýu³~Þ¬Dq¡?gÏʽLILYRa/Ú§Ã:Eäûªx)ây¡2h³I¯UÙOznx^®~-gy|¨>_o^º£!Jj6Fe2*©ÄFÒò®2òd Öúb

¹'ß

\zcÖ¾¼>Þ­HÒäðÇ#â:

Dûó&]`íGÐË&/JDlPȼ"TPn=èPâ?åéX:¨

=Ræ ®ÓT*ïé9F©Â7/);·7:¥@mb=ÕÍrxÓý_oOª_ÛüñÔçdÈ$´².A)ΩóÅ»Ë4j

Í8S,ÌX?S{{ÒpÇùÿ¨ôÔã»8¡ËýCü½fÇÔ%lqÇ^µÕ0Å[¤¯"°

#LsÔXEk<af·½7ÅÛNêÿé°Õ^'ùÿÓ®ã!KNOZ

ÌNN©¼QYD-:)//$XºÔEA<«LÁ«Pó¦Gåû?^j:ºÁ§®¥ºª¯øÞtf:C`Ô×^]<ᪧ˽4µPÒWÓÒÈÐ}7ÒÓThñIJR,K«A¢\FFC6BHóÇéWrÛ½éÞªµãó?oIDd¥ü' tõ$öó-]#PA®¥mE:µ'ìÅ:M<uêü%-4¿cIF*éhD´`ÐLÑ%AX¯20üñn}¸H^`cþYÍz8Åg*j'¡ÆýÊ5m$±SâªdÖ±À±²ø¼xÔ

%on >IäUñê2ðÁ¥|¸y³®1¼ÍZð̵%¦Jzè'h«"§)&%*ºÛ]Vä7

4OõSötÄË5ZO0<ü

1åǤÔ5RÐVÕ­ZµMF"zê[O¢8¹!dE.më."õ3U

ùµ¸¿»ÅOZúbϤ)!I[%5§#Uµ§pþU2ãðT½V$P5¥yÕâYD

=1E,q?SDýJ9±µY§çì¯|½~Þ­Hæe.¡Û¦8­¡¾1ÓDµ³b`I®¶þ×

PÓGRØt¡Â(-YIùðïkµ8zÒ´¯Ø:E){t&´Z]

)JjoðuÊ

ZºzÚêz¿í©T

SýU©Ï^9NªÖ§ÐÔE~Þ"½;ÃU©Çãä§ ¡J|l2µlâ

j+kuÅ#Hñt

zª÷>ôž#SÃççOõpôé\~;FºT¿>Y¥j+Qæ¯R#zTU* dZs÷%4ºL

i¥ECê/ízMî}ѫĶµû~ÞM4ª¦5içJ|¼úèÃWLôôõt:xÍkSÐIK

Ç8¯4´UTñ-ÛUÂD(

E½.F kó5ôÏJÐÂ6]4 §­ò<zãM

0ij(ðTM3#4Òx\z

¼

lÀ^çÝ­H§ù:Ù@ÕL}¸õ§ø:UIEÏã]%lMiRùjJõZ¨Gñ.·-ãE(Ñ~¦8ü«Ryüý^E9È

3Nã\ÔàW4NµIIÊHd©óÓUßM

\ÀÈ/#t8b°?_~Tðãöýåëmá©Ð¢¦´Ïþí½O¨§¦ª¦ÎArTÒÒB)j)¤¢xÕ"£[Te]5ymk{ÝIãAÏçÓÖÔÈ`F),QקeZÊÜJ2ÒÒ

¬L|°A,ÔôåEuRiY4ú|÷ÒI³\{lPÓoú¿.!@=Ô¥¦@ò¥??ðôëKOO[6jÈ*~ãí⦣衤Iú~¤6][üý>#(8Ðc(hj¦Þ§JY0¬º®âUZò%5t6v>6P,

ÛYлңÏ×ì6W§ÚzRÓÓQÒVã`ÈääǨ<¹

uO

Ts-9¨LªT±c¢;Â?Pþ

2Êt°$õqèÖÁe ­=ÕÿÐGe'ðñEÇc×!,ô9,!ëY¿É©¼Ê¾5VVYÐZÖk)]H-_N°FT¨¥xã¥

!*j#ÆÃLÒb5}U!æ«Ç|µ¥9aã-¡c_Ñp@·´#ãNb0ÓûzxmÖ¬µõi

êdÓÉGJ<]¡4S½ÈI7XäúH$ûM$âOõ~}=áR¤8c©'®*úÚaA2ÓQ®fCI\HÑIdWMüßÝ]èqÓ* ñÁáþ¯Nf§'÷ÓL)

J¨KᢨÞ}0Ê £dWÓgÓê'ûHî¢éõÔ­:~Zªd¤9hüf¤Qòt³Ð"u:Å°ãê}¦i)ðÐüº]® çÔl¯ÜÏiàWÆAG¤IéFB¨c+êÔ6ú}ée*ÜÕåÕÙ5º«ÇH?zTRØáYK1ÓT ¦®®UtȪ¤²éú_Ýüb-2zÙ.|ºj44õ¹èésR ¦Xc^HÚ#öP½ÕÙÑô9{²³*óõRaãþ¯ø¾¹äò×É3ÒVÔÖJæ²Ù~ÓDtÇBx" ¨]cnN H÷°@ÿUzóUkLýêû:âðUeñ4ªÖïSO¢LtÔɸ¡fG¤ô!T½ØmÈÔÇ·§Qjq/^i)a®¢©¥¬RÒ¥l×Æ©Ud¬õ:<`ØÔ<W]"È×OÙ&1óòÿc§~"}çþÏS«i$¯góC[¤¬çÇFf £j"û¢O¤'W¸ÿúµiǦdsÁáZ¤ä*â¥6 £¡\TÁ$k$F6Uäý¿·P-Ióê¬ÇO˦Ȯ¦TT+dºj¬V¹«RÂ*ÒÀÁ£ÍË0ñÚÃQ7üÕ'üñþ~R3S_Ë?Pst2dá§9*wRóRÒRÏ0¹QiéC¸P¥Õ}··Ñ¿Ï¯iÔhØû:OÕÓbIª+*15bhL

?§åsg¨ÔX'W}©W§S¯y¯Qrv"ª­¡lOE£h(áø#ÒQªûU¤×SÔCkóíBÈãSþ¯õd4ÁCI7MUL¹Zc]5ÆÑÓGSLÒøu±1º1ÒͶõ·àûÕM1Öô?]Ç5f]ꪣ«d§¦JJyiÉ&GîÉ«K;¿Çp

À[Uýù

ê¡ëÒ#é¨=e¦j·zXbHÊô­+Õ½ îõ$û³·â³­GIý½8}rV2CSP<±G%º2Ë+âÔif³Ã`8<ÜîuáÕÓÕþ¡×©èj*^(¾âR¦y)d®¦eÈÉwhê

,*U} úJo{{ÖüWú¼ú¢¥ÃûNôÔ8 óËVb¤ý¬´´æ»Ë¨Fó4Ë=£ÚAVQú¯ïB)û|ºVé©?³Ï§YâÓÌ´4RVÐ5[ ÉÒU·Þ²µ'Z/¡Qìê¬uo ÷¬RiN¼EW½wCoðø9±ë%Hj¹b

\nòÔǤzú{ Sü_UBá«Z¥F:(5ÒMNî=$¨¡é&kµ#EGö¬n×Î)Kl}²ÜkN#òÿü_N2=GÅ,Xºjuu§vɵðAT£ÅKí!]!}æþé_^`hiÿþ¯RI|MYÚHòÁR°ÖÓÔªÂÓa¤¹µýÓåÓê:©åþZéAET´ÕRÕ4ædS*)4Ìõ*ÊØÉ[·ºË§BÓüÿêã×l_<4T8Èi¡ÉTýÈôãU;ýÊyd@Ô

¾¥¯õµý¶EExõu cåÓ¦KnO¡+ }mïc

?ÕùõIÖ¾´ÇåÓ$qÏQRõFJj}w;«©7(éãòËúÀdXp}ÐàuZôü_\àËûCU-eDF¦¦a+xç!L¬º×cÍ

½øVx*òuÔ±IÐRÔ­\ð<Ë=O¥î¾â%<®¢T*/~R(=ziÔÔÃýXýuWód¶Héê*ã­«qÆ´ò4¥EYZ×7_ÛÅ

*<ºhÇ'Ïý_·¨Rôeªhr!ZÃY÷òh:ÑZM&¥äý@°÷®ÈQ?ì?ÉÔ _lT²,QQ

UkT²ÿwK-õZäíÂÄqÿéU

ñãÆ ~]6×SN3@^G,Ñ´ã4òÉ$bªK]

êan=¸×[u ¾\zíTrmQLÕ/YÒ=LQ<2ÉñÉyc,tª°¾Ï·ôÏÙÓÄiÄçÏìÏMu2Ȳ$ÖI$qÌÎølQ4éÒ*uhãDI.¬ãÚ

5\¤ïPÙà~uòûiùu¢

BXV¢²zçÈØù£c(È;Ç+;Ç béAêåOþü¬NOú¾Î®TWüßiógåÔ4á&´T°¢õÔ:

若rº}#xÑ¿ÅxÞí_.?gZÖ¹nοgÚ:PÐCYZ°«HB"§£Æ¢d¡¥ûm*P,CQµ½¼¼+ûzaÜj ü©õ~}b|3ÍM\

R

IôÊ¿Ã'¤©ÈEO½%$ÑT³£iÒmø·¿ÓöõcQ\V¿gùzij:H¨%BtõG7¦¹èÕµ<Õ-E9Ôª

"Êx¹ÛJzÖÂvñ¥þ}a\|G)U£(ÐÃOWe¬ª:Ê

¿Í.®d\i,ýmíàä(Ù×6¡Ã?êÿVzÁjmQ¾Nª

<s8,Õ¼O©H¢55X}Ùõ¢µ]@_ˬùùÖ

±³^¦º|:WðÓÊä­5<ôÐ2ù³)gPH¹úûqâßêÿ7Z(ý_åëRPà`ÇUd¤¨¦!52:µi¦zÇ¡Yb¹!Óݳ¿êóò§PiåûüÃA#Õ˾iH}+β-7uãâÇü9áÆ ~]2´-F9¦>§SÁ5

WðÂ`©Qª§s

Û-28×µ)XÓ)ã

ÂE'߯|UÞ±'í|·ÅZbiBÔoLUaf¯OÅ_ÿÕ¢Â)ÈåôôÎ|ѨÞéP0n­¬µ

6OD¸5hB+NçE/ô¥

ä×nÕÈ

áÝØáÓ ^ÆQCCAìk¤¬.åhÕa_²Oð9`¬*«é)ua¶OÄó¹ @Û«S©Ðdløu?ѶäTÛ+Mþ¹/ÍdïNëmÃFZV§¿æ²y"ËMed

X0ðøßjòy-ÿS°5r£ ¢ÿJäƲuÈ/[.nëz?¥0ÇZz

âS]*cVp¯ë/ÎåâXúBµ?zÜ}Çõ8þ{Éx.GüÏǸ§¥Òå§îäÙÜdƶâwè¹A${Ò½?Õc=V×:@­O=\õ°¤m'

Oâ4=zá¡ÞjRZ]ËÆC]«ÄäH÷¡¦³»TãéºÆ:áâéSôîiÄû$uÇTØ_lO>½Ï|6­ò¼¦RéSZá´8Iu¹õ

OZUÏ5Ù2WÜ~8ª©t5Úh?6«^gÑ«î@¯á¨´Ó(Àq\mÿÿÖ25û_Ø3±µë%¹Ü)ö¡;a²»7êÛWjû[TãeU#Xúr¢õ<¶?,&J¬}Ùvn¦!Z^|¨jt¢£ç<%UPÈ ÖMú@nªIBkÒWõá T*ÀNÛu

º2YÍÑH ÐõÚ¸iî_dØ

="(µ®Ä0,à),­·T©½ÁÃeÙ7vïB?·­¾EIbÝêÂ×®Ý{W¹À«¶êĵý-6°*

O~Ó¹¡RÔæ¼AßzLEV8ïú°Ó¸¢°M?Êêq iÑWé5?@®<+M+

Ðßý¬iVÕ¾.U é]ÆuK.ûcú²BEVrJøÔï]ëk]y½°Ë½maµ1¯~KKk^+PwñëÎHQ1) øûÔé

4QVØÖSÃlxåÞXà§5ê(7ɲïWÿ×Ußzfi¾i_W­@éÆ9âý¢Gz\ôÆÔ©}ÏqÚn¤ý°ôW5AjÀýFFÿÐz`­9Tç¦jøYSe'¯¶­}2Ô;ô88Urд\N§¯Ãp Pzû±á(§qõ$øUc°¸d©)ý¼Ã}n'´µyZ1عp©¿³à×ÃU!äÈCkGË:]=H]Ù½J¨§U#¾L`>háóBIù}ç¤ôZ#öîbDKSO¤þ/˳éø-4ÞGó¢Ié.òµvÍ¿Cácr>ÂÀy¥säß6Ú:-ê¹*'ügÉGCBâ8¿ÒáD¦#ÍÚ}Ô*Z[kp¤RÆñø@epNP)ä¡è{1 ö;å*¸&âA)ü2&)Z&îƽ¶©ýxxVµª±¡55Ú®Öß©ÑH¯]#´°Ø·s¨ùa°¼*onRÛZ°¥w÷Âb䶫éÇÅ{Ö§ý¬#nkJ&FÍß¿=© ÿÑ4qPÛ5()úó

oêÉØZm·ëÁKKÖÒ6,ÕÜ

¿øð£

p±!

QÔuÛà^lUW©öÇ#Âk"Åê<<k

8cqFQÄûB´ÁÀ¼

pjÕ^5øëÒ¿~<

b´[HÄ ûô8QÀ[ô»©`;xSÂV.=ÆäW|LTĮީPIãÐÚF¹ä@ê:áíáE$'­ZT¾øð.éÌzAf/õ©WN²aÉÿ{ ~wúNe`ìùä7ôÅ8á)ÿõÍ]C¾--Û?¢iÊy¿üú¹¶Å!·Õüç âÓ¥)LÿCèsÎBêñDª/¯V2*¨jCÑ#P2~.#ÓýG¾ì¿âüäóºÅ=Åü¼ÈU·Rvÿu°ßgöÿrÎ8tÇiôßñL¢ËóÎ;E[y×P!Ô\E*w;)øäå|[ðñ{¿k3¤Ó¸åÚóóÖafÐ&)ÐÝG©þþÿY1§ÆzF_ÇöW¼y+åøÿdÕæv¯õ©kEÌZs5å·ï`'¥YPøäå

}.¯'fÎ&¯ÅóbÊô¿ÌTÒͽ=þ*EhÈûågbN5Á^§¤ySUCK¦5õ০ÍâSìös7eBbǤ²°Gv!¬ùWTÒÐÏ Y¨©ºr@?Êý¤ÿe|ÚúXsqæ¹$þ¦Õ

íþ

É ËËí¾ØV½T¥«Øò¯ãÂU4ÿÿÒ6»ü×Ã1·Õ¢t¢²´lÇãSþ)8üX¥·?1Æ)àI

aÁ·Vg

)þ®¯P_ò§ÿ2mäpa

IÓ¡ÛöI`Íÿ8O@(÷ ¤òæ$RÅi(,¿b)üÜ9SýÇ.äïK®¼»çk#]YºGóHbtTùÀaäR IÛt'©­ÄÍs ýÝC¨j-GŦ~×Eªq+-«öJ_H8¤pÉwéY?VêùoCÒ#N¹¿¿-í,.nfj~æ8ݨëðíRnV7°ü±ó]Ôa¤+ Oû¾Jµ?ÕNy-~!ÕxYù ÌÕ»Ô]ÂéÿäÄpGTgôÄü¿é$ÍÚ~Qy>Ñ=KÎs*Ð3Ï.Õ;Dà7ùå±iæÿ²ü¦GèwXòbóÚhVÒºRP½zTçÄØbÒ^ÄZ%¼ûÌþp¶±´a§évwbÚÂ!®Á@ýä?Õÿczlq6z2ÄïþgñËþ!âfÕ|Ù«0SÒïÎæ62F4©`û+¿Ìd;¢¹3qéó"óÛ¨mb¹;VãÓÕOMÁTïã´©¥x,|!iÛ1òìVÒëµÚ·eTOÃÓ©òý<.^æQÃúÿÎd6íéäFáæ)_TEf"

¨FnZçDË«WPuöø\!¥f4éÜa·, }&/¼÷¨i±}Zu¶s cUAU¢Sý\ɸýîϧîòGø Ë"òÍ7tË

AS¹¶¬NÄÐ$[Óøá"ȵçÓdá<fðú¸?«Óøùmù¥§ÙN&±ÜDkU"P((Wâ@ÛùqÈÇ(þs¨ÔihWû/æÿQ0¶»ófCªùgTbvãÄñí×áNGéÌÈørÿܺ,òÔc;Ưúòÿeð­Ö2tH,%¹Ô´"ÆìæÉâRQIãÏøl8Ä.N4rf¢\é/KÁ5;yX£TK8ff!mã

hÃ`)SÅsO(óäõÇ{ÆÿÓI[DòÖ±¡xckâeú¿*¿Ù£ø²Ã,"¨³l³¢%>êv#èÍIàHw½hzõÁ²ð¨7¦Î(@ ÜScôãAL5

,'cCT<5ßÇ,ÇÄJ jAñDìØæÂAÅÿÓíËæ­D²5­n{Ñ9Ãd¬ÞeÒcPÝÇÎ_²§ÌIJÅ[ÌÚUoîÁlãMóÍ2ÝÊ'VÛM H|ød-÷F«2îsqcFñâãøPRÚÏpìn¯ãáªmb,iNÕg2J}ý?O+"ú¹QÔÊ5Ðïôçï?ÝUãEÜI¿ÙOçî6üþÅN?-j&fFú¸·`²q ³wpä?ÊippþvÈÚ[©ÚiB«ë[8Éx-gâ@»G

nOõò¤Æóêa!QæÑ¿1ìÑÏLªÕE!@±ç@¿súüâ98â5õOýì\<Ö¿ç&tËÌ05¡phÜI©ô¨¦]r,Gì?Ý4©DÿóÒ_ÄëQÍ%8¼*¦ltÚ

aQ9ÊQ?ÅÁÿóJÁêÇ/Ö#ee½äC]³+Hò>¯¨C½ÈHÿÇÐÒyBv×ýþ¡õ»°ÍDEm¾ó#cæ§_¨YGÅÁO«ësqbâæ}\Ïã

Må­_5½·)¿G¾µ$ÜPÇ^'âý¿ø\¬kçàqø:ømþH¥~]ÜØ\I¢júKýÊ2=jkr$dnAJü¸å£tuÒ×fæ2÷ÜHÉãõÆ{¿ó^öv·©Ý«¬Q1W>¥v§-óm$}J⫯üãî©úDBuTkA&¹1

+²zußmùrÊ7#ÅÈùP¾a6÷AX

µº¥=U_°yHùûÁù}¼Ñâä³Ìß¾`´òëÞZ]ýzói,U>WåŸÿ«ñeÅà XN`x_|¥æ{W1ÝiôëêFÃøfa¸ÀÿÿÔ¨|Ǫj÷%ÉRÑyW­~³ß

-¡a5ÏÖ%¦ìÒjª¿FÁ@WEà GýÀõ_­À>A7òÁÂÏóø)­RD 6Þ<r)wùÈß¼ÿeÇ#U/%xÊìÊFô¬Q°PO²·©'û&ÁÀËórøªÇ/JÛ G÷)FG½GÀ9²lxó]?é$Î~nÔeÓÓEà5-ÛÞLY&1ËFè<ðý¨iøçêúcêõþ÷,ÎXðñ¿Íyw|å©[ék @

¹¸RéåÙcø!³ 2Óñ&¼ôÔÁÌÕû$T·ð¹uk&¼·½G³

ÜmHäOµÜvëq!qVY§ë;Y\·Ö&i¤1N®U' Û5^Ynü51þÀzXBV8äGó¥èe

¥¬v²»#D8*ôvöÿ[%0DMvs%0gúÜI&ºðæ\­K3ÈTÞ'UèÌ()½ÔxÃö¯L¦8ò³à¯©mXªëIcÔ̳'ìÔøc×X¤sK¼¹4Á©¢Ö¯=«:¨Ü {¤Æ=Tæ÷ºÛ@éÈâ

þÀ#·ùt6¹YåËãõ~?þÅ-Ô®8;ýU½5Rê\îU~C®bj5.»|òKOþôä¼¹$rå¼~'1üi

ì°£|£òæp³*êÍQûEzvaxu[us´ØøÉrõ|>÷¬±

ªS¿ÆÂHp5Z¼Xgé³J¸ý4c÷ÉËjö"ãÕÊ$BS÷ ˸æëûò~Òf77k"v7þr´âú$B¬Û8<:ýßÅû¼£&+æ,'ÃÞ¹ÿ91º[AõHÑB9\ÈvEQ°UþgìæµFp˧Óõ¦ÿú¾¿S³{¯ó¥øÿz³E(¼Æwvn\zmR^¦¨«ÐvËá¬{ôÆNÏO¥Å§ÇÃ8¿Q}=ä[»Ó

Ô©%²FÖêQŵb8ò¯ìý¬

)SÃz$³£¾»7«#BáÚÊ´ø×ùxmiJçS;XnÅÙ0Eâ±H\°åqþVß6´¹Õ5+{øÑ®ã?\涰bÒ»¸_ýb;]CUâ[9~©¡õÿ½û×63)

Þ¿éõë¯3ÙX%²Tª(!j(Pj{æ_

oÓäÍW7`µ)ÂÀ¼ÃûÆ*UX°jªþ\xEØ!ÌÄçÕ¢¸Ó඾H'Kqû1§*öJs[A!38Këú½NÔ";3yÒôk)z©§_V

aOî©øzrÌ_É­ñÛź7LÔ¡¶¶»N(dá'«ÝXÓj³S®[ç(ñM÷°AÃ"?ýñáB¤Ò;x&Ùj6ÍìÄ«§5-4ÕQ,¤·Ç22Ñör;wÚãÄNîQÎ8x@þ#ÿH°¯TÌT.Iñ.kÒ7·0l)qÆñv¡£Ç$£-æÖ

Y¿xÄÜObÅÿá,2Ç'Òj

IkÇû!ü3prÄuyèéæzÇNÒµN=BXì»: ?.D®YáÞìô:Yr?égãñÂAä0ìãÐ2rfvæqª$Ëñøÿ&ßá]Fk5·è[¿Ë.J÷ ?~ÏÅãqñt¾'É+èzg¦zo¨/ÿ{$XäªX?ìrâm4ÊÇ~iï©\7ÑõÈp¦Û_ì~È?N¼Kâñ©ùãÂVÑ1µÈ¯ª¯@(

ñ-ò©é1=jZF*Ö|N"%mCê³!ÃKj°¸[|ÑB¤øaBrlóJU¾U@P íA¢"ó¯×þ?¿ÖE?Ã

!1´óÇ]ÂFVg=ESÿ

Yuæêj¬Qð d¯Ü0Tð],kMÃx×V>¡³Ã­møâ

¨¯!ÆSîE:}øª·é!Æçnø­?ÿ×­z£#lç÷áµT{|þ¸Ú®P+öÞqµ\±ûGUOJ¥¾Oé¡reȧÆÖ¸¯÷Í÷ë­7ÊðÛï8ÚÒáq~´¤ÇZ^·º]Ú¿0?¦6´ï¯_Spÿª0ÚÓîzp«xíý¸Ú)h¹E&¶ªwùmiÆîïmAá_ê¸ÚÓ¾³eÞÒ*Í8ÚÒÆJµlwÿ$miAí4)ûÈ>×%¥'Ò<´û=¤?ì¢Cü0ñR_*yRSV³·§¤þ#L<eiÞ@òmaO¸xÊÒ~YyMÆÈäÏÿ5cÆQJ

ùOåû<ÇÉÛø×ZQò{A'áUÿdëñ­(¿äÞÕ.¤_ü0ñ¢²ü¤²çÌâæöb¡_ø"<kLÓÊ6D1Eö?~Ç"M¦ÕÿC"ã;qr1[_ú"7ýSøbQm1n8ÿÆBOê¶}ÛB {Éý­­mØÕÄ?+oÿÐgÕÛ¨üÿL7}WÄàãjÙµJ}צý1UÂ!ZP

