new icn messageflickr-free-ic3d pan white
Santa Cristina de Ribas de Sil | by The North West Of Nowhere
Back to photostream

Santa Cristina de Ribas de Sil

Se somos prácticos, chegar ata este antigo mosteiro é calquer cousa menos recomendable. Está lonxe, os indicadores dinvos a distancia se vades andando... e por coche son 4 ou 5 kms máis (incluso se chega a pasar relativamente preto, para alonxarse e volver a case desface-lo camiño), a estrada é estreita e non sempre de asfalto aceptable, e ó final de todo, no único sitio que se podería aparcar, está prohibido por ser lugar de maniobra para autobuses (!).

 

Asumín que a aquelas horas non chegaría ningún autobús, e a verdade é que se percorre todo en 15 minutos sobradamente, pero o certo é que é un lugar como para quedar todo o día, co rio realmente preto e un entorno, en xeral, que che da a sensación de estar lonxe de todo.

 

E realmente estalo.

 

P.D. Similar técnica que nas outras, xogando con variacións sobre as cores e as curvas.

 

--------------------------------------

 

If we are practical, getting to this ancient monastery is anything but recommedable. It's far away, signals tell you the distance if you go trekking... and by car it's about 4 or 5 kms more (you even pass by relatively close, to get away and then almost undo the way), the road is narrow and not always with acceptable concrete, and at the end of it all, in the only place you could park, it's forbiden because it's a maneouvring place for buses (!).

 

I assumed there would be no more buses at that time, and actually you see it all in less than 15 minutes, but the truth is it's a place to stay for the day, with the river really close and an environment, generally speaking, that gives you the feeling of being far away from everything.

 

And you really are.

 

P.S. Similar technique as on others, playing with variations on colors and curves

2,514 views
16 faves
18 comments
Taken on September 10, 2009