{âýOaò4ÅW,Íû,Ux

Go¿\"c·3SÞ£oÒ¨r´ñâ®Ï_·_ö#úâ«eëôë·YÁ#éw+

ÔøuÅåqZùé¶nñî7ÅVe&!÷U¡)ïêþ¸«~¡¯Åü?®*Ñt'ì0ùb­~ÃWh:?<U²Éß·ÈÿUah+µ)ò«^¤\

?ý1VÌ

ÔÛ®*°Ïÿ0§¹ÆÖõÒá¹Ãh§Éþú?ö±µ¦ÿHN¦ b<@§êÇxZmZättû$p­ý/7`ùn;ãÄÿÑX[?ìÈxÕðÈ3\"¸ÇäÃøá¥l%Àý¯úÀÿiW¯¯Ý_î¯ê8Ò-pi{«íþAþÒÛ|Û¸?#þÑ[[ê¥>ÈùñßõcEWzÐSp¾ûf4U±-¯CîY×ö~ñ®iþGßý¸«µÿ$üö⮥±¥>_íÆÕÅa­+OöGl¤uÚ¿ðGqHÁÜÿÃm

tßéþÌRߤë¿ùûcj×¢Ên?¦*ѵùî1C;uýX«^w"§Øb«~®ÛtùPcj¦m½ÉÚ­{BÀWØmVýR¯¶6«M¨èû±µXmý~@ÿ\Ui´ }?×U³ÔSïë÷ãj·êÅTÔÐõùâ¯ÿÒ öGß+l^Oc᪭7\|¾*©Å~UpïL*¹CR¼©÷ÿ\m¿yCF§Òqµ§Wü«\mi¾2w5ù

þñ-8ÆÇöV¾êÓÓ^­=4ÿ\x1'OJ?øü6­z0SxP

üpZ`¶¨&?xÆÒßÕì¿ßóßC½;ÅAì³V½§hÍ{|Cúcj±­m©²ôUßS·=Ûqã_ã]õVóÿeÈi¬áro¦¿×ZláaÿýqV¾¥5õ[owÅVýJ:ÿ~}Í[úb«>¤µþüÿÁ7O»Zm;é_òôÅVµ£ýð¯úßÔb«

£A/ü0ÅTÍþøSýeÅV;_~k©½×óÿÃ.4¯ÿÓ§b)÷emÁ5*¼3W¦ß<Uxå_íÅêûTý5ÅWoâ­óoíÅWþ;b«¹VÅWs&=±UÅŦ(\jSñÅ[â7Å.¨ðëÞ¸¡Õéú±V¹¼qWa±_óûñV¹Ór1V¹¯ZoÛw4¦ã|U®iþ}qU¼ã¡?ç\UÅÇZY6éµÉEiÓ­<µwÅTدJX[zï\U¢wëV1^ã~¸UMxR¸ªXÏ}±WÿÔ\tí¶¯Jµ\P¼uï×\)Ë¿ã¯Ûßè®(^)·_£¯^½ð«CéÅUì÷ÅWoïøb­µß¶+NÿçᮩþÊâ­¯Oé­ß£wí}«kþÖ*Я¾*´×ßðÅ\kÇ¿áLPµ«·_¸¥¡Z½}«µx½}±KwëøSpå·_Ã,5¯~¾Øª×û]=«´Ü¶û}¿¸¥aå_Ûú)¬nTý¯¢ªÅÄý¯ø\UaåþWOÚ¦*ÿÿÙ8BIM%Aja&àHä-B[â³ y½ÿâXICC_PROFILEHLinomntrRGB XYZ Î1acspMSFTIEC sRGBöÖÓ-HP cprtP3desclwtptðbkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddÄvuedLviewÔ$lumiømeas$tech0rTRC<gTRC<bTRCELRY`gnu|¡©±¹ÁÉÑÙáéòú&/8AKT]gqz¢¬¶ÁËÕàëõ!-8COZfr~¢®ºÇÓàìù -;HUcq~¨¶ÄÓáðþ

+:IXgw¦µÅÕåö'7HYj{¯ÀÑãõ+=Oat¬¿Òåø2FZnª¾Òçû%:Ody¤ºÏåû

 

'

=

T

j

  

®

Å

Ü

ó"9Qi°Èáù*C\u§ÀÙó

  

&

@

Z

t

 

©

Ã

Þ

ø.Id¶Òî%A^z³Ïì&Ca~¹×õ1OmªÉè&Ed£Ãã#Cc¤Åå'Ij­Îð4Vx½à&Il²ÖúAe®Ò÷@e¯Õú Ek·Ý*QwÅì;c²Ú*R{£ÌõGpÃì@j¾é>i¿ê A l Ä ð!!H!u!¡!Î!û"'"U""¯"Ý#

#8#f##Â#ð$$M$|$«$Ú%%8%h%%Ç%÷&'&W&&·&è''I'z'«'Ü(

(?(q(¢(Ô))8)k))Ð**5*h**Ï++6+i++Ñ,,9,n,¢,×--A-v-«-á..L..·.î/$/Z//Ç/þ050l0¤0Û11J11º1ò2*2c22Ô3

3F33¸3ñ4+4e44Ø55M55Â5ý676r6®6é7$7`77×88P88È99B99¼9ù:6:t:²:ï;-;k;ª;è<'<e<¤ >`> >à?!?a?¢?â@#@d@¦@çA)AjA¬AîB0BrBµB÷C:C}CÀDDGDDÎEEUEEÞF"FgF«FðG5G{GÀHHKHH×IIcI©IðJ7J}JÄKKSKKâL*LrLºMMJMMÜN%NnN·OOIOOÝP'PqP»QQPQQæR1R|RÇSS_SªSöTBTTÛU(UuUÂVV\V©V÷WDWWàX/X}XËYYiY¸ZZVZ¦Zõ[E[[å\5\\Ö]']x]É^^l^½__a_³``W`ª`üaOa¢aõbIbbðcCccëd@ddée=eeçf=ffèg=ggéh?hhìiCiiñjHjj÷kOk§kÿlWl¯mm`m¹nnknÄooxoÑp+ppàq:qqðrKr¦ss]s¸ttptÌu(u

uáv>vvøwVw³xxnxÌy*yyçzFz¥{{c{Â|!||á}A}¡~~b~Â#åG¨

kÍ0ôWºã

G

«r×;iÎ3þdÊ0ücÊ1ÿfÎ6nÖ?¨zãM¶ ô_É4

uàL¸$ühÕB¯÷dÒ@®ú i Ø¡G¡¶¢&¢££v£æ¤V¤Ç¥8¥©¦¦¦ý§n§à¨R¨Ä©7©©ªª««u«é¬\¬Ð­D­¸®-®¡¯¯°°u°ê±`±Ö²K²Â³8³®´%´µµ¶¶y¶ð·h·à¸Y¸Ñ¹J¹Âº;ºµ».»§¼!¼½½¾

¾¾ÿ¿z¿õÀpÀìÁgÁãÂ_ÂÛÃXÃÔÄQÄÎÅKÅÈÆFÆÃÇAÇ¿È=ȼÉ:ɹÊ8Ê·Ë6˶Ì5̵Í5͵Î6ζÏ7ϸÐ9кÑ<ѾÒ?ÒÁÓDÓÆÔIÔËÕNÕÑÖUÖØ×\×àØdØèÙlÙñÚvÚûÛÜÜÝÝÞÞ¢ß)߯à6à½áDáÌâSâÛãcãëäsäüåæ

æçç©è2è¼éFéÐê[êåëpëûìííî(î´ï@ïÌðXðåñrñÿòóó§ô4ôÂõPõÞömöû÷øø¨ù8ùÇúWúçûwüüý)ýºþKþÜÿmÿÿÿá%¨http://ns.adobe.com/xap/1.0/

     

William Smith

     

Copyright: 2012

           

0, 0

255, 255

    

0, 0

255, 255

    

0, 0

255, 255

    

0, 0

255, 255

                                              

ÿîAdobed@ÿÛÿÀ+@ÿÝÈÿÄ¢

 

u!"1A2#QBa$3Rqb%C¡±ð&4r

ÁÑ5'áS6ñ¢DTsEF7Gc(UVW²ÂÒâòdte£³ÃÓã)8fóu*9:HIJXYZghijvwxyz

¤¥¦§¨©ª´µ¶·¸¹ºÄÅÆÇÈÉÊÔÕÖ×ØÙÚäåæçèéêôõö÷øùúm!1"AQ2aqB#R¡b3±$ÁÑCrðá4%ScDñ¢²&5T6Ed'

sFtÂÒâòUeuV7

£³ÃÓãó)¤´ÄÔäô¥µÅÕåõ(GWf8v¦¶ÆÖæögw§·Ç×ç÷HXhx¨¸ÈØèø9IYiy©¹ÉÙéù*:JZjzªºÊÚêúÿÚ?¯H6ÓÇçÁÓÅr|ñ¤l$ÄUÉæÿK°öU©XäçÒШƵ?zaz¤EHãp

OÜ *úüóý}Ù©JN¬0t/û=>ÒáqÉÄq½c¯©²1q`¢þ¡øä°çÛtpjzÑm+¥*}:<ð¬!©* ¨ ÔæE

ÒT\¨çýoëõ÷uACCçöôÒ&h|ú41¤læ_

gJºzzUä äø·º´hí©³^ðÕ»'¨±¤s¡_á1ÕG-ÛM<MNA»]

ÿÄ{ÙDN7§K­¤ôÖéQµ;ie2Ó\;F|Ä_ìÿÆÜ)QÛÒÄzé«#G/53µ¸5ÏQ²,|PÀ }¾·ãñîúTI"ËQ¹Qgéºx+ä½Fhù,°ÓIK~X²_ãͽÓJÙUcçZÿ­¹5ÏÛ^¢T

ªÓj¶1DS©X´Ñu}=÷a?O·«¨që°É..­í¦é=<÷7ä;°6oè/þóïÍN=i¨hIëâ©"E2o¨0câÆ»G¥ìÏVãún-îÊ=j¢oùUW$2*ùùõU¹²ø=¿KÎdëj¬YåôtdÜÉ qþßÚ[ËMºÝ®¯¦HEIf§øJbÆPE58iêò¾(\õ|nöï}e&.I"ª§Ú²Hð¥Iè°BÏ'pÅÜñ$Ôô0-ÿyçê=ÕEéE)Ö]@ý

¿Ø_ŽÞlõýqý}ûçÖ^:¥­o÷Ãß

:÷\®9úéo~ëÝuqýã_ë{ß^Ï\ùäñþ¿ûÉ÷ìW¯uÚƯê=îtëÝsµ¾§éþõ׺ãqÇüO>÷BzÑ uÖ¤]®Þ·$ÐpmïÞ#Ö¼TâO\Ç?`¹ÿ÷ãÖĨx³-`Wú}EêQ¼Ç[ñ×®ËPïÞÞõ§«j½tjXõCúúyÿ}î¯

uJ

aoÿÄô¶O\Óðoý_ëù÷£öõêõä·õOãÞüº×]sÍ

÷î¶:ï/ýGúßì=ë¯uÏè.>ýïޱ׺ñ6óþóïÝ{ £³:£oöv³¼p¼RÁ¶¸úØwú¸6ÎPõxåxÎ¥ÏÈõU½ü·÷-dõ['Ìѳ´Qeeû:´®¨³ (ÿÐQaý}K¹n16©PÉóZWùôã¾ÛqhØy¨¨¯ÙÑyÌ|5ù

,×Y

äN<¸êª

ä <*ÈÜQþ6'ÛkÌ0/öñÈllÁ^´,¶ç£tªOá)Ðqøÿܸëý×Zo4:ù¤i Vÿ\û°æM¯ÎB¿j°ÿêߺûc¸

úqþZt¨ëʧ?»±÷*2ðÞlV;Ûõ<â?Øûq9f#ºuãëÕÇtWµã#å"òôÍ6ÑÞtöæR

©(j£*s«Êòy'ò9öòï{IÊÎïCüýxrýù:?&çê|ÚjcjK«£.âÞÔ¦åbùYT×æ:«ì[¨î±3þ°òÕBõôÜ®_§àؽ{qg¶jia¶ôTö±©BIIUEî§ñÈ6í¹ü·ÖXøçÓ

a8î1°aëM§²ÈÒQ°6Ûè8ÿkǪýê

¾¬¶Züv¨ô*]éÿ{ÃÊSgÚa¯"ÿÏýl_c¾Éû~Ê0§Jú/ß%é5îm¿\äUmº-bA:©Z/­¾÷£¸r´

·2×øeoò׫}d:F«u¯ÉØç¥m7óùO§î(¶-RðUðcÁ¼5ëùãéïA=ºsG·OÊQþTé·½·¨U·`æ¡ÿ*ô¬ þf=« ÈìZ.¡MQ¡X,(ÿb÷ã¶{{8>1ë¡

`êßQnH$þ?óèèPÛÿÍJn¾±ª¤

>7O^UO%¾Þ²8øÛY?ÒþÛ~Nå{¥­å¥½%ÍK­}D!¨

}V¿Ìtk:çæ¿Jö<ÐRPç%1

¸ÜäCRd½FÒYÿÁû Ü9+p´C-»%ÄcñFÀÙÇötë21þn=vV%

ÏGQLNW

ÕÔÜqm'Ø:X$

´È(GN«éÌi?~öar¹úpûûµ=:Ùë-;Qþ·ø{Õ:÷]é'óô[ý·½u®¸Gô?ëù½õî±´¢öçýþ{§ZùuØqpl~·ÿaï]o¬¡Ôý8ú~Ðÿô÷êuî»Ô>ü½ûõ3½Ö6o¯âßï>ý׺àI?×éøþ¾õ׺õ¾Ççéþ·½S¯u²*¨Ù\¨¨MÏüÛm¶WéøãÝ+.¢­7x¥ÂóÏLÉO,òÝËÏb²Ç¿6m"ÆÞöÌ)O/üU©(ÔR½O©Äç ÍAK"*sT¶ láT}>ûlM

ù7òëQ\YÓ©ù

³¦Û{¡£¼&¹jg*ÿµ¨>ÜQ¯À¤ý½*KëÁ¡Ö¤:s%,%¦5)÷*&M<Þà-ôe.jæäLµØ©Çȸ77W¥ÑIÕÇÐݤú{ñ+äz×¾M_õ|ºÅOJE Òmû9d/4m" ªA½B»øòÓâ ôéäºWJi§Zi§¦?Ä°ÒgÖ#-ýUîHþ¿½U[:>W¦,Si'Ð

×üHïJª·cu¡óªÉýÉ4_úû¡v­

ÙþÇMéÒª>Ú!^¢ +«òSðÎêü

l?Öï¨ÒêäãÏý^}'2u Ê$|2EGFÓn}¸SÏ¥pªP´ôÅ÷ÙBAI¥Õ

0¦£ø)¹þîímZô¤Ej

d`GÚØëÔ¯¤

ÕReLbãû.èZÞô%¾ùôì¦ÚJü0)çRÃNpU,zf{:ÁJdnÚ

¿í¶RMh)ò¨è¹£n¿ï5öðéÇøÝdQJÁxüÕCGðè§Ò*AI^Àòü=ÖClÕcª¿.#¹Ñ ä¥áÔ\®/,쥩)iѱ´¾T77+olJö«~}9Ÿ,~ÑN

+Óª*¦Ä¼L¾3ô¸ sϽhÍXgåÓ¦XØáý¦ºªáé*D*LJoõ¹>ÔÇáF(ÍAèzyc¯Ç&>}9á÷R7)-pMÝ"W¿f`4ÿ·>ìËfÿÙäý1qcµ~Uÿ/JcûµTjhF°[Å3O ·ôÑeú{`Ǥö

}¤¤ßO£ üè:n®ÃÐäU§}|âTT?ñ]D§Û\rykg½ÑÚTssøÐ{¦\ÕëþN­%õÔÕ]ZG¥)×

¸jÓPÒ¥ïq

#@÷jh:U>¹ëQAv?oYqµPÑÇU«BÔáâÓô¿fµ¿Ø{³ fd_?Ë«MæçZþÀ:PÇ@åp=dÝÑO4q6÷R"qßÝövUƲGظÿzÁ-

eT4ùLdQº°GLºc$}Qdkÿ¯Ï¶ô°XqëSþNIQJÄÇç¨ÿ¦j¼3Äcêy%SËCS¿Õ"ÿâ}´®UêÈ)è

ÃÒ¨®K¬¯øzƹÌÎ=R&IÌIeÔkUþ¢Ú{X²Û9£qûëK¤¶ªý:Ë_¸j«i^iø³«,[J!ýoz`±äj?`^½¢Dú¤çè?ln¡³C=Äægq{²Úß×éíÄx]t5õ ~ÞD6²¡Ò¤·©þ]:SïÓHË'Òqm{a±÷o¢

²´¯Ì¦_i

ÝOâºKî<ܦ:×a¨9C2+Ü^Fms¯½GÄاäsû:[go,¹@®8gq-^+Gg78¿äè7#ü=í5?¨¿JÉ@k(#æGùúPÐà3ªZÇÒ\<ÆI¼LÀY'è}×ê$QÔúÓIf¼µ#LQë,WòéËî6¦9^¬å+$pLyaQô/äå¸çÞ

¥ÓLtüL·Itøj<ÿ¯3â#g©¨

JßE<òË"ý?¦¶cþ·ºøSÓJÖ­NªééAý5ÿ f£_ÌÌ9VJÚyYL¿½½µÝ47ÙÇùuiòݳ~?:Gf1È&ÐÕC^¤ÅmÍÏÒÄ[Þ¢iáeBʽ[\4J1ÒbÊÒNѤ±J®

¸?ãíRÜ£Ó´7ÛÇ£ò¦²5ùô¶pÇMQM`¥¾äo¡,Öç´fHµæ7\ñ¯ù:)IlhS"úc¬ØÚyÜ;y©ÀÀUÔÕi¹°ô!PûnInäCé

××í èe¦H)Õ"TBEM­¯¬þ}¤1)jç^Ò=*\çÔòtï

 

4Ñtr1$Hþl·ÿy÷µ#ìé·ëT?ì©ÿ/Y[¹Ø-õ°þ ½{ua ÷z/s»Wöõé'úÒx¹bx[ëíõpÉ+¹î$õãØ~ÿãý±÷}g¦©SÖXédS¨qøOö?_{Õ_.·Ç©±ÀoôQþÀ~ÇÞµu±ÔÁ¨äZÿOëïTêÔê<±¿ö¯í­ïC­»ú¸þ_öÞýN½AÖVÿAþ·õüû×^=A1$^6[ô'ýëÝü²:­z릨

þp~¾õ×ë¦.56úùO¡÷ªu²],q

ÿN?ãïÔ=lu@þxâß�uáCÇ®þhS~

­{}??ì=ú¯PuÕý@úpý§­uã

ûj¨OöçÞ²8u¾ëÄêÎ3Å?§>ï¨Ó=z½gOÕ¿ûzã׺è?ävúûñoåÔióu#ýoëozªõÓø°úúÖ¿»S¯uãdRY½#OúϽu¯·¢sò«åÏ^|oÙ,æ1KüB8%\~6)Ñ««ªô5-8»3ýç~ø¦êñ£9Ç´Ðùuó²þPnʬè®ÈÒízj©dÁm8kc¡HU%­VuY¥°¹,^tûm®øj,%#ÄV´õÿ7D§påV_M

:«c(ñ·7·)ÄöþÚÇ\ת¶+óéÿ

ÜÌÑS4@

$Þ0Y[®HúýE½¼³FB¡¾ÞªTÒ²MϦNAÞ0Aþܸu2~yÿoÍý°æ758­qó=!ªòPÕUU0yI"³ ³Q7ú?×çÞá¥d">}'e§Mr>ÎÐeGÇehÀ,%d%ÙÒoõçëþ:Cjõ¯Ë¯1@Ü}GY[9M4GQ+ÝÈ

ùCq`"x7¿«Å½²ñÆæ

ûz°¡­üºnx+¦2UÁÈE`2»

u!Â"æÀCÿ®¸S«ù·¬°íÏÖZzªÚÉ

%X¯;f´0ª~«fÃÀ>Ý(£#ZRAéãøƦª,e*µ_ zG7ä?¯¶Leê˨H§]Bd1¢p±ý

vº}¸¦Ö'ó«éþófXM>~½n ÃçÔJêÑNORó®I¥W9Í8?±d**]ÜSÏÿaõ÷B

iùuEÖIñé±³qSÂ~ßnSFÌ[ü£\í1óÈ<_éÇôçÝÕ ã¨þßòuuVZ¤×Öü±Ô!c+mSrİƦÀª­#­½ÚAP¥º©7I*ºùªªÄ1ÓÕ+9Ð B ~5=ãñïQ*RÜ:ñ¢-ÈãÓÕ.ÐxÒ®¢¥Þ!oAÖ×6Ð?ì?äzÔú¨Ã]WÅ'JÌv'D¬`±åU*ez°Á,Év!mÀ¸<éïÎò§´Õ9&¿³©ä`]u8¶«h©ª%Dõ}B)ÿoÍ¿ØqïÀ#áùOø¾¬ñ/G$éÓø+1ÐSRè:F¦

ùSäsk?Þ½ÝQT¤ÓzÑq4ý½g¨ª5JºHÚ]*ßÓDPTn»|¨¢cèId>Eqõàÿƽn3ýb$!û:Ï

 

:M|ºVSc6¤ë2Iô°ýÖCj[ÜOù?áþ>Èßmºq¦0Ààt^5<OLUÓíYÉlÞÊTcyDlÖ!IâßK_ýëÚû-ªõ0Âúù?ÁÓ#âTÏ#«ÛiP£LÄr¬fþ±Òçþ'ñìÕ,÷V_ñâÏJ¢È

ú³×ÿÐ)øبd$ä2Q9"

0c}AØoÈ°ú[§Ë4Hxwéý1ûz¨£ðÍLF

¦BHçò=6#n¬Zx®ªÁ{°~Þ ÿéòQ¥#J@2;Ft<¯k^Äþ=Ò\Õ¸`Ôþ}7TÃ=Oí½M4xâO97·[â¾ý¨N¼S´qý½B©5ØS!wëôÔ²ÌtéÒyócþ?~¦£^lLdZà{<áC'êmCõ­íÂÆAJtWzã¨õ¾FnÏU,¥r×PÉçUýøVº×¥Äf#oLñÕ5+y+$

:#9Ò¶%WÏqo¥ø¿úÞöWSöM

~.¤ÁYOZBGéÿTA,X.Üÿ¯ý=íO[=¢BËTã(âæz Úc<LÑG­ýî8µäµ[

c¤d59%-ö4Ð;1szG¡}fÿ[ók~&t)$^´;ß@£ü¿?{kä¾æ¢Ãì¹^qmtÄÒF_D¶©*VI"ßúam÷,¶m­Æ.Í4§>mO

G==;Ab[¢2*©¼°:ÛáoòÙêï¤r#4ÈÀlKoÍù÷_ëW,@)c´[¯Í¹ý®Ä.´g¸J*ôKþôOH

¿ß]y*;k²Y^ÜEº²ñ)¹½´Ó:ùßñOm7?AlV øDdÿçªýuÝhkÿ6ÓñåîþÙFvìîÆ×{}å¹CMZHêû~>ãJím³ÿ.ñÐ=lß_0®µ¯Éþ§N4ëÜð=éû[²!

¶ðÏ[êvvú[ëþß߿ײþ¥«¼YÿõG¼½9vVÿhôK¬gËøKÜÉ´~*§§È@ÌÙe&üþMÿ¯>ÚPѲéì!QoNO«UÙ¢&[þßÝO0rtµñ¶¨ÇúGçâ:ßÔÆkªý¬?ËÒîù|¥â²£fWéÒÜíÿr5söµ)Éÿaøÿa_¨ä9

MðÌÀÊzºO®,ùQÏùJÚækÝÐ;G`d[PX³R=¨'õ=×ÀöêL2ÜÆÓ£

GZñ 9XØ·¯øW¥Õ'óEÞ0iþ'Ôø)ܵ&æ­M¸q¥é^ßЯº.ËÈs|§È¢ùøuVj íOùGJlóNI]C¨&¡ßº`ÔöhÿÛ_Ûʼ õnn¨Ìç­­«A#ÿ¼ò7KúæÖ¯¤e:ëzÒ5Ú

Z^öôÞxØõÛCvso»CSäÊàÿõq$þÛö£ðW¥¶;ùü}«eZÊMñblÞ}ºµ

§êu9d°?ÃÛOíäÄþ

ý«×þGüyGNhóë©ÂKæñ¢´¤ÞÜ°·ûÛêtSôæANËoö?×Û

íÎô?²x$ÿK<à,:¿õÒ3þÜ¥Æ?æÇ,kmhØ JÚèãñzØÓiÛþh_ؽ?

¿ÀOVð.)ý+©ÿéoïîÊÛì{OaNÁD{¨ôRQÏø[Ú)y3â4k¿Þÿu¯éxÄß³¥Å÷Ù$Pn½]¶¥Ìcêÿ±B=M°îðMm"0ÿ'M±u4daù#Ìcå6²Qù)Ðzl¼~}ITòp%ßúþÇÚf±_4þ]{ôà:ÂÓP¥Ä.oÈÐ\ê-õöËm°Ò¬~]WÂþ×#ÅNE #ýÙK\[üWýïÚfÚìþC«ø}5Tìݧ\Um

BÕæÄÑ=ÿǶ6L+ûN*²|Ëö1åé3YÒM$ÖuæÐ|%&çØn_ÛÛ(>DðtêÍvyìvÿ?Iß=^©êý¨5rL8øéßΨloþ>Úþ®Ùþëö;ÿ§ÿtOæO÷ªÿ¤uW¯u¯°) -ÍékòÚÿÐ,¶í½Øì>GûrÃ^®íç0#æçÞyåùñê´ZNn÷Óöº.?m~ôv½Á?²¼}¡OøGZýë¸5±¯ó¥:FV-¾î¼Ç?¬´õCþJõ£a·;V;¤Zù0#öã ã#ÑÝ­:²tÀªMËá+4"ßM¦ÜëǵC6çÃHÛË uS³xØO·ü$t«Úyê-I[ÊÓú~AT2ÚÄëP>£é÷oG»mòa%CCOu¦åýÁN5}ðtÄغåkºT/ê²Æô°õ?;\l¤up

(Xü©Ç>½+DÆi¨*õ±Ç»ÝeaqÛ§%Q[_MESª%¨rê^NM¿©úû.;½æîææátjÍ)N®Xtf`¿øñÏ×ÛzôåzÌ®O×ê?Çß±×] þ¯ôÿoÁ>ý·×Zÿâoþ½ýú{®)ü[>ý׺ñ*>½¿$ÚÿÐ{õ:õzàYoÀÿÈë~§^'Ë®õ ò?~ëÝsP'óÿïÝ{®EE¹?ì?Öç{ëÝc

·ëûÝ:÷^ô?Ø}û~§Zãî%Aãyú{Õ:õzÆSú½þ×÷Üäñÿ÷êW¯W®Ìa­¡Óëùüû©PqÖÁÏQd¢§bºÅ<èOâ=¶a#¥PÝÉÁëªLéô§çüûm|ú1ì9þ]7E1Hbñi&ÐXè¥oõýØ@¥qZô¸ÆXjBkòql[ðÓ#2ý@Cõ½ýÐÄ8ñ¡é¾I+?É:zhî9Wò²|N=Ø¿5ùôü@CÞµ'æ:â\REhbGð

ËßñþóǽRaOV7W%ªìtútáÁdPÉ'aüd#ëúÕ½ëÄ5¦3þnêPöÿC¨£ÄÕHÁX

MuªéæÞïW#

?:ue`´þ}KC¤uÇ<ÏÀ2ÙoÅìA?ïô"/Å¿!ÕHAÚ@Øë_ÙÖqMZ±õU!¿-"Øÿ°üDÈù:´bh¾4­ÕåÔYá­]-AÓÌqe+ôçéøÿvOÆõd"FÂé*õiX?[¦¡?%#[[ýsîߤFMOÈÒ

8Zzó¥ËN¦íPôBÅN?K7§ÛEA8Z·¦G

F­ó$óõèi¥bV(ééæ×þ¹{þÃß´¨=ªOç×Gv¦?:tà¸ÈÇRú

çQµ¿Y'ýµíïM^)Ó&pFÕéÖ°«§:)¸-,°ÊXô-1&ßëvBå5}µêÚâqBJòuì2¯#´ò±\ýUêT§ÙþÏ[há?ÃÓe(@Â*ª}j\'e±¹<[íÂÚûµz~[yÐý;×áÍö¦ê:lGä¨öÈÐÔý£¦"¸%Zòé©i7oJD¢Ü}¾g

JÓòÝ#F ~}fV-5Gسv6õ{uñÉÁ_Ùª.¡a

¡ùc¤¶n

aþS!FÐ0SýEÈöü/;|8,¶Øþõqé,³²H¢¦Jefa@¿Ô-íêÒÇçÒýëPÇÐ1öä˹Ài`¯þ

ÜöÛ+1=°¯Ú:JUõö[ʽKÇ_Û©¡A¾e5eÙyçýw"AåCèè(WIôõ®I`£E-rï*¿â

sqþ¿ºÔ×ÔzÔd6Pü¿ÏÓI¬i¤oTun/þOþRØe7ûn=Ú4Ïø:|ÄFµÒ=AÿOtõãUZE§v!/M9êy}¥x¢­T×íé;F®¡ý#ÖÄvªÌÚÚ 0þ4Çä{¨J¶f:º8öõ

JæM+MY

<wÒÑ-[rJúnÎUOçXª;ÓQõÕ¦Sf`HIjzGatò¬Íù.Öµ½ëÂOϦÞÕqaò¨±dèêªHñR¤`äDW7¿!RGÿöé

Á?=Yà4Éb}

zSÄÃÅáHÃê4#\it¶

±f¥só$tÜv³;TMDt'Y$jC[¨¨´1ÍKm`!·öéãepÑhÏÒöéoðõ)Y["L~r<AZ5«X¢e1U[¹?ì}é^$4ñjgùõ»tx±ÿ

OóÇMØúD¦y"¯òÿ9PPxmõöáÅpÕötôµèVRÇøQfÝÁÚXjLª+ Bl

¢ÛÇ×Û$8u|ª:ulã WO÷ÃÔ:½áQ#H°¡

Ux¢ð~æÞ÷àZñOûOWn

Ú\)7£Iꫧz¦A¤x¡ÆTþ±ÿ®º=­±S¦¼FÉÕ¤Úô1°P}k^²aíHh#¾¯ó0¤r<©n?ÃtXDb±Góé\6æÕÞTI©u~T§[3vAf*=)Ô¼µvNQçƺ¸Ó2Ûñ¤3soÉ·ÓÞð}½=¼ëúu?êû:êEËÉÒCiT%æÀ õýÓMı®~Úÿ­µÌÅ4Á'Ö¼?gN÷ÛôºSy&ñQ0oë}MqþÛßÞrOÀüzK¢òCYͧwHüý\ÓÚ%0¥l±4tÉ*°ú

ñõ­ÿ#öì4ðóèÚÆA¨>êuËa$ÏIb¬¦)ãößÓ§Ô½I/BÔùu[¹¨Ä¯û=+'ÃÕÕ

NTCuJ/±«X+MVöÌ6ª?éOùú.K¸¢<cZÿ?å4éÏ°ò'"l~à+"Çå¬P¦ÿVrà½{³Ýε±$Ò¡±R÷þ¶^=ï´ñëUôêR3=/aÇôüz4®:°ë8KxúÿÓÝO[ëPÐÿõúû÷^ûzàßO¨×Þé´zd

ÁQÇôÿy÷à:×Yñëàý,¼?ÇßË­^¼møñô¿ûß¿SÓ¯c¯i·*>¿Öÿí½uî½­G

õ¿âüûÝ+ïyuÈ?O÷«òx÷â:õzè©ä¯ä~ëÝqíõú°÷¾µ×dú?¯ûzë>°Ý¸&ßÒĬ}ûäz÷ÖAqõx¿øsï]k¬eÈ<¡7üð8?ãïÔ{¯yA8ÀüûÞ½^¸[W,Iì´&TõQ;ÿþÂøå®Û;^¢-ÉØuTÓ%&ei¤+¡gÈN¼Eb/ù?OµiQ¯1Å0<ÏO¤%²øóëRÎÚùÙ}í»ë÷wcî:¬Bwà¤y¥\f'sj\m6Aå,ßi®gYh ôêí3ðÅà8ý¾½¼R©§&)ãsfÅY®¹9·à=£A¡öõr¸ùõ¢±Úé.QAL!Ù[^Ä[~!

GÛÓdèÈ9ë%VáÉÑʦjJ¸RªÉ³éeoõ)6·$ÇÓÛMP6Hóåëz×@f8'§ïm,æ+Mc=yü]6ÙßM3=µjî£wbyïò×oëý=ï´duc@3ÔúZºtÅP"ªÃJÁnB^@²ð8ÚP¤£8RO7ú­î¢áH¯Ï«UCi ×ÐN£

|°Ææ2¾2}´kéô¯Ôsõÿý}ØJ¥iJÕLhþ½pKNRJ¨¡U

C*(im}LKÄÏãëïA£

:B

!z6X\GGªw{ÉQ¡XuÙ§ãéÏõö渨|útÖ

ðê=Ná¨ÊÔ¸@µ3㵤$Bß}@ü½øêV¿°g@jFzãZ¹ùçGS

-ÅÚ±©,GSXðyüí¤t¥iÓ

õ-Hêu>#©¦ÊLÚº?!hüDý§üG½è4ÓTWjðô¯RdÛ5á&¯ËÖkéw.Ä71¡7¿ôÿ÷@÷1±hX·=8$tÊù~}BlSµ©rUBRzÃ,ÖóÅÏÖÜÛñïBâáÁPÓ«&*Ì~]Il#B<¥±Î=:ÛOï0[R#_­Ï'ü?×"¢R¸¡ëÍ(ÖW=4¦À¿øý~{p³°5:ºI¥ò:v­ÍÌ(Rº#@²Î¢ß­Ùom'ê½=³±!£ìèÚ+áNK7NhDsOPdh],[[»,ÆBXH¿àû#¾ÚÞV+ÙÒ¸FÇte·µ^

¬¥&FGUÔ>¡QEþ£ø©lñ´O¯ý½zIÚX%~_?:wçuÍ¢:h©

UAEÚB³Ôm¥çf6¿ÐÜ{'NR±§r©5'¢3·Í#Ö¼ûzD娻c)¾¥¥XX£pc¥âÑuX©VE7?ÿx<û$9V;Ï¥_:ux2i´ø´ðùðésò½äpåJ/ùb½4t»û/T ¨ÛqSÅ(ßnÈcÀdug#Íçئ[í¢Î?f,Fxù|øtm®ïU]#íèF/yái©ÌâÓjõ×H¯ÌMõŽ?3lûJap

8Ö§¥³mÍj'p¯çé×ÿÑ!nÈ¡#N-"UB´ðÍsÊ6¢~í¤aæz^ñ¦?ðõ¿?UQQS$z·ebè¡ýH_n*t¨áգкºLÅ[$sJù%iË$@T

0¸±·àÿ®=î

0þ}x3)ÏϨõÏPY¦«H¬5ê¨JtÖIç?Ø,?¯ôÐb@Ðþ]PÈÔ3_\~îº%ÓLضÐ

¨ªY&:Y£õ·Ð}¥½ìGê+˪ê

Ƨ¨Ë¸²(ÑÅ,QÙUÔÆ nÒÀò/Çø{ÑÀû:«Ñküº»¢Ú±i~º9@AýN½×D¯ÿ¼{õzõ\Ôqõ#ñ{}Ûû÷^ë _Íïþþ~Ç^ë®Ó?OÓð/ïxëÙé£/Lõ´ñ5D*> E­Ï·"ÄáÇ^=R_Êÿ³Þ5{Çoàëw>xBË,ê)D²éSõ:nÃÙíç9°±Ku*­xgÏ¥¢;´U@¾µöðê¿r;3wíùÞÙÎQº­k1U´Êr9ó Q~¿Þ½ÿyÙJux«_´W¯ä©ådÍXòôÁQKä xèTÓFßÔWümëø÷q,n5+ñùôöÁ¦&?0þ}DllÔ ô

ßékØaýoéöär)%CåÒgÛ®IðÞ¿aëÇYÅuª¿¤þJÿ±67÷â@jÓár>têRãlN

P]à^Æÿ_÷Ç»¡é³û:øõ[×M¯ªÀsrÒߧ»êZ`õï@¯^ñÆ úÝG¨Ý­r¶Äñù'ð~¿{Q¡òê9¶Farm©¹¾«ÿ±½ôþüÁ+Ç­Õ:hÓÓâu^HË1Óv½ÿ?}Çv´\udõë¹j&­îÒ¿Ð`\õïîãGZr2¼Xe(mq¥|`1¸'Mÿ?Óú{÷Þ¹êP¹j[Ü.²¥µài$دæöÿanæQÇ­õÍ¥1^-Óaȱ°kñqÏô#óïks:§dW®´kJ.ÂÊÀ®¡p>-ùãúûP»

À8sÖu

S©#*U-¥yÒ

K¨¸

ÍþÚÿë~}¨w¾öHE>güýUR4ÏQ?HĪEMhÑ/sfbúõø¿µËÍ[ÄTÌÂÒ?çéäP¼ý½c£hYÁÒóeüÞÜÜû1¹Arÿ'ü'«x×1,®ÆðôãÒÓ¼w^4ÆïÝà.

Å¥°7+£Ã2ÛýöâsæêX´æ7ÿO·øTõv»ºLëý ðOÈêÁ顺äÐË°íÊ_i¹$qFû+ï+§ÈòäuaÛ#±ö6üÇAÛYL<ê^)ÒNHú¨üÏø{^íwO¦pGO,µ4noH

?ÀþÃÙnzxPðë£o«ôãê¿Tõ¾¹U±ú\zÉëÝ`$¿¤ëÁ¿Óü?ã~íöõSÖ;Ê~­§ýkûßåÖ¸uAõ^üsþßÞ©ëÖúÄñ©ä©ÿ°÷êuªõ W#ôôâÝÔW µXÙlê^dðßp=¸-7õmKtÈ ÿ?ZúùH5_èþéþs§5i}ó¼ÞâÞ5xü­­»5¿1øþmúª¼×éa¾ÿAô§Åÿ.¤a%enðÉVl5"±úHPþÚ ßÕ¯GôcAþzÙÜ.tÇ

ý×þ<OBîÜøYñÏnÉ°l

lÑu|ÝefXFhêÿì=øìRÌkwu4¿-zGìM8é³y|Ô¤ºô§øèÆ`öÙÛtÉI·°54J8qÔôÈ J=­´ÙvûýN½Z¸ëOøß¿S¯W=zë~øÿ_~§^{ëùÿo÷~ëÝu©¹·Óü8÷ìõºuËEù»7øÖ÷®½×¬G×ú[é`?×÷¾½×W?ï¿Þ8>ýÖºP~ıÆoÉ6qý~vÔ^´s×â%§do©Óõ>ê{¸uáõ|m$÷3¯þXèxöÑøM:W

ìðÖ=2Vc«iÔ!G&'vÒÌyÿcî*Hû:7·Üà|\Ô|ÇLõy

8!AW¬¾¥xÃô.ÖãÝ@¤}¼z4·>1ÿHùçÓ<9ª)Õ:ðUEÅ¿#K{¹@2¥­m"ÅÀêùuÚUÌÒ­;VËAe³Z?ÍÍý}ÜJå{n¶c¢ëÏJ|%A_$þ²«cPµõnÞ}±ãLtjoHå+G}µ=sD­§q÷EWùD%'ýKz,]'ùªÐU¿2:òZvµ@À1üE

ÿÖ÷µ¿^H§qûzÍIðHôo%9? I꿤_ÞÌp6º¬5}sÒ¾,-RåèÖBòÖÙhaSÒ!Ë×óz81ºÞ95?é«-õ'C\û¨çQ×E?ÃÖ:M4Ìd4ã$»XÔÿÄ{Ш4õeÐiÕC×5¢ÆÅ`ΰÙ}JÒ@Gãè?ÖöàYá5ë^$Ç.±I¡,ÜÔËb

Åõ÷ÃÝN rOVY¥^$¸=#EûqMNÅ'õ¶ú·÷`^¼é'óê4úu*é2;pIJÔk¿¿'¯V9Ã|ºÍvBºnl>¡¨aðSo÷u®sÕÖaëÓÃæey¸,LRþ?

¢ß_oýHPd|ºPn-Àãó4¾Òûª¸ÛÅ3K{k©HPÐk?

Identifier: catalogueno16spr00macy

Title: Catalogue no. 16, spring/summer / R. H. Macy & Co.

Year: 1911 (1910s)

Authors: Macy's (Firm)

Subjects: Department stores--Catalogs Trade catalogs--Department stores.

Publisher: R.H. Macy, New York

Contributing Library: Winterthur Museum Library

Digitizing Sponsor: Lyrasis Members and Sloan Foundation

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

ith 13x13 in-ches pattern t>cvel plate mirror.Shipped direct from oilr factoryin Now York State, ll> lbs. 4 I 8360 I 6 ^Q ^M Chiffonier. Price each . ^7.^4 This is a beautiful hardwrwhite enameled Dresser, «sidered very stylish and adaj i ,for use with brass or melbeds. Has bandnomely sba(itop, 40x20 inches, fine sw«front top. Has two upper b:drawers and two roomy lo<Irawerfl. Large shapely toilwith 24x30 inch pattern pi;mirror; factory in New Y-Sl.itc. 100 lbs. 4IB360I7 .^^e ii Dretser. Price each . . .^l0*4 R. M. MACY & CO., NEW YORK, N. Y. CATALOGUE No. 16 361 ^HITE ENAMELED BEDROOM FURNITURE The prices as you see are unusually low, but you can rest assured that every piece listed on this page is made of good quality,od and constructed in the most thorough manner. Not the cheap grades made to sell cheap, but neat, attractive, and dur-e furniture that is guaranteed to give satisfaction in every particular and offered at exceedingly moderate prices. ^ite Enamel Dresser

 

Text Appearing After Image:

ar the price thic Is one of the bestsers we have ever had; it is made oflard wood, well consimoted and neat-nlshed; has panel ond^; carved toiletwith 18 X 24 inch bevel plate mir-two top drawers and two lower?ers with cast brass trimmings andag locks; complete with casters; topncbes wide; depth 20 inches; shippedt from factory In New Torke. \\eigbt 35 lbs. #11 OJ IB36I04 Price... ^Il.i4

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

PNNL scientist James Fast (second from right) and colleagues check one of the 16 quartz components or “planks” of the imaging Time of Propagation detector. Each plank is perfectly polished on all six sides to maximize light collection and propagation.

 

Terms of Use: Our images are freely and publicly available for use with the credit line, "Courtesy of Pacific Northwest National Laboratory." Please use provided caption information for use in appropriate context.

Identifier: catalogueno16spr00macy

Title: Catalogue no. 16, spring/summer / R. H. Macy & Co.

Year: 1911 (1910s)

Authors: Macy's (Firm)

Subjects: Department stores--Catalogs Trade catalogs--Department stores.

Publisher: R.H. Macy, New York

Contributing Library: Winterthur Museum Library

Digitizing Sponsor: Lyrasis Members and Sloan Foundation

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

This elegant china closet made of quarteoak Is 71 Inches high with a 15 by 36Itop, Highly polished In Golden finish. Hasbent glass ends and one large glass door ftiwith brass look and door catch. Also has ttgrooved shelves, mirror gallery top, slz? 030 Inches. Thla is a beautiful piece of fabiwort. Has carved claw feet and Is eaworth more money than we ask for it. •also be had with all mirror bach at T-addttlonal for each mirror between abelveaglass shedves at $3.74 each additional. Shircomplete with castera from our factory in ^York State. Weight 200 lbs. «tlC 41B35606 China Cabinet $lD*

 

Text Appearing After Image:

A maonlflcent china cabinet of quart*oak showing all the flaky lines of tiis gnIs 72 Inches high and has 16 by 40 itop. two large bent glass ends and large gdoor fitted with brass lock and door caFrench mirror 6 by 30 tnctie3 and galleryHas very large and liandiiouiely carrecl cfeet. Is hlghl^ polished in Golden finishof the very flneat construction. Can be ruall mirror back at {2.24 additional for <.mirror between sheKea and glass shelve^$3.74 per shelf each additional, f^hlpped ttplete with carters from our factory laYork Sta.ta Weight 220 lbs. ^ 4 1 B35607 China Cabinet. $23.

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Identifier: monographofjacam00scla

Title: A monograph of the jacamars and puff-birds, or families Galbulid and Bucconid

Year: 1882 (1880s)

Authors: Sclater, Philip Lutley, 1829-1913 Sclater, Philip Lutley, 1829-1913

Subjects: Bucconidae Jacamars

Publisher: London, Published for the author by R.H. Porter [etc.]

Contributing Library: Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Digitizing Sponsor: Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

thers towardstheir bases are white. In the dried skins the bill is black, as also the feet, except at the backof the tarsi and on the under surface of the toes, which are apparently reddish. So far as I can tell, there is little external difference in the sexes of this Jacamar. Unfor-tunately I have no marked specimens available for comparison; but those which I consider asprobably females have the throat paler, and the ferruginous stripes on the chin reaching furtherdown. The following table gives the dimensions of the examples of this Jacamar in my owncollection and in that of Messrs. Salvin and Godman. No. Sex. Mus. Patria. Long, tota, alse, eaudae, rostri 1. d? P. L. S. S*Fe, Minas [Rogers). 7-5 2-8 2-8 1-9 2. ?? P.L. S. S.E. Brazil. 7-7 2-9 2-8 1-9 3. 6? S.-G. Novo Friborgo (Youds). 6-7 30 2-8 ]-8 4. 6? S.-G. Novo Friborgo (Youds). 6-8 2-8 2-7 1-6 5. ?? S.-G. Vic. of Bahia {Wucherer). 7-2 29 .2-7 1-7 The figure (Plate XVI.) is taken from No. 1. h2 Sclater, Jac.&Puffb PI. XVII

 

Text Appearing After Image:

J.u.f.euleiaaiis .ita. Kankart iTop. CrALBALCYRHYNCHUS LEUCOTIS, ^ei^. GALBALCYRHYNCHUS LEUCOTIS. TEE WHITE-EARED JACAMAE.PLATE XVII. GalhalcyrhyncTius leucotis, Des Murs, Rev. Zool. 1845, p. 207. Jacamaralcyonides leucotis, Des Murs, Icon. Orn. t. 17 (1849). Galhalcyrhynchus leucotis. Gray et Mitch. Gen. B. iii. App. p. 30 a (1849). Galhalcyrhynchus leucotis, Bp. Consp. i. p. 153 (1850). Cauecias leucotis. Cab. in Ersch u. Grub. Enc. sect. 1, Iii. p. 310 (1851). Alcyonides leucotis, Reich. Handb. d. sp. Orn. p. 83 (1852). GalbalcyrliyncJius leucotis, Scl. Syn. Galb. p. 10 (1852). Galbalcyrhynchus leucotis, Cassin, Cat. Hale. p. 19 (1852). Galhalcyrhynchus leucotis, Bp. Consp. Vol. Zyg. p. 14 (1854). Galhalcyrhynchus leucotis, Des Murs, Exped. de Castelnau, Zool. Ois. p. 31 (1855). Galhalcyrhynchus leucotis, Scl. P. Z, S. 1855, pp. 16 et 137. Galhalcyrhynchus leucotis, Hartl. Journ. f. Orn. 1857, p. 43. Galhalcyrhynchus leucotis, Scl. Cat. A. B. p. 268 (1862). Cauecias leucotis. Cab.

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Identifier: lifemostsurprisi00def

Title: The life and most surprising adventures of Robinson Crusoe, of York, mariner, who lived eight and twenty years in an uninhabited island on the coast of America near the mouth of the great river Oroonoque

Year: 1811 (1810s)

Authors: Defoe, Daniel, 1661?-1731

Subjects: Crusoe, Robinson (Fictitious character) Shipwreck survival Castaways Islands

Publisher: London, The Booksellers

Contributing Library: The Library of Congress

Digitizing Sponsor: The Library of Congress

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

red my leave togo on fhore. Go then, faid I. Upon which taking alittle gun in one hand, he fwam to (hore with the other, andcoming clofe to the lior> put a period to his life by {hootinghim again through the head. But this was {pending our ammunition in vain, the flefhnot being good to eat. Xury was like a champion, andcomes ori board for a hatchet, to cut off the h^ad of his ene-my; but net having urength to perform it, he cut off andbrought me a foot. I bethoughr^me, however* that his fiunv,ou;d be of ufe. This work coft Xury and me a wholeday; when fp re a ding it on the top of our cabin, the hotbeams of the fun effectually dried it in two days time, andit afterwards ferved me f r a bed to lie on. And now we failed foutherly, living fparingjy on our pro-vifions, and went no oftener on (hore than we were ob igedforfrefli water. My defign was to make the river Gambiaor Senegal, c.r any where about the Cape de Verde, in hopes -to meet fome European (hip. If Providence did novfo fa*

 

Text Appearing After Image:

/ OtF ROBINSON CRUSOE. V5 vaur me, iriy next courfe was to feek for the iilands, or !ofemy life amongft the Negroes. And, in a word, I put mywhole ftrefs upon this, Either that I mud meet withfome (hip* or certainly peri11i.,> One day as we were failing along, we faw people fiand©n the more looking at us; we could aifo perceive theywere black and ftark naked. I was inclined to go on tore,but Xury cried, <cNo, no;* however, 1 approached nearer,and 1 found they run along the more by me a good way.They had no weapons in their hands, except one, who helda long (lick, which Xury told me was a lar.ee, with whichthey could kill at a great diftance. 1 talked to them by figns,and made them fenfible I wanted fomething to eat; theybeckoned me to itop my boat, while two of them ran upinto the country, and in lefs than half an hour came back,and brought with them two pieces of dried flefh and (omecorn, which we kindly accepted ; and to prevent any fearson either fide, they brought the food

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Title: D. Landreth Seed Company : [catalog]

Identifier: DLandrethSeedCo00LandB

Year: 19uu (19u0s)

Authors: Landreth, D. Seed Company

Subjects: Nurseries (Horticulture); Nursery stock; Flowers; Seeds; Vegetables; Seed industry and trade; Landreth, D. Seed Company; Seeds; Flowers; Seeds; Vegetables; Seeds; Seed industry and trade; Seed industry and trade

Publisher: Bristol, PA Bloomsdale, PA Baltimore, MD New Freedom, PA : D. Landreth Seed Company

Contributing Library: New York Botanical Garden, LuEsther T. Mertz Library

Digitizing Sponsor: IMLS

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

TABLE TURNIP. 4T Table Turnip. Briifi:ica rapa-^avrt--^'abo-%tiU^^!mtâIiocâRa^^p. Three Ounces of Seed will Sow loo Yards. Four Pounds to the Acre. Turnip seefl-may be sown wlion the Peach is m bloom or among the first seeds in carlv Si"''""' iu'lecil theimly hopcj of a siiceessliil Spnns iTop i.s iii an early start, as (itherwise the period urinutiii ilv extends into hot weather, when tlic bulb becomes fibrous and piim-cm AlidMrnnu r carlv Autumn arc tlie seasons lor .succusslul lunnp drdhu!;. though frequently the eouilitioiis ol' the soil then are not layorablo to saUshiclorv vc jclal ion. Tlie seed ofcattle lunups IS always dnlU-d ui rows, while the early inaturinjj and surface- rooted Table Turnip IS .u'cnerally sown broadcast. We adyisc the sowin-. either in drill.s or Iftxati The Bloomsdale Swede, like other 5^ha Baga.s, is slower â ive and more fattenin.s;. The Rtita Baga is a gross f('c0 pounds super-phosphate. The new crop of Tnruii) Seed will be ready about .1 brnadeasi, of not less than ilircc, pounds to tb n prowth than roUKh-lea\'ed Turniiis. but jmidut t-r anil will do Ijest with twenty to twenty-bye. 1 in n s ro sal iirtory stand, ill! and more nutritiou.sâless manure to the acre: when it The new crop of Tnruii) Seed will be ready about .luly 10th. i every resi>cet, can be furnishod, and we invite all garilener's and 1. IJefore that date seed of crop 1,S93, reliable in c.c. - â " â ^ ers of'1 urnips and other rools lor stoi'.k-lreuiuK to fnm'nrd us their orders early. -^..p >nir pamphlet on "THE VALUE AND CULTUUK OV HOOTS FOR .'^TOOK-FEEUINO." now in its Sixth , , X,. iwcntv-tive cents, but niailed Free to all eiistoini.Ts of baud 1 1 It ) 1 11 " a tY;irielies of'I'uriupsl-,,r ihc IM 1 1111 Mm llWur .. . kold-Uabi, I'arsiiip. etc., trciit also ut tlie soils best ndapiiHl to r.«.l-fidliir.-. iimmuT ol preparuiK the laud, iiiin' I'lj.vni.i,', cultivation, luethml of .savin.u for Winter, and give other valuable intormatiou. >vo grower ot root crops shmild be ^vithout a copy. Earliest Bloomstlale ECecl-'rop (extka EA.Rty).âThis is the earliest Turnip, of any form or color, that it has ever been our forttme to meet %vith. It may po.s.sibly be derived from the old J'lat Kcd Top, but is so much earlier as certainly to be considered a dLstinct and choice variety, and as such we recommend it. Pkts. 5c. and ^ I tic; per oz. 10c. ^ Early Klat Red, or rurple-Xop (strap-i,eaved).âPkts. 5c. and 10c.; per oz. lOe. \ Early Flat l>utcl» (sTRAi'-LEAVEnl.âPkts. r)c. and 10c.; per oz. lOe. l,arge Early R.ed-Xop Globe. -Large size, rapid grouith, unnsnally attractive, and admired by all. A very much heam'T producer than either of the preceding. We confidently recommend it as an acquisition. Pkts. 5c. and lOe.; per oz. lOe. Early Snowball (extra early).âThis is a .small white globe, very quick, earliest in maturity of its form and character. We highly recommend it for table purposes, pkts. 5c. and 10c.; per oz. 10c. Jersey t,ily.âEarly, globular in form, very showy and desirable; all -while. Recommended for private and market ganlcn. I'kls.Vie. and 10c. ; per oz. lOc. Early Wliite EgrST'âKgg-shaped and white, as its name indicates. Pkts. 5c. and lOc.; per oz. lOc. Landretlis' Southern Snow-White Globe.âConsidered by those who best know it, as a desirable sort for table or stock for .^ntnnm and early Winter use. Color, pure Avhite; .shape round, size large, solid, quick in urowih for a large Turnip. l'roducin.g a i^rcat weiglit to the acre. Our experience as seedsmen establishes the fact lhat this sort is rapidly qrowin-j; in popular favor, more especially as a lale Wiuti-r and Spring variety. In the Auiumu and eui lv Winter it is apt to be hard, but mellows like an Apple by keepiui; We recoiuinend this to ftCH'k-lii-eeders lor early fcedin.g, also for sowiirg at tiC'tfoiix loo Idle to .'-ccure a crop of Kula r.a;;as. It is productive, hardy, and eclipses llic Korlolk, the Stone or the I'omeranean. Pkts. r,c. and mc. ; ]ior oz. luc. Yellow Stone.âA round yellow, green-topped variety, resembling the lot reaciiing so large a size. Pkts. &c. and lOc.; per

 

Text Appearing After Image:

Bloomsdale Swede. Amber Clobe, but not oz. lOe. Golden Ball.âA small Yellow Turnip of second size, early and a good keeper. Pkts. 5c. and 10c.; per oz. lOc. Pomeranean Wliite Globe.âThis is a free-growing, rough-leaved sort useful for both table and stock, and may be hi.ghly commended for both iiurpose.s. Pkts. 5c. and 10c.; per oz. Kic. Cow-Horn (lakoe citoppEii).âThis variety is pure white, excepting a dash of green at the crown, and in shape is long like a Carrot. Pkts. 5c. and lOc; per <jz. tOe. I.,ars:e NortollcâRecommended especially for stock-feeding. T'kis. 5c. and lOc.; iior oz. lOc. WHite Stone.âPkts. 5c. and lOc.; per oz. lOc. White Globe.âValuable for cattle food. Pkts. 5c. and 10c.; per oz. lOc. Amber Globe, Green Crowned.âThis, which we introduced in 18(i3, is almo.st indispensable in every rural household. It is a vigorous, free grower, valuable IVu- both table and cattle fecdin.g. Productive and a go(jd keeper. Having less top than Aberdeen, often sold for it, it may be allowed to stand closer in the row. Pkts. 5c. and 10c.; per oz. lOe. Amber Globe, Red Crowned.âA Kelccti<m from the older green- crowned Amber Globe. The same in all valuable iiartieulars, but more ornamenlal by reason of the eoutrast in colors of yellow and red. This variety is more nutritious than the White Globe, i'kts. 5c. and lOc.; per oz. IPC. Vellow Aberdeen, or Scotch Yellow.âThis is a highlv ap- proved C.A.'rridj; turnip attaining a large size. Pkts. 5c. and 10c.: per oz. lOc. Prussiau, Hanover, Eong: Erench. Sweet German, Chou TSavet.âUnder all these names is to be recognized and IIik mine variety of Turnip, cultivated exclusively fi lOc.; per oz. 10c. r the table, Pkts. Eandreths' Improved Yellow Eleshed Purple-Xop Ruta Bagra.-A liardy, ovoid-rooted sort, of heavy cropijuig habitâ tlesh yellow, solid, crown deep purple, foliage vigorous, I'kts. 5c. and lOc.; per oz. 10c. White Eleshed Piirple-Xop Ruta Basra. âThis roahily differs from the Yellow Swede in uitci-ior color, for table use some families prefer it to the yello<.y, as milder, others prefer it bf'Cause il is white, <as contrad)stinguisheALE is quite wonderful in Its fine;breediiig:. In nothing that we offer are the effects iu selection and in careful breeding so apparent as in this Kuta Kaga. It appears almost as a plant of a distinct family, so far removed is il from the necky or tap-rooted English forms. The BLOOHISDAt-K is delicate in textnre, pnrplo crowned, golden skinned, almost perfei tl.v globular iu form and earlier to mature than any other known form of Ruta Baga. Tlie leaves spring directly out of a rouiided croM n, the small rat-tail root terminating a syminefrical base. Nothing like it can he seen among the Englisli varieties. "Wehaveliad them over and over again. It compares with other Swedes iis a well- bred short-horn cow compares with a scrub cow. Tlie Blooms- dale Swede will be found not only the best cattle-feeding Turnip, but the best Turnip for talde use during Winter, being of fine texture and of fine flavor. Pkts. Sc. and 10c.; p«^r oz. 10c. Champion Swede, or Yellow Ruta Bas^a (impiikted).-A superior English-grown Ruta Baga, but not equal to the Bloomsdale Swede. Pkts. 5c. and 10c.; per oz. loc. Dixie Eand.âA new form of Turnip I'orAA'inter Greens and also an ex- cellent root lor table use. No variety yirodneui,- tops so entirely proof agahi-st frost 'I'he folic'e a deep blue green, the, root ovul, Miioolh, white and tender; desiined to sui.eise.l.- the S<.ven 'fop, Oeiiig inure hardy lus produetiye of leaf for Winter (ireens, with additional advantage ol [iruduc- ing a large white bulb, Pkts. 5c. and 10c,; lier oz, 10c. Budlong or Bread Stone.-A long-keeping Winter variety, re- maining in perfect condition until late in the Hpring. Flesh white, and ill some re-spccts similar lo a White Ruta Baga, but having ii I'uruip Uavor. Pkts. 5e. and lOe. ; jier oz. Kic Southern Prize.â7'n/c ,'.7,yi/(; Vir.;,-iuia and Ihc Carolinas. Valui seed obtained from the oi igiuator. r.f llu llu irite Turnip for tirecns in Is bulb. I lur slock is from il will plant them for forty years more if I live that long.

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

iTop iPad Floor stand Stainless steel frame Corian rotateable ipad holder with lock. Ideal for presentations, Expo's, Receptions, Hotel lobby's etc

 

Revealed on the Global shop expo in Las Vegas

 

www.ipad-floorstand.com

Identifier: gri_33125010718555

Title: www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/tags/book...

Year: 1888 (1880s)

Authors: T. H. McAllister (Firm) George H. Pierce (Firm)

Subjects: Projectors Lantern projection

Publisher: New York : G. Pierce

Contributing Library: Getty Research Institute

Digitizing Sponsor: Getty Research Institute

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

uire adjusting. Instructions for the Oxy-Oalcium Stereopticons, WITH HOUSK GAS ATTACHMENT.—Nos. 625 to 628,Prepare the Oxygen Gras and proceed as directed for the Stereopticons, Noa. 620to 624, with the following exceptions : Eemove the Wick from the Tube, pour outany Alcohol from the Reservoirs, and attach the long rubber Tubes marked House-Gas to a gas burner, and the short rubber Tubes marked House Gas, to the cockon top of the Eeservoir. Turn on the House Gas, allow it to pass for a minute ortwo, to expel all atmospheric air, and then ignite it as It issues from the Tube. Makethe connections with the Oxygen Bag, adjust the proportions of the Gases, and theposition of the Lime, etc., and proceed with the exhibition. *Wlien Alcohol la used in Jet No. 708 leave tbe boase gas itop-cock (n>en. 29 Geo. n. Pierce. Philadelphia, Pa. DISSOLVING-VIEW APPARATUS. With T. H. McAllisters Bi-unial Oil Lamps. :3iUSnXa CIiBAKLT-I>EFINED VIEWS OP ANT DESIBED SIZE UP TO ^IISHT rBBT BIAMBTBB.

 

Text Appearing After Image:

An exhibition of the Dissolving Views is one of the most pleasing effects that theMagic Lantern is capable of producing, and, to the uninitiated, appears truly magical.The term • dissolving well repiesents the process; for, while the audience ,.s viewing apainting, it is made almost imperceptibly to melt into quite a dissimilar picture—the onepicture fading out, and the nezv picture, occupying the same place, growing perfectly dis-tinct on the screen. The necessary mechanism was formerly quite complicated, but is^ow so simplified and compact, that it is easier to give an exhibitioti with a DissolvingView Apparatus, than with a sitigle Magic Lantern.JPull Directions will be found on. Page 39, No. 640.

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Hi everyone! It's the last day of stamp-lighting this week at my blog.

 

I made this card using Hero Arts Row of Houses, Music BG stamp, and a custom brad (without the itop!) for details, please visit my blog. Thank you and have a great weekend!

  

hxnnie.blogspot.com/2010/09/stamp-lighting.html

Most visitors went on to bordering sims from where we listened to testimonials shouted from Itoma.

 

>Ù8Æ×

lª«)D<èq O4cqû'#lV|0¡°åMF+tæjµ@Å$î½¥C¦bùrõ·åJS^4ïÓ;S§Èx­¯ýϯÔÉq

Û:ÿÔóW35ªr'¯§üӰϯ²ñ.QÓN¹¦ÂöæH`µa(ëoý¢»ÒePçÏÝõ5yFÒ#oRû©]î!¼µG/Ur¢¤B.T¨ý¾?Þ/Ãö²Y¡<IúLAÒôúom ÔoÍüï"Ü\H^é!ãÄ=.Eü?ÍûY8cG«ú©ýü¥6Ð%µPQêO3±

qG.6û_=ö?gù²ÜxøfH2ßùÇýë

D88%Ãýiþ?Íaî»6¡¬ÝÜÀ7½e$§Úæ¿&¦Fdÿó]4¤d

YîIåîs/X¸¯w©~SùRÇWhµ9êÂELj/È©2mǧØb;XwZ

)c¨ï³Óõ)ÛYéºöÆá-Ââi®#ÄÏ:ôY8«£¦ì/³úéJq<OKÙ0Ç`F n?/Äw(,åÓJ]ÎLoôÝLqѸG~¨¤z³¼óÞH$ãT4 ñÊp2t=©3~.?\¬ôáýÒã]«öqC¬ã-Â6ÂÚÚ9k®5EZÛøey¸¶þ'c Á292× qÆ_ôªC'ï_9$

%OÃÅz.߯701HÿþsËê³e9ñö?ÌjóP´ x¥±2

üø~ÏùYT£

m54û9t»P0¡/ªþ¦¬2Ïw)ñGøGoæ·ÓÆ¥<ÞFb±Hr+ñï*gÃñfn=öONåÊ!g\ÿ«þwôÝB7Ïg

ĽÄ

DRÈ)*(k@xæ&§¢Ú½\O^n¯TöÞmOOª%¯¦}5!ÓnüÛ0ÔOúTJ¬íç

íV4éE`ÔàkF?Qcu

üI+¸­TÔto<Ñ¡@°úZ_hů¿KmFU°UYayd

SjõËx¢M,I{WåiZy-õìpÇs<b%zgâV¼¶øÿÍY²ÓÀF=ÎãIbWQèô-_Ì=Þu¥&¡Á}gpq,

X¢þñ

µSáâ¿CS

·ä]Î[Ü~°ð6i56¦Ï]ý;xI[&P°Ñ¡ÿ%4pB£Ïø¨Í9Èæð¾êE!

èG¬ÃUGolÖ]í±¸×Ü¥÷ÖÜ_Ö·4'íÏuü?¼Æ¥oëI»qUûë×2¡x/áQyfbrGÈc)¸âí1nt'iËwK£¨pÏ )³1c¾Ó"m¡]÷é

.í1sV¦AÉ¥7¯ÑVÎ4Í oP5¦NW³½rE&V³¸@VÀ5

ê6='S4&ÚER@Ê@©èzlÌ4¿4cÕ«[`nÈhÅZCöA¡¥~

4Ó6DÛbâ=Å~ÆTgÿÖhV²/Ç­eÕÌ6ß

QY½NdÙO³þVuX¢Dh;MªÓy,ÓÂFÈÝÙé2KxDÏ¥ý éz\×ñÙI+Ãƹ

ãÞHñ'¿* ørÌ$Dån§.?XÅÄɼ± j7~V;MN[)wy

T"GZ°R¤uø9¶Z2Ko[33 ¦þe°/ë2Í+)a+| â+àÿµãË(gúÏIü§Ë0+Ãâþãú~)_íµû½>=GP[»vO

Jó@¨%T«Sö.9}4O¢ÍØFyp:þuGÅù+æù#

+ÅT87ìiB=óMüDÖìáÙ0yqÃú>©Í*¼Íg!thge¡>çíxdñvfhdìèCÕ¸òF§þù¯j7¶[é÷O#J¤0fÙ¸^;.ÚâôÈñ|ê'qDL$/çõ¨[ùS³»úÎ}uThÖdr²*:ühÜ{ö[(É©7±¸ÿIr

Ëú­Ï{K³]8«8eTè8´¨øÈåËâ¿ô·ãÉ#¸ôÿªÿ±á@(e5sÉÈ%ñÍYË

ü׿÷|vN3E»&øÏÉM=Ô{Ç'»V`#ä áuC¢Ëiç4©ÁM4¢NIÆTHÝÄ

Ïn£,9cñ²ä

ò9Ö0×±Ê"²^ÛåÓqG{K¶Es%$lï8¥³jH:Ââúé`URzâs'I§iÅåÂ-è:_ÿGÛóµêU¡E?Ë^évA1¨ýgøÜ)ÊR7æµqkonMßzU4ñ®ùÖB[ye^- ö*ÅZ½\-;¥»

ìcɳ$E#gH$Ez

ª\дß-Å[:éÆÄK òrDþW²6Çý%ùz©±cIWå

Ä'aÙàYåRR³P×-­â%f«$ñ@+È´E>öY«zíF£ÞRK|çù¢ù0>¦F5/0¶óO7ıW}ü=£\:T0No¯íLpDÔáéÿNñÍ_ξjÕî&ïP}z#úh@5N§ÉÚòâáþ¯¡ÔÈõÙ(õ.rõór5Ê{|Ïúf¬ú¥üc¹ÜÇȱüMÈ÷~ ~ÔθeëÒÿúx<ÏõúÇ?®ÖæâÖ ^`6`À¨Wb|?g]§# â¹»OÅÄ9¥×jeY£d?3Vݶ§j(4\rbAD;Gco¯j¦fdãõ7*

zLÒÿ*f2°iôѪ*º

ÍêrL/IZw¯Q©Í,ÛËê±úDa2ÿÐùRå#±¶f`ªiRGMÏ\èã?Hz¼xöÙjSÓär¤p(ì(fE5®HÖP XoníCn¤ÌÊ:_¿20·¹×cb1Êyùuço,XÙÇo¨Geu|

ÍTöp=|pãÉÌôdgF÷ãVüÂó~eåýVúÖhn.®8ÛÙzn²QºÊ(z.íÔæ±iÔꤳÅÃô¾xfiiXË3NçrIîsÏõê$ßW}å½q%Oã*¾­¤ÄÅ[½=kó²1°Ù<÷:´÷#3¬®Yfÿ¬Ä·O¼æ

Ã4åsqj5Iq ýY­ÈÍ»,Q&V¾gÝTvÈH6äà)Ý7(v©ú8¶²Õª{Ê]#²»(?I92mÕHCèdá'ÅѶ8A¤ãK~ª÷²-h£c%µýd

ì

*À¡¥zäÅ`PU­2ÉÆ:·È²q$¾Ü{î£!ø2Í9¥¥

û ÕHÒ¤ø\B×@Tø`âfE

AäÆ*Ú« Ô¸8BÍ3^QH/(ÎÜÿ®l´úÑôÏ|2ícL&[»få *»£J#ëÒQÄïÕ%Ûrèß5ûw´"­~®¨ÂkV£á ¯_¥s+

T£ÅþÅâzÿÑóµ¿õ48~¶Á"tXÕzþ9

Aª.Ãóþwý$ÊäüÆ×®ì.í¤Ô-\Ý)é*9øOÄ:n?gáÿc#Rns|yäÄI0þQÙùW°$´¼#ÐÔ3r5­{ä¦q"¯YF·¤ÛJó×4¸mnàH á`M>Õ[éÌêäØä52#!Áçç)ùßU±ÔÿF][Û[ÀòFï? G6bÔøècÃ%¯ÉðJ5¿ÕÂÃRA ×üyHYX­xïöA­Ï0$Y-bjƧÄõÀdO4[aÔ/Ù«|òBB¹n¢AZ8axÃK

*jv¥yª2Q$7ô³A

2ª¡â¬ãqLjíÕ£VÂu5Øñ'ô·;¹«mIBB¹cØIÌs·Vè9mZ­È¤ÈË{Y{%B)Üzâ5êò]

ÙÜ[ãÒéÂáÊêdj

NÞ8CYMÍX«ý¡JýØAeÁ©sh\7¤c Ø÷`ÔãÛ¢Ó ìzäAd

*ÈÑ*©ïÈÜ¢c{r¥)â1Nc³tÙ)@l«

 

iÈS äBtÒÀï^£bfoá,¹»¼ËáóuE(GÓß^Î*zÇHÇ«¹£tùÜÍг

+×faP>}3+OØúm¬ÙCÓÈ

Äë)E¶#öè+áêôà\¾WÐ-é/EYw§Ju¦bã©dh?ÿÒòävòH*Õ¥NÙ84Þ1HU:Ü¢WÐrÙA÷ËñCÖUÕºcq-Þm

×Y²\`+ùÒÿL£dCj:eÄMVIı£§¤Üä>ÉÌ?isQ¦"½V?

AZíu¥³5T!b±ß±#úäjP%²S£hMäÔ¹YÊã[¾(^GÄ=Éàع!)³Eªý)à¨êBH+\°©ÍÆh¯-ØÇèØrmA¸èzå2Ý:[rÆHTÝCûD³¨jÏÊ PôóЪh߯ âÄÑGÑ.²Éûw_Uf^NÐBrlÇ$ÿèCIV$ÜõË

89,îB

ødÜnÝhRNøxX¾êi_ÊÈrÍH2Q5åæå®D³/Tªî0ÊcÛ¦·éøaák¦½;Vðï½*¿Ì7`BÎù8õÅJ6ÖÊ@]³¬P¼¡¤ýüÔß,ÏÁG!5&ä»çJ×w:tj©l^âxåfk6ö@N½Nü²yµ!ëeÅÅ/§ú>G6OPw6H½PHÔ¥µÛå<_ÅývÀ±.OÿÓóg¤¥ké¹ñQ¾e7Þìx¶ä­l Æ'VXkñ90W`Jænú GñGñõpúVP7`ØCÞ}'E ïJ;·PX¾bçÒ'ý¿¬¸®iq ö9áÑ ´òEÚi7jÍZÄr!y5+Å|NeàÑÏ(ô¶cÅ)òP{y¼ãu§Ë0~Mf$sÊÒ&Æ+c/+xB ± Qözå£}Lá{ªKHÄFÊë8æ"I¹,wÌ@-5ÍV^cÃ"9·ã"×$NÒ#íJøeÀÌßEê7¢! ±jur¹E¾ÀrÄߦƱ*)³Sú` ËMS¦4PûP=±®e47ÿsûT£H¤Fõ)ì6ÂÕ<D#ÇÇÃ-prà£é<ANà+êÇjw»4¼.â1´ð®YVÂ$ȽY)ÛîÃÄQÄZ29ïA.³·õÃeݧ ;5+×|ILþãlxXµ­ä¡añî+÷`ðËÆÇ"

1¦ËÖvmBߢÿÔóÿû±~×û·×¿¶tpçÿõ;óêì~ϵüse=T-ÿ¾ÿbßÜÿ\®Qÿ§hëÕFÃýïoï:¿Úû]?kÛÇ(Ó|~¯÷ܿܵ¤~"§­½0üÇÚþ÷§oÇíO¬rÿ§ô|¹ÇýêOû-Ó·_áï¡Èþ?q

{ ¼Ñuÿz_õOòßóÏ7ôëþôÿ¾ÿ5Øi9RaªÿÇ&çýìþì{ö~Òý¯lÏ×q/ïÏrµ?Ý©µÛ¯~Ënqÿ{Wåôtíü£/ã÷®cËt9·ûG§ÓòeüK¢þôtú2¨s

£;ïëßøe¹9¹ðä³ýÜÏÇFÆäê~Cåôd³ÿuô¸±Ëô ©þÍLu?kø`-Qæy¬o£èÉEªkLl&ÇðÅC¦,CXªÓ

rý¡ s^qfÖL0°±[/NßO\DÔûäC[]ð)ÿÙ8BIM%~«%{c´k ·ð

$ìDÿâXICC_PROFILEHLinomntrRGB XYZ Î1acspMSFTIEC sRGBöÖÓ-HP cprtP3desclwtptðbkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddÄvuedLviewÔ$lumiømeas$tech0rTRC<gTRC<bTRCELRY`gnu|¡©±¹ÁÉÑÙáéòú&/8AKT]gqz¢¬¶ÁËÕàëõ!-8COZfr~¢®ºÇÓàìù -;HUcq~¨¶ÄÓáðþ

+:IXgw¦µÅÕåö'7HYj{¯ÀÑãõ+=Oat¬¿Òåø2FZnª¾Òçû%:Ody¤ºÏåû

 

'

=

T

j

  

®

Å

Ü

ó"9Qi°Èáù*C\u§ÀÙó

  

&

@

Z

t

 

©

Ã

Þ

ø.Id¶Òî%A^z³Ïì&Ca~¹×õ1OmªÉè&Ed£Ãã#Cc¤Åå'Ij­Îð4Vx½à&Il²ÖúAe®Ò÷@e¯Õú Ek·Ý*QwÅì;c²Ú*R{£ÌõGpÃì@j¾é>i¿ê A l Ä ð!!H!u!¡!Î!û"'"U""¯"Ý#

#8#f##Â#ð$$M$|$«$Ú%%8%h%%Ç%÷&'&W&&·&è''I'z'«'Ü(

(?(q(¢(Ô))8)k))Ð**5*h**Ï++6+i++Ñ,,9,n,¢,×--A-v-«-á..L..·.î/$/Z//Ç/þ050l0¤0Û11J11º1ò2*2c22Ô3

3F33¸3ñ4+4e44Ø55M55Â5ý676r6®6é7$7`77×88P88È99B99¼9ù:6:t:²:ï;-;k;ª;è<'<e<¤ >`> >à?!?a?¢?â@#@d@¦@çA)AjA¬AîB0BrBµB÷C:C}CÀDDGDDÎEEUEEÞF"FgF«FðG5G{GÀHHKHH×IIcI©IðJ7J}JÄKKSKKâL*LrLºMMJMMÜN%NnN·OOIOOÝP'PqP»QQPQQæR1R|RÇSS_SªSöTBTTÛU(UuUÂVV\V©V÷WDWWàX/X}XËYYiY¸ZZVZ¦Zõ[E[[å\5\\Ö]']x]É^^l^½__a_³``W`ª`üaOa¢aõbIbbðcCccëd@ddée=eeçf=ffèg=ggéh?hhìiCiiñjHjj÷kOk§kÿlWl¯mm`m¹nnknÄooxoÑp+ppàq:qqðrKr¦ss]s¸ttptÌu(u

uáv>vvøwVw³xxnxÌy*yyçzFz¥{{c{Â|!||á}A}¡~~b~Â#åG¨

kÍ0ôWºã

G

«r×;iÎ3þdÊ0ücÊ1ÿfÎ6nÖ?¨zãM¶ ô_É4

uàL¸$ühÕB¯÷dÒ@®ú i Ø¡G¡¶¢&¢££v£æ¤V¤Ç¥8¥©¦¦¦ý§n§à¨R¨Ä©7©©ªª««u«é¬\¬Ð­D­¸®-®¡¯¯°°u°ê±`±Ö²K²Â³8³®´%´µµ¶¶y¶ð·h·à¸Y¸Ñ¹J¹Âº;ºµ».»§¼!¼½½¾

¾¾ÿ¿z¿õÀpÀìÁgÁãÂ_ÂÛÃXÃÔÄQÄÎÅKÅÈÆFÆÃÇAÇ¿È=ȼÉ:ɹÊ8Ê·Ë6˶Ì5̵Í5͵Î6ζÏ7ϸÐ9кÑ<ѾÒ?ÒÁÓDÓÆÔIÔËÕNÕÑÖUÖØ×\×àØdØèÙlÙñÚvÚûÛÜÜÝÝÞÞ¢ß)߯à6à½áDáÌâSâÛãcãëäsäüåæ

æçç©è2è¼éFéÐê[êåëpëûìííî(î´ï@ïÌðXðåñrñÿòóó§ô4ôÂõPõÞömöû÷øø¨ù8ùÇúWúçûwüüý)ýºþKþÜÿmÿÿÿá,khttp://ns.adobe.com/xap/1.0/

            

Zoltan Katona

    

Zoltan Katona

    

"07/06/2013" "The Goat" "Jason Elmore & Hoodoo Witch" "Jason Elmore" "Brandon Katona" "Mike Talbot" "Chris Waw" "Texas Slim" "July 6

"08/10/2013" "Sundown at Granada" "Alan Haynes" "Eric Tessmer" "Monte Montgomery" "Dallas

2013"

2013" "Slider's Vintage Pickups" "1958 Les Paul RI Custom Shop" "Zoltan Katona"

TX" "Zoltan Katona" "Aug. 10

     

"07/06/2013" "The Goat" "Jason Elmore & Hoodoo Witch" "Jason Elmore" "Brandon Katona" "Mike Talbot" "Chris Waw" "Texas Slim" "July 6

"08/10/2013" "Sundown at Granada" "Alan Haynes" "Eric Tessmer" "Monte Montgomery" "Dallas

2013"

2013" "Slider's Vintage Pickups" "1958 Les Paul RI Custom Shop" "Zoltan Katona"

TX" "Zoltan Katona" "Aug. 10

    

0, 0

255, 255

    

0, 0

255, 255

    

0, 0

255, 255

    

0, 0

255, 255

                                              

ÿîAdobed@ÿÛÿÀÀ@ÿÝhÿÄ¢

 

o!1AQ"aq2¡#ðÁB±ÑáñR3$bC4%

rS&cD5¢T²s6ÂÒ'E7Fâò£³dU(ÃÓ)8ãóGHVe*9:IJWXYZftu

gvwh¤¥´µÄÅÔÕäåôõ¦§¶·ÆÇÖ×æçö÷ijxyz¨©ª¸¹ºÈÉÊØÙÚèéêøùúi!1AðQa"q¡±Á2Ñá#ñBR3bÒr$ÂCs¢²c%4Sâ³5&DTdEU'

´()*6789:FGHIJVWXYZefghijtuvwxyz

£¤¥¦§¨©ªµ¶·¸¹ºÃÄÅÆÇÈÉÊÓÔÕÖ×ØÙÚãäåæçèéêòóôõö÷øùúÿÚ?ÒX°<úS[=q÷yT)ááoY8DqãǦµ^¹{9à²:=üFÎ5êän¹:*

RLϼ֢»¾}?Ç

ÂëÍ[pÆ0ô­WÓØ9¥+úþ=êà,Ö¿¦¢'÷pzêõËuµ»Í j±])À®©æEj+°ÓN"mЬEe$Zü5YO°}ÕJã{ê8ÀTGË+uÝü;qâ®9øðêÚ+UßmG-:qsÏã^®ô½¹yRcÇÕqñÞµs:±âôJ±Q÷ÎoΨkÄôû9µ«f£`>\ÌvuW«»E-¨ õêæñâÀ¡´Ç»ßíóª×-ø¤@Ãç«^am/§,ê`Dáíäðð¬a:Âä² È"pëè¿:¼×1Û0øþ sU®ÇO_DìÆq÷Wª]9ÙjÁPãο®Âé͵[Jb4Stž'¥ËRO_ãÓ³áK¨Êà·ÇßW]>EvK_Ýú¸ê¹ðÀO¶µ^Myä(&xϧ¿mz¹î÷mß{ÈLméÛ15X®kÜe88û0Ǫ·]¿·*f6óï­WúÛãÄÁé1¶pã[ælF¼\HPÆx{1ðãåU®éã

@8c¯Ö·5ÞÒ¦Ín<Z-T_ujf»ÀñÔª01åçîÃ

j½ æð¥z¸_^"ÕÛðê«Wß8nO9èýƬq¹üøÀQëÛéçXV⹫uâö8ûöþçƨEdó6ðáæBp÷OqªEHÝa§!Èpöíéãð4ÔV2çÃùÆ=vqØ6U¢¸^íÄd«?£ûÅ^+*þ\7A»³

l×-äê8£¾*2Ìí:+Q]«£6èSíî}hà\m$­ñ¤Dìë·oFtª°J¼*MâO¾~uFÂÓ]¿aÊ%Ý[OGêy5è¯3}ß×ãÊ-ÀáØpã;cÙÓ²¶p[ݸ+NÁîò&qéè«V8

~þt#·ë#OWWN4Öéæ£÷ÃØ0Ça¯Ö%kßãÂvÕ=b?Oî"¥Åm¥àÎÌ¢:OÊ9UÜÚykìO¯NÙÇ´

òi¤»o!â²W§£lucÏX¥õÅÃÄî§åó碬+³

|8XÛF#dôIötyUÈ®^a°SÇ4@>dí}Û:«Zk Öú9D;£øt>è¬ÑȽ\x÷ðòÚé#HÇfxâ0Rk/¶¦£IõôöáU4àΤãÄn¾

8ùá?¯º¬a.¤po¥`@ü=6íÚzéÈ®®ë BÐTòêéüjÑ\w'oooo. aÀìéó#ò÷Õ¢¸É·@5¿Ü|µ±\Fn[Ç

î%µIXû<º`ôðãVX

_AáÂ53®@nÜ0öt|&äQOÙïÅ

e+ûvÄðzpýz+Sí@¹:s}Ê#¤tâvqá³®kÓ^òÖöü¹Clcpøüvñ¯MeXÀ:pÝ«`GéNÑMW£Cúý<eMå×EnkÃn(,àvõpÛÀÕÉåºëÃlB|X;Lí "Çbz±U¶º;µmG!BUáçà18W«­Î¤w><h¸ãdmÏ#·3%§í&>?

V+¯Iöð©[ÀòU (Ùûöèô«÷B±üüäw'èáiÞU$IÙ°á<v|ì«÷B¹1tvúx¯ûLâO

;sÓ³daVîÍF²6ø¾ÎØYqø@êíãO%²+«F´>ÁÂ

gpl¢>|NÜ=1NwdWÑÉp<y´ß5q ½_-îÛ^ÒEx4h4µÅ¼yäºÛ):bD'9Óez¬a£p¸:ÝÁc

ÏOÆ0¯W!g¾¿)M«fgù°£\$ >î"s,iÃoFÎ;6õ8b¬MDjHI°àIÜ¡·g§M>5©¬ÁÁÚGk{}¼({(

:Ó6bz}8¸_

ÑÀ}?OË´Z°0ùÞxNlÆ:"\0XßSÞÇbÄ2vÁÆ:¶{ö¶£Qä46½¸¹³mz1èè÷SÁDÖ0¦Ä¥

ÃÇM

taáïf&®Í±1«OMd¨º\¸³ºØI:{;ÿ8ÝvÚADÂN0ÀûÏ@¡\ùlÇÙï¬^Væ.Ä߶§A{÷âZêQRíN©gn2&zºiÍQ\ö¤-µNû¨xâÖÐ-IHñ@à6ôöAê*³«ª³-mÚX~¿Iáñdª5pubz'¨2Âoúööpyd©8úÎDqÛ(Ò@pLãGTq;:úªÝìì¬>CÏÜ Ø¡×]@ú8SùUT)Ø`ã]8S¸Ï$Ò±BÖ{Záðµ®>pÝv&ØD¸²#ÝÐX^<+¬âÛt¸Ôé§`5âsd

Ù;0ت­ª0¨BM^Úh<<^ü

~A`Ïo¸yƧX®ßÍ FÆû|`å4©ãÇnÁÃiÂ6áZ1¬¡mîêl}ãÃ6ÛdcÀ.;8LlªMsòösmÚØká§Ã{éc¼O=¸U®6Å

Øý¸¶û8ÃÖÆàxq?Â1ÃòêLN5à­?:

äÆ¿à[òÜA÷ç÷ÒsX&G¾Ó xvàrõ¥jpÙìóÙ

:)Î)PXYuÔÞÍo

<y"e¤Ù×±]çp<"_=_¥u*9&5[XI×ûx¦á%;ÜN;8ãFÈÙ´¶¸Ç*

0m»­~Ýöè|mÂd±Õ·v¸ìÄpÆ+dÏËñ¬SF³\{«·o£nîÄLÏXô#£ b

q&kGO|

çSa¦¶6öøp©Ä-ÅJðÛÇ×6f­

ÆdIÝò£:í[ݧ¹öð¼SÐ}òM½{Üký++ScÂb~Ðg¨áÊ)Ðù×?2hã4#cXc`TIëôò

å£PLcè1áâHâ|ÄU`çÛÏEzeh§zrVMl¶°::hGðç¼AEO¤clàbxí¯D×)p/kûÀ

ü/Ç%$'n"=xOG¾+Ò6×MÄêQÈ èIðíôø,iN¢ ñvqëàEX1Ã

aÛú$òÆÝÀÜûÞö£Kv¸ïý¼/ÀiÂG^=@lÑÐziÉÄÏË

!1®à»À)v

Ä\î²ê{vñ¶]Þ#£dÁÛÁ·ãÀÓDÏVß<û*!R̨E¬§°×ݹ7áÂP?ßz}iñR_̦N%E$ySm!`¤v¸ãëQiXb8¾Ùá=ÕR°çÒ±C${%w¸¾¸°ÔØ÷?qø

IN¾ïìéÙÍpH{®7¼ÚuÒÇ¿°îÔq(lcJÆKyÚÀw¸°ïá­þ®9¤iíæ}hkÁPûÒ]E½Ûüt»bm»ïú$7§nÁ²8U:£5hÕäýùÍÖËf¹&À¨Ð

üxZ¡«í3zÿ

½aÚs᯷úã}Ùç_¤pùV¦³ Xô¨Xj.>­§SôýÇéîÓâ<áÏWi®9y,ꨶѦ [pMt'ÛáÂ_¹]í¥d×kK;jÄ»hØK[¾Ð/¯³ÇA&bz¹áLÅ"Mùdm:è;ê5ܲҢcgÇʪ+Ó)u³A´uÖÞéöøpµÄl1Ñúy{xSµ"F©E\ûEë1ïZÀßwQÔOëâÀÝ¥$#\·q½ï§ÙÚ×½»öã#\z¹õªVXÂI8R?3hî@¹$}I"ûX}¯Àk­íË8p8

P#a¯$©$Lê`wÂÿºáþ»^ܺÏTÀ®Ì(e÷·*Ø

ÀhÁ}aôð¹*Õ>Ê|ÔFed»¤ Xkr4Ðwñ×KvïÄ$ÆÜ6þîpºä°µØï3£p¿ö}£ )&GÊ©0ùÑÌ1M\8[`»Zö¿N¼e";)êêHèKS´z+B6ø±

¯ac¯HDÌt~µuDTS5²gmF±¤Wu;ÛV

MôÚöñµþ&îãf¨+Ñ£:.Ìî&Ãí5xZÿy)´×

e©å}"&ÂÆö÷Mí¥þqÝ![k`Ôq4˲'77

­ß¶¤-¯7üÒ¨©üCÉ|¶!fü"ÀÃÚ/Û[sF¥9¬)-ñ:ìk>îïµ£Muð·ÃPÒ0ô­ã®Ò6Ö$m÷»êýþ¯«PLcTÄT1;öØÞúØ|?.!pêôäÕÀ©°RËP@i2rö6â­ µô6ü¹VÁ4ôMF"/%Ü

÷_KGÄvíÊ(¦Ås©ÝÌ]@@¸'EýVíìüùeÂQ'eq

ñ¨Ò)Ô^Ú·¾ûøÚ°¦«¸P¢ÁA×Kn¿¼}¿yã*ɹ:Ã&(×0m {¢öíÛ±ý¹L*ç

Ãäm¼nvHBû¿H¸ÒÖ±6ñú´ã}´ÝsÒF`

\J

Ø£iìVãKÚäû»_:kG

É+C8D*Ph£RXXEÍî~#ÙÅÃÅZ®DU34O!;@$ªßÜP{ÂÆÛ{¥¸ù&µNkMONV¶$w

MÖº,~Þëh4#P8ôiãN"4ÝJCT,EÈG»®ï`ð#¹ÔØ£ç[MbwÃÇ

⬡N¶ÿÿ}tãG¡X¡

äËRÈÈ$):~óÛ¶°ãcNYÉzH;/ºVçK^Äá~£Lɼ¹

(Bª\(Pvª^Êwì·¬M>*©ÙæBMÒãoºt"×Æý´ÄsDa

6:«(Xå÷"mºC0¹ÐXéÚýûrV®vFÀB¶$XÃ@o}57·Ç¦®(ÎÅ

[%µ½î×Ó¸ðã{vVÅp´k{ØØô77üñ㢪ja

`nT̬

îË ]

Úú÷×ÙÇ4Í=D«µ´·ïíø_Çêãe#ej+""yFI7

¿½a·Pmà7±ú/ÆÀV¬ôm5NÚgegµ£WQÛVÐÛ¹ð=¾¶xqp>O*:eVp}Ò·Ðêt¹Skéog¦³L¥ã

زûÛMû^×ký­I±ïßáÍ5³tÅ\+5Ñ6ݯ~Úûm{nöïÇ#

µtñùíxʱmW¸¸îv6Ûw#ÇÇHÕZV5ÆBÑF©6ÇÜ·¹Ð§¹öýöÊÞÊê0ó¨ð

¬.ªl-mHíã{ø_k[EqòÄ`Ó¹ÔîÕmss +ôßZ#

ÔEgªq%,kf¤d×p

¥Øo²c¯ßÇR+Q5oý&ÒÖ¿b@®uôV:&¤cI8Ù}®5¾4Ð_Àé}G5)¥¯Bêcu>òÞæÞîÒ/¡íq¯4U³T""¬H±¸f#hRÁ{ìsÊp S$n« ýà·°·ñýtâP`ÒPjamÐØNªwnRþ«x~||l«Å*Ò

¸÷)¸íñðøéÊí5¤Ò³IÀï¶!q`T¨>óX{ZütÕü«ª,°.û·îUð=ÔßqÓ¿+5Ec\¡Ú!vD

6

XØìm¯Ã·=ÂNÊà¢mÍ+½Ä~ì

á

ºÚöïìåy4×Ç<&+Ìê68Ü·{ö¶þ¦ÊÚW¥

J× H¨í{{·ÔÖþñb0®¡D1gpú

#º4Ðë­ûÿG=Âj®iZìêHdaï0¶6ð7íÛÇxãP¥/,¡Äj¥u½ìu¿Ç¿ãn4Llã\%"¡fVñ¸&÷ÒÆ翧=uC

tÕI$~J®Õf¾Ð/­¿qßòð·(U^éa´Ú}½EõvíÍDW¢£É¥ÖBw[Ç]|uýO)Z5<}¶a´(Sï;·Sj¿]c

egò"`[vÀX\©½6ì5ínjkB¤<"8â 7²Âöî|Eí}þâ4å"Ï3ÆÅÝmrìý¯ãÊuS]UÌdBå·±ð:v ^ßOÕÏUÀ©µRSÉP±È¿áÔÄĶÖ'@|+O.

F]RpµÔI·c`

¸åxl®Þ£ro

-¹(½[_ã®Ï,Mjkôy4¸6^â÷:Ûéã®_¡¤÷­pTom6 ØØûÃÖÊâ§Ê_:7¸?º{xºÞÿ öò³[Ø+-6æ!î;x<|,y³L++ 1ïxÊ2bÐu"æýÿ]9®4éWC#Ç$6FRXuxj4µÏÃáÏl

ÍV~^aP®²31!÷\µû$ý·8UÏ°F`Ýj$µ÷Û{ëØýÃ{î[5¶ëØÝ8

daq`{ÅÛk÷í§kþ¾­¶ýh¾ºîî>[e7Yo º¯`'BH$=öÒÝøäV¬&iä§wk«¦ñ¸Ø·íúÜsj2*µ"ÓüÉÄjÌCjªH²¤Yé§øqºtbj¸4$ØÝMÈßø\ÚßÑÏ

mUÂ6

ä2ImA÷BðZçÙk}Vã5A](Ú.-ïéÞþ^iuáRZTyÂí¹t¹í{à4?7Nè+ONî@,Cúéïj{ñüHªkìd2Xë©'SØ­¬=¾î6vUXÐyTÕ¿n60ªì®cfbâÏàëÞ÷$ßêîyyªW%9,VÂÁÜØ

.ð&Úi6å\VPÍäÛAr.>ÁnÚ{Ií§6±Ù]Dm+ã¥

ísôÖ'¿ñå

xT¸ßÞT¶Û3mm%HkZàkíæ¸Ò²McIS2Æ

bÜI[èO°öÚý¹êhWòTÌÞYfb׶æ=ÍÔjÌOæð3\&7SS8ݼ©¿p@÷»éõê><ØÀcTWI¬³SÃIË#Ô¨A

¤{¤°¸¿´wðòob/âZæÿÙËâ+:Áj&ÑAð%os´6{q§ðãÞuP"°L`6ÙmÜàGÓ¨æ¶W+{Ñ]e²t öû×ãÇ'

ò0ñ°UHͶâü.{hÕ¯n8¢

cû@ìNÞìM£[_îÓÆ4³|¸Úc{t-kßp¿ÃÛßÃðÕp§Ì

b>×$ðû<«ªµU^" ûMpHþð{küxÙq²²F«,Ä6Õeff`ÐO{ÿOlc5J(T-$LX1e|?1ìåyçʵY¢H©Ü5îNå!àxx¿m8ÒO§

í/çy[]ĸ﹵­bK{¦µY A

ìæ×Ý`B®â Ú÷ß4"5Õ(IG÷mÅËÌ«öAÞÔ[ÂümXùUYdZ'V]Çz­Ícq²@±ÒÄ[ÇHW1\2Ȧ1úB(P¹bÅ

 

Ð

4·7²¨+©A=Is¼».CÂŽáñýî÷íãÆöÕ«#ͱ,K°Ô1l[ß¿akkptíÆÎÚ ©±Öá?%$y¶í{µÔ¯´*°}Eû)

µQ^H

:sCm8£

yÞ3²mªÚr÷-Ñ©6 ÷ú¼8fT¤U×!A.ä ²í7±+r~Ù´ðøq:±«V)}³"hIÒ×- ã¿Ó}|y£óïªÔE

·ÃQîKbÑÛ±,Äè-¨üùæ0vÕ¶×{£7.¬Ò# nÜwnbíq¨SkìÐwâªVhäþ\«3

~ï³Øëc¨ÝoáÆøãOT`z »²Ø8ñÄ[é7øsB'üi¼+ÈÓCJð*®Tî&ÀX^À

/Øût{`öÊÉMEd¦8

ÊwÔTµXX÷ðåÀ

8VÆÁÍLÒGµCè¶;CÞÿã|b­\ãc;ce,å6½È*5÷[p×ÂÿF5áYh&È"Æä*7è-kßAâIímÕ­ám8ÉÄÖâEFÝu3+)@Xv¸SºÄxíõéÇÁºã\Ê´lwÚÃìé¾ ëãñ#ÃUz+@ÊÓSÆó

¨?iJ¹÷¾ßõ¶Ú±LWuÕT4ì¡Y¬]BPKÐ =ît¾°5R&¸Æ³Äu(º=Å­v¾Ëݯ,IðXÀöb­ÝnI>Õ¶¾ÎÑÆÜTëNÄû6ZþÛÝt±|}ºØXñÂjã

Å)â

{uʶ¸cr7÷~/3Z8×Tñì6«=À®ï²-Û[Xén0&:«GåUPjTα²ãVSãì\ü9âkÊ3X9Ê»ÿ@ÐkîïáØ0¡&jÉNª

7³ +h­ÞåY

µ·½ÃMìQu>õõ wï ï÷rÊ4

U*V4«6âMöƦÀEì;§N8FòD¬n^,QÊëå­±+mÀZÇìéÚæßwªÑJòÿ§4

/o´ªÚöQqrFè;ñ1ªDí¬4Tô«®äØ,T}í6~ó~'s

ZÄ°êxkDÔª±*ÛßBì× *:_¸à.åí&¥&BÒýô­Ââ¦ÃèÕÁ0Ô+hØ°²=þÈ`òÚÛ

¾:p>âU!Y 4::¾2zhÓä<^£Ä.Ua*»0ÒmÕÚÊTë 6ÔE9:RzjZ²wZUÄc&|±»"~aéX(¼ºæq+ÅG)XŶ£0uó|¸ðÚMÇ#¥¨L(àÉôÄ<#Î

d1'n=3åSpÇOVÓÃ#ÆSÈnÌÀC#É1ºþ"·"áO»rR"H Hþ;|2vÈ;vcm¼ÃÈÉëÖ<¶P¬q)ðø@IhgY´.ÐÉXÊ

¸,½Â¡ DHRLñOcéGRJDt`gaò8ì*~z¾irâÔÁV*á´±G2Ã(ÈKF£EÔº/e,/~we°

'IÀTÛ ã@4ü

x$&'fÁfpHÇA[óiò³N(ØþtXÄÑGdU1I(×´ì].N¦Çö®'N!:¸:IÄ

6Ïã

0ûgh&8$6ôÿºE²àh­SM:Ayã±eC-#mNÖfÖæö%×9jmL$ñr 0

7vÐ0`b=q÷8ÒË«©X Ã14w¤BÕV£G¶Kqt]T8PÛA%@ÜVÄ6*Z(ø

26§lLLfFË^b+NØá¶)«*ÔÅÍp"6¼qïåB¬p`;ÆmÚÍÅomû`ð'*ÄDØ¡éN3³nvz½µ!2ÞZq.Ö:DIIdkìY¬nÎÀ5öölÝ8§IV

`AÛK

ºí´ð=$ã²\{.Æq®¥¦2

¤"AW0³ÁåÞ6w"Eó6«vþ(xl8ÓdÆ5*1B*T¼£¥ÁÞ

&ìEÉ']=¼u5QRG#ÐB!b᪩Fg°7#QÜØø[*±GJ/leG*

±MÏu[1öö¿n6±à VA$ÅAPÀ´[elá*Ü~>Ïo¹Eyéc>XC®Xµ8î/c«v>#Eh§¦¢S#y(#³{[p~Û­Ú×½ûq¤í¯D

$)

£ÞÊU{ßmõScb/¥îíqTk.4ئco'c±

VÌÅl¤>Íõ><°jêÀhª4-c!@U±î.¶uï`Höv×KqÔÓ1Rq6)æcx»H»Î¤+pwr~Ç"á\ò©Û¡Ú¶k¸2_E®;{ó`a^#

çÉòÌ

4¡(OºÛ­ïÆì/c ¸¿, ¬@ÕlÞÛnC+Ì/¦Oa§åͤcO6Ô,o$s!\m ðÀºÿÞÏg4½´ÕH-;GLw¹Bì`NÓ}ÖÜÖ:ZæçKq@+qÑR!mW²í1²» ¿ÞåS­^ÈB¹k÷¶o¸Ü(:ØiCTS

B¤ C¹Ãm÷U¬ÀwI½´Ó±¿5HöWR¼mTgv,¥

ÙÃö÷,;\Û^àqm¯Í*´«D÷UÄ»MEï¯aÐqÑ^#¦£ ZFòÄKP·ý·

û^üd©3X=¥Ã)ØV×*lEÇî,{Û)¨¬dò.è[¸ÝmÌNZÃ٫¶k;REFk"m´ýó¸w [A}=¾/'ÃU¨"@Àk&¸ï~À4b

j++Ð%ÜÆÏrökø{À[AØ

*æ±

a*Û¶¬}@ú=¿O=ªÖT§`d¾H"Þõì=Óí¶£ÄÛ·=<:+QYªE$tÞkHìûËØ2èluîÄé æðkÕ¤i¦.¤È[Ab=¤ö~¯ÙÄçÄ}ku&9*$ÏB0®å¶ÛÚj4Ô¡ñåÜ)þWoq¤ªÜ¤¶Ý\I÷m`Ѳ½²¸Gç#<I{HÛMÁ¾é}<m¯(jâ²OÓ]ËBH±*m aþ±ûÀ½¼9²´c^)I½óª·Þð*¾ýv·*5tYg?6pÛ¶¦ÑbMÁe6ÖÞ=û{9¥tUÎT*yaYI¢YP07·@Gaáð<lbk$iþµô%KØÞÎ/a{¯,1±X#µÔ¹»(]7Ö÷׿ÓÊ^©íä,&Y¥Öæãp°*ªb§K·ÝÛW«ùÖÑm{ølW«ß>=ñ.XíìMÍ´¾iìøs[kÕÂjAGÓhb5µï§³øüy¥ôÖXe¨ñB|§1ÑXkb/ßÇ_ìæÁ®*UÉöm¨×í¯H5ÓK4Q7X5® ü-¯íåæªMqXvØ5;½·ÐûÝÏ+G

ΰÂHXïwÖÂþÞãØ;x(Hªp¨çjJB£hoìï ¿×Æ«cmerc

íb

È=®Úíú4ú9J¹3±%ÜØ

wmöxk®Øqù¦«íÈD76:ÚÖ±6û¿.6MhÔö±È¥606Üû=wö||iÄÖ/ Èáb

µ

þ&ýÛs÷xñºÜWD(*M_°ÖàhußÊÿz#mPT©cÙD-ï6UÖÚuÿÓásj}X

Pë0ûävöü=¾?_ S*LBµ@¹º±f0½ÂlE­­»>65º{'·ßûݾ?ÝÊ^jbCKx´°35Òûë[¹¾§ÂÚóÀM?÷V

Ò+ÅÎã{§5YƸ»Ä©²+/¾?tn×[wú~þz1^wóA°VÔ½½¾;´'áãÍÅh

ëÌÏv¹îlH'RM½¿WnxVæ¹´ñ´NûÄí(m¨N÷¸¸ð¹ÝxìÄ®Ü"Ë­7Þç5a]ZUÛrn

··pÓ¸íìú¹®ì"°¨@Ö°crtû¼

¾ý9aT¬¬òETyw m&÷÷´Ôý>æ©Êä^Id_!î:X6^ûMütûù­µu[+DÜZÍîÚ¾;n´LWN¡C=ã ê áýÚræ®>ñG³BAз½¾Þjµ\ÈXÜÒEkk¨×[û9ª½d 46ÞpÒÖ_}·î5Ó_o5^5¥fï[h|m®¿lVáR6#RîÃ÷[ >:ö~XElW0w¯üUp=É:د{ö:ööó\jÕÒ"{ÝH½îô±ý¼EV±*Hû½Î·µ¯ì·­T¡NÀÊw±ÜÆÄþG°ÔòÜj¼jm

ü´S`l@{ëoÅï{^f«X¬­p4M®oaáúhUÅvv3Bvû½º­ý¶=ì<=§«Ye4æ0È5÷TarGð_£à=VÊÖÀEÑ\`,skî?T­ÄãQÝÄÞ÷ÒÖÃÂÚëÍ4Ù3YÇeóW72Ø<A±¾¾ÏéålW§hÍö?±Ô~lãZ8×0xH\öÖµ¬Ga¨þð8V¦³|ÑVÞøs`

aÍê¸UGb$¾ÛÔÛØFú+¶©YárDÚq½ü_°Ò÷µõç

xWlP MÆßhoÀ{½·ðúy³Và!Úø

F¤ûÔUH©T±ù«0¬o{hH&âËàOÓß°&±GÎdP%G¾¶½ÏÆúò`&¹Õh"2ÁXb'P§û¹é­Ç"Z`m_q½´÷oðÔx|yºñ®Uû->àÛUµ¶

s¥åElôW£@ìjAñÖßtøëõ8 `×*§hij»1 lZË¥¬>Í

¾7åTjæ¸n_x7_¶{hcb~j­ÂºdU'`ÈýÉm­s }

ü<KeR²7%V`»)Ú¬uµ®Iµ¾=¼xÕ:b²¬RI,µd$n7·º~dxsƮưÌn

|À¤X0ûWÿè檻qéKÎÁ½¬ikýõYBkTr@$¶ÖÜ£Ý$_Ä÷ûõ㪪®MТ,àn±F©¯ÐO¢Ü¨§Ù\JH±mbjXÚö»ñ#0±·°xÛ¹å騤»íoÒÇpµÎº§[rÂ5âw1!;÷,môûÄÚßçUXW'G

--ÞÀßòÞ?³yXWÊ¢Qb|A"äwì~«_*Ø1_ÿÐÒNàóê ¨,OïÃ÷T-^&æÖïË©ZFÜ|æµ\qõqÐ$6áϧ

Õ{è×`vcÃG3êä xñöãéh×d

xòÒá·j¸ØçÄz

H

öÊâñ:['ñôã[äGÝÇÊdíæµ^Ú{h¶v

qõ¯Mt4øò3ƽ¶¹öµ¸¸1xôc϶«YéïqzÃÅøáëò5Y®

8$ÛÏ»ô­×v×N88såƵ\»Xß,8ApÇiÂOÅj¹<¨<ùûzëUàl-Ë%p#ñéáÃ5ªìáÍ¥Dlóçãò¯W[½.FÀOMz+½|uïÇ$ñ·£mz¤À¶a¸w×l½¨P*FαáÚaf$Ñ4ïÉZçÀÞv1}}2pÚ)ÄÓSmO"gÒcåéëKÅGE7׶g}¿xí¯÷÷ã®HèÇnØãÕÕ³¦´+"ÜváRuóñéªõÿ~ ǧ¯WæÐ 8|£Ò½]íæÖ©ÛϺ½\4qáÏ'

Z¹N¼0YÇ£þxÕ+Ýƺr»F8Vëbom8¸W1Ëç[í[ÀqÖÜà=}+DW;ë{ñiQÓÇU®6½þ¯g×Æ`:ôFÏ_*ÝtW-îü·5Õû<cI?nþvtaZ®WSà?[ñV°OvDÃ8Ç

­bScôp¡¥é=1°zmóèõ§

f2Ø8t»ÍøSA5ÌoÝíÄå_óÌm:y¯KbåÂÄÝè úÎ=¤UôÔ÷àÕ³§ÈHÙåLY_ÛÃ\=s·¤ñê=5]5Å

;ñ;¯@ÀõlƶcfÜ-ôð¹Ç{Á8}=8UÀÆYH~¾­Ä

zç¨ð÷mÀUÀ®>c[¥ìãÎÚÞÉæisÅßÂO_³vyUb»ÜH°üøÿzT tñøzUbº:5ã*Àá'ÎkuÁ·_Lû9ٷʸ¯FOÙïË[(â¾è=

iTé

ãÉVÌ

§=FªºUÓ¿2}VÓLú¿!xTð;'o^Ïݶk5Æѧ8桤aN½>|k`V öþ\)JIØzqÂpÆz§õ§+·a~Ö×uÁ;#§ã²¼y¹g0ýy8Oï­

ì¶Ñ·¿.WÝ

;võâ8õ×¢k{7Tü+ãNEssßR Û˪«^-}yµ¹«gõêá^¸Xý<B]AÙõáëìƭó\ÿ¥RFß÷vuG­Z¹ÜÞÇ:É$çõªÖ2×Þü+Zõ$pçÏ

¼V XöÓ

(RdÀ í1øp«×m6ñ·4\îÎ1¸úyW¢k°úÙy/ã

sϨ­Ex_ÇÇL¸Oxì.ºÝd÷×ÙÃ<˪VI6¿×Â(DÇ_·ª¬ágp¶$Îî1¶?E5]7$øñÕ^­À@ÄF}¸V´Åaih§SùpËÒÎ8 Æ

ÌÁèéè§f±¬ÊÆÝÏ

Û¾K6v==*¹LVq °øpô\ìòzøG]5¦±¤§q°¿³

í]D@ÇgræϼÃïW+zkÆä£áÄÂíFH16p{jÚk Ö²¶¼¢]Ó¥*ôló=kÑYA²ÝÃYJAPãc¬{g¯fjÎà-¹áPB (í#n'ÀàpéªVÑ-Û(³¢ÁWx¸¸¦ûäÈ®¯^3Îbb¹ª:,i²ÑÀõLHòzȪ4ï]O&;fÒ$yÄúp/&+§V·Àð®å(Ê£nâz'£ÙNQ¤Eݯ×'QÃÛ×ëîÃxãåÇ·oVôéÂ0Ãßﶣ\^= t~¾{p¦¶kÃíÛoX´&'§¿¿e:k@^äýÜBå{33ÇüÌãVÆÔö6k¦+s.¥P\LcçòÆ*áuï(}Ç`qÐAñ~±°WµV·BÛáÂRÞ¤Ó²xpõ÷Ç)ÉãX¤!T㻥ÒF>¸I|8ì§FRÌl¦Ý´×Ç&·¥&&0Çx@ÀɧØVm¸¿KJvB°"~`

'o½1Y=ëþ¾4KEÅ>ÂG]~¢ã©íÄpH aÔ8{xÏέQ´v¿N²´¤8ÇpÛÉSÀÖ&O~¸ÐØ;~'JpD×7d½

õ×î·n)u. BfÁ2U¨GLìàpãì­È5ÀYw»vÐ}wðâ ã®

kVÂR:æp"0Ùãʾ

ʳÉ

µÉý|xrÝû«Lpèá´íÃÊ6Óe!B²´Ó( èÞÃðᣯ$éa#ßÕצÂA®b²T

\hùÛ¿7:ÓAIùLbcÑ«Ýc¢ºÐ5¼G³õïÊ#y^³VGAIâ0 aÇ

÷!Ub2XñwЩ^¾#hWîEqlBR}ÍI¾®¼Hæò<£)LÀ<@õx

ØdV3HH÷¿Õ¼($íÇÓWîEw"ýÈ?=m¼ËÚAØgN¢ÍeùæpoõpÉYòÞÛ&±¶&©ÝEc3ÈËdià¢Öû¸Pîjµ&øqpzÄ3´¶6Ô_­£SÞÚè=½Åý

Ùk´í"6ùH·`¥ØãXãªqrÀv \öñð:5®ITqO®ÐdéÓW-Ö9°s÷p¥9&O°mfp§tVuZïÜÖðáó7¼\ÚÈÀ8áëMôT©e$VÖû§®Þ&573ýÂz8ÂJNÃ\$

Âök

"ĸ¾Ò@6ðî;"ïnF©ÆÀØqV!íç^"eîF½´:ö·}-õðb.­1 ÕÒzðb3\@«ÛSãƹNIÂyÚ$UèÉϹFå

Úþã_áÂÕ>¹N âvíÂ:+zIÐiRÄvðøøp

Ô¥AKLFÎmã8õÍîNH5d+bÄû4íÛéÔpÝD3Å30â$yN¡¶³É2wnB°ÛPEôøß¿-¤»âQ:±ØdpèX¦£<óÕX¶¬LÂ'&×ÛbGÐݾ+SF­'¤$üoHèrum

q4p´KgÜçFµô¹ø}^ÓÂá`ÚÐ$ÉØ¡°`8qÙb·ÞvaÃ÷rk»Ç©oyO¼þí®AÆã·ÃN.!¦@c£g£gWV¬Uøñô¯íIA,WK7`Xööi§ÖÌÆ$NÞ$$qW íl~8ãPç1!ö²úê;«òÓkÕ4IßÑÁ%­Ê`<?!ÃÞ):ÒIájPQ·É

üÍ7îpn,HÝÁ3pS¡*

Iòò3a1<HÚÆðE-¹±×ÞÊEõÄaÓ±×/²eB1$ÎNÎ'¨õm«

tþ¼ôvì¯5yqJFÁ"R|B¿ÄÇÅ\HVÏGÚzzÌí¯q#löþT=§j®_±ú´'½¸DëP?Û³È

S5äBdÔÞ4%¬&Ú5Â

=

áR-RµAWHDðág

kT¯3ï®4±½½£ÆáOm»ý¸ð¬¨ *7¥ì iÜßµìÓ

B̬B@øÎØ5r¸Ä

½°ÅGÛ÷»Möë¸}cf[Nó±8ôp§J¤í®þJ_-²Øø¨¿mlmãßÿ.V$FcÙðç

×x=µØ4W­X»¶ÂÞñÖäøëpE¸òa°T±ê½>ðv×µÎerXc£|1îSrªÏªÂ×a´\/¶ºsÉ°ïTÇ\F>¤WôÙX$S26@.ß_à~¾QÛr´ÁÃéÎÚ°:zøV$-Út6kÐØ Xý*M´¨¬<ö{94ñWEHj[o±[ÜñoiÒ×#^ç·MRJcg@8mç7ÞFÏO_ndÓ|1¸Vt%YH½ñö[¤§dÎÎfÔát~T HÔk¥MÀÚÆÚwø[ëâÄkAéáx~CYÄT³Á#¬e·=ÙVþâ,I#_¯@/ÅúRGXª

)äºJ}æ'RE½

ûèt#éáqhÌóçWÀËæ8¸Ú°:)±µõøñlêç×[É$ÀP¢vb

ßF·Ño0Vg?:xì®)Qå\N@Ò~è+`l-Øün1Þé۳𸳳üÐ\"éfKn {-«_UJØz«uÊHª¡wBv

HÚÌâ;Z8ì«â+ùâ£2,ºöÒ×7:à}ÜiXóÐ*¢EwMÓÎþê.-m»û(÷}ØkÊ4NÎcð¯5"4®ÈÀÚ®=öVÓéöpOhæzé3

u¯¤§¤mav︥ÖÝqcpnÓ[¾±·ßèvuQrÓQù¸7Vòeb1bö×Û î<9<²q;Éç÷Qh±TRw¾ú

¶±ö|o®öq:ÑM9Ʀ5!Yüɬ¢UÝîí² [C¥ÆÁÆ{¿N¿ßOÆ¡{¬è`C`I°;¯a¸XýZû8¢pI«qP¤/GP{Þ÷ð ¯`}··

tsì§FÁÂ| vn

AЭÉkøxûxÊQ6tsî÷Öæ³KQºiC¹{bëxÛïÖüÚÓ'öÊâÍ=Bcbö$"

7²ØÏÃ

¸óøÕÅJxÞB#^=«ïwIZÇ÷oãÛOìÍ\¬M¯÷.§Í÷Úu7ì5:è8§hÃÖÖ`zP Ú*<HNºj</Û

å=ߧHµÜl´±²9ÂDÜwjH:Øõ÷æÛÁ«++*ÑÔÕU:RþåA .ÿxU/r}¶úíÇN¤Næ!`ò

þa°

¨^Ö.lÄî:ßÃøq V¬1«Oååm%f+!ýÝ^çMºz翳QÛ_.·÷þµ¸é®RÇK9ÝfÛrÀ÷ÉîAAØÏ0¡ÚñX%¦+àUË!¶ÖãogÓáÆ*±Xi©7JG1ÖÝk®Ðö¿ñJãi¯Y©ÚER°HÙ¿°ûÀããñwTìöÖÅFXD=ÍÀþ𹶦Âñ6=þ4°ªNÞ\-OªS½m÷:E÷N¶°··IÙ³¦¨óÂQ7z¥÷C+a:

A7÷Ó8¡\åpÀù¨Ö[j;¥N~»ßÀ;xVÍcT2föI;£6Üð6Ôé}@#ÇN;}Õ±

zª"Âw

½Á Mô~Õô ?)

G

º

u!U»mR×vÂä¾·°øxñ­8Ö&ºX*Ø\© ßÝc»}:ørÚaV&"uXèÞÀ3¥®ÇRÛ¬

þ¨ö\~´­íªÁxeUV(§`ØÙ°6?

m~5¶6É®2ÇlR&$n³ÀWrEÀ´·Çѱ

²@í®Û0ZÀnxxñ95é®1ŲhÄ6þÞÄìP#Ïj+4{ÑÖþòh-bA¸¶Ý³Q¨âÄ5áYééüæhÓìvQqssµR÷¹#µõ¿ÄqXET

IP°MñÒ5kÊÇmDyJ3G´í>á%kpOãoíãj0jµ!)Ò¬ÛÀC¸ÆæâÞèA¯k]­o»W+zp¯nÚªÒ­TjÀFàt#ë7ðçµE^kbD¥¶ë{Û[îÚÝþ>Þ2£XÌ÷¤tïï>ç`HKâÃAáí¿Ã$«kÊ[

;¤ë©=

½ñe¹eûL¹ñ¹×¸×ÙãÆÁ"ÔRxcg

P[wºFÚíßâ/ßCnX8UΤÈ>E¾\HgPÂÛF±{ö_O»5¶¡V

ä=Ê/Üë`ÖìIú=·æW£Y½é½÷Td

4=×[Íí§GCm·prmAì>#ÃÙÆDSF²Ã"îIjîJ®£wÃ@-kÜq©x&¥DÎ!g§3z±)ffAr.ÂÛmØéðãÕª$wyNÙý½´7Ô[Ç·6'iÛMâ1;jr»¤1¼Ñíb%x;Ük}>4ãôÕ¸TÉ)j«jdl®UÙnHئÍ`

î;/Ã#­ÄÉOCFÓ)>S¸IK0egrï

EϽØé{òÉ[ûkÂhÌR·Q´ .÷7°kUöÖÇQÇ^^5ª¸º<Ñ

Ø·¸Û®ê|uîxÁh¤ÔYc§q*­ÚäúàßÓ¯¨

¢Ãms)¡1y¯ÝNë!ucrÏrÂââÂúøj¶:«Ï4zu·Þ'i¸×¸¿­MqVEIcfR@ Ö³[¸ãÇ+c

â x¦

0*ëpõô¶jÄ_O`ﯳá^ÄÐMΣèÖÜð§O]x;°òQs¡t±ø|N¾<¼Õk·y¦&`nßh¦£BýÍï­"üôÕk: FXd -pJöµ°ÙðåxÓÀ@¨ï

J¡ómV¹¹Ôâ/ü9STY)¦D=DZ+¶÷ñ÷GîØxÜvÓø"²Dùñ@Ûsuû-¨µ®{·r;w·ÝCZecµØ|}ÇlFÊÍQXÊE&å%vê Üý{ñålâ)d´l.rû°i}~ÞÎTVÀ©RÕÕjH×rµÜúÏ´ýxa^)ÂÓÇãRêX¶:X¨Òúp|-¯V_¶¥TTJÈÔÛÊpd»eÅ·xt·ÔÓ³»%éÙm>ð±Ò×Üû·6ûµåÅT×#

ÊBÌe[[á}/â8Ù«S¼ï%ÉÚßMÇݵ{øëÍw4Ìóû¨ãv1¹,M¾Ñ4í¬±T#Ä¡Üê-¸jFºZþ"ßDZÊ]ÓÌòÌÇmÈfìJ´Ëm¯ÍU5Á¤JYAR@ܺ,ö;ßK_¿ÇãU35ÚÔÊõ-8m;î7ö¼O/5Y¬éRS´ÅWôGm÷_vhðî4·~äÇ6ÕÀ4OÓ(d¹ øki6vöÛ1TT¿æj}/î{¾*AÝ>?~hzxÔib¢sL·ÚݤibnìM­©þª¢Er˸²l@IwºE± Ø~8Lì¦öì¬1Òr±XXk»B.G£ØXÅâß-´Õ*]<Ò´»ÕA°cpÒÞöã§

ïs­ÇÃ_g,*kÇËFÄ·ï+%­cíæÆíÛ¤GÝϵH`P½îtû­ìãÌU6ÖYcòv0%Ôí °ì5Út${y¥UöWFXÑJÓoDR{íÜuÓ°ÓóãsVc3Èck¶Ð, ²5í~þ:xssÜÖy£?'ò»Èr§m¡©í

Title: California agriculturist and live stock journal

Identifier: californiaagricu6182sanjrich

Year: (s)

Authors:

Subjects: Agriculture -- California; Livestock -- California; Animal industry -- California

Publisher: San Jose

Contributing Library: The Bancroft Library

Digitizing Sponsor: Sloan Foundation

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

California Agriculturist and Live Stock Journal.

 

Text Appearing After Image:

f oultvu §«lrf. Dark Brahma Fowls. ii^jrHE Light and Dark Brahma fowls are 11rl among the most popular breecis of pul- '\h try kuowu. Side by side, through their %J^ excellence alone, they have worked their ^Sy way into public favor until no poultry yard is considered complete without one or the other of these varieties. As regards the merits of each, there are different opinions. One of our best poultry breeders, W. H. Todd, of Ohio, thus speaks of the Darks in an article in the NorlhavMern I'ouUiy •hninud : For practical purposes we find little differ- ence between Dark and Light Brahmas. The objection to keeping light or white fowls in town in consequence of their plumage getting soiled and dingy, is obviated with Dark Brah- mas, as the dust, soot and smoke do not soil their color, and thereby injure their appear- ance. Comparatively we consider the Dark more vigorous and hardy, better foragers and earlier maturing. Their eggs are more fertile and the chickens seem hardier and more rajiid in growth when small than any other of the large breeds. In setting an equal number of eggs of dif- ferent varieties in midwinter, the Dark Brah- mas have hatched and lived, on an average, 6U per cent, better than any other. When matured, the best specimens are shorter in leg and more broad and stocky in shape than the Light, though we have seen first prizes given to leggy, long, round backed, ungainly birds, for what reason we could not surmise, unless it was for color alone, or else a special favor to their owners; but want of symmetry and style does not meet with public favor.and we hope it never will. Many who keep poultrj' for eggs and mar- ket claim that Dark Brahmas are the most profitaVile. The hens make careful setters and good mothers, and the pullets begin lay- ing quite young and continue with scarcely a day's cessation for several months, and es- pecially during the Winter, when eggs are high and "dunghills" are weather-bound. In annual product of eggs perhaps no variety excells them. « » » Clipping Wings.—Clipping the wings of fowls to prevent their flying is a necessary operation sometimes, but never necessarily disfiguring. It generally is, however, since the farmer's shears almost always make a clean sweep of all the quills, and an ugly wing is the result. Besides the ugliness,there are also other disadvantages in such a sweep- ing operation. A setting hen uses the outer end of her wing to retain the eggs under her in place, and those near the body protect the skin from being torn by her mate's claws. The proper way is to only trim the feather partly off with a pair of scissors, except about one inch at the end. It shows but little when the wing is closed, and does not disfigure the fowl, and lets the wind through so as to pre- vent flying. Fresh Eggs.—Eggs can be kept fresh and good for months by the following method: I'lace a convenient number in a smull liasket, and immerse them in boiling water, taking out almost instantly, then pack in salt with the small end do%vn. By this process the en- tire surface of the white of the egg under the skin-like membrane, is congealed, thus form- ing an impervious coating, which prevents the evaporation of the contents, and the ad- mission of air.—1'. Very little corn should be fed in the giain, as the same quantity of grain converted into soft food, is worth one-third more than the grain, either for fattening or egg produ(^tion, as all the force of the system required to di- gest or grind up the grain in the iTop of the owl, lessens the egg producing qualities or Manaoement or Geese.—I take my pen to reply to Miss Heywood's inquiry about geese in Rural Xew Yorker oi March 6. Geese are naturally great wanderers, and for that reason they require a home of their own; especially when harvest time approaches does this need most appear. If allowed to run they destroy much more than they are worth. A small piece of pasture land, through which runs a lorook, is best calculated for geese; even if the brook is small, they will love it, and with sticks and leaves dam it up until they have a convenient place to wash and dive; they love to keep clean. Inclose their home with a good fence. During the laying season, which commences as early as March, feed corn, buckwheat, oats, etc.; if cooked and fed warm it is much better. Geese also dearly love crumbs from the table, such as pancakes and potatoes, cut into small jiieces and fed warm; feed this once a day, and the above mentioned once a day, as much as they will eat without leaving any. A little salt in their food im- proves it; also a quantity of loppered milk, if you have it, added after the food is cooked. If you have no nice little house for the goose to make her nest in, place a barrel in an elevated part of her lot or home, turn it on its side, place the open end of it toward the south; put in a few quarts of horse manure; over this place plenty of straw; she requires enough to lay her eggs upon and cover them with, for she never leaves them uncovered. My word for it, Goosie will not refuse such a place for her nest, at least I never knew her to. She generally lays two litters of eggs each season—from 5 to 1"2 in a litter. When she shows signs of sitting, give her from 12 to 13 eggs to sit upon; do not let her sit before the middle of April, or, better still, the first of May. Goslings are a tender bird and do not thrive well in chilly weather. After the goose has been sitting one month look out for the goslings; they are of a handsome green color; as they come out of the shell and sit close to their mother they are a pretty sight. About that time the gander will fight as if he meant to kill anything that comes near.—liernice Better. Save the Feathers.—As the time is draw- ing near when poultry wiU be killed in large numbers for market, large quantities of feath- ers are thrown away which, if taken care of and dried and sacked, could be put away for trimming in the AVinter evenings. Then all the chicken and turkey feathers can be nicely trimmed; that is, take a poir of scissors and trim the plume or down from each side of the stem or ril) of the feather. This down cut off, if put into a bag and kneaded for ten minutes, is eqal to the best soft goose feathers. Try it and make money out of the poultry feathers. Weight of Eggs.—The Canndinn Farmer says that after careful examination, it has been ascertained that the average weight of eggs was '22^2 ounces per dozen, the largest ones weighing '28 ounces per dozen, and the smallest one 14 J^ ounces per dozen. I have just had a dozen eggs from my Light Brah- mas that weighed 32 ounces. Can any one beat this? The largest one weighed over three ounces.—i'. W. JS., in jV. W. F. Journal. An Old Goose.—William Atwood. of Big Flats, Chemung county, N. Y., has the old goose "Constitution" now in his possession, said to have been hatched in the year 1803. Her feathering is pure white, her weight six- tci^n pounds, and her roihslitiition unimjntired. Every man or woman in the land will ad- mit drunkenness to be an evil if they are pos- sessed of good sense, and yet a great many of them close their eyes to the great cause of drunkenness—bar-rooms. When a man saves his cigar money to buy his wife a new bonnet, and the children new shoes, it indicates a spell of sunshine. Thinking Farmers. The opinion stiU lingers in the minds of many of the ignorant that any fool can be a farmer. Once the notion was universal. Any fool can follow a plow by holding on to the tail, and any fool can plant whatever and whenever he sees his neighbor planting. But to call this farming, or such unthinking ani- mal a farmer, is to libel the first and noblest calling of man. The truth is, as the world ia beginning to understand it, it takes as much brains, and brains of as fine quality, to make a first-rate farmer, as it does to make a first- rate specimen of any other business, learned or unlearned. Now we know that none but a man with a cood share of live brains can make a first rate farmer. A new era has been inaugurated in the farming world—the era of thinking farmers. The time has gone by when farmers live by main strength and ignorance. The strength is still needed, but it must be directed by thought. Henceforth, farmers will have to use their heads as well as their hands. The old dig and drudge, hap-hazard mode must give place to labor saving machinery, and an intelligent application of the laws of nature to the wants of the farm. The first step, and the hardest, is for farm- ers to learn to think. It is always much easier to work than to think. Indeed, it is astonishing how little real thinking is done in this world, in the ordinary course of working Ufe. We are not disposed to quarrel with the general results of the system that prevailed under the old regime. Perhaps it was the best that the labor of that time was capable of working. Undoubtedly an immense deal of work was done, as the wealth accumulated was ample proof. But the work was almost exclusively that of man and mule muscles, and not at all the work of brains. But the day of exclusive muscle farming is passed. Henceforth there must be brain work as well. Machinery of all kinds must be called in to save labor. As a consequence, the labor that is used must be more intelligent, better skill- ed. But neither machinery nor improved labor can be introduced or used profitably, or with satisfaction, by unthinking farmers. Henceforth a farmer must not only know how to work himself, but how to direct others. He must be a man of thought as well as of action. Ho must study closely the climate and soil that he has to work in, and the mar- kets that he has to depend on. He must have the relative values and adaptabilities of the various crops and stocks to his farm, and farm with some definite purpose. He must study out and arrange for himself a rotation of crops adapted at once to the steady improvement of his farm and remuneration of himself and his laborers. And when this rotation is decided upon, he needs must keep his thoughts busy about the numberless little details that make up the current work on a farm. He must plan work ahead for all kinds of weather, so that no crop shall suffer for waiting on other work, that there shidl be no conflicting crops; and all the time the farmer must be steadily advancing in knowledge as well as in experi- ence; in judgment as well as practice. The fruits of such a system will be the manifold increase of all the products of the farm, and the elevaticm of the calling of the farmer to its legitimate rank and dignity. For the full ripening of these fruits, we must needs deiu'iid on time and the young men. The best of the old fanners can but in- dift'erently and with uitticulty adapt thi'inselves to new ways; while the majority of those who have passed the uuridian of life must, of ne- cessity, contiu\ie as they have begun. But in the young men of the farm we have full faith. They will catch the spirit of the age, and with a force of young blood, will develop the ground wealth of this goodly land beyond the most sanguine dream of any muscle far- mer that ever lived. This is the work set for thinking farmers.—Furai Sun. .:^^^^^^

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Spec. George Itop Ogirma and Justin Pierce stand with Iraqi security personnel during a mission in Iraq. The company was the most combat decorated unit in the Wyoming Guard since the Korean War. Courtesy photo

Title: American forestry

Identifier: americanforestry231917amer

Year: 1910-1923 (1910s)

Authors: American Forestry Association

Subjects: Forests and forestry

Publisher: Washington, D. C. : American Forestry Association

Contributing Library: The LuEsther T Mertz Library, the New York Botanical Garden

Digitizing Sponsor: The LuEsther T Mertz Library, the New York Botanical Garden

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

762 AMERICAN FORESTRY ^,1 CHRISTMAS 1917 | We Are At War, Do Not Give Useless Gifts i GIVE TREES FOR FOREST-PLANTING | This will help conserve o'lr timber supply and will be 1 a source of pleasure and profit to the recipient. J We have millions of trees in our nurseries, let us supply 1 you. Pl-fce your order now, and we will send the trees in H the spring. j. SEND FOR OUR NEW PRICE LIST AND CATALOGUE | KEENE FORESTRY ASSOCIATION i KEENE, N. H. | FOREST-TREE NURSERIES I niiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiii illiilllllllllllllllllll ittiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiii 1 Are you on the Mailing List for Catalog of

 

Text Appearing After Image:

Pine and uak Help.Kacn utner ill Hicks Nurseries? It will confirm your de- cisions on fitting your selection of trees to your soil and climate. It offers trees for dry and acid soils and moist soils in the same region. Many nurseries on alkaline soils do not specialize on oaks and pines. Trees 20 years old can be selected now. They are guaranteed to grow satisfactorily or replaced free. Isaac Hicks & Son Weslbury, Nassau Co., N. Y. HILL'S Seedlings and Transplants ALSO TREE SEEDS FOR REFORESTING gKST for over half a century. All leaj ing hardy sorts, grown in immense quantities. Prices lowest. Quality highest. Forest Planter's Guide, also price lists are free. Write today and mention this magazine. THE D. HILL NURSERY CO Evergreen Specialists Largest Growers in America BOX 501 DUNDEE, ILL. FORESTRY SEEDS I Ol I KK AT SPKCIAL PRICKS IMniiN strulxiN rireu KiiKlfmanni I'heiulu-tHiigu Doug- I'Ireii l*iiii|CfiiH ■ii^nI TIui.vh OciliientaliN I'inuH PonderoHa Pinun laeilu and niiin.v other viirietlpH, all of this seasntiV iTop Hnil uf kimmI iimiliiy. S]ini|>ti'H iipnii rtM|tie>p riiiiliiinini: riill lUl nf vurietien. THOMAS J. LANE TREE ScEDiMAN Dresher Pennsylvania iiCURRENT LITERATURE MONTHLY LIST FOR NOVEMBER, 1917 (Books and periodicals indexed in the li- brary of the United States Forest Ser- vice.) FORESTRY AS A WHOLE Proceedings and reports of associations, forest officers, etc. Philipi)uie Islands—Bureau of forestry. An- nual report of the director of fore.;try for the fiscal year ended Dec. 3L 1916. 83 p. Manila, 1017. FOREST AESTHETICS Street and park trees Newark, N. J.—Shade tree commission Four centuries of trees in Newark; arbor day, 1917. 7 p. il. Newark, 1917 Newark, N. J.—Shade tree commission. Thirteenth annual report, 1916. 06 p. il Newark, 1917. Trelease, William—Plant materials of decorative gardening; the woody plants. 204 p. Urbana, 111., pub. by the author, 1917. FOREST EDUCATION Arbor day Alabama—Dept. of education. Good roads, arbor day, Feb. 23, 1917. 16 p. il. Mont- gomery, Ala., 1917. (Bulletin No. 47.) Forest schools Michigan, university of—College of litera- ture, science and the arts. Announce- ment of the curriculum in forestry. 1917-1918. 38 p. Ann Arbor, 1917. Minnesota, University of—College of for- estry. Announcement for the year 1917- 1918. 37 p. Minneapolis, 1917. FOREST BOTANY Maiden, J. H.—The forest flora of New South Wales, pt. 61. 37 p. pi. Sydney N. S. W., Gov't. Printer, 1917. SILVICAL STUDIES OF SPECIES Kirwan, J. D. Maitland. Note on babul Acacia arabica. 14 p. pi. Calcutta. 1917. (India—Forest dept. Forest bul- letin No. 35.) Murphy, Louis S. The red spruce; its growth and management. 100 p. pi Wash., D. C, 1917. (U. S.—Dept of agriculture. Bulletin 544.) FOREST PROTECTION Insects Gill. John B. Important pecan insects and their control. 48 p. il. Wash., D. C 1917. (U. S.—Dept. of agriculture Farmers' bulletin 843.) FOREST LEGISLATION France—Laws, statutes, etc. Decret du i Juillet 1917, relatif a la creation d'un comite charge de I'e.xamen des ques- tions concernant les exploitations com merces et industries des bois. 5 p Paris, 1917. Kinney, Jay P. The development of forest law in America. 254 p. N. Y., J. Wiley & Sons. 1917. FOREST ADMINISTRATION .•\ndrews, C. C. What thirty-nine states are doing in forestry. 11 p. St. Paul Minn., State forestry board, 1917. United States—Dept. of agriculture—For- est service. October field program 1917. 29 p. Wash., D. C, 1917. National and state forests Wild gardens of Acadia. Sieur de Mont.- national monument: the White nioun-

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Large for only $1.99 cents a pack. Quantities listed. Barrette packs (3 per pack) are only $1.99 a pack 2 of each size have been sold. Buy all remaining for only $35 with free shipping!

 

Identifier: dekapellederdood00abra

Title: De kapelle der dooden, of de algemeene dooden-spiegel. In welken alle menschen, van wat staat of rang zy zyn mogen, zich tot hun nut konnen beschouwen; om indagtig te zyn het memento mori, of gedenkt to sterven ..

Year: 1741 (1740s)

Authors: Abraham a Sancta Clara, 1644-1709

Subjects: Death --Meditations. Dance of death

Publisher: Amsterdam : J. Roman de Jonge

Contributing Library: University of Illinois Urbana-Champaign

Digitizing Sponsor: University of Illinois Urbana-Champaign

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

tebakker zyn overig aardewerk,dat hy niet had konnen verkopen , in eenen hoopafgekocht hebbende , fmeten toen de ecne por, fchotel, bord, enz. voor, en de anderena, aanftukken; en toen eenige arme Wyven die onbarm-hartigheit aan dat onfchuldig aardewerk zagen ple-gen , quamen zy toelopen, om zo t mogelyk waar,door bidden en fmeken, het geen nog niet aan ftuk-kenwas te redden. Wat doed de dood anders, wan- •neer hy nu grote, dan kleine menfchen-koppen, ■als potten verbryzelt > Alfchoon ook menige lievemoeder voor hare tedere kinderen, menige kinde-ren voor hunne ouders, menigeBloedvrienden voorde hunnen bidden en zmeken, is nochtans de doodteenemaal onverbiddelyk^ hy zniyt alles aan gruis,en vraagt er niet naar, of men er over weent, .dan lacht. Hyjlaat ze influkken ais een Fottebakkerf \Vat, En daarom bedenk fteeta^ ó Menfcfe ! uw leven is zo fterk ,Gelyk hét PoiteVaklcèfs werk. XVUl So DE ALGEMENE XFllL ZINNEBEELD. Over de woorden Job 14: s- H-t :;ctal zptr maanden is bj u.

 

Text Appearing After Image:

Wilt voor uwe tidz zorgen,Want uw einde is verborgen. Cecn I> o D E N-S P I E G E L: St KleeftSterrekonftenaar iso»itop aardgezonden^Die V einde i>an den menfch zo vjclwtft te doorgron-denAh door den Dood^g^efchied, die op het netfie vjeetWanneerVtrlopen is ^ de loop van uvj PlaneetSc hom dat gy ieder nacht defterrcngtngt bekyken^Zal nochtrns uwen tyd van /ferven u met blsken;Dn werk IS maarvergeeffch , V l^Iyft voor uw on* bekendIn wat voor jaar of maant zalzyn uws levens end<.Verwacht het daarom fteets ; want mooglyk nog wel hedenGeraakt gy buiten ftaat van V aardryk te betrede»^hke menig merijch is nog het één uur wel te pasDie in het andereg.rntfch zon.ier leven was ;O fterveling ! wyldus hvj eind^ u is verborgen,Zo Wilt gefiadtglyk voor uwe ziele zorgen ;Op dat wanneer de tyd van fierven u komt aan ,Gy door den Deodtot beter leven inmóogtgaan. |E Starrekykers. hebben t verre gebracht ^ want zy Iconnen al vooruit weten en on**feilbaar uitrekenen, wanneer de zon ofmaa

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Identifier: demorbisvenereis00astr

Title: De morbis venereis libri sex. : In quibus disseritur tum de origine, propagatione & contagione horumce affectuum in genere: tum de singulorum natura, aetiologia & therapeia, cum brevi analysi & epicrisi operum plerorumque quae de eodem argumento scripta sunt ..

Year: 1736 (1730s)

Authors: Astruc, Jean, 1684-1766 Channing, Walter, 1786-1876, former owner

Subjects: Sexually transmitted diseases Sexually transmitted diseases

Publisher: Lutetiae Parisiorum, : Apud Guillelmum Cavelier...

Contributing Library: Boston Public Library

Digitizing Sponsor: Boston Public Library

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

landna*Sydenham , Angtus. TTheophraftus Paracclfus, Eremita,Thuilher , Rothomagenfs.Tomitanus, Patavmus.Torella , Valentinus apud HiCvi^tnns,Torrez, Darocenfs in Arragoma,Trapohnus, Patavinus.Trincavellius , Venetns.Turner , Anglus.Turquet de Mayernc , Genevenfi, VVander Linden , EnchufanHS,Vanhehiionc, BrHxellenfs.Virandaeus , Nmaujenfs^Ucay, Tolojas.Vella , Brixienfs^yefleta j frimai Ccc c 5^5 4474705404S1 462.510 540425491S07505 431437^97 443500 S17 45053^ 464 530 479 458 48(J 452.508485 4905S9 5^7 511522, 54* 442^454 57* Colle6lIo Jacobus Andreas Bencdi6tus Joannes dc Francifcus de Pctrus Matthias Joannes JoannesJoannesRichardus Joanncs INDEX AUCTORU^f. Veneta Aloyfii Luifini, ^ux/icftftda,Vcrcellonus, PedemontAms*Vcfalius , Briixellenps,Vidorius, FaventinHS,Vigo , Genuenfts,Villalobos, Hifpanus,Violette du Bois.Untzerus , Hallenjts,Vochs, Colonienjis, WWeidman.N^inell, AngUiS,Wiferaan , Anglus: Z ^ Zacutus, Lujitanus, Olyppptnenjis»Zecchius, Bomnienjis, 548 438 5S5 ^6l419 520497

 

Text Appearing After Image:

57^ INDEX RERUM. y/Bortus frequcns a causa vcncrea , pagin.^l z<)6. & 311 tempoie hydraigyrofcos. 370 ^bfceffus vcucrcus Pcnnci, 19^? Ad-pofd mcmbrana fwdcs cfl: feminii vcne- rei juxca Boerhaavium , vel fakcmukuf- culorum cancrolorum in viiis &: in mu- lieribus, 5^5. 556. c^ S57 Quod utrumque rcfellicilr , ilidem. ^dmintitrAtio ungucnci feu Ununenti mcrcu- rialis, .354 Vid. Hydraroyrofim. Admtjfio vcncni vcncrci, quibus viis fiat ? Unde asftimanda veniat ? 96- f?» 97 Aeris intemperies lucm vcncrcam non ad- duxic, 41. & 43 JE^itops vcncreus ,. 25)5, fT» 314 ^thiobs, Pamphili de NarvacT. maucipium , an lacm vcncream variolafne in novam Hifpaniam invexcrit ? 515. ^;^. c^y^j Mthteps mineralis vulgaris cum fulfure, iz8 ahi numcro multi pro natura corpc- rum gummoforum aut ref.noforum quibufcum Mercurius fubigitur , ii8. cn 4.12. Yid. Mcrcurialia. Afi-^oncs cucis vcnerea;, 193 jijfectni pofc hydrargyroiim fuperftices (c6. qui fanabiles funt , 583.^^/?^/^. Pene defperati, q

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

It is the pleasure of placing my fav paper card onto the delicious dessert. Loving this!

 

Need some ideas for your insert card and cake topper, turn to Itopia.

 

www.alibaba.com/product-detail/2018-wholesale-paper-card-...

Identifier: catalogueno16spr00macy

Title: Catalogue no. 16, spring/summer / R. H. Macy & Co.

Year: 1911 (1910s)

Authors: Macy's (Firm)

Subjects: Department stores--Catalogs Trade catalogs--Department stores.

Publisher: R.H. Macy, New York

Contributing Library: Winterthur Museum Library

Digitizing Sponsor: Lyrasis Members and Sloan Foundation

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

A maonlflcent china cabinet of quart*oak showing all the flaky lines of tiis gnIs 72 Inches high and has 16 by 40 itop. two large bent glass ends and large gdoor fitted with brass lock and door caFrench mirror 6 by 30 tnctie3 and galleryHas very large and liandiiouiely carrecl cfeet. Is hlghl^ polished in Golden finishof the very flneat construction. Can be ruall mirror back at {2.24 additional for <.mirror between sheKea and glass shelve^$3.74 per shelf each additional, f^hlpped ttplete with carters from our factory laYork Sta.ta Weight 220 lbs. ^ 4 1 B35607 China Cabinet. $23.

 

Text Appearing After Image:

Maia ea gsnuino quartered oak. itani}Inohsa high and has a 16 by 40 inch top.one largQ glass door fHiml vOUi brass Imkdoor latch and t\To large beni glass ends.atUustable grooved ahelrci. Cabinet ismounted by mirror gallery top 6 bv 31 in ■Is tUfhly polished in Goldso FIniah; beaiibent and oarvod claw foet. Very llnost of istructlon. Can be made with mirror bac)S2 24 addiUooal for each mirror boi.shelves and glass aheivca at S3.74 per •additional. Shipped from ractor7 InYork gutft Weight 220 Ito. €9fij 41838008 China Cablnat ^UOi R. H. MACY & CO., NEW YORK, N. Y. CATALOGUE No. 16 3S7

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Title: Dyas oder die Zechsteinformation und das Rothliegende

Identifier: dyasoderdiezechs00gein

Year: 1861-1862 (1860s)

Authors: Geinitz, Hanns Bruno, 1814-1900

Subjects:

Publisher: Leipzig

Contributing Library: Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Digitizing Sponsor: Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

334 Galtungcn und Arien. Beschreibungen und Abbililunucn. Dingeria Geis. D. depressa Gein. St cnopora I.o.nsiiale. Sl. columnaris \. Sciil. sp. . . [Ccriiip. millqxjracea Kit., Sl. spininera et crassa Lo.nsu., Cid. MacLiolhi, Cosc. dub. et Alveol. PioductiGiiis., Alvcol. Biichiana Kg. etc.) H' Ib. XX. f. If 2. Ordn. Bryozoa. Fenestella Lonsdale. \ _ F. retifoiTiiis v. Schl. sp. . (Retep. Ãustracea Phill.) 3. F. Geinilzi d'Obb [Gorq. aittiijua Goldf. pars. F. infundibuliformia Goldi'. (Polypord inf. v. Kevs.; p. Ii:i. m. ISI. JOS. 2 M -ii'.-.i] t. Ili ISO. â >â >â >_ X\l. p. 116. 2 LS. 220. 221.227. 296.300. .301. 31 I. tb.XXlI. f. 1. 116. 181. Ib. XXII. f. 22 2. Polypora Wc Cov. 1. P. biarmica v. Keys. I Phy Itop ora KiKG. 1.' Ph. Ehrcnberyi Gei.n. I r p. 1 n. p. I 17. 180. 181. 220.222.227. Vorkommen in Deutschland. â' Zaiifensgraben b. Gera, Rloderwilz b. Ncusladl a. d. Oila. âI Uniersle Scliichlen am Koclisberge b. Uahiiis. Vorkommen in anderen Ländern. I Uöpseii u.Trebnilz b.Gera, Ilichels- : dorf, Hessen. ! Grödilzberg, Giesmannsdorf, Sei-, fersdorf, Logau, Schlesien; Klolirs- ' dorl b. Görlitz; Mdliitz, lioschilz, Uöpsen , Trebnilz, Uieblach, La- sen, Lulz.-ichellial b. Scliwaara, Zschippern, Zaul'ensgraben b. Gera. Corbusen b. Ronneburg, Moder- svilz im Orlalhale, Lindig b. Bucha, Kanisdurl', Thüringen; Seilers, Bleichenbucli, Haingründau, \\'el- terau. Pösneck, Gliicksbrunn, Liebenstein, Thür. Tiuzer Kuppe b. Gera, Köstrilz, 1 Lange Theure b. Neustadt a. d.O., Püsneck! Kochsberg b. Rahnis, Schlossberg b. Könilz ! Rolhe Berg b. Saalfeld, üllenbiel b. Rudolstadi, , Glücksbrunn! Liebenstein, Rech- thal b. Asbach unweit Schmalkald. Milbitz (Thieschitz) , Trebnilz u. Hopsen b. Gera. Gröditzberg, Schlesien; Thieschitz, Roschilz, Röpsen, Trebnilz, Zschip- pern, Zaufensgraben b.Gera, Cor- busen b. Ronneburg, Zollhaus b. Kamsdorf, Lindigb.Bucha, Schmer- bach , Thüringen; Seilers , Blei- cheiibach, Haingründau, Welterau; Goddelsberg, Thalillor. Grossherz. Hessen. Seilen b. Pösneck u. Glücksbrunn. Trebnilz b. Gera. Logau u. Gröditzberg, Schlesien; Milbitz, Roschilz, Trebnilz, Rüp- sen, Dornaer Weg, Zschippern u. Zaufensgraben b. Gera, Corbusen b. Ronneburg, Saalfeld, Lindig b. Bucha , Thüringen ; Bleichenbach u. Haingründau, Welterau; God- delsheun b. Thalilter, Grossherz. Hessen. Köstrilz, Pösneck, Koclisberg b. Rahnis, Glücksbrunn, an dcrMom- mel zw. Liebenslein u. Herges. UZ. Brodsvvorth u. llanipole, Vork- shire. MZ. Humbtelon Ilill,Tunslall Hill, Dallon-lö-Dale, llyhope Field- lloiise, Whilley in Durham, Engl. â Tyllyconnel b. Artrea, Co. Ty- rone, Irland. â Ust-Waga, Kirilof, llschegulova , Itschalki, Grebeni, Santangulowa, Ust-Joschuga a. d. Pinega, a. d. Wyischegda am Wymm, Russland, Sakninrka, West- seite des Ural. â Cotlon wood u. RockCreek, Santa Fe road in Kan- sas, N.-America. MZ. Huniblelon, Tunslall Hill, Ry- liope Field-House, Dallon-Ie-Dale, Breccie vonTynemouth. Nosterfield b.Tanfield, England. â Itschalki, Grebeni, Kniaspawlova b. Arza- mas, Kussland.

 

Text Appearing After Image:

llschegulova in Orenburg, Tcha- gestrova a. d. Dwina, Usl-Nem a. d. Wyischegda u. Ust-Joschuga 9. d. Pinega, Russland. Usl-Nem a. Joschuga a. d. Wyt.schegda , Ust- d. Pinega. UZ. Brodsworth, Yorkshire, MZ. Silksworth , Humblelon , Tunslall Hill b. Sunderland , England. â Thal von Coltonwood In Kansas. N.-America.

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Gabriela Rodríguez

Embajada de Reino Unido en México

Monica Buitrón

Embajadora de Reino Unido en México

Javier Treviño

Theesz Director en México ITOP

Alejandra Acosta

Gerente de Movilidad y Desarrollo Urbano, CTS/EMBARQ México

Apple iPad stand. Stainless steel frame with dupont corian ipad holder

 

more at www.pro-ipad-stand.com

Title: Cyclopedia of American horticulture : comprising suggestions for cultivation of horticultural plants, descriptions of the species of fruits, vegetables, flowers, and ornamental plants sold in the United States and Canada, together with geographical and biographical sketches

Identifier: cyclopediaofame02bail

Year: 1906 (1900s)

Authors: Bailey, L. H. (Liberty Hyde), 1858-1954; Miller, Wilhelm, 1869-

Subjects: Gardening; Horticulture; Horticulture; Horticulture

Publisher: New York : Macmillan

Contributing Library: NCSU Libraries

Digitizing Sponsor: NCSU Libraries

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

672 GRAPE development of the Chautauqua Grape zone is that some of the so-called poor land has given vineyards as pro- ductive as any, âland that previously had been given over to sheep pasture, briers and mulleins. This land was poor in nitrogen, but no doubt had a fair supply of available potash and phosphoric acid, which Grapes most require. In preparing land for vineyard planting, it is necessary to lay great stress on the importance of first removing all trees, stumps and large rocks, for when the trellis is put up all tillage of the soil will be in a straight line and way. A favorite way of disposing of boulders is to in the 1 to the plants : pleted by the last of Mav. during the last half of Juiie production, but it was due weather and soil. Fif *ir.7 i-c vme. The fewn.oi- i I thpmainl)0dvof tl Thepruning'faiilii

 

Text Appearing After Image:

.ii.s clc-i.. ih,. .1. a.1 furrow will have about 'Irpth I'l.r plain ill-. If tlie ground is stubble, '!'â liilci. aial the II layout rows by striking ""⢠Mialii in -li-iiM be exercised to have !â I VI ,. plant the vines Straight ii i ' I ii ; ii^r, besides appealing I '! : â ' I -ihmI farmers. If the I -iiaijiii "I III, i.iw. the posts cannot be au.l 11 Ih.- piiMs art- not straight the wires be trellis will bind on the posts which are and they cannot be easily tightened in No. 1 vines, of one season's growth from cuttings, are much to be preferred to Xo. 2 vines of the same period of growth. A young plant, stunted in growth either by constitutional reasons or accident, has a handicap that usually follows it all through life. For the same reason, avoid planting 2-year-old plants, as often they are the second season's growth of what was a cull the year before. Cull plants and cull men are sel- dom worth the cost of reformation. Spring planting is universally followed in the North. It should be Some vineyards planted have developed into good to the grace of favorable Th( of the vine can be c-ut liark to two or t nwn by a b. Six quarts of well pulverized fertile soil, 11 packed about the roots, will hold the plant in place a keep it moist until the furiow can la- filb-d b\ iilow- ;, if on stubl.b. . I I rnâi. I,I ', ,1 111^ I I iilti- Wli. Ibtr some tlif 1 bury them about twenty inches deeper than one thinks necessary, for they have a vexatious way of overcoming the power of gravitation and creeping out of their graves. The real reason for this apparent freak is the compacting of the soil in later years. If any open ditches should cross the line of the Grape rows, they should be supplied with tile and the ditch filled so as to make long "bouts" possible. Short rows and frequent turning should be avoided as much as possible. Turning at the end of a row is lost labor, and the time it occupies would enable a team to cultivate over a hundred feet straight ahead. The rows in nearly all the commercial vineyards are 9 feet apart, and the vines are planted 8 feet apart in the row. This makes 605 plants per acre. If the land is sod, plow into narrow lands, so that the center of the dead-furrows are 9 feet apart, and plant in the bottom IS a question of pn.lit for ea.'li Mn.-Miialist to decide. It .1.1.Is s.,nictliing to the expense of cultivation. It is gen- I 1 ill\ no detriment to the growth of the Grapevines. Mill fli. first season, the ground should not be planted to otl|. 1 ITops. Till' L.-1'neral appearance of an infant \nit-\aid at or about the middle of the first season - _i ili h.mn in Fig. 968. Lay great stress upon ti it a vigorous and even growth during tin i i i ml years. If such is not attained, inn n^ - nl lie required for the vines to recover, an.l soiuttiiius they reach the standard of a good vineyard. Even vines planted after the second year to fill vacancies require constant coddling to bring them up to the average. In the spring of the second year the shoots or canes of the previous season's growth should be cut back to three or four buds, and the canes should be thinned out accord- ing to the vigor of the vineâone cane for a feeble growth, and three or four for a decidedly vigorous growth. In all other respects, the second year's man- agement should be a repetition of the first. In the spring beginning the third year will come the most considerable expense of the undertakingâthat of putting up the trellis. There are many forms of training Grapes, and some of them so peculiar that special trellises must be constructed. There are three popular styles of Grape training in the commercial Grape fields of the North: KnifUn system, as practiced in the Hudson river valley) the High Renewal system, as practiced along Lakes Keuka, Canandaigua and Seneca; and the Chautauqua system, as practiced along the Lake Erie valley. It is impossible to say which of the three is preferable. A man's preference usually depends on how he was brought upâlike his politics and religion. In horticultural meetings, advocates of the various sys- tems argue the merits with much partisan fervor. It is clear to me that the essential point to be attained in any system is to hang up the vines so that fruit and foliage can obtain the greatest amount of air and sunshine, all of which can be secured by several methods. The form of trellis may be illustrated by a high

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Apple iPad stand. Stainless steel frame with dupont corian ipad holder

 

more at www.pro-ipad-stand.com

Apple iPad stand. Stainless steel frame with dupont corian ipad holder

 

more at www.pro-ipad-stand.com

ïRÂ_ÛÈ4Yn

OåÛ6>¡¸â¥)&JDѺYxÐæÄj'8Tº¬<X§p<_TS(ãLB£ßmØrÈáBYªAÁùÕÅ&Ñ®D-jÇá;Æ}²)d"¼ÅNÝ°¡lÎb¤§Fù`K|Ën:$6§á¦·Pp÷qÄ~ÊüGAT2Q6PÿÿÐæ«0¨éÜeí*Áêzâ«Ã§lR¾e

ô=ñÅREvSÆSGñcØø§*ÈÄ y¤¸íZz*êVF-û$¼bR~]Ôý%h¥]ªëôf³Y÷s0N¶eXZ¼2ÜnÐIF?´¾

nø¹[$ú³pÄ[zZ¶O÷g?ÉlÏÅÌlãÎIkÈ\T%gAÅÞ,zSçÛU8BOS·Û

=:HoÒøI¯l¨³

P#Vm¨ûfù¹qäÐôÕ¹kJ%½O§ÐJïþHÊòν²Ýë-££;zP×GÙqÞ¦|ÒMEÃ\R=·â}À=siPprÕZöÞÞÇhoh

PÐ0éQ¹6ãÉQçºsåëË×$føIð

e¢5³ Òªiúé¢b·o!f¡É!+B

cE$~ÓÈÆ/ÞÑ=kDüIû*FgC.jhe²A£'ƸÃ0±dþV4ëpäG"NýzdÈê§Qãb´k½(p«æ$;áBÕ¸N@«|'

©Þ[¬ªA¡Vª_¥NÖ³=«jµðÀu)fñɾó-h¦'§2̱Z;¸|ð²Ú zÏÓr?)+^¥ÿÒäáüY{Jä`5ëÛWWüÝÒlfòß<ѦZÇs ¶½ôQQK²Ôâ:óV\z¼~éêxpJÚ4K$ÒÑVyȲ}-mÞÆâ #Óu¯ðÍnCë°æÀzifÓ㢴câ U[~ôû9YjDä

¨)ßÄfÌp¥¬Weïß%LZ¡ØaUÛS.¾Þø

BÒñÅ2º»tê}ûe"HmÆh²[æ¸olÁ9ûÊ)\ÍÆ(8³6TDÒpàmx¶L±fT~¬H?e@û±)º>Ô¦þ9$!î¡äwPµ æ©ß$Ü5ͫѪS±ÅSñ,|IéØâ(ÖoµâËJ:PvÚwvë"àä

Iø^«HE]_´²$(j>Ób¨¾tNg¥2LT"rÕnÄâ¯ÿÓãäQMwé´¢öÛVFõÅWó$RN4ÀPïô`,Ñ<

?/õP\Gc*ÜCW¿Æ)MþÚ¦wFa\Bù%°è~D+.Õv(

S×5Ærï.ßÁèÚy_Ë2@tÛeîcQQØÔ¯`càüù丬-ïIÒ@i4kZSéÄ÷kÛf%¢jWzTfF{7Ù \³&wÚ¡òeÍ°Þ\'?NÜÑ9ñ7ϦfãǵsîB¹à

ÇÄ|³%¡WNC%Ä`þÛ»

³«`vÀõ(E:÷É!§eq¾(ÂD2­Â

×ðz±EkÓ

±È§kKa\]® 4xuÂP

ÒfýÙ¦¬¤³rÆJ¬ÑiîNØF©«¹"ªGý±WÿÔã_µ´*ÇUã긪ªô«?k¾*ôOÈÿøïjkûÿú·ïü¹Yfy13ÿû_ßMÓû¿ÚéþGù9­7sCÒ´oîÓ§÷iÓ§Ù=¼2¢ÂnóOür.¾Ç÷mýçÙéßÀJ2õ_ï¾Úý̨óqåÉ3ÔúÛý¾ýç^35<¤æ}È%ûYæ¢?ãݹÿzO÷£ûµëÿÿÌÌú:}_çÒ-CûÏâúÌçþí¥ÇjÓ¯÷«Ó®bfúO¹ËÇÌ!­ÿ¼¿éýÛ}¯³ö»f,ù"Ï÷ÿGÑÓ3aÉÅ5·}W¯oµòï(Ýýïýo£$X³[·1Vn¹$)þÙþ%R¹ûCüÎ(ECý×í}8PÇuÿï§Ñ×E¶ÿ_üÕ ¥ÚGû³æztÁÉUþÑëש÷+óÉ

ãýîzcÕ(îñ@ÿÙÿâXICC_PROFILEHLinomntrRGB XYZ Î1acspMSFTIEC sRGBöÖÓ-HP cprtP3desclwtptðbkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddÄvuedLviewÔ$lumiømeas$tech0rTRC<gTRC<bTRCELRY`gnu|¡©±¹ÁÉÑÙáéòú&/8AKT]gqz¢¬¶ÁËÕàëõ!-8COZfr~¢®ºÇÓàìù -;HUcq~¨¶ÄÓáðþ

+:IXgw¦µÅÕåö'7HYj{¯ÀÑãõ+=Oat¬¿Òåø2FZnª¾Òçû%:Ody¤ºÏåû

 

'

=

T

j

  

®

Å

Ü

ó"9Qi°Èáù*C\u§ÀÙó

  

&

@

Z

t

 

©

Ã

Þ

ø.Id¶Òî%A^z³Ïì&Ca~¹×õ1OmªÉè&Ed£Ãã#Cc¤Åå'Ij­Îð4Vx½à&Il²ÖúAe®Ò÷@e¯Õú Ek·Ý*QwÅì;c²Ú*R{£ÌõGpÃì@j¾é>i¿ê A l Ä ð!!H!u!¡!Î!û"'"U""¯"Ý#

#8#f##Â#ð$$M$|$«$Ú%%8%h%%Ç%÷&'&W&&·&è''I'z'«'Ü(

(?(q(¢(Ô))8)k))Ð**5*h**Ï++6+i++Ñ,,9,n,¢,×--A-v-«-á..L..·.î/$/Z//Ç/þ050l0¤0Û11J11º1ò2*2c22Ô3

3F33¸3ñ4+4e44Ø55M55Â5ý676r6®6é7$7`77×88P88È99B99¼9ù:6:t:²:ï;-;k;ª;è<'<e<¤ >`> >à?!?a?¢?â@#@d@¦@çA)AjA¬AîB0BrBµB÷C:C}CÀDDGDDÎEEUEEÞF"FgF«FðG5G{GÀHHKHH×IIcI©IðJ7J}JÄKKSKKâL*LrLºMMJMMÜN%NnN·OOIOOÝP'PqP»QQPQQæR1R|RÇSS_SªSöTBTTÛU(UuUÂVV\V©V÷WDWWàX/X}XËYYiY¸ZZVZ¦Zõ[E[[å\5\\Ö]']x]É^^l^½__a_³``W`ª`üaOa¢aõbIbbðcCccëd@ddée=eeçf=ffèg=ggéh?hhìiCiiñjHjj÷kOk§kÿlWl¯mm`m¹nnknÄooxoÑp+ppàq:qqðrKr¦ss]s¸ttptÌu(u

uáv>vvøwVw³xxnxÌy*yyçzFz¥{{c{Â|!||á}A}¡~~b~Â#åG¨

kÍ0ôWºã

G

«r×;iÎ3þdÊ0ücÊ1ÿfÎ6nÖ?¨zãM¶ ô_É4

uàL¸$ühÕB¯÷dÒ@®ú i Ø¡G¡¶¢&¢££v£æ¤V¤Ç¥8¥©¦¦¦ý§n§à¨R¨Ä©7©©ªª««u«é¬\¬Ð­D­¸®-®¡¯¯°°u°ê±`±Ö²K²Â³8³®´%´µµ¶¶y¶ð·h·à¸Y¸Ñ¹J¹Âº;ºµ».»§¼!¼½½¾

¾¾ÿ¿z¿õÀpÀìÁgÁãÂ_ÂÛÃXÃÔÄQÄÎÅKÅÈÆFÆÃÇAÇ¿È=ȼÉ:ɹÊ8Ê·Ë6˶Ì5̵Í5͵Î6ζÏ7ϸÐ9кÑ<ѾÒ?ÒÁÓDÓÆÔIÔËÕNÕÑÖUÖØ×\×àØdØèÙlÙñÚvÚûÛÜÜÝÝÞÞ¢ß)߯à6à½áDáÌâSâÛãcãëäsäüåæ

æçç©è2è¼éFéÐê[êåëpëûìííî(î´ï@ïÌðXðåñrñÿòóó§ô4ôÂõPõÞömöû÷øø¨ù8ùÇúWúçûwüüý)ýºþKþÜÿmÿÿÿáhttp://ns.adobe.com/xap/1.0/

      

ÿîAdobed@ÿÛÿÀÀ@ÿÝhÿÄ¢

 

u!"1A2#QBa$3Rqb%C¡±ð&4r

ÁÑ5'áS6ñ¢DTsEF7Gc(UVW²ÂÒâòdte£³ÃÓã)8fóu*9:HIJXYZghijvwxyz

¤¥¦§¨©ª´µ¶·¸¹ºÄÅÆÇÈÉÊÔÕÖ×ØÙÚäåæçèéêôõö÷øùúm!1"AQ2aqB#R¡b3±$ÁÑCrðá4%ScDñ¢²&5T6Ed'

sFtÂÒâòUeuV7

£³ÃÓãó)¤´ÄÔäô¥µÅÕåõ(GWf8v¦¶ÆÖæögw§·Ç×ç÷HXhx¨¸ÈØèø9IYiy©¹ÉÙéù*:JZjzªºÊÚêúÿÚ?×®êû:òsE4,ð,j«I¼4Q&òOM£ö[,ôö F

(OërÙbµ³CrÒpq`Oëöø41åÒX;CM%<rµ1j;4²ÈiAñOöÓ%R¡[·ö@âÞÝ9Ϫ¸ÇQ$Õa,MeY

AåÙ´&zKk¬KÍÈ÷ä·¯9òë

LB¡æª-JìÓÞiü-

¡WJÜÅÚþÜ"ª8Ôõb$SÈ5sZgåSJ4a©#Pä1üvÇZÔ:l©IKxcX¦¶±Ó¬¬ò¤Zôé7k3)ô¨<{¦[Pá3;HóJ±ñî­òéÂät÷4JñÇ&¨ÑA§ûw[Í, ®5\AmÔõàÌzmªQ:;Fy^6I]æ¨yJ| '«BjB÷÷u4z´9é1QS#­£@ì}>Eó$¶[׳£µÉ ÿ_nÖ¾}75\

¨¼ÿVúñ çÞÍT<z3AÍdb!ÕKðHÚGé7üñ÷SÕé×

%AX©ÂÊUüé:¤K,»ÿ¶·¿TSZÒkÖhã$&B8%!]Ã9Û'­Ô|ÈiêL^"aÖÌÊJ

£Cµ­%¤-{)ú=ê¢ëÀFéÒJ"4ãÃLÇpK#>6S¦ììä·:x½

ý·JcϧɮG©éeib¦ò%s¤Ê#¥RÜÊ "ßB.=´ÄR§­è%

lÔPTM+d)ghkCzPò|%5ýCê=¤j/?ó¥ /Ûåþòt¢¥c©y)JhäXaF¦z¦-!î+

dFE/­¯¤®V_lQCõy«ìéÕõàÿú¾G¦ç¬®#IÑÃ+TÈ# h¥^#­9ñÙ¬v#k{ßj¨'Ïý_Vî$

ÿWù¿Ô:ê)¢B©'Oδîîa±¨eQ©Ù@·

­í¹<qOòôä`Ì},°ôdªh)ãxbjpÔK#HÔÆIÄÒH¡1È·8¥r­pCöfq®ÕòãôogS?Ø<8=

¨k×Sɳ}ÐÍdø¹c

,t¬ÎÌñ

«yd7

¾Ê.SÅùPyT|ÿ?Õ

{}¡Òeö<()O®?ìtu6FÐ×QK^+éäªU\b×ÁQªû(k

*Zè

¢§!u.<